Tải bản đầy đủ (.docx) (16 trang)

đề tài thảo luận tìm hiểu về bitcoin

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.35 KB, 16 trang )

Mục lục
I.
II.
III.
IV.

Các chức năng của tiền
Tìm hiểu về bitcom
Khái niệm về bitcoin
Nguồn gốc và lịch sử phát triển của bitcoin.
Cách sử dụng gắn với chức năng của bitcoin.
Bitcom và một số loài tiền khác
Ưu điểm của tiền bitcom
Nhược điểm của tiền bitcom
Sự khách nhau giữa bitcom với những loại tiền khác
Ví dụ về tiền bitcom

I. Các chức năng của tiền


1.

Chức năng thước đo giá trị

- Tiền tệ thực hiện chức năng này khi đo lường và biểu hiện giá trị của các hàng
hóa khác
- Điều kiện để thực hiệc chức năng :
+ Tiền phải có đầy đủ các giá trị
+ Tiền phải có tiêu chuẩn giá trị
- Ý nghĩa chức năng
+ Chuyển đổi giá trị của các hàng hóa khác về một chỉ tiêu duy nhất


là tiền, giúp các hoạt động và gio lưu kinh tế được thực hiện thuận lợi hơn
+ Nhờ có chức năng thước đo giá trị người ta có thê xác định được chi phí đầu
vào và kết quả đầu ra của mọi quá trình sản xuất kinh doanh
+ Tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quy luật giá trị - quy luật phổ biến của nền
sản xuất hàng hóa

2.

Chức năng phương tiện trao đổi và thanh toán

- Tiền tệ thực hiện chức năng này khi đóng vai trò môi giới trong traoi đổi hàng
hóa và tiến hành thanh toán
- Điều kiện : Phải có sức mua
- Ý nghĩa
+ Tách quá trình trao đổi hàng hóa thành hai quá bán- mua tách biệt về không
gian và thời gian
+ Quá trình trao đổi hàng hóa diễn ra nhanh chóng, thuận lợi
+ Tiết kiệm chi phí lưu thông tiền trong xã hội và tạo điều kiện cho hệ thống ngân
hàng phát triển
3.

Chức năng phương tiện tích lũy giá trị


- Tiền tệ thực hiện chức năng này khi nó tạm thời rút ra khỏi lưu thông để chuẩn bị
cho một nhu cầu tiêu dùng trong tương lai
- Điều kiện
+ Thứ nhất, giá trị dựu trữ phải được thể hiện bằng những phương tiện hiện thực
+ Thứ hai, tiền phải có giá trị nội tại ( tiền thực chất) hoặc phải có sức mua ổn
định, lâu dài

- Ý nghĩa của chức năng :
+ Cho phép các chủ thể trong xã hội dự trù một sức mua cho các giao dịch trong
tương lai
+ Bảo tồn tài sản khi có lạm phát xảy ra

II. Tìm hiểu về tiền bitcom
1.

Khái niệm về bitcoin

Bitcoin là một loại tiền tệ thường được gọi là tiền ảo, tiền điện tử, tiền kỹ thuật số
hay tiền mã hóa. Cũng giống như đồng đô la (dollar) hay đồng Việt Nam, đồng
Euro…Bitcoin có thể được dùng để thanh toán hàng hóa, chuyển từ người này sang
người khác, nhưng điểm khác biệt với các đồng tiền truyền thống là Bitcoin chỉ
dùng trong internet, không thể in thành tiền giấy hay tiền vật lý để cầm nắm được
và Bitcoin không có bất kỳ một Ngân hàng hay cơ quan trung ương nào quản lý.
Bitcoin là một mạng lưới thống nhất cho phép một hệ thống thanh toán mới và một
số tiền hoàn toàn kỹ thuật số. Đây là mạng lưới thanh toán peer-to-peer được phân
quyền đầu tiên được cung cấp bởi người dùng của nó mà không có cơ quan trung
ương hoặc trung gian. Theo quan điểm của người dùng, Bitcoin khá giống tiền mặt
cho Internet. Bitcoin cũng có thể được xem như là hệ thống kế toán nhập cảnh ba
nổi bật nhất trong sự tồn tại.
Bitcoin khác biệt ở chỗ nó không được tạo ra bởi bất cứ một quốc gia hay nhà
nước nào, mà nó được tạo ra từ một mạng lưới kết nối các máy tính khắp thế giới,
và chỉ sử dụng được trong các giao dịch online, nếu muốn rút về thì phải quy đổi
sang các loại tiền tệ bình thường như USD hay VND…


2.


