Tải bản đầy đủ (.doc) (84 trang)

giáo án công nghệ 9 cả năm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (470.44 KB, 84 trang )

Giáo án công nghệ 9
Tuần 1 Ngày soạn : 20/8/2010
Tiết 1
Giới thiệu nghề trồng cây ăn quả
I. Mục tiêu .
1. Về kiến thức .
- Học sinh biết đợc vai trò của nghề trồng cây ăn quả trong nền kinh tế quốc dân và
trong đời sống con ngời.
- Biết đợc đặc điểm đặc trng của trồng cây ăn quả, yêu cầu, triển vọng của nghề
trồng cây ăn quả ở nớc ta.
2. Kĩ năng.
- Quan sát, so sánh, phân tích tình huống.
3. Thái độ .
- Có ý thức học hỏi để tham gia trồng cây ăn quả trong gia đình.
- Có hứng thú trong học tập nghề trồng cây ăn quả.
II. Chuẩn bị.
- tranh phóng to hình 1.
III. Tiến trình dạy học .
1. ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ.
Không
3. Bài mới.
Ngoài các chấ nh tinh bột, dờng, đạm, chất béo thì vitamin là loại chất không
thể thiếu đối với con ngời. Các vitamin này có rất nhiều trong hoa quả.
Hoạt động 1 : Vai trò, vị trí của nghề trồng cây ăn quả .
Hoạt động của thầy
Giáo viên treo tranh hình 1 lên bảng
yêu cầu học sinh quan sát tranh vẽ,
thảo luận và trả lời câu hỏi :
? Em hãy cho biết nghề trồng cây ăn


quả có những vai trò gì đối với nền
kinh tế quốc dân và đời sống con ng-
ời?
? Em hãy kể tên một số loại quả có
vai trò trong viêc phục vụu đời sống
hàng ngày?
- Giáo viên tổng hợp ý kiến của học
sinh, và đa ra kết luận .
Hoạt động của trò
- Học sinh nghiên cứu thông tin trong SGK
quan sát hình vẽ, thảo luận để trả lời các
câu hỏi mà giáo viên đa ra.
- Học sinh có thể đa ra nhiều ý kiến khác
nhau (chế biến xuất khẩu, quả tơi, nớc ép . .
. )
- Học sinh phát biểu ý kiến, lớp bổ sung .
- Học sinh tự tổng hợp kiến thức sau khi
nghe giáo viên hệ thống lại
* Tiểu kết :
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
1
Giáo án công nghệ 9
- Nghề trồng cây ăn quả có vai trò quan trọng trong đời sống con ngời và trong nền
kinh tế nớc ta cụ thể :
+ Cung cấp hoa quả cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của con ngời.
+ Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ hộp, nớc giải khát.
+ Nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.
Hoạt động 2: Đặc điểm và yêu cầu của nghề
Hoạt động của thầy

a. Đặc điểm.
- Giáo viên cho học sinh nghiên cứu
phần thông tin trong SGK mục đặc điểm
và hoàn thành bài tập trong bảng phụ của
giáo viên .
Các đặc điểm
N.dung của
đặc điểm
Giá trị của
đặc điểm
Đối tợng
Dụng cụ
Điều kiện
Sản phẩm
- Giáo viên sửa sai cho học sinh nếu có
và tổng kết kiến thức.
b.Yêu cầu.
- Vậy yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả
là gì ?
Hoạt động của trò
- Học sinh dựa vào kiến thức trong SGK
thảo luận và lên điền bảng.
- Các học sinh khác bổ sung hoàn thiện
kiến thức.
- Tổng hợp kiến thức
- Học sinh tìm hiểu và trả lời :
+ Về tri thức
+ Về thái độ
+ Về sức khoẻ
* Tiểu kết :

- đặc điểm của nghề trồng cây ăn quả : Có kế hoạch dài hơi, xác định quy trình sản
xuất phù hợp cho từng loại cây, chuẩn bị đủ dụng cụ cần thiết, tạo điều kiện để chăm
sóc sức khoẻ, có kĩ thuật bảo quản tốt.
- Yêu cầu của nghề trồng cây ăn quả : (nh trên)
Hoạt động 3 :Triển vọng của nghề trồng cây ăn quả .
Hoạt động của thầy
- Giáo viên cho học sinh nghiên cứu
phần thông tin trong SGK phần 3
hông qua bảng số liệu để tìm hiểu về
triển vọng của nghề trồng cây ăn quả
ở nớc ta.
? Thực tế phát triển nghể trồng cây ăn
quả đã diễn ra nh thế nào?
? Triển vọng thế nào và đang gặp khó
khăn gì?
? Cần có những biện pháp nào để phát
triển tốt?
Hoạt động của trò
- Học sinh trả lời các câu hỏi sau khi đã
nghiên cứu bảng và thảo luận.
- Đang phát triển mạnh mẽ
- Cần XD quy hoạch các vờn cây.
- áp dụng khoa học kĩ thuật
- Tạo đội lành nghề, có chính sách phù hợp
- Học sinh tổng kết kiển thức
* Tiểu kết :
- Nghề trồng cây ăn quả đang có triển vọng rất tốt.
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
2

Giáo án công nghệ 9
- Hiện nay các nhà khoa học nghiên cứu kĩ thuật cải tiến nâng cao năng suất cho cây
trồng.
- Ngày càng có nhiều nhà máy chế biến hoa quả ra đời.
- Nhu cầu iêu thụ hoa quả ngày càng cao.
4. Củng cố .
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức thông qua những câu hỏi :
? sản phẩm của trồng cây ăn quả là gì?
? Muốn làm ngời trồng cây ăn quả cần có những yêu cầu gì?
? Em có thích trồng cây ăn quả không? vì sao?
- Cho học sinh ghi nhớ kiến thức theo bảng .
5. Hớng dẫn.
- Về nhà học bài
- Chuẩn bị cho bài sau : Một số vấn đề chung về cây ăn quả.

Xác nhận, ngày ..tháng 8 năm 2010
Tổ phó chuyên môn.

