Tải bản đầy đủ (.pdf) (71 trang)

Bộ bài tập thuế và quản lí thuế nâng cao ôn thi CPA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (898.45 KB, 71 trang )

BÀI TẬP THUẾ
VÀ QUẢN LÝ THUẾ NÂNG CAO
DÀNH CHO LỚP ÔN THI CPA 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường
Học viện Tài chính
lexuantruonghvtc@gmail.com

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

1

GIỚI THIỆU TỔNG QUÁTNhững nguyên tắc chung khi làm bài tập
Các dạng bài tập cơ bản và hướng dẫn cụ
thể cách giải các bài tập

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

2

1
NHỮNG NGUYÊN TẮC CHUNG
Xác định văn bản pháp lý có hiệu lực để làm
bài tập:
- Nếu dữ kiện đề bài cho rõ kỳ tính thuế: tháng
5/2017; năm 2016…
- Nếu dữ kiện đề bài không cho rõ kỳ tính thuế:
Năm 20XX, trong năm tính thuế…
 Nếu đề bài không cho rõ dữ kiện để tính thuế
 Đọc kỹ yêu cầu đề thi
 Nguyên tắc chung về trình bày
- Liệt kê rõ từng căn cứ
- Giải thích rõ cách tính


20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

3

CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
Chỉ tính thuế GTGT
Tính thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB và thuế GTGT
Tính thuế GTGT và thuế TTĐB
Tính thuế GTGT và thuế TTĐB với giả định đặc biệt
về giá tính thuế
5) Tính thuế GTGT và thuế TTĐB với yêu cầu cụ thể
6) Tính thuế TNDN chi phí xuôi

7) Tính thuế TNDN chi phí ngược
8) Tính bổ sung thuế TNDN so với thuế đã kê khai
9) Tổng hợp
10) Tính thuế nhà thầu
11) Tính thuế TNCN người Việt Nam
12) Tính thuế TNCN người nước ngoài
1)
2)
3)
4)

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

4

2


1. DẠNG BÀI CHỈ TÍNH THUẾ GTGT

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

5


BÀI 1
Một DN kinh doanh ô tô ở TP Hồ Chí Minh nộp
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ khai thuế
theo tháng trong tháng 9/2017 có tình hình sau:
1) Mua 40 chiếc xe ô tô chở người 5 chỗ ngồi từ
Công ty Toyota Việt Nam với giá mua chưa thuế
GTGT ghi trên hóa đơn là 1.800 trđ/chiếc. Trong
đó, 36 chiếc mua theo đơn đặt hàng của khách, 2
chiếc sử dụng làm mẫu để khách mua ô tô lái thử,
2 chiếc sử dụng làm phương tiện đi lại của cán
bộ, nhân viên trong công ty. Công ty thanh toán
trả chậm theo quy định tại hợp đồng.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

6

3


BÀI 1 (tiếp)
2) Tổng số tiền mua xăng dầu theo giá chưa có

thuế GTGT phục vụ hoạt động kinh doanh
trong tháng theo các hóa đơn GTGT là 200
triệu đồng. Công ty đã thanh toán qua ngân
hàng đúng quy định của pháp luật.

3) Xuất tiền mặt trả tiền mua công cụ tháng
7/2017 với số tiền thanh toán trên 1 tờ hóa
đơn GTGT là 88 triệu đồng. Số thuế GTGT đầu
vào mua công cụ này đã được khấu trừ ở kỳ
khai thuế tháng 7/2017.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

7

BÀI 1 (tiếp)
4) Phát hiện tờ hóa đơn mua đồ dùng văn phòng

tháng 6/2017 bị bỏ sót chưa kê khai với giá mua
chưa thuế GTGT là 6 triệu đồng. Công ty kê
khai vào kỳ khai thuế tháng 9/2017.
 Yêu cầu:
1. Cho biết thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế
tháng 9/2017 của công ty này
2. Xác định tổng số thuế GTGT đầu vào được
khấu trừ phát sinh tháng 9/2017 của công ty
này. Biết rằng, tất cả các hóa đơn mua hàng đều
là hóa đơn hợp pháp.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017


8

4


BÀI 1 (tiếp)
3. Giả sử tổng số thuế GTGT đầu ra trong tháng là
7.800 trđ. Hãy xác định số thuế GTGT phải nộp
tháng 9/2017 của công ty này.

