Tải bản đầy đủ (.pptx) (8 trang)

Tập làm văn Gọi điện Tiếng Việt lớp 2 tuần 12

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.69 KB, 8 trang )

Gọi điện

Tập làm văn:

Bài 1:
a, Sắp xếp lại thứ tự các việc phải làm khi gọi điện:

1

Tìm số máy của bạn trong sổ.

3

Nhấn số.

2

Nhấc ống nghe lên.


Tập làm văn:

Gọi điện
Bài 1: b,
- “ Tút” ngắn , liên tục:
Báo hiệu máy đang bận (hoặc máy bị kênh, cũng có thể do đường
dây hư.)
- “Tút” dài ngắt quãng:
Báo hiệu chưa có ai nhấc máy hoặc cả nhà đi vắng.Tập làm văn:

Gọi điện
Bài 1: c, Nếu bố (mẹ) của bạn cầm máy, em xin phép nói chuyện với bạn như
thế nào?
* Chào hỏi bố (mẹ) của bạn và tự giới thiệu: tên, quan hệ thế nào với người
muốn nói chuyện.

* Xin phép bố (mẹ) của bạn cho nói chuyện với bạn.

* Cảm ơn bố (mẹ) của bạn.


Tập làm văn:

Gọi điện

Bài 2: Viết 4, 5 câu trao đổi qua điện thoại.

a, - A lô, Thành đấy hả? Minh đây. Bạn Vân vừa bị ốm. Mình định đi thăm bạn
ấy, cậu có đi cùng với mình không?
- Có chứ! Bao giờ đi? Tùy mình hả? Vậy đúng 6 giờ chiều nay mình sẽ có mặt
ở nhà cậu nhé.


Tập làm văn:

Gọi điện

Bài 2:


b, - A lô, mình là Dũng đây! Có đi bơi không? Mình có cái phao mới, đẹp
lắm!
- Không được rồi, Dũng ơi! Tớ còn đang học bài. Để lúc khác được
không?


Tập làm văn:

Gọi điện
TRÒ CHƠI: CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG.

Câu hỏi 1

Chọn câu A. hoặc câu B. hoặc câu C.
Khi gọi điện thứ tự việc làm nào là đúng?

A. Nhấc ống nghe, nhấn số, tìm số máy cần gọi trong sổ.
B. Tìm số máy cần gọi, nhấc ống nghe, nhấn số.
C. Tìm số máy cần gọi, nhấn số, nhấc ống nghe.


Gọi điện

Tập làm văn:

TRÒ CHƠI: CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG.

Câu hỏi 2


Chọn câu A, hoặc câu B, hoặc câu C.
Em hiểu tín hiệu “Tút” ngắn, liên tục nói lên điều gì?

A. Máy bận.
B. Cả nhà đi vắng.
C. Chưa có ai nhấc máy.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9


Tập làm văn:

Gọi điện
TRÒ CHƠI: CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG.

Câu hỏi 3

Chọn câu A, hoặc câu B, hoặc câu C.

Khi nói chuyện qua điện thoại em nên nói như thế nào?


A. Nói dài dòng.
B. Nói cộc lốc.
C. Nói ngắn gọn, lịch sự.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9×