Trần Thị Phơng
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
3
Giáo án công nghệ 9
Tuần 2 Ngày soạn : 26/8/2010
Tiết 2
Bài 2
Một số vấn đề chung về trồng cây ăn quả
I. Mục tiêu .
1. Về kiến thức .
- Học sinh nêu đợc các giá trị của cây ăn quả về mặt cung cấp chất dinh dỡng, bảo vệ

môi trờng, hiệu quả kinh tế và khoa học .
- Học sinh biết một số đặc điểm thực vật có liên quan đến các biện pháp kĩ thuật
trồng và chăm sóc cây ăn quả .
- Biết và nêu đợc các yếu tố ngoại cảnh ảnh hởng trực tiếp đến sinh trởng và phát
triển của cây ăn quả .
2. Kĩ năng.
- ứng dụng đợc quy trình kĩ thuật trồng cây ăn quả vào việc giúp gia đình trồng,
chăm sóc cây ăn quả trong vờn.
3. ý thức .
- Có ý thức học hỏi để tham gia trồng cây ăn quả trong vờn của gia đình có năng
suất, chất lợng tốt.
II. Chuẩn bị.
- Tranh vẽ sơ đồ rễ, thân, hoa, quả của cây ăn quả.
- Cách tạo hình cho cây, bảo quản quả (Nếu có)
III. Tiến trình dạy học .
1. ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ.
? Nghề trồng cây ăn quả có vai trò nh thế nào trong đời sống con ngời?
3. Bài mới.
Nghề trồng cây ăn quả có vai trò quan trọng nh vậy. Vậy cây ăn quả có đặc
điểm chung nh thế nào? kĩ thuật trồng thế nào để có năng suất cao? Chúng ta sẽ
nghiên cứu trong bài hôm nay.
Hoạt động 1 : Giá trị của việc trồng cây ăn quả.
Hoạt động của thầy
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông
tin trong SGK phần I, thông qua thực
tế hàng ngày thảo luận và trả lời câu
hỏi :
? Em hãy cho biết trồng cây ăn quả sẽ

có giá trị nh thế nào về cung cấp chất
dinh dỡng cho con ngời?
? Giá trị về y học?
? Giá trị về môi trờng?
Hoạt động của trò
- Học sinh nghiên cứu thông tin trong SGK
thảo luận để trả lời các câu hỏi mà giáo
viên đa ra.
- Học sinh có thể đa ra nhiều ý kiến khác
nhau nhng sẽ xoay quang :
+ Cung cấp dinh dỡng có giá trị
+ Làm thuốc chữa bệnh
+ Làm nguyên liệu chế biến bánh kẹo
+ Giữ gìn và cải thiện môi trờng: Điều hoà
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
4
Giáo án công nghệ 9
? Giá trị về kinh tế?
- Giáo viên tổng hợp ý kiến của học
sinh, và đa ra kết luận .
ôxy, nhiệt độ, gió bão, chống xói mòn
- Học sinh phát biểu ý kiến, lớp bổ sung .
- Học sinh tự tổng hợp kiến thức sau khi
nghe giáo viên hệ thống lại
* Tiểu kết :
- Trồng cây ăn quả mang lại cho con ngời nhiều giá trị quan trọng nh :
+ Cung cấp dinh dỡng có giá trị
+ Làm thuốc chữa bệnh
+ Làm nguyên liệu chế biến bánh kẹo

+ Giữ gìn và cải thiện môi trờng: Điều hoà ôxy, nhiệt độ, gió bão, chống xói mòn
Hoạt động 2: Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả.
Hoạt động của thầy
1. Đặc điểm thực vật.
- Giáo viên cho học sinh nghiên cứu
phần thông tin trong SGK mục đặc điểm
và quan sát tranh thân, hoa, quả, hạt và
yêu cầu học sinh cho biết.
? Cây ăn quả có đặc điểm chung nh thế
nào ở các bộ phận : Rễ, thân, hoa ,quả
hạt ?
? Biết đợc đặc điểm chung này có ý
nghĩa gì về kĩ thuật trồng trọt?
- Giáo viên sửa sai cho học sinh nếu có
và tổng kết kiến thức.
2. Yêu cầu ngoại cảnh
- Giáo viên cho học sinh nghiên cứu
SGK phần II tìm ý để trả lời câu hỏi và
điền bảng.
Cây ăn quả chịu tác động của ngoại cảnh
nh thế nào?
- Giáo viên gọi học sinh lên điền bảng
Hoạt động của trò
- Học sinh dựa vào kiến thức trong SGK
thông qua thực tế quan sát tự do thảo
luận.
- Một số học sinh trả lời.
- Các học sinh khác bổ sung hoàn thiện
kiến thức.
- Tổng hợp kiến thức

- Học sinh điền bảng
Yếu tố
ngoại cảnh
Phù hợp với
cây ăn quả
Nhiệt độ
ánh sáng
Độ ẩm
Chất dinh dỡng
Đất
* Tiểu kết :
a. Rễ: Có loại mọc thẳng, sâu xuống đất, loại mọc ngang do đó cần chăm sóc để rễ
phát triển tốt
b. Thân: Từ thân có nhiều cành cấp 1, từ cành cấp 1 có nhiều cành cấp 2 dến
3,4,5 . . . cành cấp 5 hờng mang quả do đó cần tạo nhiều cành để mang quả.
c. Hoa: Có hoa đơn tính, hoa lỡng tính vì vậy cần tìm hiểu để cây thụ phấn tốt.
d. Quả, hạt: Hình dạng, kích thức quả khác nhau, tính chất, số lợng quả và hạt cũng
khác nhau lên biết đợc đặc điểm sẽ chọn giống tốt hơn.
4. Củng cố .
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
5
Giáo án công nghệ 9
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức thông qua những câu hỏi :
? Em hãy cho biết trồng cây ăn quả sẽ có giá trị nh thế nào về cung cấp chất dinh d-
ỡng cho con ngời?
? Giá trị về y học?
? Giá trị về môi trờng?
? Giá trị về kinh tế?
? Cây ăn quả có đặc điểm chung nh thế nào ở các bộ phận : Rễ, thân, hoa ,quả hạt

5. Hớng dẫn.
- Về nhà học bài
- Chuẩn bị cho bài sau : Một số vấn đề chung về cây ăn quả(tiếp)

Xâcnhận, ngày ..tháng 8năm 2010
Tổ phó chuyên môn.
Trần Thị Phơng
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
6
Giáo án công nghệ 9
Tuần 3 Ngày soạn : 1/9/2010
Tiết 3
Bài 2
Một số vấn đề chung về trồng cây ăn quả
(tiếp)
I. Mục tiêu
1. Về kiến thức .
- Qua bài học sinh hiểu và trình bày một số đặc điểm thực vật học có liên quan đến
các biện pháp kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả .
- Nêu đợc các yếu tố ngoại cảnh ảnh hởng trực tiếp đến sinh trởng và phát triển của
cây ăn quả .
- Biết và trình bày đợc quy trình và nội dung cơ bản của từng khâu trong quy trình
sản xuất cây ăn quả.
- Liên hệ thực tế bản thâbn và gia đình.
2. Kĩ năng.
- ứng dụng đợc quy trình kĩ thuật trồng cây ăn quả vào việc giúp gia đình trồng,
chăm sóc cây ăn quả trong vờn.
3. ý thức .
- Yêu thích nghề trồng cây ăn quả, tích cực trong học tập.

