Tải bản đầy đủ (.doc) (25 trang)

Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 6 tuổi ở trường mầm non”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (162.58 KB, 25 trang )

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ
LÀM TRUNG TÂM CHO TRẺ 5-6 TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Quảng Bình, tháng 09 năm 2018


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ
LÀM TRUNG TÂM CHO TRẺ 5-6 TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON

Họ và tên: Nguyễn Thị Nở
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường mầm non Hồng Thủy

Quảng Bình, tháng 09 năm 2018


1. PHẦN MỞ ĐẦU
1.1 Lý do chọn đề tài:
Ở lứa tuổi mầm non việc học tập của trẻ được thông qua hình thức “học mà
chơi, chơi mà học”. Trẻ có mong muốn tự nhiên là được cảm nhận và khám phá
một cách tích cực về thế giới. Quá trình học hỏi, khám phá của trẻ diễn ra thông
qua nhiều hoạt động trong đó có hoạt động vui chơi có ý nghĩa rất quan trọng. Vui
chơi không chỉ là hoạt động giải trí, thư giãn mà còn giúp trẻ khám phá về thế giới


xung quanh một cách tự nhiên, thuận lợi, nhanh chóng. Tất cả các trò chơi đều có
tiềm năng hỗ trợ cho việc học của trẻ. Tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền - chuyên gia về
giáo dục Việt Nam đã nói rằng “cách tiếp cận tốt nhất để giáo dục trẻ 0-11 tuổi đó
là lấy trẻ làm trung tâm và ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực để thúc đẩy
sự phát triển tính chủ động, khả năng tư duy và giải quyết vấn đề cho trẻ. Cách tiếp
cận tốt thường thể hiện tính tích hợp cao và kết nối việc học với thực tế đời sống
của trẻ.”
Đối với trẻ mầm non thì môi trường hoạt động có vai trò quan trọng nhất đối
với sự phát triển của trẻ. Trẻ hoạt động thường xuyên với môi trường giúp trẻ phát
triển tư duy, trí tưởng tượng, ngôn ngữ, tâm lý cũng như đời sống tình cảm mà
thông qua các trò chơi thì những phẩm chất ý chý của trẻ được hình thành như: tính
mục đích, tính kỷ luật, tính dũng cảm.
Ở mỗi giai đoạn phát triển của trẻ đều có những đặc điểm tâm lý khác nhau. Cha
mẹ và cô giáo cần hiểu rõ được đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ để có những
phương pháp giáo dục phù hợp để định hướng và giúp trẻ phát triển đúng theo từng
giai đoạn. Trẻ ở độ tuổi mẫu giáo thích khám phá những điều mới lạ và thích tò mò.
Trong những giai đoạn này trẻ rất muốn khám phá thế giới xung quanh, tò mò và
liên tục thắc mắc, đặt nhiều câu hỏi với cha mẹ, với cô giáo. Trẻ giao tiếp và thích
bắt chước tập làm người lớn, trẻ thích được tự lập. Vì vậy việc xây dựng môi
trường lấy trẻ làm trung tâm là vô cùng quan trọng đáp ứng nhu cầu phát triển của
trẻ.


Là một giáo viên mầm non, tôi cũng đã nhận thấy được việc xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm là một việc làm rất cần thiết, qua đó chúng ta
có thể cung cấp kiến thức cho trẻ mà trẻ cũng có thể tự khám phá, trải nghiệm để
tích luỹ kiến thức cho mình.
Mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, chúng khác nhau về thể chất, tình cảm,
xã hội, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa và tâm lý. Do đó, mỗi trẻ em có hứng
thú, cách học và tốc độ học tập khác nhau và chúng đều có thể thành công. Trẻ học

mà chơi, chơi mà học một cách tốt nhất khi có người lớn hỗ trợ và mở rộng những
gì chúng đang hứng thú và đang thực hiện. Song song với việc lập kế hoạch giáo
dục lấy trẻ làm trung tâm, mỗi nhà trường cũng cần phải xây dựng môi trường hoạt
động cho trẻ được trải nghiệm. Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ
hợp những điều kiện tự nhiên - xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động
chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non. Hiệu quả của những hoạt động này
nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Biết được
tầm quan trọng của việc xây dựng môi trường giáo dục đối với trẻ mầm non, với
mục đích mong muốn tổ chức cho trẻ 5-6 học tập, trải nghiệm, tôi đã mạnh dạn lựa
chọn đề tài: Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non.
1.2. Điểm mới của đề tài
Điểm mới của đề tài “ Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
chính là sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và cha mẹ trẻ, không chỉ đóng góp xây
dựng cảnh quan, môi trường, trang thiết bị học tập, mà cả trong chăm sóc, giáo dục trẻ
. Đồng thời, vận dụng được những môi trường phù hợp tổ chức cho trẻ 5 - 6 tuổi
được học tập, trải nghiệm, khám phá dưới mọi hình thức.
1..3 Phạm vi áp dụng đề tài:
Đề tài này được lựa chọn nghiên cứu trong phạm vi lớp mẫu giáo lớn 5 - 6
tuổi trong trường mầm non
2. PHẦN NỘI DUNG


2.1. Thực trạng trước khi nghiên cứu “Một số biện pháp xây dựng môi
trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non”
Những năm gần đây, việc nâng cao chất lượng giáo dục là một trong những
vấn đề được quan tâm hàng đầu trong xã hội. Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục
và Đào tạo đang nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính
tích cực, chủ động của học sinh trong hoạt động học tập mà phương pháp dạy học
là cách thức hoạt động của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động học tập nhằm

giúp học sinh chủ động đạt các mục tiêu học tập.
Nghị quyết TW2 ban chấp hành TW khóa VIII đã chỉ rõ nhiệm vụ quan trọng
của ngành GD&ĐT đó là: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp GD&ĐT, khắc phục lối
truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng
bước áp dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá
trình dạy học”.
Việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”
là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
Nhằm thực hiện có chất lượng, đạt hiệu quả nội dung này, phòng giáo dục đã chỉ
đạo các trường mầm non đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo
quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm” phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và
khả năng của trẻ; đẩy mạnh tích hợp, chú trọng giáo dục đạo đức, hình thành và
phát triển kỹ năng sống, hiểu biết xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ. Điều quan
trọng là giáo viên phải nắm được nhu cầu, hứng thú, khả năng của từng trẻ để có
cách giảng dạy phù hợp. Và cũng chính sự khác nhau đó, đòi hỏi nhiệm vụ của giáo
viên mầm non là phải tạo cho trẻ có nhiều cơ hội để học. Vì vậy, các trường mầm
non nên tạo môi trường cho trẻ học tập. Môi trường ở đây không chỉ dừng lại ở
trong lớp học mà tận dụng tất cả không gian trong và ngoài lớp học nhằm tạo điều
kiện cho trẻ được học, được trải nghiệm, được khám phá mọi lúc, mọi nơi theo
phương châm “học mà chơi, chơi mà học” phù hợp với từng độ tuổi khác nhau. Cụ
thể như cho trẻ trải nghiệm thực tế bằng việc tổ chức cho trẻ đi tham quan khu


