Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu thuật động vật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (93.55 KB, 4 trang )

Cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm bệnh, phẫu
thuật động vật
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nông nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề
thú y lần đầu
50.000
đồng
Quyết định số
08/2005/QĐ-BTC...

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
2.
Phí kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y
cơ sở đăng ký hành nghề
250.000
đồng
Quyết định số
08/2005/QĐ-BTC...


Kết quả của việc thực hiện TTHC:Chứng chỉ hành nghề
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
- Cá nhân đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ trực
tiếp tại Chi cục Thú y hoặc gửi qua đường bưu điện.

2. - Phòng chức năng thẩm tra, nếu đủ điều kiện tiến hành cấp.
3.
- Sau 10 ngày làm việc, người đề nghị cấp đến tại Chi cục Thú y
nộp lệ phí và ký nhận Chứng chỉ hành nghề.


Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y
2.
Bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận trình độ (bản sao được công chứng,
chứng thực)

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận
4. Giấy khám sức khỏe
5. 02 ảnh 4x 6
6. Lý lịch tư pháp (đối với người nước ngoài).
Số bộ hồ sơ:
01
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.

Điều kiện về bằng cấp chuyên môn:
Là bác sỹ thú y, kỹ sư chăn nuôi thú y hoặc cử nhân
sinh học, hóa sinh, kỹ sư nuôi trồng thuỷ sản đã qua
lớp đào tạo về xét nghiệm bệnh động vật thuỷ sản
đối với hành nghề thú y thuỷ sản
Nghị định số
33/2005/NĐ-CP ng...

2.
Điều kiện về thời gian công tác:
Phải có ít nhất 02 (hai) năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực đăng ký hành nghề
Nghị định số
33/2005/NĐ-CP ng...

3.
Điều kiện vệ sinh thú y:
Cơ sở hành nghề phải đáp ứng đủ điều kiện vệ sinh
thú y theo quy định
có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi
người đó công tác.
Nghị định số
33/2005/NĐ-CP ng...

4.
Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ
công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ
trưởng cơ quan nơi người đó công tác.
Nghị định số
33/2005/NĐ-CP ng...×