- Có ý thức học hỏi để tham gia trồng cây ăn quả trong vờn của gia đình có năng
suất, chất lợng tốt.
II. Chuẩn bị.
- Tranh vẽ sơ đồ rễ, thân, hoa, quả của cây ăn quả.
- Cách tạo hình cho cây, bảo quản quả (Nếu có)
III. Tiến trình dạy học .
1. ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ.
? Nêu các giá trị của nghề trồng cây ăn quả ? Ví dụ cụ thể? Liên hệ bản thân?
3. Bài mới.
Nghề trồng cây ăn quả mang lại nhiều giá trị cho đời sống của chúng ta nh
vậy. Vậy cây ăn quả có đặc điểm chung nh thế nào? kĩ thuật trồng thế nào để có
năng suất cao? Chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp trong bài hôm nay.
Hoạt động 2: Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây ăn quả (tiếp).
Hoạt động của thầy
2. Yêu cầu ngoại cảnh
Hoạt động của trò
- Một số học sinh trả lời.
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
7
Giáo án công nghệ 9
- Giáo viên gọi học sinh lên điền bảng
- Giáo viên sửa sai trong bảng cho học
sinh (nếu có)
- Các học sinh khác bổ sung hoàn thiện
kiến thức.
- Học sinh điền bảng
Yếu tố

ngoại cảnh
Phù hợp với
cây ăn quả
Nhiệt độ 25 30
0
C. . .
ánh sáng a sáng. . .
Độ ẩm Cao, không úng
Chất dinh dỡng N,P,K . . .
Đất Kết cấu tốt . . .
* Tiểu kết :
Mỗi giống cây đều có những yêu cầu ngoại cảnh khác nhau. Vì vậy khi trồng cây
nào thì cần tìm hiểu kĩ các yêu cầu ngoại cảnh của chúng để có biện pháp kĩ thuật tác
động hích hợp . Có vậy mới mang lại năng suất cao và chất lợng tốt đợc.
Hoạt động 3 : Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả .
Hoạt động của thầy
1. Chọn giống, kĩ thuật trồng cây
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông
tin trong SGK phần III, thông qua
thực tế hàng ngày thảo luận và trả lời
câu hỏi :
? Em hãy cho biết một số loại cây ăn
quả đặc trng của nớc ta và địa phơng?
điền vào bảng trong SGK.
? Vậy muốn trồng cây ăn quả tốt nhất
chúng ta cần làm gì ?
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc sách
và tìm ý điền vào các dấu chấm ở sơ
đồ sau
- Giáo viên tổng hợp ý kiến của học

sinh, và đa ra kết luận .
Hoạt động của trò
- Học sinh nghiên cứu thông tin trong SGK
thảo luận để trả lời các câu hỏi mà giáo
viên đa ra.
- Học sinh điền bảng nhanh.
- Học sinh phát biểu ý kiến, lớp bổ sung .
- Học sinh tự tổng hợp kiến thức sau khi
nghe giáo viên hệ thống lại
Chọn giống Yêu cầu giống .. . ..
P.pháp nhân giống .. . .. ..
Kt.trồng cây ăn quả ở phía Bắc .. .
Thời vụ ở phía Nam

K.t trồng Khoảng cách.
Đào hố
Đào hố, bón lót Bón lót
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
8
Giáo án công nghệ 9
Cách trồng Quy trình .
* Tiểu kết :
a. Năng suất cao, phẩm chất tốt, chống sâu bệnh, phù hợp điều kiện ngoại cảnh
b. Gieo, giâm, chiế, ghép cành, nuôi cấy mô
c.Bắc mùa xuân (Tháng 2 - 4) mùa thu (tháng 8 - 10)
d. Nam Đầu mùa ma (tháng 4 5 )
e.Tuỳ đất và cây có khoảng cách hích hợp
f. Đào hố trớc khi trồng 15 - 30 ngày, kích thớc phụ thuộc cây
g. Bón lót, lấp đất màu

h. Bóc vỏ bầu, đặt cây vào hố,lấp đất, tới nớc
4. Củng cố .
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức thông qua những câu hỏi :
? Em hãy vẽ lại sơ đồ kĩ thuật trồng cây ăn quả ?
? Những yêu cầu ngoại cảnh nào tác động đến cây ăn quả?
5. Hớng dẫn.
- Về nhà học bài
- Chuẩn bị cho bài sau : Một số vấn đề chung về cây ăn quả(tiếp)

Kiểm tra, ngày ..tháng 9 năm 2010

Tổ phó chuyên môn.
Trần Thị Phơng
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
9
Giáo án công nghệ 9
Tuần 4 Ngày soạn : 06/9/2010
Tiết 4
Bài 2
Một số vấn đề chung về trồng cây ăn quả (tiếp)
I. Mục tiêu .
1. Về kiến thức .
- Học sinh nêu đợc các giá trị của cây ăn quả về mặt cung cấp chất dinh dỡng, bảo vệ
môi trờng, hiệu quả kinh tế và khoa học .
- Trình bày một số đặc điểm thực vật học có liên quan đến các biện pháp kĩ thuật
trồng và chăm sóc cây ăn quả .
Nêu đợc các yếu tố ngoại cảnh ảnh hởng trực tiếp đến sinh trởng và phát triển của
cây ăn quả .
- Trình bày đợc quy trình và nội dung cơ bản của từng khâu trong quy trình sản xuất

cây ăn quả.
2. Kĩ năng.
- ứng dụng đợc quy trình kĩ thuật trồng cây ăn quả vào việc giúp gia đình trồng,
chăm sóc cây ăn quả trong vờn.
3. ý thức .
- Có ý thức học hỏi để tham gia trồng cây ăn quả trong vờn của gia đình có năng
suất, chất lợng tốt.
II. Chuẩn bị.
- Tranh vẽ sơ đồ rễ, thân, hoa, quả của cây ăn quả.
- Cách tạo hình cho cây, bảo quản quả (Nếu có)
III. Tiến trình dạy học .
1. ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy vẽ lại sơ đồ kĩ thuật trồng cây ăn quả ?
? Những yêu cầu ngoại cảnh nào tác động đến cây ăn quả?
3. Bài mới.
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
10
Giáo án công nghệ 9
Nghề trồng cây ăn quả có vai trò quan trọng nh vậy. Vậy cây ăn quả có đặc
điểm chung nh thế nào? kĩ thuật trồng thế nào để có năng suất cao? Chúng ta sẽ
nghiên cứu trong bài hôm nay.
Hoạt động 3: Kĩ thuật trồng và chăm sóc .
Hoạt động của thầy
2. kĩ thuật chăm sóc cây ăn quả.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông tin trong SGK và
tìm thông tin để hoàn thành sơ đồ dới đây :
Điền những ý cần thiết vào các dấu .... Trong sơ đồ :


