Tải bản đầy đủ (.docx) (17 trang)

đê thi th vân hội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (201.25 KB, 17 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span><div class='page_container' data-page=1>

PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG


<b>TRƯỜNG TH VÂN HỘI</b> <b>ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ INĂM HỌC 2018 - 2019</b>
<b>MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5</b>


<i>(Thời gian làm bài: 40 phút)</i>
<b> Đề chính thức</b>


Họ và tên học sinh:...
Lớp:...


Điểm Nhận xét của cán bộ chấm thi


...
...
...
<b>I. TRẮC NHIỆM</b>


<b>A. ĐỌC THẦM BÀI SAU</b>


<b>Chuột đồng và lúa nếp</b>


Hôm ấy, vừa sáng tinh mơ, ông chủ đã dẫn tôi đi săn chuột.


Chúng tôi đi qua cánh đồng còn đẫm sương mai. Những bông lúa uốn câu
bắt đầu ngả màu vàng, hương lúa dìu dịu quyện cùng mùi bùn thoang thoảng
khiến đầu óc tơi thêm sảng khối.


Đang đi, tơi bỡng thấy một con chuột đồng mập ú từ trong hang chui ra. Tôi
lao về phía nó, ông chủ cũng bám sát tôi. Chuột chạy lẹ ghê. Nó phóng như bay
và biến mất hút trong đám lúa. Tìm mãi không thấy nó đâu, ông chủ bảo :


“Thôi, ta đi đi, Mực!”


Chúng tôi quay về lối cũ. Ơ kìa, giữa đám lúa nếp trĩu bông nằm ngả rạp bên
bờ ruộng, có mấy gié lúa bị cắn đứt ngang, con chuột nọ đang nhẩn nha nhấm
nháp từng hạt lúa nếp thơm ngon. Lúc nãy chạy ngang qua đấy, tôi đã nghi
nghi. Nhưng mùi hương nếp cái hoa vàng thơm ngát át cả mùi chuột đồng nên
tôi đã bỏ qua.


Tôi lao tới và kêu lên : “Phen này mày chết nha chuột !” Thấy tôi, nó hốt
hoảng nhả ngay gié lúa, cắm đầu chạy hòng thoát thân. Nhưng nó bị ngã vì
vướng phải mấy gié lúa nó vừa cắn gục. Tôi lao tới, đứng ngay trước mặt nó.
Hình như tôi nghe nó thều thào : “Nếu mình không mình cắn những bông lúa đã
che chở cho thì đâu có gặp nạn này !”


<b>Phạm Lê Hải Châu</b>
<b>B. Khoanh tròn vào chữ cái trước các câu trả lời đúng</b>


</div>
<span class='text_page_counter'>(2)</span><div class='page_container' data-page=2>

<b>Câu2. Các nhân vật đi đâu ?</b>


A. Đi dạo. B. Đi thăm lúa.
C. Đi săn chuột. D. Đi cấy.


<b>Câu 3. Vì sao chuột đồng biến mất hút ?</b>


A. Vì Mực chạy lạc đường . B. Vì chuột lủi nhanh trong đám lúa.
C. Vì chuột chạy vào hang. D. Vì chuột nấp nhanh vào rạ.


<b>Câu 4.Sau đó chuột đồng bị phát hiện vì :</b>


A. Chuột cắn gục những bông lúa nếp đã che cho nó.


B. Ông chủ chỉ cho Mực cách tìm ra chuột đồng.
C. Chuột đồng vấp phải bụi lúa và kêu rất to.
D. Chuột có mùi hôi bốc lên từ trong đám lúa.


<b>Câu 5. Qua câu chuyện này, tác giả ḿn nói điều gì ?</b>
A. Chuột là lồi vật có hại


B. Để bảo vệ lúa phải diệt chuột.


C. Vong ân bội nghĩa sẽ có hậu quả xấu.
D. Chuột đồng là món ăn ngon nhất.


<b>Câu 6. Những từ nào trong câu “Nhưng nó bị ngã vì vướng phải mấy gié lúa</b>
<i><b>nó vừa cắn gục.” là quan hệ từ ? Nêu tác dụng của các quan hệ từ đó.</b></i>


...
...
...
...
...
<b>Câu 7. Trong câu văn“Vì mùi hương nếp cái hoa vàng thơm ngát át mất mùi</b>
<i><b>chuột nên tôi đã bỏ qua.”</b></i> Có ... cặp quan hệ từ. Đó là : ...
Nó biểu thị mối quan hệ :...
<b>Câu 8. Từ trái nghĩa với “thong thả” là</b> :


A. Uể oải. B. Từ tốn. C. Vội vã. D. An nhàn.


<b>Câu 9. Từ in đậmtrong dòng nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển ?</b>
A. Tôi chuẩn bị <b>ăn</b> sáng .<i> </i>B. Cả nhà em đang <b>ăn</b> tối.
C. Mẹ lo bữa <b>ăn</b> cho gia đình. D. Tàu vào cảng <b>ăn</b> than.