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

9

BÀI 2
Một doanh nghiệp kinh doanh taxi ở Hà Nội nộp
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ kê khai thuế
theo tháng trong tháng 9/2016 có tình hình sau:
1) Mua xăng xe, giá mua đã có thuế GTGT ghi trên
hóa đơn GTGT 6.600 trđ, hóa đơn hợp pháp và lập
đúng quy định pháp luật.
2) Mua 10 xe ô tô chở người 5 chỗ ngồi phục vụ hoạt
động kinh doanh, giá mua chưa thuế GTGT mỗi
chiếc ghi trên hóa đơn GTGT hợp pháp 2 tỷ đồng.
3) Chi trả tiền thuê sửa chữa lớn các xe, giá sửa chữa
chưa thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT hợp pháp
400 trđ.
20 July 2017


PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

10

5


BÀI 2 (tiếp)
4) Thuế suất thuế GTGT của các hàng hóa, dịch vụ

trên đều là 10%.
5) Xăng xe và ô tô mua vào được thanh toán qua TK
mở tại ngân hàng A. Tiền sửa chữa xe thanh toán
qua TK mở tại ngân hàng B. Tài khoản mở tại NH A
đã đăng ký với CQT. Tài khoản mở tại ngân hàng B
là TK thanh toán vãng lai chưa đăng ký với CQT.
 Yêu cầu:
1. Xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong
tháng 9/2016 của công ty này.

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

11

BÀI 2 (tiếp)

2. Giả sử tổng số thuế GTGT đầu ra trong tháng là
400 trđ. Số thuế chưa khấu trừ hết tháng trước
chuyển sang là 200 trđ. Hãy xác định số thuế
GTGT phải nộp tháng 9/2016 của công ty này.
3. Giả sử hóa đơn mua xăng xe người bán chỉ ghi
tổng giá thanh toán, không ghi tách riêng giá
bán chưa thuế GTGT, thuế GTGT và tổng giá
thanh toán thì việc xử lý khấu trừ thuế GTGT
đối với trường hợp này như thế nào?
4. Giả sử tài liệu trên thuộc tháng 1/2017. Hãy xác
định lại số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

12

6


BÀI 3
Công ty cổ phần Hùng Cường chuyên sản
xuất và kinh doanh thủy sản, kê khai thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Trong
kỳ tính thuế tháng 11/2017, công ty có các số
liệu như sau:
1) Bán 3 tấn cá basa nguyên con do Công ty mua
của các hộ dân cho Công ty A với giá bán

chưa có thuế GTGT là 15.000 đ/kg, Công ty A
đã ứng trước 22.000.000 đồng bằng tiền mặt
để đảm bảo thực hiện hợp đồng, số còn lại
thanh toán đầy đủ qua ngân hàng.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

13

BÀI 3 (tiếp)
2) Xuất khẩu 4 tấn philê cá basa cho Công ty

Naizu của Nhật Bản với giá bán FOB là 3
USD/kg. Lô hàng đã được Công ty Naizu
thanh toán bằng L/C.
3) Bán 10.000 nồi cá basa kho tộ đã tẩm ướp gia
vị cho hệ thống siêu thị Coopmart với giá
chưa có thuế GTGT là 30.000 đồng/nồi. Phía
người mua mới thanh toán trước 70.000.000
đồng, số còn lại sẽ thanh toán tiếp vào hợp
đồng sau.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