Nguồn gốc và lịch sử phát triển của bitcoin.

Bitcoin bắt đầu được Satoshi thiết kế từ 2007 khi ông tin rằng có thể thiết kế được
một hệ thống giao dịch mà các thành viên không cần tin tưởng nhau. Tên miền
bitcoin.org được đăng ký vào ngày 18 tháng 8 năm 2008.
Bitcoin lần đầu được nhắc đến vào ngày 31 tháng 10 năm 2008 trong bản cáo bạch
về giao thức thanh toán ngang hàng của nhân vật ẩn danh Satoshi Nakamoto. Nó
bắt đầu được đưa vào sử dụng từ ngày 3 tháng 1 năm 2009 với khối Bitcoin khởi
thủy được ra đời (genesis block).
Giao dịch Bitcoin đầu tiên được thực hiện khi Satoshi Nakamoto gửi 10 bitcoin
cho nhà mật mã học Hal Finney vào ngày 12 tháng 1 năm 2009, ngay khi phần
mềm Bitcoin được phát hành lần đầu. Ngày 5 tháng 10 năm 2009, lần đầu tiên giá
trị của Bitcoin được ấn định trên sàn giao dịch, khởi điểm ở mức 1 đô la Mỹ tương
đương 1.309,03 bitcoin (hoặc 1 bitcoin = 0,00076 USD).Giá trị này được tính bởi
chi phí tiền điện của một máy tính hao tốn khi đào ra Bitcoin.
Ngày 22 tháng 10 năm 2010, lần đầu tiên Bitcoin được sử dụng để mua hàng hóa 2 bánh pizza với giá 10000 bitcoin, tương đương 25 đô la Mỹ tại thời điểm đó.
Tháng 7 năm 2013, Thái Lan là nước đầu tiên ban hành lệnh cấm Bitcoin, sau khi
công ty Bitcoin Thailand trình bày ý tưởng kinh doanh Bitcoin của họ tới Ngân
hàng Trung ương Thái Lan. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2014, Bộ Tài chính Thái
Lan tuyên bố Ngân hàng Trung ương Thái Lan không có thẩm quyền đối với
Bitcoin và đã cho phép công ty Bitcoin Thailand đăng ký kinh doanh ngay sau đó.
Tháng 12 năm 2013, tại Việt Nam, đại lý mua, bán Bitcoin đầu tiên ra đời với tên
gọi là Bitcoin Vietnam cho phép mua hoặc bán bitcoin dễ dàng sau khi thực hiện
thủ tục xác minh danh tính. Bitcoin Vietnam giao dịch trực tiếp với các đối tác tại
Singapore, Mỹ, Israel để cân bằng kho Bitcoin và VNĐ của mình. Sau đó, việc cân
bằng này được thực hiện qua sàn giao dịch VBTC.
Ngày 28 tháng 2 năm 2014, sàn giao dịch Bitcoin Mt.Gox đã nộp đơn phá sản tại
Nhật Bản do để mất 750.000 bitcoin của khách hàng và 100.000 Bitcoin của chính
Mt.Gox tương đương 473 triệu đô la Mỹ. Vụ việc đã làm giảm uy tín của loại đồng
tiền ảo này, khiến giá Bitcoin giảm từ đỉnh điểm 1.242 đô la Mỹ xuống còn mức

thấp nhất là 152 đô la Mỹ.


