Tải bản đầy đủ (.ppt) (9 trang)

ATGT lớp 1 Bài 6 Nếu em vô ý làm bạn ngã

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (11.12 MB, 9 trang )

Bài 6: Nếu

em vô ý

làm bạn ngãHOẠT ĐỘNG 2:

Hoạt động thực hành


Em hãy quan sát hình trong sách và
sắp xếp lại các bức hình đúng trình tự
câu chuyện và kể lại câu chuyện theo
từng bức tranh.
×