14


7


BÀI 3 (tiếp)
4) Mua 50 tấn cá basa nguyên con của các hộ

dân với giá 12.000 đồng/kg, đã thanh toán đầy
đủ theo quy định của pháp luật.
5) Mua 3 tấn thức ăn cho cá của Công ty thức ăn
thủy sản Nam Anh để phục vụ hoạt động nuôi
cá, giá chưa có thuế GTGT là 2.000 đồng/kg,
đã thanh toán đầy đủ cho người bán qua ngân
hàng theo quy định của pháp luật.
6) Thanh toán tiền điện qua ngân hàng theo quy
định của pháp luật cho Công ty điện lực, giá
chưa có thuế GTGT là 280 triệu đồng.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

15

BÀI 3 (tiếp)
7) Công ty mua vào nhiên liệu của Công ty xăng

dầu Cửu Long từ tháng 6/2017 với giá chưa có
thuế GTGT là 40 trđ nhưng chưa kê khai. Công
ty đã thanh toán qua ngân hàng. Công ty kê
khai vào kỳ khai thuế tháng 11/2017.
8) Bán philê cá basa do Công ty tự nuôi cho

Công ty B, giá chưa có thuế GTGT là 80 trđ.
9) Mua gia vị để tẩm ướp cá basa với giá mua
chưa thuế GTGT ghi trên hóa đơn GTGT là 10
triệu đồng, đã thanh toán bằng tiền mặt.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

16

8


BÀI 3 (tiếp)
Yêu cầu: Xác số thuế GTGT phải nộp của công ty
này trong kỳ tính thuế tháng 11/2017. Biết
rằng:
 Công ty không còn thuế GTGT đầu vào chưa
khấu trừ hết của tháng 10/2017 chuyển sang;
 Tỷ giá tính thuế: 1 USD = 21.000 đồng;
 Hàng hóa, dịch vụ mua vào đều có hóa đơn
hợp pháp;
 Hàng xuất khẩu có đủ hồ sơ theo quy định
của pháp luật.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường


17

Bµi 3B
Một doanh nghiệp sản xuất xi măng nộp
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
trong tháng tính thuế 6/20XX có tình hình
sau:
1) Xuất kho tiêu thụ nội địa 22.000 tấn xi
măng. Trong đó, 2.000 tấn tặng khách hàng
theo chương trình khuyến mại (mua 10 tặng
1) đúng quy định pháp luật về thương mại.
Giá bán chưa thuế GTGT 1 trđ/tấn.
2) Xuất khẩu 10.000 tấn clinker với giá FOB
600.000 đ/tấn.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

18

9


BÀI 3B (tiếp)
3) Xuất kho 200 tấn xi măng để xây dựng nhà văn

phòng của công ty.
4) Xuất kho 100 tấn xi măng tặng khách hàng dùng

thử không thu tiền. Hoạt động khuyến mại này
chưa đăng ký với CQ nhà nước có thẩm quyền.
 Yêu cầu:
1. Hãy cho biết, các trường hợp xi măng xuất kho để
xây dựng nhà văn phòng, khuyến mại theo chương
trình mua 10 tặng 1 và tặng khách hàng dùng thử
có phải tính thuế GTGT không? Nếu phải tính thuế
thì giá tính thuế được xác định như thế nào?
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

19

BÀI 3B (tiếp)
2. Tính thuế GTGT phải nộp trong tháng 6/20XX của
doanh nghiệp này. Biết rằng, tổng thuế GTGT đầu
vào phát sinh trong tháng 6/20XX là 1.300 trđ. DN
không có thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết từ
tháng 5/20XX chuyển sang. Biết rằng, clinker xuất
khẩu có đủ điều kiện được áp dụng thuế suất 0%.