<b>Câu 10. Đặt câucó cặp quan hệ từ nói về việc học tập</b>.


</div>
<span class='text_page_counter'>(3)</span><div class='page_container' data-page=3>

Ma trận nội dung kiểm tra đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt
<b>Mạch kiến thức, kĩ năng</b> <b>Số câu,</b>


<b>số điểm</b>
<b>Mức</b>
<b>1</b>
<b>Mức</b>
<b>2</b>
<b>Mức</b>
<b>3</b>
<b>Mức</b>
<b>4</b>
<b>Tổng</b>
<b>Kiến thức tiếng Việt</b>:


- Hiểu và xác định được từ trái
nghĩa, từ nhiều nghĩa.


- Nắm vững kiến thức về quan
hệ từ, xác định được các quan hệ
từ và cặp quan hệ từ trong câu,
nêu rõ tác dụng của các quan hệ
từ đó.


- Có kĩ năng đặt câu theo yêu
cầu.


Số câu 1 1 1 2 <b>5</b>Số
điểm


0,5 0,5 1 2 <b>4</b>


Đọc hiểu văn bản:


- Xác định được các hình ảnh,
nhân vật, chi tiết có ý nghĩa
trong bài đọc.


- Rút ra được bài học, ý nghĩa
của bài đọc.


Số câu 2 2 1 <b>5</b>


Số
điểm


1 1 1 <b>3</b>


<b>Tổng</b> <b>Số câu</b> <b>3</b> <b>3</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>10</b>


<b>Số</b>
<b>điểm</b>


<b>1,5</b> <b>1,5</b> <b>2</b> <b>2</b> <b>7</b>


Ma trận câu hỏi đề kiểm traTT <b>Chủ đề</b> <b>Mức 1</b> <b>Mức 2</b> <b>Mức 3</b> <b>Mức 4</b> <b>Tổng</b>


TN TL TN TL TN TL TN TL


1 Đọc
hiểu
văn
bản
Số
câu


2 2 1 <b>5</b>


Câu
số


1 - 2 3 - 4 5


2 Kiến
thức
tiếng
Việt
Số
câu


1 1 1 1 1 <b>5</b>


Câu
số8 7 6 9 10


<b>Tổng số câu</b> <b>3</b> <b>2</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>10</b>


</div>
<span class='text_page_counter'>(4)</span><div class='page_container' data-page=4>

Câu 1 2 3 4 5 8 9


Đáp án A C B A C C D


Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 1


<b>Câu 6. (1 điểm) </b>Trong câu “<i>Nhưng nó bị ngã vì vướng phải mấy gié lúa nó vừa </i>
<i>cắn gục.” </i>Các từlà quan hệ từ là:


- Nhưng. Có tác dụng biểu thị mối quan hệ tương phản
- Vì – có tác dụng biểu thị mối quan hệ nguyên nhân
- Vừa – biểu thị mối quan hệ về thời gian.


<b>Câu 7. (0,5 điểm) Trong câu văn“Vì mùi hương nếp cái hoa vàng thơm ngát</b>
<i><b>át mất mùi chuột nên tôi đã bỏ qua.”</b></i> Có 1 cặp quan hệ từ. Đó là : cặp quan hệ
từ “vì...nên”. Nó biểu thị mối quan hệ nguyên nhân - kết quả giữa các vế câu.
<b>Câu 10. (1 điểm) Đặt câucó cặp quan hệ từ nói về việc học tập</b>.


<b> Vì</b> chăm chỉ học hành <b>nên</b> em đạt được kết quả cao trong học tập.