trồng rau, dã ngoại ngoài trời, tham quan các di tích lịch sử ở địa phương (chủ đề
Quê hương, đất nước, Bác Hồ): tổ chức văn nghệ, đưa ca dao, dân ca hò khoan Lệ
Thủy, trò chơi dân gian vào các hoạt động và mọi lúc mọi nơi. Tổ chức các hội thi
có sự phối hợp giữa trẻ, phụ huynh, cô giáo và địa phương như: dinh dưỡng và an
toàn giao thông (dưới hình thức tiểu phẩm), thi làm đồ dùng dạy học, thử tài của
bé…”
Năm học 2018 - 2019 bản thân tôi được nhà trường phân công giảng dạy lớp

mẫu giáo lớn 5-6 tuổi, tôi nhận thấy có một số thuận lợi và khó khăn sau:
* Thuận lợi:
- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo: phòng giáo dục và UBND xã,
trường mầm non nơi tôi đang công tác.
- Lớp được trang bị các thiết bị, đồ dùng thuận tiện, phù hợp với từng độ
tuổi của trẻ.
- Lớp có 2 giáo viên, các giáo viên của lớp nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ có
trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn.
- Ban giám hiệu nhà trường luôn đi sâu đi sát, tạo điều kiện thuận lợi cho
giáo viên có đủ phương tiện để chăm sóc và dạy trẻ như mở các lớp bồi dưỡng
công nghệ thông tin cho giáo viên, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ…
- Đa số phụ huynh của lớp nhiệt tình, quan tâm chu đáo tới con em và thường
xuyên trao đổi với giáo viên về tình hình học tập của con em mình.
* Khó khăn :
- Cơ sở vật chất của trường đã có nhiều chuyển biến tích cực song còn thiếu 1
số phòng học, phòng chức năng và một số trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng
dạy đặc biệt là các trang thiết bị hiện đại ( màn chiếu, các thiết bị nghe nhìn....)
- Hàng năm giáo viên trong trường thuyên chuyển nhiều. Số giáo viên mới về
trường còn một số chưa nhận thức đầy đủ về phương pháp “lấy trẻ làm trung tâm”,
còn lúng túng trong việc vận dụng chương trình giáo dục mầm non mới vào thực tế
giảng dạy, tách rời mang nặng cung cấp kiến thức cho trẻ, chưa phát huy tính tích


cực, chủ động ở trẻ, giáo viên chưa biết tạo môi trường để trẻ được học tập, tham
quan khám phá ở mọi lúc mọi nơi.
- Sân chơi cho trẻ hoạt động ngoài trời còn chật hẹp.
- Số lượng trẻ của lớp khá đông ảnh hưởng nhiều tới các hoạt động của trẻ.
- Năng khiếu của một số giáo viên còn hạn chế trong việc tạo môi trường hấp
dẫn, kích thích sự tò mò khám phá của trẻ.
- Một số trẻ còn nhút nhát, chưa chủ động trong các hoạt động nên việc xây

dựng môi trường học tập lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ không được linh hoạt..
2.2. Một số biện pháp xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung
tâm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non:
Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm ở
trường mầm non. Bản thân tôi đã trăn trở về vấn đề xây dựng môi trường giáo dục
lấy trẻ làm trung tâm. Với phương châm trẻ mầm non học mà chơi, chơi mà học, trẻ
thích tiếp xúc với môi trường xung quanh, thích được khám phá, trải nghiệm qua
đó trẻ tích lũy kiến thức kinh nghiệm cho mình. Từ đó, tôi đã dưa ra một số biện
pháp có hiệu quả nhằm góp phần thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo
dục trẻ.
2.2.1. Xây dựng môi trường trong lớp học phong phú đa dạng gần gũi với
trẻ.
Môi trường thân thiện và thẩm mĩ sẽ gây hứng thú cho trẻ và góp phần hình
thành mối quan hệ thân thiện, tự tin giữa giáo viên với trẻ và giữa trẻ với trẻ.
Tổ chức môi trường giáo dục trong trường, lớp mầm non có vai trò quan
trọng đối với sự phát triển về thể chất, ngôn ngữ, trí tuệ, tình cảm - kỹ năng xã hội,
khả năng thẩm mỹ, sáng tạo của trẻ. Vì vậy, việc thiết kế môi trường giáo dục trong
trường mầm non phải tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Cần bố trí các khu vực chơi, hoạt động trong lớp và ngoài trời phù hợp,
thuận tiện cho việc sử dụng của cô và trẻ;
- Cần tính đến không gian thực tế của trường để cân đối diện tích các khu vực;


- Cần đảm bảo tính mục đích. Tính mục đích ở đây có 2 nghĩa: một là môi
trường giáo dục phải hướng vào việc phát triển toàn diện của trẻ nhằm đạt được
mục tiêu giáo dục mầm non nói chung và mục tiêu cuối độ tuổi nói riêng. Muốn đạt
được điều đó thì nghĩa thứ hai là thiết kế môi trường phải phù hợp với mục đích tổ
chức các hoạt động.
- Trang trí môi trường lớp học cần phù hợp với tính chất của các hoạt động,
phù hợp với từng lứa tuổi. Trong lớp cần bố trí không gian phù hợp dành cho hoạt