Tháng 1 năm 2015, Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) trở thành nhà
đầu tư chính cho khoản đầu tư 75 triệu đô la Mỹ cho Coinbase. NYSE nhắm tới
việc khai thác một loại tài sản mới mang tính minh bạch, an toàn và tin tưởng cho
Bitcoin.
Ngày 2 tháng 8 năm 2016, sàn Bitcoin Bitfinex tại Hong Kong bị hacker tấn công
và đã để mất 119.756 bitcoin, tương đương khoảng 72 triệu đô la Mỹ và chiếm
0.75% tổng lượng Bitcoin đang lưu hành. Giá Bitcoin ngay lập tức sụt giảm 20%
từ 607 đô la Mỹ xuống còn 480 đô la Mỹ, và hồi phục dần dần lại mức 600 đô la
Mỹ cho tới thời điểm ngày 8 tháng 8 năm 2016. Tất cả khách hàng của Bitfinex
đều bị mất 36% số tài sản của mình trên sàn này.
Ngày 2 tháng 3 năm 2017, giá Bitcoin lần đầu vượt giá 1 ounce vàng (1.242 đô la
Mỹ). Ngày 1 tháng 8 năm 2017, một phiên bản chia nhánh của Bitcoin được ra đời
với tên gọi là Bitcoin Cash do không đạt được đồng thuận trên 50% trong mạng
Bitcoin nguyên thủy về việc nâng giới hạn khối lên 8MB.[53] Tất cả những ai đang
sở hữu Bitcoin đều nhận được lượng Bitcoin Cash tương ứng trong ví của mình.
Ngày 2 tháng 5 năm 2018, Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định 72-QĐXPVPHC tịch thu tên miền bitcoin.vn vì lý do không liên quan tới giao dịch
Bitcoin: "thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội tại tên miền
bitcoin.vn nhưng không có giấy phép". Công ty Bitcoin Vietnam sau đó đã đổi địa
chỉ dịch vụ của mình tới tên miền bitcoinvn.io.
3.

Cách sử dụng gắn với chức năng của bitcoin.

Đồng tiền thuật toán bitcoin có nhiều chức năng kinh tế khác nhau. Nó hoạt động
như một ngân hàng trung ương. Bitcoin được biết đến với số lượng cố định như cổ
phiếu có nguồn cung giới hạn. Tốc độ tăng giá nhanh chóng đặt cho ta nhiều câu
hỏi khác nhau. Vậy chức năng kinh tế của đồng tiền thuật toán này là gì?

Chức năng ngân hàng tư nhân trong thế giới số
- Cơ chế hoạt động của Bitcoin
Nếu bitcoin là một ngân hàng tư nhân, nó sẽ có cơ chế hoạt động như sau:
Bất cứ ai bảo đảm Mạng lưới sẽ được thưởng 50 bitcoin với mỗi khối mới. Số tiền
này sẽ giảm 1/2 mỗi 210.000 khối cho đến khi nó không thể được giảm đi một nửa
nữa.


Đây là sự phát hành của đơn vị tiền tệ. Nó được làm từ năng lượng điện bitcoins
khai thác mỏ. Việc cung cấp bitcoins là hoàn toàn cố định. Cách duy nhất mà đồng
tiền mới có thể được tạo ra là giải quyết một khối cụ thể. Và phần thưởng cho việc
đó là giảm mỗi 4 năm.
Để có một hệ thống tiền không cần đến quyền lực trung ương. Satoshi đã sản xuất
bitcoin dựa trên các quy tắc được cố định. Nó bảo đảm bởi quá trình khai thác mỏ.
Điều này cho phép một hệ thống mà tất cả các đơn vị bitcoin giải quyết vấn đề chi
tiêu gấp đôi.
- Chức năng trao đổi của Bitcoin
Bất cứ ai có địa chỉ bitcoin đều có thể sử dụng bitcoin. Không thể biết được ai
đang kiểm soát từng địa chỉ. Vì vậy bitcoin phải được tự do trao đổi . Điều này có
nghĩa là “sự hy sinh” mà bitcoin đã tạo ra. Dòng vốn tự do này có thể từ bất kỳ
nguồn nào. Điều này cho phép bitcoin trở nên vô giá trị cách đây vài năm. Lý giải
tại sao nó có thể trị giá 10.000 đô la mỗi đồng một ngày.Dòng chảy tự do của vốn
là điều tạo ra tính đàn hồi tổng thể mà kinh nghiệm bitcoin.
- Giá trị của Bitcoin
Trong thực tế, Bitcoin đã được chấp nhạn như một phương thức thanh toán ở nhiều
quốc gia, doanh nghiệp. Ở Việt Nam, FPT chấp nhận thanh toán học phí bằng
Bitcoin. Nhiều doanh nghiệp, công ty toàn cầu đã sử dụng nó để thanh toán hàng
điện tử của họ.
Nhiều người vẫn lầm tưởng Bitcoin là tiền ảo. Tuy nhiên tiền ảo không thể lấy ra
để trao đổi hàng hóa khác còn Bitcoin có thể dùng để mua hàng.