Làm cỏ, vun xới.............................1
Mục đích............. 2
Thời kì bón............3
Bón phân thúc Loại phân bón....... 4
Cách bón............. 5
Tới nớc Mục đích............. 6
Biện pháp................7
Tạo hình Mục đích ...............8
Biện pháp sửa cành Các thời kì..............9
Chăm sóc Các loại sâu...........10
Phòng trừ Các loại bệnh...... 11
Sâu bệnh B.pháp phòng........12
Sử dụng chất Mục đích..............13
điều hoà ST Yêu cầu sử dụng....4
Hoạt động của trò
- Học sinh nghiên cứu
thông tin trong SGK thảo
luận để trả lời các câu
hỏi mà giáo viên đa ra.
- Học sinh điền thông tin
vào bảng thôngqua các ý
hiểu .
- Học sinh tự rút ra kết
luận.
* Tiểu kết : Nh trên
Hoạt động 4 : Thu hái, bảo quản sau thu hoạch .
Hoạt động của thầy
Giáo viên gợi ý để học sinh suy nghĩ
nhận xét một số đặc điểm chung của

quả chín, có liên quan đến khâu thu
hái, bảo quản.
? Em có nhận xé gì về các loại quả
chín?
- Giáo viên tổng hợp ý kiến của học
sinh, và đa ra kết luận .
Hoạt động của trò
- Học sinh nghiên cứu thông tin trong SGK
thảo luận để trả lời các câu hỏi mà giáo
viên đa ra.
- Học sinh phát biểu ý kiến, lớp bổ sung .
- Học sinh tự tổng hợp kiến thức sau khi
nghe giáo viên hệ thống lại
* Tiểu kết :
4. Củng cố .
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức thông qua những câu hỏi :
- Hoàn thành lại sơ đồ đã nêu trên .
- Giáo viên tổng kết lại những nội dung trong toàn bài.
5. Hớng dẫn.
- Về nhà học bài
- Chuẩn bị cho bài sau : Phơng pháp nhân giống cây ăn quả
..................................................................................................................
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
11
Giáo án công nghệ 9
Kiểm tra, ngày......tháng 9 năm 2010

Tổ phó chuyên môn.
Trần Thị Phơng

Tuần 5 Ngày soạn : 14/9/2010
Tiết 5
Bài 3
Các phơng pháp nhân giống cây ăn quả
I. Mục tiêu .
1. Về kiến thức .
- Học sinh Biết đợc những yêu cầu kĩ thuật của việc xây dựng vờn ơm cây ăn quả.
- Học sinh hiểu đợc đặc điểm và yêu cầu kĩ thuật của các phơng pháp nhân giống cây
ăn quả .
2. Kĩ năng.
- ứng dụng đợc quy trình kĩ thuật trồng cây ăn quả vào việc giúp gia đình trồng, nhân
giống cây ăn quả trong vờn.
3. ý thức
- Có ý thức học hỏi để tham gia, nhân giống các loại cây ăn quả trong vờn của gia
đình có năng suất, chất lợng tốt.
II. Chuẩn bị.
- Tranh vẽ sơ đồ khu vờn ơm cây ăn quả.
- Tranh vẽ các phơng pháp nhân giống.
III. Tiến trình dạy học .
1. ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy vẽ lại sơ đồ kĩ thuật chăm sóc ăn quả ?
ỏcTình bầy quy trình thu hái và bảo quản quả sau thu hoạch.
3. Bài mới.
Nghề trồng cây ăn quả có vâi trò quan trọng trong nền kinh tế nớc ta. Muốn
trồng những cây có năng xuất cao, chất lợng tốt thì cần phải có giống tốt. Vậy giống
đó ở đâu ra ? Chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài hôm nay.
Hoạt động 1: Xây dựng vờn ơm cây ăn quả.
Hoạt động của thầy

a . Chọn địa điểm.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông
tin trong SGK và cho biết :
Hoạt động của trò
- Học sinh nghiên cứu thông tin trong
SGK thảo luận để trả lời các câu hỏi mà
giáo viên đa ra.
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
12
Giáo án công nghệ 9
? Cách chọn địa điểm thích hợp để xây
dựng vờn ơm?
- Giáo viên bổ sung nếu cần.
- Đa ra kết luận.
b. Thiết kế vờn ơm.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông
tin trong SGK và cho biết :
? Yêu cầu cần thiết khi thiết kế vờn ơm
là gì ?
- Học sinh trả lời câu hỏi :
+ Gần vờn trồng, thuận tiên vận chuyển
và tiêu thụ.
+ Gần nguồn nớc tới.
+ Đất của nơi đó phải bằng phẳng, độ
màu mỡ cao . . .
- Học sinh tự rút ra kết luận.
- Học sinh nghiên cứu thông tin trong
SGK thảo luận để trả lời các câu hỏi mà
giáo viên đa ra.

- Học sinh trả lời câu hỏi :
Gồm 3 khu :
+ Khu cây giống
+ Khu nhân giống
+ Khu luân canh
* Tiểu kết :
- Xây dựng vờn ơm cần 2 yêu tố : Chọn địa điểm và thiết kế vờn ơm
Chọn địa điểm phải : + Gần vờn trồng, thuận tiên vận chuyển và tiêu thụ.
+ Gần nguồn nớc tới.
+ Đất của nơi đó phải bằng phẳng, độ màu mỡ cao . . .
Thiết kế vờn ơm cần có : + Khu cây giống
+ Khu nhân giống
+ Khu luân canh
Hoạt động 2: Các phơng pháp nhân giống cây ăn quả.
Hoạt động của thầy
1.1 . Phơng pháp nhân giống hữu tính
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông
tin trong SGK và cho biết :
? Thế nào là phơng pháp nhân giống hữu
tính ? Cho ví dụ?
- Giáo viên bổ sung nếu cần.
- Đa ra kết luận.
1.2. Phơng pháp nhân giống vô tính
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông
tin trong SGK và cho biết :
? Có bao nhiêu cách nhân giống vô
tính?
Hoạt động của trò
- Học sinh nghiên cứu thông tin trong
SGK thảo luận để trả lời các câu hỏi mà

giáo viên đa ra.
- Học sinh trả lời câu hỏi :
Cam, quýt, bởi gieo bằng hạt . . .
- Học sinh tự rút ra kết luận.
- Học sinh nghiên cứu thông tin trong
SGK thảo luận để trả lời các câu hỏi mà
giáo viên đa ra.
- Học sinh trả lời câu hỏi :
Gồm 3 cách :
+ Chiết cành
+ Giâm cành
+ ghép cành
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
13
Giáo án công nghệ 9
4. Củng cố .
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức thông qua những câu hỏi :
- Giáo viên tổng kết lại những nội dung trong toàn bài.
5. Hớng dẫn.
- Về nhà học bài
- Chuẩn bị cho bài sau : Phơng pháp nhân giống cây ăn quả (tiếp)
.....................................................................................................
Kiểm tra, ngày......tháng 9 năm 2010
Tổ phó chuyên môn.
Tuần 6 Ngày soạn : 24/09/2010
Tiết 6
Bài 3
Các phơng pháp nhân giống cây ăn quả(tiếp)
I. Mục tiêu .