động chung của lớp và hoạt động theo sở thích, khả năng của nhóm nhỏ hoặc cá
nhân. Có khu vực dành riêng để chăm sóc đối với trẻ có nhu cầu đặc biệt. Với mỗi
độ tuổi, môi trường giáo dục sẽ có những nét riêng. Ví dụ: với trẻ mẫu giáo bé, đồ
chơi có thể không cần quá nhiều về chủng loại và chủ yếu là đồ chơi có sẵn cho trẻ
sử dụng, nhưng với trẻ lớn hơn thì cần chú ý đến sự đa dạng phong phú của các loại
đồ chơi đặc biệt là những nguyên vật liệu mở và phương tiện cho trẻ được sáng tạo,
tự làm đồ chơi phục vụ cho ý tưởng chơi của trẻ;
- Cần thu hút sự tham gia của trẻ vào việc xây dựng môi trường giáo dục càng
nhiều càng tốt. Đây là những cơ hội quý báu để trẻ ứng dụng kiến thức và kỹ năng
trẻ đã được học theo cách của mình mà không bị gò bó, đặc biệt vào các thời điểm
như chơi và hoạt động ở các góc vào buổi sáng và vào giờ hoạt động chiều.
Lớp học ở trường mầm non thường có một phòng gọi là phòng sinh hoạt
chung dành cho trẻ thực hiện các hoạt động ở đó. Vì vậy tạo môi trường vật chất
trong lớp học đáp ứng được nhu cầu, hứng thú cho trẻ thì cần có các phòng đảm
bảo quy định, phù hợp với trẻ. Phòng học phải đủ ánh sáng, thoáng mát về mùa hè,
ấm áp về mùa đông nên tôi đã lưu ý khi bố trí, sắp xếp không gian lớp học không
che chắn ở các cửa sổ cũng như cửa chính để tránh tình trạng che khuất ánh sáng.
Các trang thiết bị, điều kiện đảm bảo yêu cầu an toàn, vệ sinh: hệ thống điện, nước,
thiết bị chống cháy nổ, hộp y tế...; đủ nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của
cô và trẻ hằng ngày cũng góp phần không nhỏ trong việc tạo ra môi trường thân
thiện đối với trẻ.


Môi trường phản ánh màu sắc văn hóa dân tộc bởi những đồ dùng, trang
phục, các phong tục tập quán... cung cấp cho trẻ những hiểu biết về nền văn hóa địa
phương và của các dân tộc khác nhau. Tạo môi trường có không gian phù hợp với
cuộc sống thực hàng ngày của trẻ. Đảm bảo kết hợp các hoạt động tập thể, theo
nhóm nhỏ và cá nhân; các hoạt động trong lớp và ngoài trời. Tôn trọng nhu cầu, sở
thích hoạt động và tính đến khả năng của mỗi trẻ.
Trong lớp học không thể thiếu những mảng tường được trang trí hấp dẫn, bắt

mắt trẻ với những hình ảnh sinh động, phù hợp với tầm nhận thức của trẻ, do đó để
lớp học thêm lôi cuốn trẻ tôi đã phối hợp với giáo viên trong lớp trang trí ảnh, biểu
bảng treo/dán ngang tầm mắt trẻ, màu sắc hài hòa không quá rực rỡ. Chúng tôi tận
dụng những sản phẩm trẻ tự làm ra để trang trí xung quanh lớp học để kích thích
hứng thú của trẻ cho các hoạt động khác. Là giáo viên dạy lớp 5 tuổi, tôi nhận thức
được tầm quan trọng của việc cho trẻ làm quen chữ số và chữ cái Tiếng Việt mọi
lúc mọi nơi trang bị kiến thức cho trẻ vào lớp một nên tôi đã trang trí các mảng
tường bằng chữ viết to theo đúng mẫu quy định, trang trí thêm cây chữ cái gây
được hứng thú cho trẻ đến khám phá, học tập. Với cách trang trí tạo môi trường
mở, dễ dàng thay đổi qua các chủ đề, tôi chọn cách trang trí môi trường lớp học với
những màu sắc sinh động, những nhân vật ngộ nghĩnh, không vẽ tranh cố định trên
tường, không trang trí che chắn ánh sáng cửa sổ.
Môi trường có không gian, cách sắp xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với
cuộc sống thực hàng ngày của trẻ; phản ánh kinh nghiệm, văn hóa của địa phương;
luôn thay đổi để tạo ra sự hấp dẫn mới lạ đối với trẻ. Các góc hoạt động chính được
duy trì thường xuyên, chúng không cần phải di chuyển đi hoặc đóng lại. Vì vậy
chúng ta cần suy nghĩ cẩn trọng về việc bố trí các góc này. Việc sắp xếp phải rất
linh hoạt để có thể sắp xếp lại. Ví dụ: để thay đổi sự tập trung của góc hoạt động
đóng vai từ trò chơi gia đình sang trò chơi bệnh viện, hoặc tạo ra không gian cho
giờ ngủ trưa bằng cách di chuyển một số giá để đồ. Khi thiết kế các góc hoạt động
này tôi đã lưu ý một số vấn đề sau:
Sắp xếp: những hoạt động tương đồng thì ở gần nhau (hoạt động tĩnh xa hoạt
động động);
Giới hạn không gian: chiếu, giá, đồ dùng;Nhiều góc sẽ ở trong phòng, nhiều góc sẽ ở ngoài trời;Kiểu lưu chuyển: chắc chắn rằng sự di chuyển qua lại trong phòng hay ngoài
trời đều phải hạn chế tối đa sự cản trở. Đảm bảo rằng trẻ có thể di chuyển dễ
dàng giữa các góc mà không va chạm vào nhau hoặc vấp ngã hay va chạm
vào đồ vật;Có đồ chơi, học liệu và phương tiện đặc chủng cho từng góc;Các góc phải được bày biện hấp dẫn;Không gian để chơi và di chuyển xung quanh: cần giới hạn số trẻ trong
những không gian nhỏ.
Nhận thức được điều đó tôi đã trao đổi và cùng thống nhất với giáo viên

trong lớp về kế hoạch, biện pháp trang trí sắp xếp tạo môi trường, các góc hoạt
động trong lớp phù hợp với diện tích lớp cũng như các đồ dùng đồ chơi trong lớp
phù hợp với tâm sinh lý trẻ, có tính thẩm mỹ cao và kích thích tính tích cực của trẻ.