- Chức năng giảm phát của Bitcoin
Chức năng này đề cập đến tài sản kinh tế của Bitcoin. Khi đồng tiền này đang có
sự gia tăng về giá trị theo thời gian. Điều này là do việc cung cấp hạn chế của
bitcoins. Trong khi có nhu cầu ngày càng tăng cho họ. Điều này tương tự như
cách bạn đã mua cổ phiếu của Apple trong năm 1980 trong đợt IPO của mình. Bạn
sẽ phải trả 22 đô la mỗi cổ phần. Do nguồn cung hạn hẹp của cổ phiếu Apple và sự
gia tăng nhu cầu. Ngày nay nó được đánh giá là 520 đô la Mỹ mỗi cổ phần – và đó
là sau 3 lần phân chia.


Kết luận
Sự giảm phát của Bitcoin cũng tương tự như cổ phiếu công nghệ. Nơi mà các cá
nhân đang có được những lợi ích thực sự. Mặc dù nắm giữ một tài sản rủi ro trong
khi nó phát triển. Bởi vì bitcoin có nguồn cung tiền tệ cố định không thể điều
khiển. Giá của mỗi bitcoin được xác định thông qua các cơ chế cung và cầu. Điều
này được phản ánh trong sự gia tăng tốc độ bitcoin. Nếu bitcoin đang đối mặt với
sự giảm phát của đồng tiền thật, chúng ta sẽ không thấy tốc độ giảm tiền.
III. Bitcom với các loại tiền khác
Tiền điện tử là tiền đã được số hóa ở dạng bit số. Đây là đồng tiền có cấu trúc
không thể bị phá vỡ, sao chép hay thay đổi. Nó được lưu thông trong môi trường
điện tử, nó là tài sản vô hình nhưng có giá trị thực, thậm chí nó còn có giá trị hơn
bất cứ đồng tiền truyền thống nào hiện nay.
Hiện nay tiền điện tử có rất nhiều loại nhưng điển hình nhất chính là Bitcoin tiếp
đến Ethereum. Vì vậy thị trường tiền điện tử chia thành 2 loại là Bitcoin và
Altcoin. Hầu hết các Altcoin đều có thể được mua bằng Bitcoin.
1. Bitcoin
Là đơn vị tiền tệ lớn nhất thế giới, Bitcoin vẫn có nhu cầu cao. Số Bitcoin có thể
khai thác được giới hạn đến 21 triệu. Khi đạt đến giới hạn trên, Bitcoin sẽ trở nên
hiếm hoi và giá của nó sẽ tăng mạnh. Cũng có những yếu tố khác mà nói chuyện
ủng hộ Bitcoin.Khả năng phục hồi

Kể từ khi ra mắt vào năm 2009, Bitcoin đã có một kỷ lục hồi phục đáng kinh ngạc
sau mỗi lần sụt giảm. Có thể hiểu được, tỷ giá của crypto không tăng nhanh qua
đêm: nó phụ thuộc vào nhu cầu và nguồn cung của thị trường và một vài yếu tố
khác.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư, những người đã mua lại Bitcoin khi giá thấp và giữ nó
trong nhiều năm đã thu được những lợi nhuận đáng kể. Ví dụ, Bitcoin dao động
quanh 1,250 USD trong tháng 4 năm 2017, trong khi một năm sau đó nó đứng ở


mức gần 6.500 USD. Cần lưu ý rằng không một khoản đầu tư nào khác mang lại
lợi nhuận cao như vậy trong khoảng một năm.


Thiếu những sự quản lý

Các quốc gia trên thế giới vẫn chia rẽ về luật pháp và các quy định của Bitcoin
cũng như các loại tiền tệ khác. Nếu không có quy định ràng buộc đối với Bitcoin:
crypto này sẽ vẫn sẽ không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như sự bất ổn về chính trị,
xung đột, suy thoái kinh tế và các yếu tố khác ảnh hưởng đến tiền tệ, hàng hóa và
cổ phiếu. Một số quy định có thể được dự kiến đưa ra trong tương lai nhưng theo
xu hướng hiện nay, hầu hết các chính phủ dường như không chắc chắn về cách đối
phó với sự phổ biến của các loại crypto.