1. Về kiến thức .
- Học sinh Biết đợc những yêu cầu kĩ thuật của việc xây dựng vờn ơm cây ăn quả.
- Học sinh hiểu đợc đặc điểm và yêu cầu kĩ thuật của các phơng pháp nhân giống cây
ăn quả .
2. Kĩ năng.
- ứng dụng đợc quy trình kĩ thuật trồng cây ăn quả vào việc giúp gia đình trồng, nhân
giống cây ăn quả trong vờn.
3. ý thức
- Có ý thức học hỏi để tham gia, nhân giống các loại cây ăn quả trong vờn của gia
đình có năng suất, chất lợng tốt.
II. Chuẩn bị.
- Tranh vẽ sơ đồ khu vờn ơm cây ăn quả.
- Tranh vẽ các phơng pháp nhân giống.
III. Tiến trình dạy học .
1. ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy vẽ lại sơ đồ kĩ thuật chăm sóc ăn quả ?
Trình bầy quy trình thu hái và bảo quản quả sau thu hoạch.
3. Bài mới.
Nghề trồng cây ăn quả có vâi trò quan trọng trong nền kinh tế nớc ta. Muốn
trồng những cây có năng xuất cao, chất lợng tốt thì cần phải có giống tốt. Vậy giống
đó ở đâu ra ? Chúng ta sẽ nghiên cứu trong bài hôm nay.
Hoạt động 2: Các phơng pháp nhân giống cây ăn quả ( Tiếp)
Hoạt động của thầy
2..2. Phơng pháp nhân giống vô tính
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông
Hoạt động của trò
- Học sinh nghiên cứu thông tin trong
SGK thảo luận để trả lời các câu hỏi mà

đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
14
Giáo án công nghệ 9
tin trong SGK và cho biết :
? Có bao nhiêu cách nhân giống vô
tính?
a. Phơng pháp giâm cành.
- Gv nêu ra một số câu hỏi nh :
? Nhân dân ta thờng giâm cành những
loại cây nào? Những loại cây ăn quả nào
đợc giâm cành?
? Kể tên các bớc giâm cành?
? Giâm cành có tác dụng gì? ở địa ph-
ơng chúng ta giâm những loai cây nào ?
? Hãy kể tên những cây khó giâm cành?
b. Phơng pháp chiết cành.
? Kể tên các bớc tiến hành chiết cành?
Vì sao khi bóc khoanh vỏ phải bóc sát
đến phần gỗ ?
Chiết cành khác giâm cành ở điểm nào?
c. Phơng pháp ghép cành.
? Kể tên các cách ghép cành ?
?Muốn mắt ghép sống khoẻ mạnh và
ghép thành công cần những điều kiện
gì ?
giáo viên đa ra.
- Học sinh trả lời câu hỏi :
Gồm 3 cách :
+ Giâm cành

+ Chiết cành
+ ghép cành.
- Học sinh đọc thông tin trong sách giáo
khoa, thông qua những hoạt động thực tế
trong gia đình để nghiên cứu, thảo luận
nhóm trả lời câu hỏi.
- Những cây vỏ mỏng, khó mọc rễ
phụ . . . .
- Giúp các TB ở đó nhanh hình thành rễ
hơn.
- Làm cho cành ra rễ ngay trên cây mẹ
rồi mới cắt xuống .
- Mắt ghép, cành ghép khoẻ, không sâu
bệnh . . .
Bảng so sánh các phơng pháp nhân giống cây ăn quả
stt
Phơng
pháp
Nguyên lí kĩ thuật Ưu điểm Nhợc điểm
1
Nhân
giống hữu
tính
- Sau khi giao tử đực và giao
tử cái thụ phấn, thụ tinh tạo
thành hạt, lấy hạt đó gieo
mọc thành cây mới.
- Cây con có thể làm giống
hoặc làm gốc ghép.
Số lợng nhiều,

nhanh, rẻ, dễ thực
hiện.
- Cây con có thể
không giống cây
mẹ về phẩm chất
quả.
- Lâu ra hoa
2
Nhân
giống vô
tính
- Từ rễ, thân, lá, củ mọc
thành cây hoặc dùng phơng
pháp giâm, chiết, ghép để
tạo thành cây mới hay nuôi
cấy mô tạo thành cây.
- Cây con hoàn
toàn giống cây
mẹ.
- Nhanh ra hoa,
quả
- Số lợng hạn
chế.
- phải có kĩ thuật
2.1 Giâm cành Là cắt từng đoạn cành có
chồi, mắt tốt giâm xuống đất
để cành đó ra rễ, đâm chồi
- Cây con hoàn
toàn giống mẹ.
- Nhanh ra hoa,

- phải có kĩ thuật
- Phải có nơi
giâm cành thuận
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
15
Giáo án công nghệ 9
thành cành mới. quả
- Cung cấp nhiều
trong thời gian
ngắn
lợi
2.2 Chiết cành
- Làm cho cành ra rễ phụ
ngay trên cây mẹ rồi mới cắt
xuốngủtồng thành một cây
độc lập
- Cây con hoàn
toàn giống mẹ.
- Nhanh ra hoa,
quả
- Nhanh cho cây
giống
- Số lợng cành
chiết hạn chế.
- Cây chóng cỗi,
tàn.
- Có kĩ thuật tốt
mới thành công
2.3 Ghép cây

Là đem cành hoặc mắt của
cây này ghép với cây khác
cùng họ để cành ghép hoặc
mắt ghép mọc khoẻ mạnh ra
hoa kết quả trên cơ sở chất
dinh dỡng của gốc ghép
cung cấp
- Cây con hoàn
toàn giống mẹ.
- Hệ số nhân
giống cao
- Tăng sức chống
chịu với môi tr-
ờng.
- Kĩ thuật phức
tạp.
- Tỉ lệ thành
công và số lợng
hạn chế.
4. Củng cố .
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức thông qua những câu hỏi :
? Giâm cành có tác dụng gì? ở địa phơng chúng ta giâm những loai cây nào ?
? Hãy kể tên những cây khó giâm cành?
? Kể tên các bớc tiến hành chiết cành?
? Vì sao khi bóc khoanh vỏ phải bóc sát đến phần gỗ ?
? Chiết cành khác giâm cành ở điểm nào?
- Giáo viên tổng kết lại những nội dung trong toàn bài.
5. Hớng dẫn.
- Về nhà học bài
- Chuẩn bị cho bài sau : Thực hành giâm cành