</div>
<span class='text_page_counter'>(5)</span><div class='page_container' data-page=5>

<b>1. Chính tả nghe - viết </b>


<b>Trị chơi đom đóm</b>


Đầu tiên, chúng tôi bắt đom đóm cho vào chai, đeo lủng lẳng vào cửa lớp


khi học tối. Bọn con gái bị đẩy đi trước nhìn thấy quầng sáng nhấp nháy tưởng
có ma, kêu ré lên, chạy thục mạng. Làm đèn chơi chán chê, chúng tôi lại bỏ đom
đóm vào vỏ trứng gà. Nhưng trò này kì công hơn: phải lấy vỏ lụa bên trong quả
trứng mới cho đom đóm phát sáng được. Đầu tiên, nhúng trứng thật nhanh vào
nước sôi, sau đó tách lớp vỏ bên ngồi, rời kht một lỗ nhỏ để lòng trắng, lòng
đỏ chảy ra. Thế là được cái túi kì diệu! Bỏ lũ đom đóm vào trong, trám miệng
túi lại đem “ thả” vào vườn nhãn của các cụ phụ lão, cái túi bằng vỏ trứng kia cứ
nương theo gió mà bay chập chờn chẳng khác gì ma trơi khiến mấy tên trộm
nhát gan chạy thục mạng.


<b>2. Tập làm văn </b>


Em hãy viết một đoạn văn tả 1 cảnh đẹp trên quê hương em.
<b>Hướng dẫn chấm</b>


<b>1. Chính tả</b>


- Tớc độ đạt u cầu, chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, trình bày
đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm.


- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm
<b>3. Tập làm văn (3 điểm)</b>


Em hãy viết một đoạn văn tả 1 cảnh đẹp trên quê hương em.
Bài làm phải đảm bảo các yêu cầu sau:


- Viết được đoạn văn tả cảnh đủ 3 phần :


+) Mở đoạn (0,5 điểm): Giới thiệu được cảnh đẹp trên quê hương em mà em sẽ
tả.+) Thân đoạn: Học sinh nêu được cảnh đẹp ở quê hương với các đặc điểm nổi
bật của cảnh cùng với các hoạt động liên quan đến cảnh, lời văn và cách chuyển
ý linh hoạt, hợp lí… (2 điểm)


+) Kết đoạn (0,5 điểm): Nêu tình cảm của em đối với cảnh.


PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG
<b>TRƯỜNG TH VÂN HỘI</b>


</div>
<span class='text_page_counter'>(6)</span><div class='page_container' data-page=6>

<b>MƠN: TỐN – LỚP 5</b>
<i>(Thời gian làm bài: 40 phút)</i>


<b>Đề chính thức</b>


Họ và tên học sinh:...
Lớp:...


Điểm Nhận xét của cán bộ chấm thi


...
...
...


<b>Câu 1.</b> Phân số nào dưới đây là phân số thập phân?
A.


3


7 <sub> B. </sub>


4


10<sub> C. </sub>
100


34 <sub> D.</sub>
21
15
<b>Câu 2.</b> Đổi “3 km 25 m = ... m”, số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 3500m B. 3250 C. 3025 D. 3520m
<b>Câu 3</b>. Số điền vào chỗ chấm của 2500 kg = ….. tạ là:


A. 2,5 tạ C. 250 tạ
B. 25 tạ D. 0,25 tạ


<b>Câu 4. Mua 4m vải phải trả 60 000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả </b>
nhiều hơn bao nhiêu tiền?


A. 102 000 đồng B. 42 000 đồng C. 240 000 đồng D. 408 000 đồng
<b>Câu 5 .</b> Hình vuông có diện tích 1cm2<sub>. Cạnh của hình vuông đó dài bao nhiêu?</sub>


A. 1mm. B. 10mm. C. 100mm. D. 100dm.


<b>Câu 6.</b> Một đàn gà có 1000 con, trong đó có 375 con gà trống. Tính tỉ số phần
trăm của số gà trống so với số gà mái?


A. 37,5% B. 62,5% C. 375% D. 60%
<b>Câu 7</b>


a) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.


6


5


10<sub> kg = ………..kg 19km</sub>2<sub> 9dam</sub>2<sub> = ………km</sub>2


b) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ ……


</div>
<span class='text_page_counter'>(7)</span><div class='page_container' data-page=7>

...
...
c) 15,25 x 65 + 15,25 x 35 ...
...
...
...
...
<b>Câu 9. </b> Một thửa ruộng hình chữ nhật chiều rộng 60m, chiều dài bằng chiều
rộng


a. Tính diện tích thửa ruộng đó.


b. Biết rằng, trung bình cứ 100m2 <sub>thu hoạch được 30kg thóc. Hỏi trên cả thửa</sub>


ruộng đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


...
………
………
………
………
…...


………
………
………
………
…...
<b>Câu 10. </b> 8 người đắp xong một đoạn đường trong 6 ngày. Hỏi muốn đắp xong
đoạn đường đó trong 4 ngày thì phải cần bao nhiêu người ?