Sự chấp nhận gia tăng


Số lượng các nhà bán lẻ và các nhà cung cấp dịch vụ chấp nhận Bitcoin đang tăng
đều đặn. Bitcoin có thể được dùng để mua bất cứ thứ gì từ một chiếc pizza đến vé
máy bay, các cửa hàng tạp hóa trực tuyến và các dịch vụ hẹn hò.
Ví dụ: ở Canada, KFC chấp nhận thanh toán Bitcoin trong khi hãng hàng không
quốc gia Ba Lan, LOT cũng chấp nhận thanh toán cho vé máy bay. Gã khổng lồ
thương mại điện tử của Nhật Bản Rakuten chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin. Bạn
có thể tặng tiền cho một vài tổ chức từ thiện bằng cách sử dụng Bitcoin.
Lý do cho sự gia tăng chấp nhận Bitcoin có thể trực tiếp do sự gia tăng nhanh
chóng của điện thoại thông minh. Bitcoin có thể được lưu trữ và mang teo trên điện
thoại thông minh trong khi thanh toán có thể được thực hiện bằng cách quét mã
QR.
Bitcoin không đòi hỏi dữ liệu cá nhân của bạn, nhưng không phải là ẩn
danh
Bitcoin không cho phép ẩn danh hoàn toàn. Bạn cần thanh toán bằng thẻ tín
dụng/thẻ ghi nợ hoặc thông qua mạng lưới ngân hàng trong khi giao dịch với
Bitcoin. Do đó, bản sao kê ngân hàng của bạn có thể phản ánh các giao dịch này.Tuy nhiên, BTC cung cấp sự ẩn danh gần như hoàn toàn cho người dùng. Bạn có
thể mua BTC tại các quốc gia khác nhau thông qua các máy ATM BTC vật lý và
giao dịch crypto bằng tiền mặt. BTC có thể được lưu trữ trong ví phần phần cứng
giống với thanh bộ nhớ thông thường hoặc chỉ đơn giản trên ví điện thoại thông
minh.
Mua bán sản phẩm và dịch vụ phần lớn vẫn còn ẩn danh trừ khi bạn chỉ định địa
chỉ giao hàng hoặc mua vé trên tên hành khách.


Tiền tệ không biên giới


Vì BTC tồn tại trong không gian ảo, nó là một loại tiền tệ không biên giới. Bạn có
thể mua và bán BTC từ bất kỳ vị trí nào trên thế giới bằng cách sử dụng điện thoại
thông minh kết nối Internet.
Điều này giúp BTC nằm ngoài danh sách phải đóng thuế. Ngày nay, có một số
cách để kiếm được BTC miễn phí. Cung cấp dịch vụ vô danh cho người mua nước
ngoài hoặc kinh doanh proxy trong BTC giúp kiếm được Satoshi hoặc các đơn vị
BTC.
Bạn có thể yêu cầu các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác ở nước ngoài thanh
toán lãi suất và cổ tức trong BTC và yêu cầu một mức lãi suất cao hơn vì việc
thanh toán bằng crypto.


Không thể bị làm giả :

Chi phí kiểm định chất lượng vàng rất cao, còn việc kiểm định Bitcoin không hề
tốn chi phí nào, và có 1 sự thật là bitcoin không thể làm giả được vì nó không hiện
hữu dưới dạng vật chấtChi phí giao dịch cực thấp :


Không có bất cứ trung gian giao dịch nào, chỉ có phí xử lý giao dịch, tuy nhiên nó
cực thấp.Bảo vệ môi trường :


Không phải dùng hoá chất in giấy hay khai thác. Hệ thống máy tính xử lý giao
dịch Bitcoin tốn ít điện hơn nhiều so với hệ thống tài chính hiện tại.Tiềm năng thương mại điện tử :

Mọi giao dịch của bitcoin hoàn toàn ẩn danh và không thể bị hoàn trả, đảo ngược
lại, vì vậy đối với những người bán hàng, họ có thể yên tâm hơn với tình trạng gian
lận.
Tuy nhiên, BTC cũng có rất nhiều nhược điểm. Trước khi đầu tư hoặc kinh doanh
crypto này, bạn cần phải biết về những rủi ro và nhược điểm của BTC.


Những tổn thất vĩnh viễn

Vì BTC không được kiểm soát, không có bảo đảm hoặc tài sản đảm bảo nào được
cung cấp bởi bất kỳ chính phủ hoặc tổ chức nào. Do đó, khoản đầu tư của bạn vào
BTC có thể thua lỗ bất cứ lúc nào, nếu các quy định bất lợi cho BTC có hiệu lực.
Không giống như tiền tệ pháp định, bạn sẽ không thể tìm kiếm sự bồi thường cho
bất kỳ thiệt hại phát sinh nếu BTC biến mất hoặc bị coi là bất hợp pháp.
Thứ hai, bạn có thể mất tất cả các khoản đầu tư vào BTC nếu bạn đặt sai vào ví
cứng hoặc quên ID người dùng và mật khẩu cần thiết để truy cập trực tuyến vào
phần mềm ví. Sau khi bị mất, không có cách nào để khôi phục lại số BTC: nó biến
mất trong không gian crypto. Tuy nhiên, nếu bạn đang giữ các khóa cá nhân để ví
tiền của bạn Bitcoin an toàn – bạn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề.