+ Một số loại cành nh : chanh, bởi, quýt, hoa giấy, chè xanh, rau ngót.
+ Bình phun nớc . . .
.....................................................................................................
Kiểm tra, ngày......tháng 09 năm 2010

Tổ phó chuyên môn.
Trần Thị Phơng
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
16
Giáo án công nghệ 9
Tuần 7 Ngày soạn : 26/09/2010
Tiết 7
Bài 4
thực hành : giâm cành
I. Mục tiêu .
1. Về kiến thức .
- Học sinh biết chọn cành để giâm đạt hiệu quả cao.
- Biết chuẩn bị khay, nền và sử dụng hoá chất trong giâm cành.
2. Kĩ năng.
- Biết cách chăm sóc và theo dõi sau khi cắm cành giâm cho đến lúc ra rễ.
3. ý thức
- Rèn luyện tính cẩn thận, khoa học, tự giác cho học sinh.
II. Chuẩn bị.
1. đồ dùng :
- Dao sắc nhỏ 4 chiếc.
- Kéo cắt cành 4 chiếc
- Xô đựng nớc lã sạch.
- Bình tới hoa sen.
- Cành để giâm.

III. Tiến trình dạy học .
1. ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra đồ dùng, mẫu vật của học sinh .
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy vẽ lại sơ đồ kĩ thuật chăm sóc ăn quả ?
ỏcTình bầy quy trình thu hái và bảo quản quả sau thu hoạch.
3. Bài mới.
Sau khi đã biết nguyên tắc, kĩ thuật giâm cành trong phần lí thuyết . Hôm nay
chúng ta thức hành các thao tác kĩ thuật để giâm cành và chăm sóc sau khi giâm.
Hoạt động 1: Hớng dẫn quy trình thực hành giâm cành.
Hoạt động của thầy
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc thông
tin trong SGK và cho biết :
Hoạt động của trò
- Học sinh nghiên cứu thông tin trong
SGK thảo luận để trả lời các câu hỏi mà
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
17
Giáo án công nghệ 9
? Quy trình giâm cành gồm mấy bớc?
? Nêu các bớc cụ thể ?
- Giáo viên nhận xét và tiến hành làm
mẫu bớc 1: Cắt cành.
? Các bớc tiếp theo cần làm nh thế nào ?
- Giáo viên giảng giải tiếp : trong quá
trình giâm cành cần lu ý đến tất cả các
giai đoạn thì mới đạt hiệu quả cao trong
trồng trọt.
giáo viên đa ra.

- Học sinh trả lời câu hỏi :
Gồm 4 bớc :
+ Cắt cành
+ Xử lí cành giâm
+ Cắm cành giâm.
+ Chăm sóc
- Học sinh quan sát giáo viên thực hiện
cắt cành để áp dụng cho giờ thực hành.
- Học sinh rút ra kết luận.
* Tiểu kết :
- Quy trình giâm cành gồm :
Cắt cành Xử lí cành giâm Cắm cành giâm Chăm sóc
+ Cắt cành : Dùng dao sắc cắt vát dài khoảng 10 - 20 cm không dập nát, đặt vào xô
chứa nớc sạch.
+ Xử lí cành giâm: Nhúng gốc từng cành vào dung dịchkích thích ra rễ 5 - 10 giây.
+ Cắm cành giâm: Cắm sâu 3 - 5 cm hơi chếch so với mặt đất, khoảng cách 5cm - 10
cm/ 1 cành.
+ Chăm sóc : Phun nớc dạng sơng mù đảm bảo độ ẩm 90 - 95%.
Hoạt động 2 : Chia tổ phân công và hớng dẫn thực hành
Hoạt động của thầy
- Giáo viên yêu cầu học sinh tiến hành
thực hành theo đơn vị tổ.
+ Mỗi tổ giâm 10 cành vào một khay
đất và chăm sóc .
- Sau 14 ngày sẽ quan sát xem kết quả
của các tổ và cho điểm.
- Giáo viên yêu cầu học sinh :
+ Nghiêm túc trong quá trình thực hành
+ Chú ý an toàn trong thực hành
+ Phối hợp các thành viên trong tổ.

+ Vệ sinh sạch sẽ sau khi thực hành.
Hoạt động của trò
- Học sinh phân công nhiệm vụ cho các
thành viên trong tổ và thống nhất cách
thực hành.
- Từng nhóm đi về các địa điểm mà giáo
viên đã phân công để tiến hành thực hành
giâm cành.
4. Củng cố.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại những kiến thức thực hành thông qua những
câu hỏi :
? Quy trình giâm cành gồm mấy bớc?
? Nêu cách tiến hành thực hành giâm cành ?
- Giáo viên tổng kết lại những nội dung trong toàn bài.
5. Hớng dẫn.
- Về nhà học bài
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
18
Giáo án công nghệ 9
- Chuẩn bị cho bài sau : Thực hành giâm cành
+ Một số loại cành nh : chanh, bởi, quýt, hoa giấy, chè xanh, rau ngót.
+ Bình phun nớc . . .
+ Dao , kéo sắc, xô đựng nớc.
.....................................................................................................
Kiểm tra, ngày......tháng 10 năm 2010
Tổ phó chuyên môn.
Trần Thị Phơng
Tuần 8 Ngày soạn : 07/10/2010
Tiết 8

Bài 4
thực hành : giâm cành (Tiếp)
I. Mục tiêu .
1. Về kiến thức .
- Học sinh biết chọn cành để giâm đạt hiệu quả cao.
- Học sinh tiến hành làm đất thực hành giâm cành đúng kĩ thuật.
- Biết chuẩn bị khay, nền và sử dụng hoá chất trong giâm cành.
- Đánh giá kết qua giâm cành để lấy điểm kiểm tra 15 phút.
2. Kĩ năng.
- Biết cách chăm sóc và theo dõi sau khi cắm cành giâm cho đến lúc ra rễ.
3. ý thức
- Rèn luyện tính cẩn thận, khoa học, tự giác cho học sinh.
II. Chuẩn bị.
1. đồ dùng :
- Dao sắc nhỏ 4 chiếc.
- Kéo cắt cành 4 chiếc
- Xô đựng nớc lã sạch.
- Bình tới hoa sen.
- Cành để giâm.
III. Tiến trình dạy học .
1. ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra đồ dùng, mẫu vật của học sinh .
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy vẽ lại sơ đồ kĩ thuật chăm sóc ăn quả ?
Trình bầy quy trình thu hái và bảo quản quả sau thu hoạch.
3. Bài mới.
Sau khi đã biết nguyên tắc, kĩ thuật giâm cành trong phần lí thuyết . Hôm nay
chúng ta thức hành các thao tác kĩ thuật để giâm cành và chăm sóc sau khi giâm.
Hoạt động 3: Học sinh thực hành giâm cành.
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -