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

20


10


BÀI 4
Một doanh nghiệp sản xuất đồ gỗ có trụ sở chính
ở Hà Nội trong tháng 5/2017 thuế có số liệu sau:
 Mua 100.000 m3 gỗ thông với giá mua chưa có
thuế GTGT 400.000 đồng/m3.
 Cơ sở chính trực tiếp tiêu thụ 100.000 sản phẩm
với giá bán đã có thuế GTGT 330.000 đ/sp.
 Nhận 50.000 sản phẩm cơ sở sản xuất trực thuộc
sản xuất bàn ghế không tổ chức hạch toán kế
toán ở Hà Nam. Trong tháng đã tiêu thụ toàn bộ
số sản phẩm này với giá bán chưa thuế GTGT
400.000/sp.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

21

BÀI 4 (tiếp)
 Sử

dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội
bộ kèm theo Lệnh điều động nội bộ xuất cho
cửa hàng trực thuộc đóng trên địa bàn Hà Nội
5.000 SP, cuối kỳ cửa hàng báo về đã tiêu thụ
được 4.000 SP với giá chưa có thuế GTGT
310.000 đ/sp.

 Điều chuyển một xe vận tải đã sử dụng 2 năm
xuống phục vụ hoạt động kinh doanh của Chi
nhánh Hà Nam. Giá trị còn lại của chiếc xe trên
sổ sách kế toán là 800 triệu đồng.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

22

11


BÀI 4 (Tiếp)
Điều chuyển một chiếc xe chở người 5 chỗ đã qua sử
dụng cho xí nghiệp hạch toán độc lập sản xuất chân tay
giả ở quận Hà Đông, giá trị còn lại của chiếc xe trên sổ
sách kế toán là 400 triệu đồng.
 Cử một nhóm thuộc phòng kinh doanh tham dự hội
chợ triển lãm ở Tuyên Quang với phương châm vừa
giới thiệu sản phẩm vừa bán hàng. Doanh nghiệp đã
xuất kho 6.000 sản phẩm đi dự hội chợ và đã bán được
tại hội chợ 5.000 sản phẩm với giá bán chưa thuế GTGT
300.000 đồng/sản phẩm.
 Thuế GTGT đầu vào của các HHDV khác phục vụ cho
hoạt động sản xuất, kinh doanh được khấu trừ trong
tháng của doanh nghiệp là 220 triệu đồng.20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

23

BÀI 4 (Tiếp)
-

-

-

Yêu cầu: 1. Xác định thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp
tại Hà Nội, Hà Nam và Tuyên Quang. Biết rằng:
Doanh nghiệp đăng ký nộp thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ. Hàng hóa bán ra được lập hóa đơn đúng
quy định của pháp luật.
Thuế suất thuế GTGT của các hàng hoá, dịch vụ nói trên
10%. Cuối tháng doanh nghiệp đã có chứng từ nộp thuế
ở Tuyên Quang và Hà Nam.
Hàng hóa mua vào có hoá đơn, chứng từ hợp pháp và
đều thanh toán qua ngân hàng theo quy định của PL.
Giá thành sản phẩm do chi nhánh Hà Nam sản xuất ra là
360.000 đ/sản phẩm.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường


Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

24

12


BÀI 4 (Tiếp)
2. Giả sử số sản phẩm đem dự hội chợ triển lãm ở
Tuyên Quang chỉ bán được 1.000 sản phẩm. Hãy
xác định lại thuế GTGT phải nộp ở Hà Nội, Hà Nam
và Tuyên Quang.

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

25

2. DẠNG BÀI TÍNH THUẾ XUẤT KHẨU,
THUẾ NHẬP KHẨU,
THUẾ TTĐB VÀ THUẾ GTGT

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

26


13


BÀI 5
Một DN sản xuất vải nộp thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ trong kỳ tính thuế có tài liệu sau:
 Nhập khẩu sợi từ đối tác thuê gia công nước ngoài
để gia công vải xuất khẩu. Giá CIF của sợi nhập:
800 trđ. Đơn giá gia công: 50.000đ/m.
 Từ số sợi trên DN sản xuất được 10.000 m vải. Khi
quyết toán thuế năm, DN xác định đã xuất khẩu ra
nước ngoài 3.000 m vải. Số vải còn lại DN bán
trong nước với giá chưa thuế GTGT: 150.000đ/m.
 Mua 4 tấn tơ tằm từ một DN thương mại với giá
mua chưa thuế GTGT 500.000 đ/kg. Từ số tơ này
doanh nghiệp đã dệt được 40.000 m vải lụa tơ tằm.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