Trong mỗi góc chơi tôi thiết kế mảng mở, tất cả các giá đồ chơi vừa tầm của trẻ,
các nguyên vật liệu để ở trạng thái mở, dễ lấy, dễ cất, các mảng mở tôi thường làm
bằng nhựa trong có các sản phẩm do chính tay trẻ làm để gài vào làm trang trí cho
góc đó, để kích thích tính chủ động sáng tạo của trẻ.
Không cần thiết phải có một không gian rộng thoáng cố định vì nó có thể sẽ
làm giảm không gian của các góc hoạt động thú vị và vì vậy sẽ hạn chế việc học và
chơi của trẻ trong các góc hoạt động này.
Học liệu và phương tiện trong góc hoạt động cần được bố trí hợp lý đảm bảo
rằng trẻ có thể thể hiện các ý tưởng và không bị gò bó. Học liệu đó giúp:


Hỗ trợ giáo viên lập kế hoạch học tập cho trẻ, kích thích trẻ tham gia và làm
phong phú hoạt động chơi và học của trẻ;
Có thể thay đổi tùy theo giáo viên dự định và tùy vào hứng thú, khả năng của
trẻ;Phong phú, đa dạng và được bổ sung khi cần;Được bày biên một cách hấp dẫn;
Sắp đặt hợp lý và thuận tiện;Mang tính mở, không cố định trẻ phải sử dụng theo cách nào cho đúng;Nguyên vật liệu tự nhiên và phế liệu;


Phản ánh rõ sự khác biệt văn hóa (mang màu sắc vùng miền, địa

phương) của trẻ trong trường và của cộng đồng.


Học liệu và phương tiện trong góc hoạt động đóng vai trò không

nhỏ trong quá trình học và chơi của trẻ. Vì vậy các đồ dùng và học liệu mà
tôi cung cấp cho các góc hoạt động cần được lên kế hoạch thật cẩn thận để
phối hợp với giáo viên lớp cùng thực hiện cho việc học của trẻ và để thu hút
trẻ tham gia, cũng như tạo ra các cơ hội học tập khác.
Như vậy tạo môi trường lớp đẹp, thân thiện ở trong mỗi góc chơi, nhóm
chơi sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên muốn rèn trẻ cá biệt yếu kém hoặc
củng cố kỹ năng cho trẻ. Từ đó giúp trẻ phát triển hơn về khả năng tưởng tượng
sáng tạo từ đó trẻ mạnh dạn tự tin tham gia vào các hoạt động.
2.2.2. Xây dựng môi trường bên ngoài lớp học an toàn, phù hợp.
Môi trường ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạt động
nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ. Ở trường mầm non của tôi đã
tập trung xây dựng môi trường giáo dục ngoài lớp học an toàn, đẹp, hấp dẫn trẻ.

Hầu hết các thành viên trong trường đều quan tâm, mong muốn đạt được đó là diện
tích đất trong nhà trường, diện tích sân vườn và diện tích các khu vực bổ trợ cho
hoạt động ngoài trời của trẻ. Có diện tích đất đủ rộng, nhà trường có thể bố trí các
khu vực cho trẻ hoạt động vui chơi, sinh hoạt, học tập ngoài trời một cách khoa học
và phù hợp hơn. Chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu để bố trí diện tích sân tập thể dục
cho trẻ toàn trường và khu chơi thể thao (cột bóng rổ, thang leo, ống chui, đu


tay…); khu vực chơi với đồ chơi ngoài trời (cầu trượt, đu quay, bập bênh...); khu
vực chơi “giao thông”; khu vực chơi với đất, cát, nước, đá, sỏi...; khu vực trẻ trồng
rau, trồng cây và chăm sóc cây cối, con vật nuôi; khu chơi với các nhân vật cổ tích,
hay còn gọi là “vườn cổ tích”; khu trồng cỏ, trồng hoa, trồng cây cảnh, cây ăn quả,
cây bóng mát trên sân trường; khu tạo sân cỏ... hệ thống đường đi lối lại trên sân;
độ cao của hệ thống tường bao, độ rộng của cổng và biển trường; khu đặt bảng
tuyên truyền, hộp thư cha mẹ... Đặc biệt, với yếu tố thời tiết khí hậu khắc nghiệt
chúng tôi đã xác định sân chơi của trẻ rất cần có cây xanh bóng mát, hệ thống mái
tôn mái lá góp phần tạo bóng mát cho sân chơi của trẻ nhưng cũng không thể thay
thế cho hệ thống cây bóng mát được, việc trồng các cây bóng mát vẫn phải được
chú trọng.
Môi trường giáo dục phải thực sự an toàn và có tính thẩm mỹ cao. Đảm bảo
vệ sinh về nguồn nước, không khí, vệ sinh an toàn trong ăn uống. Các trang thiết bị,
đồ dùng, đồ chơi phải được bảo dưỡng thường xuyên, giữ gìn vệ sinh và tạo sự hấp
dẫn đối với trẻ. Có hàng rào bảo vệ xung quanh khu vực trường. Ngoài ra, môi
trường giáo dục cũng cần tạo cho trẻ cảm giác an toàn về mặt tâm lý: được yêu
thương, được tôn trọng và đáp ứng các nhu cầu chính đáng.
Trong những năm gần đây với chuyên đề nâng cao chất lượng giáo dục phát
triển vận động (GDPTVĐ) cho trẻ trong trường mầm non, môi trường trong nhà
trường đã được cải thiện, điều kiện phục vụ hoạt động giáo dục PTVĐ được tăng
cường; từng bước chuẩn hóa, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ giáo dục PTVĐ
cho trường, lớp mầm non được đầu tư xây dựng. Việc sắp xếp, bố trí các khu vực

hoạt động cho trẻ cũng cần phải được tính toán phù hợp với khuôn viên của nhà
trường và tận dụng tối đa cơ hội cho trẻ được trải nghiệm với các thiết bị trên sân.
Biết được những đặc điểm đó chúng tôi sắp xếp đồ dùng đồ chơi cho trẻ hoạt động
ngoài trời như xích đu, cầu trượt, bập bênh rải đều khắp sân trường để trẻ các lớp
đều được chơi mà không gây ùn tắc hay chen lấn nhau. Chúng tôi cũng lưu ý đến
sắp xếp các đồ dùng đồ chơi theo khu vực lớp học của từng độ tuổi để đảm bảo tính