Các vấn đề về tội phạmBitcoin và các loại crypto khác hiện đang bị các cơ quan thực thi pháp luật trên
toàn thế giới theo dõi. Có đủ cơ sở để tin rằng Bitcoin và các crypto khác được sử
dụng trong các tội ác, từ việc trốn thuế đến buôn bán ma túy và tài trợ khủng bố.
Tính ẩn danh cung cấp bởi Blockchain và quá trình giao dịch giúp bọn tội phạm
lẩn trốn mà không để lại dấu vết. Cũng có những vụ lừa đảo sử dụng Bitcoin và các
loại crypto khác để gây quỹ khủng bố, mua các công nghệ và các hoạt động tài
chính bị cấm và nhạy cảm với các nước khác.


Không có dự báo

Mặc dù BTC đã từng hồi phục rất tốt từ sự sụt giảm và duy trì các mức cao nhưng
không có gì đảm bảo xu hướng sẽ tiếp tục. Bất kỳ quy định bất lợi hoặc luật pháp
nào cũng có thể dẫn tới cái chết của BTC.
Vào tháng 1 năm 2018, các ngân hàng ở Ấn Độ đóng băng tài khoản của các cuộc
sàn giao dịch BTC. Do đó, nhu cầu về BTC ở Ấn Độ đã sụp đổ trong một đêm mà
không có bất kỳ lời hứa nào về sự phục hồi.
Ở Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang vẫn còn mơ hồ về các chính sách liên quan đến BTC
trong khi châu Âu vẫn chưa thống nhất được các quy định pháp lý. Điều này làm
cho tương lai của BTC khó có thể dự đoán.


Sự miễn cưỡng chấp nhận

Trừ một vài nhà cung cấp trên toàn thế giới, hầu hết các nhà bán lẻ và chuỗi bán lẻ
toàn cầu vẫn cảnh giác về việc chấp nhận BTC. Cửa hàng trực tuyến lớn nhất thế
giới, Amazon đã luôn tránh xa việc chấp nhận BTC, mặc dù BTC đã tồn tại đã
được khoảng gần một thập kỷ.
Tương tự như vậy với các đại gia khác về thương mại điện tử, chuỗi khách sạn, nhà

cung cấp các dịch vụ như giải trí dành cho người lớn và hẹn hò, chăm sóc sức khỏe
và vô số những đơn vị khác. Một trong những lý do cho sự miễn cưỡng này là công


nghệ Blockchain vẫn chưa phát triển và hệ thống hiện tại liên quan đến các quá
trình phức tạp cho một giao dịch đơn lẻ.


Gian lận và lừa đảo

Thế giới Bitcoin cũng rơi vào tình trạng lừa đảo và gian lận trong những trường
hợp khác nhau. Có những trường hợp kẻ lừa đảo đã chạy trốn với số Bitcoin của
các nhà đầu tư một cách hoàn toàn hợp pháp bằng cách cám dỗ họ chia sẻ ID người
dùng và mật khẩu.
Các kế hoạch Ponzi liên quan đến Bitcoin liên tục xảy ra tại các địa điểm khác
nhau trên thế giới. Ở một số quốc gia, các kẻ lừa đảo đã bị bắt bởi các cơ quan có
thẩm quyền đã làm lu mờ danh tiếng của Bitcoin.
Một số “sàn giao dịch trực tuyến” cung cấp Bitcoin ở mức giá rất hấp dẫn nhưng
hóa ra chỉ là sự lừa đảo. Ví cứng, phần mềm và trực tuyến dễ bị hacker tấn công dù
cho đã sử dụng mã truy cập phần mềm
2. Altcoin
Altcoin là viết tắt của “Bitcoin alternative“. Khái niệm altcoin được sử dụng khi
nói về các đồng tiền điện tử không phải là Bitcoin. Chúng được ra đời sau thành
công của Bitcoin năm 2009 (số lượng của chúng ngày càng tăng). Sự thành công
của đồng tiền ảo mạng ngang hàng (P2P) Bitcoin là cảm hứng cho sự ra đời
của các Alt coin hiện nay.
Phần lớn altcoins là những phiên bản Bitcoin được cải tiến, chúng được tạo ra với
hy vọng có thể thay thế hoặc cải tiến ít nhất một khía cạnh của Bitcoin.
Hầu hết, chúng chỉ thay đổi một số đặc tính như độ trễ, phương pháp phân phối
hoặc thuật toán so với BTC. Hầu hết các đồng tiền này không tồn tại được lâu. Một