27

BÀI 5 (tiếp)
Tình hình tiêu thụ vải lụa tơ tằm trong kỳ như sau:
• Bán cho một số doanh nghiệp thương mại 10.000
m với giá bán chưa thuế GTGT: 70.000 đ/m.
• Ủy thác cho một doanh nghiệp khác xuất khẩu
20.000 m với giá FOB 80.000đ/m. Hoa hồng ủy
thác chưa thuế GTGT: 5.000đ/m.

Yêu cầu:
1) Xác định thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế
GTGT phải nộp đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu nói trên.
2) Xác định các khoản thuế nội địa phải nộp kê khai
với cơ quan thuế. Biết rằng:


20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

28

14


BÀI 5 (tiếp)


Thuế GTGT của các hàng hoá, dịch vụ khác
được khấu trừ là 60 trđ. DN đã nộp thuế GTGT
của sợi nhập trước khi khai thuế nội địa. Hàng
hóa XK và ủy thác XK có đủ hồ sơ theo quy định

của pháp luật. Hàng hóa mua vào có hóa đơn
hợp pháp và thanh toán qua ngân hàng.
Thuế suất thuế NK sợi: 20%. Thuế suất thuế
xuất khẩu vải: 1%.
Thuế suất thuế GTGT các sản phẩm nói trên:
10%.
Giá tính thuế nhập khẩu được xác định theo
phương pháp thứ nhất.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

29

BÀI 6
Một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh đồ nhựa
nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong
quý tính thuế GTGT có tình hình sau:
 Xuất khẩu một lô hàng đồ nhựa theo giá FOB:
1.000 trđ.
 Doanh thu bán đồ nhựa nội địa theo giá chưa có
thuế GTGT: 2.000 trđ.
 Nhập khẩu 5 tấn túi ni lông, giá CIF 30 triệu
đồng/tấn. Trong tháng, doanh nghiệp đã bán lại
toàn bộ số túi ni lông này cho một số doanh
nghiệp thương mại với giá bán chưa thuế GTGT:
100.000 đồng/kg.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường


Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

30

15


BÀI 6 (tiếp)
 Mua

một xe ô tô 5 chỗ ngồi phục vụ sản xuất,
kinh doanh giá chưa thuế GTGT: 2 tỷ đồng.
 Mua vật tư phục vụ xây dựng nhà để xe cho
nhân viên ở khu vực xưởng sản xuất với giá
mua đã có thuế GTGT: 220 trđ.
 Trả tiền thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài
sang làm việc ở Việt Nam theo giá chưa có thuế
GTGT: 20 trđ. Theo hợp đồng giữa hai bên,
doanh nghiệp Việt Nam phải chịu chi phí chỗ ở
của chuyên gia nước ngoài; doanh nghiệp nước
ngoài chi trả tiền lương và các khoản thu nhập
khác cho chuyên gia.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

31

BÀI 6 (TIẾP)

 Cho

một doanh nghiệp khu chế xuất thuê hội
trường với giá thuê chưa có thuế GTGT: 30 trđ.
 Bán cho một DN chế xuất một số vật tư sản xuất
(không nằm trong doanh thu bán hàng nội địa),
giá chưa thuế GTGT: 90 trđ.
 Thuế GTGT đầu vào tập hợp trên các hoá đơn
mua hàng hoá, dịch vụ khác được khấu trừ là 20
trđ.
Yêu cầu:
1. Xác định thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và
thuế GTGT phải nộp trong quý. Biết rằng:
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