an toàn cho các cháu như xích đu, bập bênh thì bố trí cho các cháu độ tuổi nhà trẻ
và mẫu giáo bé còn đu quay, cầu trượt, thang leo, đu tay thì bố trí gần các lớp mẫu
giáo nhỡ và mẫu giáo lớn.
Với khu vận động, chúng tôi tận dụng các nguồn nguyên vật liệu sẵn có ở địa
phương đặc biệt là nguồn nguyên liệu tự nhiên và phế liệu để làm đa dạng, sinh
động các đồ dùng đồ chơi như ống chui hình con sâu được làm từ lốp xe, xích đu
bằng lốp xe, đường đi liên hoàn từ đường gồ ghề bằng lốp xe đến cầu khỉ bằng tre
nứa kích thích trẻ khám phá, phát triển các vận động khác nhau của trẻ.
Ở vườn cổ tích chúng tôi trồng cỏ, làm các con vật ngộ nghĩnh như voi,
hươu, ngựa một cách khéo léo từ các ống nhựa và lốp xe phế thải giúp trẻ khám
phá, trải nghiệm một cách thoải mái nhất. Trẻ hướng về cội nguồn bằng cách hóa
thân thành chị Tấm, bác nông dân qua trang phục dân gian, các đồ vật bằng tre nứa,
hột hạt…ở khu gian hàng của bé. Trẻ cũng được tìm hiểu về cuộc sống xung quanh
qua cây đa, giếng nước, bụi chuối, đống rơm… hay được trải nghiệm với các con
vật như cho gà ăn, nghe tiếng chim hót.
Một phần không thể thiếu là các không gian xanh trong trường mầm non.
Hội thi “Môi trường xanh - sạch - đẹp- thân thiện” góp phần không nhỏ trong việc
tạo cảnh quan ngôi trường ngày càng khang trang và hấp dẫn trẻ. Những vườn hoa,
cây cảnh đầy màu sắc được các cô tạo hình lạ mắt luôn khiến trẻ muốn vào khám
phá. Các chậu hoa được bố trí dọc các hành lang hay góc thiên nhiên các lớp là cơ
hội để trẻ được trải nghiệm chăm sóc cỏ cây, hoa lá. Việc che phủ bóng mát khi trẻ
hoạt động ngoài trời cũng được các cô quan tâm nên hệ thống cây xanh, cây bóng

mát được trồng và bổ sung qua hàng năm như cây bàng, cây hoa sữa, cây sanh và
được quy hoạch theo diện tích khuôn viên trường vì vậy khi trẻ tham gia các hoạt
động ngoài trời rất thích thú.
Việc tạo môi trường giáo dục bên ngoài lớp học được chú ý đồng bộ và đa
dạng, phong phú về chủng loại thực sự đã giúp trẻ hòa mình vào thiên nhiên, gần
gũi với thiên nhiên và có được những trải nghiệm một cách tối đa.


2.2.3. Xây dựng môi trường xã hội tích cực thân thiện với trẻ
Trường mầm non là môi trường thuận lợi để hình thành các kỹ năng xã hội
cho trẻ như đảm bảo môi trường giao tiếp thân thiện, hòa đồng, ấm cúng, cởi mở
giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với môi trường xung quanh. Quan hệ giữa
cô và trẻ, người lớn với trẻ phải thể hiện tình cảm yêu thương, thái độ tôn trọng, tin
tưởng trẻ, tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ những suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng của mình.
Tạo điều kiện cho trẻ giao tiếp và thể hiện sự quan tâm của mình đối với mọi
người, đối với sự vật hiện tượng gần gũi xung quanh. Mọi cử chỉ, lời nói, việc làm
của cô giáo và người lớn phải luôn mẫu mực để trẻ noi theo. Mối quan hệ giữa trẻ
với trẻ là quan hệ bạn bè cùng học cùng chơi, đoàn kết, hợp tác, chia sẻ, đồng cảm,
học hỏi lẫn nhau. Giáo viên cần nhạy cảm để tận dụng các mối quan hệ giữa trẻ với
trẻ để giáo dục trẻ và có sự thống nhất giữa trường mầm non, gia đình và cộng
đồng xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
Bên cạnh đó tôi cũng xây dựng qui ước với trẻ về qui định trong lớp học và
giao tiếp giữa trẻ với trẻ trong lớp. Việc rèn nền nếp được thực hiện ngay khi đón
trẻ vào năm học mới. Chúng tôi qui ước với trẻ cách lấy đồ dùng đồ chơi đúng nơi
qui định, hay qui định với trẻ về cách giao tiếp trong khi chơi, không la hét quá to,
không chạy nhảy xô đẩy nhau, có sự giao tiếp thân mật trong các vai chơi, các bạn
trai nhường nhịn các bạn gái, cùng tham gia vào các vai chơi vui vẻ, không tranh
giành đồ chơi của nhau và biết giúp đỡ bạn trong quá trình chơi. Với quan điểm lấy
trẻ làm trung tâm, chúng tôi tận dụng tối đa các sản phẩm của trẻ để trang trí lớp,
trẻ được vẽ, xé nặn các sản phẩm để trang trí các góc, các buổi chơi trẻ được hoạt

động với chính sản phẩm của mình đã làm nên trẻ rất thích thú. Những hoạt động
giao tiếp qua vai chơi người mua người bán dạy trẻ biết thể hiện thái độ ân cần
niềm nở với khách hàng qua đó tạo được mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ khi
chơi.


Không chỉ tạo môi trường thân thiện cho trẻ hoạt động, giao tiếp, chúng tôi
còn thống nhất mang đến cho trẻ một không khí lớp học thật ấm áp tràn ngập
yêu thương, cô giáo cũng giống như một người bạn lớn để trẻ có thể an tâm chia sẻ
những thắc mắc, băn khoăn cũng như những “bức xúc” rất trẻ con của mình.
Đổi mới phương pháp dạy học “lấy trẻ làm trung tâm” tạo điều kiện để giáo
viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình tổ chức hoạt
động phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của trẻ. Biết được điều đó, tôi chú
trọng trong việc lựa chọn các câu hỏi tốt, các dạng câu hỏi mở nhằm phát huy
tính tích cực chủ động sáng tạo của trẻ. Mặt khác khuyến khích trẻ đặt câu hỏi. Đây
chính là động lực thúc đẩy trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động một cách có
hiệu quả nhất. Tôi còn đổi mới trong việc vận dụng các phương pháp, biện pháp
giáo dục một cách linh hoạt, sáng tạo, tổ chức cho trẻ hoạt động với các hình thức,
giao tiếp giữa giáo viên và trẻ kết hợp mở rộng giao tiếp giữa trẻ với trẻ; hoạt động
cá nhân, theo nhóm nhỏ và cả lớp, phù hợp với độ tuổi của nhóm/lớp, với khả năng
của từng trẻ, với khả năng, nhu cầu và hứng thú của trẻ và với điều kiện thực tế của
lớp.
Để thu hút được sự chú ý của trẻ vừa dễ lại vừa khó vì trẻ rất hào hứng trước
những điều mới lạ nhưng dễ chán với những gì quen thuộc. Mà đặc biệt đặc điểm
tâm lý lứa tuổi của trẻ rẻ ở lứa tuổi mẫu giáo bé (5-6 tuổi) khả năng chú ý, ghi nhớ
cao, khả năng sáng tạo cực kỳ phong phú và đa dạng. Trẻ có thể tập trung tối đa 30
đến 35 phút và ít bị ảnh hưởng tác động từ bên ngoài. Trong khi đó việc trẻ tập
trung, ghi nhớ có chủ đích và hứng thú trong giờ hoạt động chung là rất quan trọng
vì đây là hoạt động giúp trẻ lĩnh hội một cách bài bản, đầy đủ và khoa học nhất các
kiến thức đơn giản và vừa sức về các lĩnh vực phát triển khác nhau. Tôi nhận thấy