ngoại lệ là Litecoin, một trong những altcoin đầu tiên.
Ngoài việc sử dụng thuật toán Scrypt cải tiến với SHA 256 của Bitcoin, Litecoin
còn có tổng cung gấp 4 lần so với Bitcoin (84 triệu đồng LTC). Vì thế, Litecoin đã
được gọi là “bạc” sau “vàng” Bitcoin.
Tuy nhiên, một số altcoin đã có những bước cải tiến thực sự, thử nghiệm các tiện
ích mà Bitcoin không có.


Ví dụ:
Ethereum cung cấp chức năng hợp đồng thông minh, được coi là Bitcoin 2.0

Ripple cung cấp một mạng lưới chuyển tiền nhanh chóng xuyên biên giới

Darkcoin hy vọng sẽ cung cấp nền tảng cho các giao dịch vô danh hoàn toàn

BitShares mô tả chính nó như là “một phiên bản công bằng của Wall
Street”…
Thậm chí, một số hệ sinh thái altcoin như CounterParty và Mastercoin còn sử dụng
blockchain Bitcoin để bảo vệ nền tảng của chúng.


Một số tín đồ Bitcoin cho rằng, altcoin là không cần thiết, và nó sẽ không thể thành
công, bởi vì cơ sở hạ tầng của Bitcoin quá lớn để có thể cạnh tranh. Tuy nhiên,
chúng lại đóng một vai trò quan trọng. Chúng cùng Bitcoin thực hiện mục đích
phân cấp cộng đồng tiền điện tử.
Hơn nữa, các nhà phát triển có thể thử nghiệm altcoin với các tính năng mới lạ.
Mặc dù Bitcoin có thể sao chép các tính năng này nếu các nhà phát triển hoặc cộng
đồng mong muốn, thì altcoin vẫn được công nhận là “bản thử nghiệm tiền điện tử”
tốt hơn testnet của Bitcoin.
 Tựu chung lại, các đồng coin khác cạnh tranh lành mạnh với Bitcoin.

Altcoin cung cấp cho người sử dụng tiền điện tử các lựa chọn thay thế và buộc các
nhà phát triển của Bitcoin phải nỗ lực làm việc, cải thiện các tính năng của Bitcoin.
Nếu Bitcoin không thể đáp ứng được người dùng, họ có thể sử dụng một đồng coin
khác.
Ưu điểm và nhược điểm của Altcoin
Ưu điểm:
Hàng ngàn đồng tiền điện tử xuất hiện làm thị trường tiền điện tử sôi động hẳn lên
và có sự phân cấp cộng đồng cryptocurrency rõ ràng hơn. Đó chính là những tín
hiệu tốt với thị trường tiền điện tử. Và là cơ hội cho những người muốn kiếm lời
với crypto.
Hiện nay nhiều đồng Coin được ưa chuộng hơn cả Bitcoin bởi tốc độ giao dịch và
yếu tố cốt lõi của nó như đồng Litecoin và đồng Fastcoin.
Nhược điểm:Không một đồng coin nào không tiềm ẩn rủi ro. Đến “anh cả” Bitcoin cũng
vẫn còn nhiều yếu tố khiến người dùng lo lắng.
Ngày càng xuất hiện nhiều “cá mập” – những người nắm giữ lượng lớn
altcoin. Họ bơm rất nhiều tiền vào các đồng coin giá thấp sau đó bán đi để
kiếm lợi nhuận khổng lồ.
Nhiều đồng Coin chỉ tồn tại một thời gian ngắn.