...
………
………
………
………
…...
...
...


Ma trận nội dung kiểm tra mơn Tốn cuối học kì I – lớp 5
Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu,


số điểm


Mức
1


Mức
2


Mức
3Mức
4


</div>
<span class='text_page_counter'>(8)</span><div class='page_container' data-page=8>

Số học: Nhận diện số thập
phân, cộng, trừ, nhân, chia sớ
thập phân, một sớ dạng bài tốn
về “quan hệ tỉ lệ”, bài tốn về tỉ
sớ phần trăm


Sớ câu 01 01 02 02 6
Số điểm 0,5 2 3 1 6,5
Đại lượng và đo đại lượng: Các


mối quan hệ giữa các đơn vị đo
độ dài, diện tích, khối lượng.
Viết các đơn vị đo độ dài, diện
tích, khối lượng dưới dạng số
thập phân


Số câu 01 01 2


Số điểm 0,5 0,5 1


Yếu tố hình học: Tính được
diện tích hình chữ nhật, các bài
toán liên quan đến diện tích
hình vuông, diện tích hình chữ
nhật.Số câu 01 01 2


Số điểm 0,5 2 2,5


Tổng Số câu 02 02 03 03 10


Số điểm 1 2,5 3,5 3 10
Ma trận câu hỏi đề kiểm tra mơn Tốn cuối học kì 1 – lớp 5


TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng


1 Số học Số câu 01 01 02 02 6


Số điểm 0,5 2 3 1


2 Đại lượng
và đo đại
lượng


Số câu 01 01 2


Số điểm 0,5 0,5
3 Yếu tố hình


học


Số câu 2 2 01 01 2


Số điểm 1 2,5 0,5 2<b>Tổng</b> <b>02</b> <b>02</b> <b>03</b> <b>03</b> <b>10</b>


<b>ĐÁP ÁN</b>


</div>
<span class='text_page_counter'>(9)</span><div class='page_container' data-page=9>

<b>Câu</b> <b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b>


<b>Đáp án đúng</b> B C B B B D


<b>Điểm</b> 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5


<b>Bài 7. (2 điểm) </b>


a) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm.
6


5


10<sub> kg = 5,6kg (0,5 điểm) 19km</sub>2<sub> 9dam</sub>2<sub> = 19,0009km</sub>2 <sub> (0,5 điểm)</sub>


2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ ……
a) 2,5 : 0,1 = 2,5 x 10 ..<b>Đ.. </b>( 0,5 điểm)
b) <sub>100</sub>1 gấp 10 lần <sub>10</sub>1 …<b>S</b>…( 0,5 điểm)


<b>Bài 8 (2 điểm) Đặt tính rời tính và ính giá trị của biểu thức bằng cách thuận</b>
<b>tiện</b>


a) 25,4 x 5,8 = 147,32 (0,5 điểm)
b) 73,5 : 0,5 = 147 (0,5 điểm)


<b>c)</b> 15,25 x 65 + 15,25 x 35 = 15,25 x ( 65 + 35) (0,25 điểm)


= 15,25 x 100 (0,25 điểm)


= 1525 (0,5 điểm)
<b>Bài 9 (2 điểm) Bài giải</b>


a) Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là: 60 x = 100 (m) <i>(0,5 điểm)</i>
Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là: 100 x 60 = 6000 (m2<sub>) </sub><i><sub>(0,5 điểm)</sub></i>


b) 1m2<sub> thu hoạch được số ki – lô – gam thóc là: 30 : 100 = 0,3 (kg)</sub><i><sub> (0,25</sub></i>
<i>điểm)</i>


Trên cả thửa ruộng đó, người ta thu hoạch được số thóc là:
0,3 x 6000 = 600 (kg)


600kg = 6 tạ (0,5 điểm)


Đáp số: a) 6000m2<sub> . b) 6 tạ </sub><i><sub>(0,25 điểm)</sub></i>
<b>Bài 10 (1 điểm) Bài giải</b>


1 người đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là: 6 x 8 = 48 (ngày) (0,25 điểm)
4 người đắp xong đoạn đường đó trong số ngày là: 48 : 4 = 12 (ngày) (0,5 điểm)


Đáp số: 12 ngày (0,25 điểm)


PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG


<b>TRƯỜNG TH VÂN HỘI</b> <b>ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ INĂM HỌC 2018 - 2019</b>
<b>MƠN KHOA HỌC – LỚP 5</b>


</div>
<span class='text_page_counter'>(10)</span><div class='page_container' data-page=10>

<i><b>Đề chính thức</b></i>Họ và tên học sinh:...
Lớp:...