rằng nếu không thay đổi, làm mới các biện pháp và hình thức dạy học khác nhau,
trẻ sẽ không hứng thú và sẽ không đạt hiệu quả cao. Từ đó nghiên cứu các tài liệu,
suy nghĩ thay đổi các hình thức sao cho sinh động, hấp dẫn bằng những câu nói nhẹ
nhàng, nét mặt vui tươi, sử dụng các trò chơi tạo tình huống bất ngờ để thu hút sự


chú ý của trẻ, trẻ nào cũng hào hứng, không gò bó mà vẫn đạt kết quả cao mà lại
phát huy được tính tích cực của trẻ.
Thông qua hoạt động “ Đổi mới phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung
tâm” giáo viên không chỉ quan tâm tới trẻ "học được cái gì" mà chú trọng "học
như thế nào", tức là cho trẻ những trải nghiệm học tập tích cực để phát triển đam
mê ham học hỏi của trẻ và khả năng tự học. Mặt khác tạo điều kiện cho trẻ được
trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh dưới nhiều hình thức đa
dạng, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ theo phương châm “Chơi mà học, học
bằng chơi”!
2.2.4. Sử dụng có hiệu quả đồ dùng đồ chơi ở trường mầm non.
Theo tôi để sử dụng một cách có hiệu quả cơ sở vật chất, đồ dùng đồ chơi
trong và ngoài lớp học, đảm bảo trẻ mầm non ở trường được an toàn, đáp ứng yêu
cầu giáo dục phát triển thể chất, nhận thức, tình cảm, thẩm mỹ cho trẻ là vấn đề
giáo viên mầm non luôn phải nghiên cứu hàng ngày trong quá trình chăm sóc, giáo
dục trẻ. Mục tiêu này đòi hỏi tôi và giáo viên cùng lớp phải luôn luôn sáng tạo
trong việc tận dụng môi trường, trang trí nó, làm đẹp nó, làm mới nó mỗi ngày để
có sự đổi mới trong nội dung cho trẻ khám phá. Ví dụ: Cũng là lối đi trong vườn
hoa, có hôm đặt tên cho nó là đường đến nhà bà với những trang trí như ngôi nhà
của bà, vườn rau, cây cối, có hôm tôi lại đặt là đường đến lễ hội mùa xuân với
những trang trí lễ hội; Cũng là vườn cây cảnh, hôm nay tôi hướng dẫn trẻ tưới nước
cho cây với những dụng cụ vừa sức với trẻ, ngày mai lại hướng dẫn trẻ nhìn ngắm
quan sát, phát hiện cây có gì mới so với hôm qua, khuyến khích trẻ trang trí cho
vườn cây đẹp hơn, mới lạ hơn với những đồ dùng do cô chuẩn bị và trẻ lựa
chọn...Như vậy, việc sử dụng môi trường xung quanh, cơ sở vật chất và đồ dùng đồ

chơi vào chăm sóc giáo dục trẻ gắn liền với từng kế hoạch giáo dục của mình đưa
ra trong ngày.
Mặt khác, việc sử dụng có hiệu quả môi trường xung quanh, cơ sở vật chất
và các đồ dùng đồ chơi còn được lồng ghép vào việc rèn luyện các kĩ năng cho trẻ.


Ở trong lớp học, chúng ta tạo thói quen cho trẻ giữ gìn, bảo quản đồ dùng đồ chơi,
sắp xếp đồ dùng đồ chơi sau khi chơi xong. Hằng ngày, rèn cho trẻ kĩ năng tự phục
vụ như đánh răng rửa mặt, rửa tay, để đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định hay kĩ
năng lao động trực nhật như sắp xếp bàn ghế đúng nơi quy định, các tổ thay phiên
nhau tưới nước cho cây…Ở môi trường ngoài lớp học, chúng ta giáo dục cho trẻ có
thói quen bảo vệ môi trường như nhặt rác, bỏ rác đúng nơi quy định, không hái hoa
giẫm lên cây, bảo quản các đồ chơi ngoài trời…từ đó hình thành cho trẻ thói quen
tốt, hành vi văn minhvà có được những kĩ năng sống cần thiết ngay từ nhỏ.
Bên cạnh đó, việc xây dựng môi trường giáo dục và sử dụng có hiệu quả, an
toàn, thân thiện thì ý thức của giáo viên và phụ huynh cũng rất quan trọng. Chúng
ta cần đưa ra quy định với các bậc phụ huynh như không đưa xe vào trường khi đưa
đón con, không giẫm lên hoa lên cỏ, không vứt rác bừa bãi, không mua quà vặt cho
con mang vào trường, đưa đón trẻ tận tay cho cô giáo…Giáo viên và các thành viên
trong nhà trường là người tạo ra một môi trường giáo dục an toàn, hiệu quả thì việc
giữ gìn, tôn tạo môi trường xung quanh, cơ sở vật chất trong trường là vô cùng
quan trọng. Các giáo viên và thành viên trong trường thay phiên nhau chăm sóc
bồn hoa cây cảnh, lao động vệ sinh phong quang trường lớp, luôn đưa ra những ý
tưởng sáng tạo trong việc làm mới môi trường đặc biệt là các đồ dùng đồ chơi ở
khu vận động phù hợp với trẻ kích thích hứng thú của trẻ.
Chính vì vậy, việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã
khó thì việc sử dụng môi trường giáo dục một cách có hiệu quả lại càng khó hơn và
cần sự chung tay của tất cả mọi người từ nhà trường – gia đình – xã hội.
2.2.5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh:
Đối với tôi sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường để giáo dục trẻ đóng một

vai trò hết sức quan trọng, nhất là với trẻ lứa tuổi này, trẻ rất nhanh quên nếu như
không có ai nhắc cho trẻ nhớ, cũng thông qua phụ huynh giáo viên có thể biết được
những tâm sinh lý của trẻ đó và ngược lại, thông qua giáo viên phụ huynh có thể
biết được việc học của con em mình. Và tôi cũng nhận thức được rằng phụ huynh


