Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

động vật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.92 KB, 9 trang )

Từ: trang nguyen <>
Đến:
Gửi ngày: 13:37:17, Thứ Năm, 4 tháng 11 2010
Chủ đề: Kế hoạch bài dạy Phân môn: Tự nhiên và xã hội lớp 3
Nhóm 6:
Trần Thanh Huyền
Nguyễn Mai Phương
Lý Minh Trang
Nguyễn Huyền Trang
Kế hoạch bài dạy
Phân môn: Tự nhiên và xã hội lớp 3
Bài 49:
ĐỘNG VẬT
I/ Mục tiêu
:
Qua bài học, HS:
_ Hiểu được các loài động vật có hình dạng và độ lớn khác
nhau, cơ thể chúng có 3 phần : đầu, mình và cơ quan di
chuyển.
_Nêu được một số điểm giống và khác nhau của một số con
vật.
_ Thêm yêu động vật.
II/ Chuẩn bị
:
_ Máy tính, máy chiếu.
_ Phiếu học tập cho hoạt động 2.
_Quà tặng cho trò chơi.
III/ Phương pháp dạy học
:
_ Trực quan
_ Thảo luận nhóm


_
Đàm thoại
_ Trò chơi học tập
IV/ Các hoạt
động Dạy-Học chủ đạo:
TG Các bước lên lớp
Hoạt
động của Giáo viên
Hoạt
động của Học sinh
1ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/ Giới thiệu bài:
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_Cô trò mình
đã cùng nhau tìm
hiểu về thực vật,
chúng mình đã biết
hình dạng và cấu
tạo của các loài thực
vật.Hôm nay cô trò
mình sẽ cùng nhau
tìm hiểu về động vật
để xem chúng có
hình dạng và cấu
tạo ra sao.
_GV viết tên bài,
yêu cầu HS

đọc lại tên bài và
ghi tên bài vào vở.
_Yêu cầu HS quan
sát trên màn hình:
tranh các con vật
(giống trong sgk),
GV nêu yêu cầu:
hãy thảo luận nhóm
2 trong 2 phút:
+ nhận xét hình
dạng, kích thước
các con vật?
_HS lắng nghe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_1 dãy HS nhắc lại
tên bai, HS viết tên
bìa vào vở.
_HS quan sát trên

màn hình các bức
tranh về các con vật
 
10ph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/ Hoạt
động 1: Quan sát và
thảo luận:
_Mục tiêu:
+ HS nêu
được điểm giống nhau
và khác nhau của 1 số
con vật.
+HS nhận ra sự
đa dạng của động vật

trong tự nhiên.
 
 
 
 
 
 
 
+ hãy chỉ
đầu, mình, cơ quan
di chuyển của một
số con vât.
=>1 số
đại diện HS lên chỉ,
HS, GV nhận xét.
_GV yêu cầu: nêu
những
điểm giống nhau và
khác nhau về hình
dạng, kích thước và
cấu tạo ngoài của
một số con vât

HSnêu,HS,
GV nhận xét.
 
 
 

và làm việc nhóm

đôi giải quyết các
yêu cầu GV đưa ra:
+ các con vật có
hình dạng, kích
thước khác nhau.
 
 
 
 
=>HS trình
bày, nhận xét .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV đưa kết luận:
Trong tự nhiên có
rất nhiều loài động
vật.Chúng có hình
dạng, độ lớn,…
khác nhau.Cơ thể
chúng thường gồm
ba phần : đầu, mình

và cơ quan di
chuyển.
_Yêu cầu HS
đọc kết luận.
_GV nêu yêu cầu:
quan sát tranh con
vật trên màn hình
rồi
điền vào bảng sau:
Tên con vật
 
 
_ GV phát phiếu
học tập và yêu cầu
HS làm việc cá
nhân với phiếu
trong 2 phút.
 
+ HS lên chỉ các bộ
phận của một số
con vật trong tranh.

HS nhận xét.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×