Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

Tuan 23 chu hoa t

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.4 MB, 15 trang )

Chào mừng các
em đến với tiết
học!


Thứ bảy ngày 25 tháng 04 năm 2020

Tập viết
Chữ hoa T

2


Chữ t thường

Chữ T hoa


1. Hướng dẫn viết chữ hoa
Chữ T cỡ nhỡ cao mấy li, rộng
mấy li?
Chữ T cỡ nhỡ cao 5 li, rộng 4 li ?
Chữ T cỡ nhỡ được viết bởi
mấy nét ?
- Chữ T cỡ nhỡ gồm 1 nét viết liền, là kết hợp
của 3 nét cơ bản – 2 nét cong trái và 1 nét lượn
ngang.


Cách viết


Đường kẻ ngang 6
Đường kẻ ngang 5

Đường kẻ ngang 4
Đường kẻ ngang 3
Đường kẻ ngang 2
Đường kẻ ngang 1


6
5
4
3
2
1

1


2.Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng

Em hiểu “Thẳng như ruột ngựa” có nghĩa thế nào?
Chỉ những người thẳng thắn, không ưng điều gì thì
nói ngay, không để bụng.


Hãy nhận xét:
- Chữ cái nào có độ cao 2,5 ô li?
- Chữ cái nào có độ cao 1,5 ô li?
- Chữ cái nào có độ cao 1 ô li?


Thẳng như ruột
ngựa
- Chữ T, h, g cao 2,5 li
- Chữ t cao 1 li rưỡi.
- Các chữ còn lại cao 1 li.


Thẳng như ruột
ngựa
Cụm từ ứng
dụng
cóthanh,
mấy chữ
? đặt ở những
có mấy
dấu
được
vị trí nào?
Khoảng
cách giữa các chữ bằng chừng nào?
Cụm từ ứng
có 3 dụng
dấu thanh:
có 4 chữ.
dấuKhoảng
hỏi đặt trên
cách chữ
giữaă,
các

dấuchữ
nặng
bằng
đặt một
dướicon
chữchữ
ô vào.ư.


Thẳng như ruột
ngựa
Trong cụm từ “Thẳng như ruột ngựa”,
chữ nào chứa chữ hoa T ta vừa luyện viết ?3. Thực hành1 dòng
2 dòng
1 dòng

1 dòng

2 dòng


Dặn dò

- Hoàn thành bài viết
- Viết phần Luyện viết thêm ở trang sauTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×