Tải bản đầy đủ (.pptx) (15 trang)

Tập viết chữ e ê Tiếng Việt lớp 2 tuần 7

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.48 MB, 15 trang )

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ THĂM LỚP

MÔN TẬP VIẾT
LỚP 2


Tập viết

KIỂM TRA BÀI CŨ :

hongthanh0874.violet.vn


Quan sát nhận xét chữ hoa :

- Chữ E được viết bởi
một nét liền là kết hợp của 3
nét cơ bản :1 nét cong dưới
và 2 nét cong trái nối liền
nhau, tạo thành vòng nhỏ
giữa thân chữ .

hongthanh0874.violet.vn


- So sánh điểm giống và khác nhau giữa 2 chữ :

hongthanh0874.violet.vnTập viết
Hướng dẫn cách viết:

hongthanh0874.violet.vn


Cách viết chữ :

hongthanh0874.violet.vn


Tập viết

Viết bảng con

hongthanh0874.violet.vn


Tập viết
Viết chữ hoa cỡ nhỏ

hongthanh0874.violet.vn


Tập viết
Nối chữ hoa sang chữ thường

hongthanh0874.violet.vnCụm từ ứng dụng:

hongthanh0874.violet.vn


Tổng số:
Vắng: 0

Tập viết

1 dòng

E

1 dòng

E

1 dòng

1 dòng
1 dòng

3 dòng

hongthanh0874.violet.vn

Em
Em
Em yêu trường em.Chấm , chữa bài :
Củng cố , dặn dò :
Bài về nhà:
Hoàn thành nốt bài viết
Viết phần Luyện viết thêm ở trang sau

hongthanh0874.violet.vn


Xin cảm ơn các thầy cô giáo và các em

hongthanh0874.violet.vn


hongthanh0874.violet.vn


Tổng số:
Vắng: 0

Tập viết

b
1 dòng

E

1 dòng


E

1 dòng
1 dòng
3 dòng
hongthanh0874.violet.vn

Em yêu trường em.×