Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

lomomlongmong

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (155.35 KB, 1 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

<b>BỆNH LỞ MỒM LONG MĨNG </b><i><b>Tình hình chung: </b></i>


Trong thời gian gần đây bệnh Lở mồm long móng trên
gia súc lại bùn phát trở lại, gây hậu quả nghiêm trọng
cho ngành chăn ni nói chung và chăn ni heo nói
riêng.


<i><b>Ngun nhân: </b></i>


Bệnh Lở mồm long móng do virus gây ra và lây lan
theo gió hoặc do sự tiếp xúc giữa những vật bệnh và
vật khỏe, do cán bộ kỹ thuật hoặc thú y mang mầm
bệnh từ trại bị dịch sang trại không bị dịch.


<i><b>Tiệu chứng: </b></i>


Bỏ ăn, sốt, đau móng, đi lại khó khăn, nổi mụn nước xung quanh miệng, mũi, móng và
đầu vú.


<i><b>Phòng bệnh: </b></i>


Bệnh do vi rus gây ra nên khi dùng kháng sinh điều trị sẽ khơng có hiệu quả.
Quan trọng nhất là cơng tác tiêm phịng đầy đủ và vệ sinh và sát trùng chuồng trại thật kỹ,
phun thuốc sát trùng khơng khí trong chuồng 2 lần/ngày. Dùng vôi bột sát trùng lối đi, sàn
chuồng và khu vực xung quanh trại.


Hạn chế người và các phương tiện ra vào trại, trong trường hợp đặc biệt, khi ra vào
phải sát trùng thật kỹ trước và sau khi rời khỏi trại. Hạn chế tối đa những vật ni khác như:
trâu, bị, dê, cừu… đến gần khu vực trại (cách xa 200m).Nếu trại thuộc khu vực bị dịch bệnh cần phải tiêm phòng tổng đàn bằng vaccin có
cùng chủng với chủng virus đang gây bệnh.


</div>

<!--links-->

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×