32

16


BÀI 6 (TIẾP)Thuế suất thuế GTGT của các hàng hoá, dịch vụ
trên: 10%. Thuế suất thuế NK túi ni lông: 20%.
Thuế suất thuế XK: 0%.
Hàng hoá mua vào, bán ra đều thanh toán qua
ngân hàng đúng quy định và có hoá đơn hợp
pháp. Doanh nghiệp không nợ bất kỳ khoản thuế
nào tại thời điểm lập tờ khai thuế GTGT quý. Giá
CIF được coi là giá tính thuế NK.
Lô hàng xuất khẩu và HHDV cung ứng cho doanh
nghiệp khu chế xuất có đủ hồ sơ theo quy định
của pháp luật.

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

33

BÀI 6 (TIẾP)
2. Giả sử lô hàng xuất khẩu không thanh toán qua
ngân hàng, có xác nhận của Hải quan hàng đã
xuất khẩu, các điều kiện khác đều đáp ứng đủ,
hãy tự giả định các số liệu cần thiết và xác định
lại số thuế GTGT mà doanh nghiệp này phải nộp
trong tháng.
3. Giả sử theo hợp đồng ký với doanh nghiệp
nước ngoài toàn bộ tiền lương chuyên gia do
doanh nghiệp Việt Nam chi trả. Hãy xác định lại
thuế GTGT nội địa phải nộp của doanh nghiệp

này trong quý tính thuế.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

34

17


BÀI 7
Một DNNN kinh doanh xuất nhập khẩu có
tình hình kinh doanh trong tháng 5/2017 như
sau:
Nhập khẩu 100 xe ô tô chở người 5 chỗ với
giá CIF 20.000 USD/chiếc. Trong tháng,
doanh nghiệp đã bán ra trong nước 98 chiếc
với giá chưa thuế GTGT 1.300 trđ/chiếc. Chi
phí vận chuyển số xe này từ cảng về kho
của DN trả cho một công ty vận tải theo giá
đã có thuế GTGT là 660 triệu đồng.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường


35

BÀI 7 (tiếp)


-

Nhập khẩu 3.000 chiếc điều hoà nhiệt độ công suất
90.000 BTU, giá FOB tại cảng nước xuất khẩu là
300 USD/chiếc, chi phí vận tải và bảo hiểm quốc tế
cho cả lô hàng là 30.000 USD. Trong tháng, doanh
nghiệp đã bán được 2.600 chiếc với giá chưa thuế
GTGT 15,4 triệu đồng/chiếc.
Yêu cầu: 1. Tính thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và
GTGT đơn vị phải nộp trong kỳ tính thuế. Biết
rằng:
DN nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

36

18


BÀI 7 (tiếp)

Thuế suất thuế nhập khẩu đối với điều hoà nhiệt độ
là 10%, xe ô tô là 30%;
 Thuế suất thuế GTGT đối với các HHDV mà doanh
nghiệp này mua bán là 10%;
 Thuế suất thuế TTĐB đối với ô tô là 60%, đối với
điều hoà nhiệt độ là 10%;
 Hàng hoá, dịch vụ mua vào có hoá đơn hợp pháp.
Hóa đơn bán ra lập đúng quy định;
 DN đã nộp các khoản thuế của lô hàng ô tô NK
nhưng chưa nộp các khoản thuế của lô hàng điều
hòa NK;


20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

37

BÀI 7 (tiếp)
 Tỷ

giá tính thuế: 1USD = 20.000 đồng Việt Nam;
 Hàng hóa, dịch vụ mua vào đều thanh toán qua
ngân hàng theo quy định của pháp luật.
 Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ khác mua ngoài
phục vụ sản xuất, kinh doanh là theo giá chưa thuế
GTGT ghi trên hóa đơn là 7.000 trđ.
 Điều hòa nhiệt độ bán cho các công ty con KDTM.
Giá bán bình quân chưa thuế GTGT của loại điều

hòa này do các công ty con bán ra cho các đơn vị
không có quan hệ liên kết là 16,2 trđ/chiếc;
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