là một nguồn lực mạnh mẽ hỗ trợ các loại nguyên vật liệu có sẵn ở địa phương, khi
làm đồ dùng đồ chơi tôi kêu gọi phụ huynh đóng góp những nguyên vật liệu có sẵn
giúp đỡ việc học của con em mình được tốt hơn.
Để việc phối kết hợp giữa phụ huynh và giáo viên được tốt hơn tôi lên kế
hoạch cần phối hợp hàng tháng ở bảng cha mẹ cần biết bám sát vào việc xây dựng
môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Trước hết là để nâng cao tầm nhận thức
của phụ huynh về quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tôi và giáo viên cùng
lớp đã sưu tầm những bài viết những hình ảnh sinh động để trang trí ở góc tuyên
truyền với phụ huynh nhằm mang lại những kiến thức thiết thực giúp cho phụ
huynh hiểu rõ được việc nuôi dạy trẻ theo phương pháp lấy trẻ làm trung tâm là
không áp đặt trẻ, luôn tôn trọng trẻ và tạo mọi điều kiện để trẻ được trải nghiệm.
Dù trường học tốt đến mức nào đi nữa cũng không thể thay thế được giáo dục
trong gia đình. Cha mẹ cần thường xuyên quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng của
trẻ, khuyến khích trẻ chia sẻ với mình như với những người bạn lớn. Những việc
làm nhỏ như đọc sách cho trẻ nghe, cả gia đình cùng tham gia các hoạt động thể
thao hay cho trẻ thường xuyên giao lưu gặp gỡ bạn bè của cha mẹ hay của trẻ để
tạo thói quen giao tiếp tích cực cũng như mang lại ảnh hưởng tốt cho sự phát triển
của trẻ. Cha mẹ nên luôn tôn trọng trẻ như những người bạn và làm tấm gương tốt
cho trẻ trong mọi việc.
Về phối hợp với nhà trường, cha mẹ nên theo sát những hoạt động của trẻ ở
trường, kịp thời khen ngợi mỗi khi trẻ tiến bộ và động viên khi con gặp khó khăn.
Cha mẹ tham gia vào các hoạt động của trường cũng góp phần động viên tinh thần
học tập của trẻ rất nhiều. Ví dụ: lễ hội “Tết trung thu”…cha mẹ cùng phối hợp với
giáo viên chuẩn bị các đồ dùng dụng cụ cần thiết cho lễ hội như mua hoa quả, đèn

trung thu cho các cháu, chuẩn bị trang phục cho các cháu biểu diễn văn nghệ, cùng
trẻ tham gia vào các hoạt động phá cỗ trong lễ hội hay đơn giản là cổ vũ khuyến
khích khi trẻ tham gia biểu diễn cũng là nguồn cảm hứng cho trẻ giúp trẻ tự tin,
mạnh dạn hơn. Hay để cùng với nhà trường xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp


– thân thiện, gia đình đóng vai trò to lớn trong việc chung tay quy hoạch cảnh quan
sân vườn, tạo ra đường đi lối lại an toàn, thân thiện với trẻ bằng cách đóng góp các
nguyên vật liệu sẵn có, dễ kiếm ở địa phương như tre, nứa, cát, phân bón, hoa…
Muốn xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp kích thích được hứng
thú và tính chủ động sáng tạo của trẻ, tôi vận động phụ huynh hỗ trợ các nguyên
vật liệu như : thùng giấy, lon sữa, bóng, chai nhựa, dụng cụ hóa trang, ảnh của trẻ
và gia đình, các sản phẩm của trẻ làm được ở nhà... để trang trí xung quanh lớp.
Những hình ảnh quen thuộc hàng ngày đối với trẻ nay được chúng tôi biến hóa linh
hoạt, sáng tạo trong không gian lớp học làm cho chúng vô cùng hào hứng và là
cách cho trẻ khám phá, trải nghiệm một cách thiết thực, gần gũi với trẻ.
Bởi thế, công tác tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh là một trong
những biện pháp không thể thiếu trong mọi hoạt động của nhà trường cũng như của
nhóm lớp để xây dựng một môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm có hiệu quả
nhất.
*Kết quả sau khi áp dụng các biện pháp:
Với mục tiêu của giáo dục mầm non là giúp trẻ em phát triễn về thể chất, trí
tuệ, tình cảm thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Vì vậy sau
khi thực hiện các biện pháp trên tại lớp mình, tôi thấy trẻ của lớp tôi đạt kết quả tốt
hơn, giờ học sinh động thoải mái, trẻ hứng thú học và tích cực tham gia vào các
hoạt động. Cô và trẻ gần gũi nhau hơn, trẻ mạnh dạn và tự tin hơn trước rất nhiều.
Nhiều cháu trước đây rất nhút nhát nhưng giờ đã tiến bộ rõ rệt, trẻ thích tham gia
vào các hoạt động của lớp rất tự tin, mạnh dạn.
Đối với giáo viên:
+ Giáo viên biết tạo môi trường giáo dục có không gian phù hợp với cuộc

sống hàng ngày của trẻ, tôn trọng nhu cầu, sở thích hoạt động và khả năng của mỗi
trẻ để hình thành các kỹ năng xã hội cho trẻ.


+ Giáo viên linh hoạt hơn trong việc xây dựng môi trường giáo dục lồng
ghép vào các hoạt động tập thể, theo nhóm nhỏ và cá nhân, các hoạt động trong lớp
và ngoài trời.
+ Cô giáo đã gần gũi với trẻ hơn, nắm bắt được sinh lý của trẻ để biết được
trẻ thích gì, hứng thú vào hoạt động nào nhất, tạo điều kiện cho trẻ giao tiếp và trải
nghiệm với sự vật hiện tượng gần gũi xung quanh.
Đối với trẻ:
+ Xây dựng môi trường xã hội giúp trẻ giao tiếp thân thiện, hòa đồng, ấm
cúng, cởi mở giữa cô và trẻ, giữa trẻ với trẻ, giữa trẻ với môi trường xung quanh.
+ Việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ hoạt
động khám phá tốt hơn và hứng thú hơn.
+ Trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực tham gia hoạt động cùng tập thể.
Đối với phụ huynh:+ Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh học sinh nên sự phối
hợp giữa gia đình và nhà trường để chăm sóc giáo dục trẻ được cải thiện.
+ Phụ huynh đã tận dụng các nguồn nguyên vật liệu sẵn có ở nhà để trẻ khám
phá, đặc biệt là nguồn nguyên liệu tự nhiên và phế liệu.
+ Phụ huynh đã thể hiện tình cảm yêu thương, thái độ tôn trọng, tin tưởng
trẻ, tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ những suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng của mình, không
còn áp đặt trẻ như trước
.