2011
19
Giáo án công nghệ 9
Hoạt động của thầy
- Giáo viên yêu cầu học sinh áp dụng
những kiến thức đã học để tiến hành
thực hành.
- Giáo viên kiểm tra dụng cụ và mẫu
cành giâm của từng tổ.
- Giáo viên quan sát học sinh thực
hành , nhắc nhở học sinh tiến hình các
bớc đúng trình tự.
- Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi
thực hành.
- Quan sát đánh giá từng học sinh trong
quá trình thực hành để tiến hành cho
điểm 15 phút.
- Giáo viên nghiệm thu kết quả.
Hoạt động của trò
- Học sinh trong tổ tự phân công công
việc, tiến hành làm thực hành giâm cành
theo các bớc đã học.
- Từng nhóm đi về các địa điểm mà giáo
viên đã phân công để tiến hành thực hành
giâm cành.
- Tổ trởng có trách nhiệm theo dõi công
việc của các thành viên trong tổ, chấm
công cho chính xác báo cáo lại với giáo
viên
- Học sinh tiến hành đầy đủ các bớc để

giâm cành .
* Tiểu kết :
- Quy trình giâm cành gồm :
Cắt cành Xử lí cành giâm Cắm cành giâm Chăm sóc
- Đánh giá các tổ từng bớc tiến hành giâm đúng kĩ thuật, cành giâm đạt yêu cầu
Hoạt động 4: Đánh giá kết quả và cho điểm.
Hoạt động của thầy
- Giáo viên yêu cầu tổ trởng từng tổ báo
cáo kết quả thực hành của từng thành
viên trong tổ làm một bản tờng trình
chung cho toàn tổ để lấy điểm.
- Giáo viên nhận xét kết quả của từng tổ,
cho điểm
- Yêu cầu học sinh thu dọn đồ dùng và
vệ sinh sạch sẽ.
Hoạt động của trò
- Các tổ trởng báo cáo hoạt động thực
hành của tổ mình.
- Các tổ khác nhận xét đánh giá chung.
- Cả tổ cùng nhau làm tờng trình .
- Học sinh dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực
làm thực hành, thu dọn cành d thừa, bảo
quản dụng cụ thực hành an toàn.
4. Củng cố.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình thực hành.
- Nhận xét chéo các tổ.
- Giáo viên đánh giá quá trình thực hành của các tổ. Nhận xét, biểu dơng những học
sinh tích cực.
- Cho điểm các tổ : Tính vào điểm 15 phút thực hành.
5. Hớng dẫn.

- Về nhà học bài
- Chuẩn bị cho bài sau : Thực hành : chiết cành
+ Một số loại cành nh : chanh, bởi, quýt,
+ Đất trộn phân hữu cơ ủ mục.
+ Dao , kéo sắc, xô đựng nớc.
.....................................................................................................
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
20
Giáo án công nghệ 9
Kiểm tra, ngày......tháng 10 năm 2010
Tổ phó chuyên môn.
Trần Thị Phơng
Tuần 9 Ngày soạn : 15/10/2010
Tiết 9
Bài 5
thực hành : chiết cành
I. Mục tiêu .
1. Về kiến thức .
- Học sinh biết chọn cành chiết phù hợp.
- Biết kĩ thuật chiết cành, khoanh vỏ, bó bầu. . . để chủ động thực hiện các thao tác
trọn vẹn một quy trình chiết cành.
2. Kĩ năng.
- Biết cách chuẩn bị các dụng cụ và nguyên liệu để chiết cành.
3. ý thức
- Có ý thức tổ chức kỉ luật, tính cẩn thận, tỉ mỉ, a thích lao động kĩ thuật tạo giống
cây ăn quả ở gia đình và địa phơng thông qua phơng pháp chiết cành.
II. Chuẩn bị.
1. đồ dùng :
- Dao sắc nhỏ 4 chiếc.

- Kéo cắt cành 4 chiếc
- Xô đựng nớc lã sạch.
- Bình tới hoa sen.
- Cành để làm mẫu thử.
-Đất bột, rễ bèo khô . . . để bó bầu
- Túi nilông để bọc bầu cây.
III. Tiến trình dạy học .
1. ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra đồ dùng, mẫu vật của học sinh .
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy trình bầy quy trình giâm cành?
3. Bài mới.
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
21
Giáo án công nghệ 9
Chiết cành là một phơng pháp nhân giống vô tính ở cây ăn quả, với phơng
pháp này chúng ta tạo đợc những cây conlàm giống sau khi trồng sẽ cho hoa quả có
đặc tính di truyền và phẩm chất giống cây mẹ. Hôm nay chúng ta nghiên cứu phần lí
thuyết.
Hoạt động 1: kĩ thuật chiết cành.
Hoạt động của thầy
- Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu
thông tin trong sách giáo khoa và trả lời
các câu hỏi nh :
? kĩ thuật ghép cành gồm mấy bớc ?
? Nên chọn cành chiết nh thế nào ?
? Tại sao khi bóc khoanh vỏ phải bóc
đến sát phần gỗ? Vì sao rễ phụ chỉ mọc
ra ở phần trên chỗ cắt ?

? Khoảng cách khi khoanh 2 vòng
quanh thân để bóc vỏ có độ dài bao
nhiêu cm?
? Hỗn hợp đất bó bầu gồm những thành
phần gì ?
? Vì sao phải nhào đất có độ ẩm 80%?
? Vị trí khoanh vỏ cách gốc cành bao
nhiêu cm?
? Khi bọc, bó bầu tại sao lên dùng
nilông đen?
? Bọc, bó bầu nh thế nào cho phù hợp?
- Giáo viên nghe trả lời, sửa sai nếu cần,
tổng quát lại kiến thức.
- Giáo viên làm mẫu trên cành rời cho
học sinh quan sát.
Hoạt động của trò
- Học sinh nghiên cứu thông tin trong
sgk và thảo luận để trả lời câu hỏi.
- gồm 3 bớc.
- cành hoá gỗ 1 - 2 năm tuổi, dài 40 -
60cm, cành xiên ra nhiều ánh sáng. . .
- thờng bằng 1,5 - 2 lần đờng kính cành
chiết.
- đất tơi xốp, rễ bèo hoặc tóc rối . . .
- Giữ ẩm cho cành . . .
- Học sinh trả lời các em khác bổ sung
hoàn thiện kiến thức.
- Học sinh tự rút ra kết luận.
* Tiểu kết :
- Quy trình chiết cành gồm :

+ Chọn cành chiết
+ Kgoanh vỏ
+ Bó bầu.
4. Củng cố.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình chiết cành.
- Làm trên cành rời.
5. Hớng dẫn.
- Về nhà học bài
- Chuẩn bị cho bài sau Thực hành : chiết cành
+ Một số loại cành nh : chanh, bởi, quýt, vải, nhãn
+ Đất trộn phân hữu cơ ủ mục.
+ Dao , kéo sắc, xô đựng nớc.
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
22
Giáo án công nghệ 9
.....................................................................................................
Xác nhận, ngày......tháng 10 năm 2010

Tổ phó chuyên môn.
Trần Thị Phơng
Tuần 10 Ngày soạn : 03/11/2009
Tiết 10
Bài 5
thực hành : chiết cành (Tiếp)
I. Mục tiêu .
1. Về kiến thức .
- Học sinh biết chọn cành chiết phù hợp.
- Biết kĩ thuật chiết cành, khoanh vỏ, bó bầu. . . để chủ động thực hiện các thao tác
trọn vẹn một quy trình chiết cành.