38

19


BÀI 7 (tiếp)
Giá tính thuế hàng hoá nhập khẩu được xác định theo
phương pháp trị giá giao dịch của hàng hoá NK;
 Ô tô bán cho các cơ sở kinh doanh thương mại không
có quan hệ liên kết.
2. Giả sử giá bán bình quân của điều hòa nhiệt độ mà các
công ty con bán cho các đơn vị không có quan hệ liên
kết là 18 trđ/chiếc. Hãy cho biết việc xác định giá tính
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điều hòa nhiệt độ được
xác định như thế nào?


20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

39


BÀI 8
Một DN kinh doanh XNK nộp thuế GTGT theo PP
khấu trừ trong tháng tính thuế có tình hình sau:
 Nhập khẩu 2.000 cục nóng điều hòa loại 12.000
BTU, giá tính thuế nhập khẩu là 200 USD/chiếc.
Trong tháng đã bán toàn bộ số cục nóng điều hòa
này cho một công ty thương mại không có quan hệ
liên kết với giá bán chưa thuế GTGT 5,94 trđ/chiếc.
 Mua 100.000 cây thuốc lá điếu từ một nhà máy sản
xuất thuốc lá để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế,
giá mua chưa thuế GTGT là 70.000 đ/cây. DN chỉ
xuất khẩu 60.000 cây với giá bán tại cửa khẩu xuất
100.000 đ/cây. Số còn lại đã tiêu thụ trong nước với
giá bán chưa thuế GTGT là 136.000 đ/cây.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

40

20


BÀI 8 (tiếp)
 Nhận

uỷ thác nhập khẩu 10 chiếc xe ô tô loại 5

chỗ ngồi. Giá tính thuế nhập khẩu 400.000.000
đồng/chiếc. Hoa hồng uỷ thác chưa thuế GTGT
4% trên giá tính thuế nhập khẩu.
Yêu cầu: 1. Xác định thuế XNK, GTGT, TTĐB mà
doanh nghiệp phải nộp trong tháng. Biết rằng:
 Thuế suất thuế GTGT của các hàng hoá, dịch vụ
trên: 10%;
 Thuế suất thuế TTĐB của thuốc lá: 70%, ôtô:
40%, điều hòa: 10%;
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

41

BÀI 8 (tiếp)
 Thuế

suất thuế nhập khẩu điều hòa: 10%, ôtô:

30%.
 Thuế suất thuế xuất khẩu thuốc lá 1%;
 Lô hàng cục nóng điều hòa nhập khẩu trong phạm
vi giám sát của Hải quan bị giảm chất lượng (móp
méo và han gỉ) do nguyên nhân khách quan. Tỷ lệ
tổn thất theo giám định của cơ quan có chức năng
là 20%.
 Doanh nghiệp đã có chứng từ nộp các loại thuế của
hai lô hàng nhập khẩu nói trên trước thời điểm lập
tờ khai thuế GTGT của tháng tính thuế;

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

42

21


Bµi 8 (TiÕp)
 Hàng

hoá xuất khẩu có đủ hồ sơ theo quy định của
pháp luật;
 Hàng hoá mua vào đều thanh toán không dùng tiền
mặt đúng quy định của PL và có hóa đơn hợp pháp.
 Thuế GTGT đầu vào của các hàng hoá, dịch vụ khác
được khấu trừ: 50 triệu đồng;
 Tỷ giá mua vào theo hình thức chuyển khoản của
VCB cuối ngày thứ năm tuần trước tuần nhập khẩu
các lô hàng trên là: 1 USD = 20.000 VND.