3. PHẦN KẾT LUẬN

3.1 Ý nghĩa của đề tài:
Có thể nói việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong

trường mầm non là thực sự cần thiết và quan trọng. Nó được ví như người giáo
viên thứ hai trong công tác tổ chức, hướng dẫn cho trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu vui
chơi và hoạt động của trẻ, thông qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát
triển toàn diện. Một môi trường sạch sẽ, an toàn, có sự bố trí khu vực chơi và học
trong lớp và ngoài trời phù hợp, thuận tiện có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự


phát triển thể chất của trẻ, mà còn thỏa mãn nhu cầu nhận thức, mở rộng hiểu biết
của trẻ, kích thích trẻ hoạt động tích cực, sáng tạo. Môi trường giao tiếp cởi mở,
thân thiện giữa cô với trẻ, giữa trẻ với trẻ và giữa trẻ với môi trường xung quanh sẽ
tạo cơ hội cho trẻ được chia sẻ, giãi bày tâm sự, nguyện vọng, mong ước của trẻ
với cô, với bạn bè, nhờ vậy mà cô hiểu trẻ hơn, trẻ hiểu nhau hơn, hoạt động phối
hợp nhịp nhàng hơn nên hiệu quả hoạt động cũng cao hơn, trẻ yêu trường, yêu lớp,
yêu cô giáo và bạn bè hơn.
Hình thức “Xây dựng môi trường giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
giúp phát huy tính chủ động, sáng tạo của giáo viên trong lựa chọn hình thức, phương
pháp tổ chức thích hợp; phát huy khả năng, đánh giá đúng năng lực, sở trường của trẻ.
Việc học theo chuyên đề giúp trẻ tự tin hơn, thích tìm tòi, khám phá, trải nghiệm nhiều
hơn, tạo sự tương tác qua lại giữa trẻ và cô, giữa trẻ với trẻ, để trẻ hứng thú tham gia
mà không nhàm chán. Đặc biệt là phát huy tinh thần tập thể, làm việc nhóm ở trẻ, rèn
kỹ năng và kiến thức về môi trường xung quanh.
Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong đó nhiệm vụ xây dựng môi trường giáo dục
nhằm phát triển cả thể chất và tinh thần, sức khỏe và trí tuệ, năng lực và phẩm chất
cho thế hệ tương lai đất nước. Vì vậy, chúng ta phải tập trung chăm sóc, bồi dưỡng,
đào tạo, phát huy sức mạnh của con trẻ ngay từ bây giờ để mai sau các con đủ bản
lĩnh, đủ kỹ năng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, đủ sức xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc.

Sau khi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tôi nhận thấy: Việc
xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ học tốt và hứng thú
hơn là điều mà tôi nghĩ là ai cũng mong làm được vì vậy cần tận dụng các biện
pháp lồng ghép sao cho phù hợp và gây hứng thú đối với trẻ. Cô giáo luôn có ý
thức rèn luyện, thường xuyên tham khảo tài liệu. Lắng nghe ý kiến đóng góp xây
dựng, trao đổi học hỏi kinh nghiệm của bạn bè, đồng nghiệp, rút kinh nghiệm sau


mỗi hoạt động để giúp trẻ phát triển tốt hơn. Có sự thống nhất giữa trường mầm
non, gia đình và cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
Có thể thấy việc xây dựng môi trường cảnh quan thân thiện, gần gũi, hướng tới học
sinh, cùng với phương pháp dạy sáng tạo của giáo viên đã tạo bước đột phá đối với
ngành học mầm non. Vì vậy, chúng ta cần nhân rộng và lan truyền hình thức “Xây
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” để phát huy hết khả năng của trẻ,
giúp trẻ phát triển toàn diện, và để mỗi ngày đến trường là một ngày vui của trẻ.
3.2 Những kiến nghị đề xuất
* Đối với phòng giáo dục:
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng như tập huấn cho giáo viên…
- Trang cấp hổ trợ trang thiết bị phục vụ cho trẻ hoạt động và học tập.
* Đối với địa phương:
- Cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng cơ sở vật chất như xây thêm phòng
học cho các cháu, có phòng chức năng cho trẻ hoạt động.
- Tăng trưởng thêm về cơ sở vật chất cho nhà trường đủ diện tích sân chơi
đảm bảo cho trẻ hoạt động.
- Phối hợp với nhà trường và gia đình để làm tốt công tác xã hội hoá giáo
dục.
* Đối với nhà trường:
- Tham mưu với các cấp lảnh đạo tăng trưởng cơ sở vật chất, trang thiết bị
phục vụ cho công tác giảng dạy.
- Mua sắm thêm các nguồn tài liệu, sách báo, tạp chí để giáo viên có thể

tham khảo, học tập, trau dồi thêm kiến thức và áp dụng.
- Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn hay dự giờ góp ý để
giáo viên đúc rút kinh nghiệm.
* Đối với phụ huynh:
- Cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho con em
mình để xây dựng môi trường giáo dục phù hợp.


- Cần quan tâm hơn công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc
chăm sóc giáo dục trẻ.
- Đưa đón con em đi học đúng giờ và chuyên cần để đảm bảo trẻ được tiếp
thu kiến thức một cách có hệ thống, liên tục.
- Phụ huynh cần tạo điều kiện giúp đỡ cho giáo viên trong việc sưu tầm các
nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để phục vụ cho việc làm đồ dùng đồ chơi phục
vụ cho việc các hoạt động của cô và trẻ.
Trên đây là sáng kiến kinh nghiệm của tôi về đề tài “Một số biện pháp xây
dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm
non” của bản thân tôi. Tuy đã có nhiều cố gắng và cũng đạt được kết quả đáng
mừng nhưng trong quá trình nghiên cứu đề tài không tránh khỏi thiếu sót. Tôi mạnh
dạn đưa ra để các cấp lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp xem xét góp ý cho bản sáng
kiến kinh nghiệm của tôi được hoàn thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn.

KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC NHÀ TRƯỜNG


……..
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………


Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC PHÒNG GIÁO DỤC
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………


×