2. Kĩ năng.
- Biết cách chuẩn bị các dụng cụ và nguyên liệu để chiết cành.
3. ý thức
- Có ý thức tổ chức kỉ luật, tính cẩn thận, tỉ mỉ, a thích lao động kĩ thuật tạo giống
cây ăn quả ở gia đình và địa phơng thông qua phơng pháp chiết cành.
II. Chuẩn bị.
1. đồ dùng :
- Tranh vẽ : Quá trình chiết cành.
- Dao sắc nhỏ 4 chiếc.
- Kéo cắt cành 4 chiếc
- Xô đựng nớc lã sạch.
- Bình tới hoa sen.
- Cành để làm mẫu thử.
-Đất bột, rễ bèo khô . . . để bó bầu
- Túi nilông để bọc bầu cây.
III. Tiến trình dạy học .
1. ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra đồ dùng, mẫu vật của học sinh .
2. Kiểm tra bài cũ.
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
23
Giáo án công nghệ 9
? Em hãy trình bầy quy trình giâm cành?
3. Bài mới.
Sau khi đã biết nguyên tắc, kĩ thuật chiết cành trong phần lí thuyết . Hôm nay
chúng ta thực hành các thao tác kĩ thuật để chiết cành và tiến hành chiết cành trên
cây mẫu theo tổ.
Hoạt động 3: Học sinh thực hành chiết cành.
Hoạt động của thầy

- Giáo viên yêu cầu học sinh áp dụng
những kiến thức đã học để tiến hành
thực hành.
- Giáo viên kiểm tra dụng cụ và mẫu
cành chiết rời để chiết thử của từng tổ.
- Giáo viên quan sát học sinh thực
hành , nhắc nhở học sinh tiến hình các
bớc đúng trình tự.
- Nhắc nhở học sinh chú ý an toàn khi
thực hành.
- Quan sát đánh giá từng học sinh trong
quá trình thực hành để tiến hành chấm
điểm cho giờ kiểm tra thực hành tiếp
theo đó.(Dùng kết quả thực hành kết
hợp kiểm tra lí thuyết thực hành)
- Giáo viên nghiệm thu kết quả.
Hoạt động của trò
- Học sinh trong tổ tự phân công công
việc, tiến hành làm thực hành chiết cành
theo các bớc đã học.
- Từng nhóm đi về các địa điểm mà giáo
viên đã phân công để tiến hành thực hành
chiết cành.
- Tổ trởng có trách nhiệm theo dõi công
việc của các thành viên trong tổ, chấm
công cho chính xác báo cáo lại với giáo
viên
- Học sinh tiến hành đầy đủ các bớc để
chiết cành, so sánh các tổ .
- Phân công theo dõi và chăm sóc sau khi

chiết.
* Tiểu kết :
- Quy trình chiết cành gồm :
+ Chọn cành chiết
+ Khoanh vỏ
+ Bó bầu.
- Đánh giá các tổ từng bớc tiến hành chiết cành đúng kĩ thuật, cành chiết đạt yêu cầu
và có thể ra rễ tốt.
Hoạt động 4: Đánh giá kết quả giờ hực hành.
Hoạt động của thầy
- Giáo viên yêu cầu tổ trởng từng tổ báo
cáo kết quả thực hành của từng thành
viên trong tổ làm một bản tờng trình
chung cho toàn tổ về quá trình tiến hành
chiết cành (nêu rõ từng bớc cụ thể).
- Giáo viên nhận xét kết quả của từng tổ
nêu ra u, nhợc điểm trong giờ thực hành
của các tổ.
- Yêu cầu học sinh thu dọn đồ dùng và
vệ sinh sạch sẽ.
Hoạt động của trò
- Các tổ trởng báo cáo hoạt động thực
hành của tổ mình.
- Các tổ khác nhận xét đánh giá chung.
- Cả tổ cùng nhau làm tờng trình .
- Học sinh dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực
làm thực hành, thu dọn cành d thừa, bảo
quản dụng cụ thực hành an toàn.
4. Củng cố.
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình thực hành.

- Nhận xét chéo các tổ
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
24
Giáo án công nghệ 9
5. Hớng dẫn.
- Về nhà học bài
- Chuẩn bị cho bài sau : Thực hành : ghép cành
.....................................................................................................
Kiểm tra, ngày......tháng 11 năm 2009

Tổ phó chuyên môn.
Trần Thị Phơng
Tuần 11 Ngày soạn : 11/11/2009
Tiết 11
Bài 6
thực hành : ghép
I. Mục tiêu .
1. Về kiến thức .
- Học sinh biết cách chuẩn bị các phơng tiện cần thiết để ghép cây.
- Biết quy trình ghép đoạn cành, ghép mắt nhỏ có gỗ, ghép chữ T và yêu cầu kĩ thuật
của mỗi bớc trong quy trình.
2. Kĩ năng.
- Biết thực hành ghép cây ăn quả đúng quy trình, đúng kĩ thuật theo các cách đã học
3. ý thức
- Rèn luyện tinh thần, thái độ yêu nghề trồng cây ăn quả, rèn luyện tính tỉ mỉ, ý thức
tổ chức kỉ luật, làm việc khoa học và có hiệu quả.
II. Chuẩn bị.
1. đồ dùng :
- Dao sắc nhỏ 4 chiếc.

- Kéo cắt cành 4 chiếc
- Gốc ghép
- Cành ghép, cành để lấy mắt ghép.
- Dây buộc: Nên dùng dây nilông rộng bản.
- Nilon bọc bên ngoài tránh nớc vào mắ ghép.
III. Tiến trình dạy học .
1. ổn định tổ chức lớp
- Kiểm tra đồ dùng, mẫu vật của học sinh .
2. Kiểm tra bài cũ.
? Em hãy trình bầy quy trình chiết cành?
đào thị thanh hiếu năm học : 2010 -
2011
25

×