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

43


BÀI 9 (L. 2012 - modified)
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu BAC trong
tháng 6/201X có tình hình sau:
1. Nhập khẩu lô hàng xe ô tô du lịch 5 chỗ ngồi.
Công ty đã chuyển tiền thanh toán 900.000 USD
theo hợp đồng và đã mở tờ khai hải quan để kê
khai nộp thuế tại khâu nhập khẩu theo đúng số
tiền đã chuyển thanh toán.
2. Nhập khẩu lô hàng xe chở khách 45 chỗ ngồi trị
giá 1,2 triệu USD được ngân hàng bảo lãnh
thanh toán. Công ty cũng đã khai đúng số tiền
này để nộp thuế theo quy định.


20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

44

22


BÀI 9 (tiếp)

-

-


Yêu cầu: Xác định các khoản thuế phải nộp ở
khâu nhập khẩu tháng 6/201X, biết rằng:
Tỷ giá ngoại tệ được quy đổi là 22.000
VND/USD;
Trị giá các lô hàng nhập khẩu đã bao gồm cả
phí vận tải, bảo hiểm từ cảng nước ngoài về
đến cảng nhập khẩu;
Xe ô tô chở người 5 chỗ áp dụng thuế nhập
khẩu 30%, thuế tiêu thụ đặc biệt 150%;
Xe chở khách áp dụng thuế nhập khẩu 20%;
Thuế GTGT áp dụng chung cho cả hai loại xe
trên là 10%;
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

45

BÀI 9 (tiếp)
-

-

Hợp đồng nhập khẩu quy định Bên nước ngoài
trả lại số tiền 100.000 USD mà công ty đã trả
thừa cho các lô hàng trước và trừ vào trị giá
thanh toán lô hàng xe ô tô 5 chỗ ngồi;
Hợp đồng nhập khẩu xe chở khách 45 chỗ ngồi
quy định ngân hàng bảo lãnh thanh toán.


20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

46

23


BÀI 10 (L. 2013)
Công ty cổ phần bia Đức Chính chuyên sản xuất
bia và đồ uống giải khát có ga. Công ty là đối tượng
đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ. Trong tháng 9/2012 có tình hình sau:
 Nhập khẩu 1.250.000 lít bia nước với giá nhập 0,85
USD/lít, thuế nhập khẩu đối với bia nước là 15%,
công ty đã nộp thuế nhập khẩu, thuế TTĐB và thuế
GTGT ở khâu nhập khẩu và có đủ chứng từ nộp
thuế theo quy định. Trong tháng, xuất kho 700.000
lít để sản xuất 2.100.000 hộp bia. Lượng bia hộp
sản xuất ra đã được nhập kho thành phẩm và xuất
tiêu thụ.
20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

47


BÀI 10 (tiếp)
Theo số liệu kế toán phản ánh về tình hình tiêu thụ
bia trong tháng thì số lượng bia hộp còn tồn cuối
tháng là 75.000 hộp.
 Biết rằng, số bia hộp còn tồn đầu tháng là 85.000 hộp.
Giá bán xuất xưởng đã có thuế TTĐB là 17.400
đồng/hộp; thuế suất thuế TTĐB đối với bia là 45%.
Thuế suất thuế GTGT đối với bia là 10%. Tỷ giá ngoại
tệ bình quân liên ngân hàng tại thời điểm kê khai, nộp
thuế nhập khẩu là 1 USD = 21.000 đồng. Theo quy
định hiện hành, khi xác định thuế TTĐB phải nộp
trong kỳ, công ty được khấu trừ thuế TTĐB đã nộp
đầu vào tương ứng với số sản phẩm bán ra.


20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

48

24


BÀI 10 (tiếp)
Yêu cầu: Tính số thuế nhập khẩu phải nộp khi
nhập khẩu nguyên liệu bia; số thuế TTĐB và

thuế GTGT mà công ty bia Đức Chính phải nộp
cho số bia hộp tiêu thụ trong tháng 9/2012.

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

49

3. DẠNG BÀI XÁC ĐỊNH THUẾ
GTGT VÀ THUẾ TTĐB

20 July 2017

PGS.TS Lê Xuân Trường

Tài liệu hướng dẫn ôn thi KTV 2017

50

25


×