Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề kiểm tra cuối HKI-1011-Toán 5(có đáp án)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (100.29 KB, 2 trang )

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I
ĐINH BỘ LĨNH NĂM HỌC 2010- 2010
Môn : Toán 5
Thời gian làm bài 40 phút (Không kể thời gian chép đề)
ĐỀ :
Bài 1 (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a) 4 tấn 562 kg = ..................tấn. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 4562 B. 4,562 C. 45,62 D. 40,562
b) Kết quả của phép tính cộng 18,36 + 12 là:
A. 18,48 B. 40,36 C. 30,36 D. 18,24
c) Chữ số 7 trong số thập phân 130,657 có giá trị là:
A.
7
10
B.
7
100
C.
7
1000
D. 7
d) Một đội sản xuất nông nghiệp có 100 người . Trong đó có 46 người nữ và 54 người
nam.Vậy tỉ lệ lao động nữ so với toàn đội là:
A. 64% B. 46% C. 54% D. 45%
Bài 2: ( 1điểm) Điền hỗn số hoặc phân số thích hợp chỉ phần gạch chéo trong các
hình dưới đây:
a) b).................................... ..................................


Bài 3: ( 2 điểm ) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
a) 82600m = ..................km b) 5m
2
7dm
2
= .............m
2

c)
201
10
= ............ d) 72
8
100
=...............
Bài 4: ( 2điểm)
Đặt tính rồi tính:
a. 75,5 – 30,26 b. 34,5 x 2,4
Bài 5: ( 2điểm) Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m và có diện tích
bằng diện tích hình vuông cạnh 25m.Tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó.
Bài 6: (1điểm) Chuyển hỗn số thành phân số rồi tính bằng cách thuận tiện nhất:
1
4
13
: 2
16
26
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I
ĐINH BỘ LĨNH NĂM HỌC 2010- 2011
Đáp án : Toán 5

Bài 1: 2 điểm: Khoanh đúng mỗi kết quả: 0,5đ
Bài 2: 1 điểm: Viết đúng hỗn số ở hình a: 0,5đ và phân số ở hình b: 0,5đ
Bài 3: 2 điểm: Điền số thập phân đúng vào mỗi chỗ chấm (………): 0,5đ
Bài 4: 2 điểm:
a/- Đặt tính đúng: 0,5đ
- Tính đúng kết quả: 0,5đ
b/- Tính đúng tích thứ nhất: 0,25đ
- Tính đúng tích thứ hai : 0,25đ
- Đúng tích chung : 0,5đ
Bài 5: 2 điểm: Mỗi lời giải đúng: 0.25đ
-Phép tính thứ nhất: 0,25đ
-Hai phép tính sau mỗi phép tính sau mỗi phép tính: 0,5đ
-Không ghi ĐS trừ 0,25đ
Giải:
Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật (hay diện tích hình vuông) là:
25 × 25 = 625(m
2
)
Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:
625 : 12,5 = 50 (m)
Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:
(50 + 12,5) × 2 = 125 (m)
ĐS: 125 m
Bài 6: 1 điểm:
B
1
: Chuyển hỗn số thành phân số đúng: 0,25đ
1
4
13

; 2
16
26
=
17
13
:
68
26

B
2
: Thực hiện cách tính thuận tiện: 0,5đ

17
13
×
68
26
=
17x13x2
13x17x2x2
B
3
: Tính đúng kết quả: 0,25đ
=
1
2

×