III. Ví dụ
Với sự phổ biến ngày càng tăng của Bitcoin, tiền mã hóa nói chung đã thu hút sự
chú ý của từ nhiều người với những giá trị đặc biệt mà chúng mang lại. Những

dịch vụ có liên quan tới loại hình này có thể kể đến như: Mua Bán Bitcoin, Altcoin.
Đây là dịch vụ khá phổ biến ở Việt Nam, và có khá nhiều người tham gia đầu tư.
Hình thức đầu tư: khi bit giá 148tr, khách cần bán thì có người mua, và tìm khách
mua để bán lại với giá 150tr, nghĩa là lãi 2tr 1 bit.
Thị trường bitcoin phát triển khá nhanh, do đó sẽ có rất nhiều bitcoin sử
dụng, và ta chỉ cần chập nhận chúng, chấp nhận bitcoin làm phương tiện thanh
toán. Cho đến thời điểm hiện tại Việt Nam vẫn không chấp nhận bitcoin, altcoin
làm phương tiện thanh toán. Tuy nhiên, có một số dịch vụ do Việt Nam đứng ra
chấp nhận Bitcoin, từ đó mang lại 1 khoản doanh thu đáng kể từ nguồn khách hàng
lớn trên thế giới. Ví dụ :
- Bán Hosting, Domain bằng bitcoin:
- Tiền thiết kế banner, logo,.. và chấp nhận thanh toán bằng bitcoin
- Hoạt động bán sản phẩm gì đó có nguồn gốc từ Việt Nam và chấp nhận khách
quốc tế thanh toán bằng Bitcoin: Bitcoin không được phép thanh toán tại Việt
Nam, do đó bạn chỉ được phép dùng Bitcoin để mua hàng tại nước ngoài và gửi về
VN, có rất nhiều nơi chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán như
OverStock, Dish, CheapAir, Gyft,…
- Gửi tiền cho người thân: Nếu bạn muốn gửi nhiều tiền qua Mỹ, Qua Trung Quốc
thì thế nào, Bitcoin sẽ giúp chúng ta làm cầu nối khi chi phí gửi như trên đã nói,
chỉ khoảng 0.01$. Tuy nhiên điều kiện để giao dịch thành công cũng cần có 1 số
yếu tố. Ví dụ, ta có thể mua Bitcoin dễ dàng tại Việt Nam. Và sau đó nếu muốn gửi


sang Mỹ, trước tiên cần phải tìm người nhận bên đó, thông thường nếu bạn đã
dùng localbitcoin thì dịch vụ đó sẽ giúp tìm được người mua hợp lý, ngoài ra cũng
có một số dịch vụ khác nổi tiếng, có thể dùng tài khoản Coinbase, đăng ký và xác
minh và rút tiền ra. Tuy nhiên cách này cũng có 1 số hạn chế, nếu bạn rút quá
nhiều thì coinbase sẽ khoá tài khoản và đòi hỏi xác minh xem xét có rửa tiền hay
không?
Trong năm 2016, số lượng các doanh nghiệp chấp nhận Bitcoin đã vượt qua

122.000[83]. Tính đến tháng 12 năm 2014, các công ty lớn chấp nhận thanh toán
bằng Bitcoin bao gồm: Atomic Mall, Clearly Canadian, Dell, Dish Network,
Dynamite Entertainment, Expedia, Microsoft, Newegg, PrivateFly, Overstock.com,
Sacramento Kings, TigerDirect, Time Inc., Virgin Galactic, Valve và Zynga. Tính
đến tháng 9 năm 2014, PayPal đã cho phép các doanh nghiệp ở Bắc Mỹ sử dụng hệ
thống của họ để nhận thanh toán bằng Bitcoin.[84]
Tại Việt Nam, chỉ có một số ít dịch vụ chấp nhận Bitcoin. Tuy nhiên có rất nhiều
doanh nghiệp toàn cầu cho phép người Việt Nam thanh toán bằng Bitcoin cho dịch
vụ của họ, tiêu biểu là: Dịch vụ nạp thẻ điện thoại BitRefill, dịch vụ mua vé máy
bay, đặt khách sạn và thuê ô tô tại Expedia[85], mua hàng trực tuyến tại
OverStock, OpenBazaar hoặc tại các Dark Net Market[86], mua thẻ quà tặng tại
Gyft, mua tên miền và dịch vụ máy chủ tại NameCheap, mua VPN tại BitVPN,
mua quần áo thời trang tại ASOS, và một loạt các dịch vụ nhỏ khác tại Fiverr.
Tại thời điểm cuối năm 2016, đã có trên 800 máy Bitcoin ATM trên toàn cầu, phần
lớn (500+) nằm tại Mỹ, và có 3 máy Bitcoin ATM tại Việt Nam.
×