Điểm Nhận xét của cán bộ chấm thi


...
...
...
<b>Câu 1.</b> Tuổi dậy thì ở nam giới bắt đầu khoảng


A. Từ 10 đến 15 tuổi B. Từ 12 đến 15 tuổi
C. Từ 13 đến 15 tuổi D. Từ 13 đến 17 tuổi
<b>Câu 2.</b> HIV không lây qua đường nào?


A. Đường máu B. Không lây qua đường giao tiếp


C. Đường tình dục D. Từ mẹ sang con lúc mang thai hoặc sau khi sinh
<b>Câu 3</b>. Từ nào dưới đây được dùng để chỉ độ sáng của đồ dùng bằng đồng ?
A. Ánh kim B. Lấp lánh C. Lung linh D. Sáng chói


<b>Câu 4.</b> Bệnh nào dưới đây có thể bị lây qua cả đ<i>ường sinh sản và đường máu</i>?
A. Sốt xuất huyết B. Sốt rét C. Viêm não. D. HIV/AIDS.
<b>Câu 5</b>. Xi măng được làm từ những vật liệu gì?


A. Đất sét B. Đá vôi


C. Đất sét và đá vôi D. Đất sét, đá vôi và một số chất khác


<b>Câu 6</b>.Khi một em bé mới sinh, dựa vào <i>cơ quan nào</i> của cơ thể để biết đó là bé


trai hay bé gái?


A. Cơ quan tuần hoàn. B. Cơ quan tiêu hóa.
C. Cơ quan sinh dục. D. Cơ quan hô hấp


<b>Câu 7</b>. Chọn các từ (trong ngoặc đơn) để điền vào chỗ ……. trong các câu
dưới đây cho phù hợp


Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự hết hợp giữa ...của
mẹ và ...của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng
được gọi là quá trình...


Trứng được thụ tinh gọi là...


<b> (Trứng, tinh trùng, hợp tử, thụ tinh)</b>


</div>
<span class='text_page_counter'>(11)</span><div class='page_container' data-page=11>

<b>A</b> <b> B</b>


<b>Câu 9</b>. Em có thể làm gì để phòng tránh nguy cơ bị xâm hại?


………
………
………
………
………...
...
………
………
………
………


………...
...


<b>Ma trận đề kiểm tra cuối kì I lớp 5</b>
Mạch kiến


thức


Số
câu,
số
điểm


Mức 1 + 2 Mức 3 Mức 4 Tổng


TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL


1. Sử dụng sai thuốc nguy hiểm
như thế nào?


a. Mọi người đều có thể bị nhiễm HIV.
b. Không chữa được bệnh, ngược lại
có thể làm cho bệnh nặng hơn.
2. Bệnh viêm não lây truyền như


thế nào?


3. Ai có thể bị nhiễm HIV?


c. Giai đoạn phát bệnh của người


nhiễm HIV


d. Muỗi hút máu cá con vật bị bệnh
và truyền vi- rút gây bệnh sang.
người.


</div>
<span class='text_page_counter'>(12)</span><div class='page_container' data-page=12>

1. Sự sinh
sản và phát
triển của cơ
thể người


- Nhận biết
mọi người đều
do bố mẹ sinh
ra và có những
đặc điểm
giống bố mẹ
của mình.
- Nêu được
các giai đoạn
phát triển của
cơ thể người,
sự khác biệt
giữa cơ thể bé
trai và bé gái.
Số
câu
3 3
Số
điểm


3,25 3,25


2. Vệ sinh
phòng bệnh


- Nêu được
đường lây
truyền của một
số bệnh.


Hiểu về bệnh
AIDS, bệnh
viêm não và
cách sử dụng
thuốc để bảo
vệ sức khỏe
Số


câu


2 1 3


Sớ
điểm


1,25 2 3,25


3. An tồn
trong cuộc
sốngXác định được
các việc cần
làm để giữ an
toàn cá nhân
phòng tránh
được xâm hại.
Số
câu
1 1
Số
điểm
2 2


4.Đặc điểm
và công dụng
của một số
vật liệu
thường dùng


Nhận biết
được một số
tính chất của
đồng.


Xác định được
các chất làm ra
xi măng


Số


câu


</div>
<span class='text_page_counter'>(13)</span><div class='page_container' data-page=13>

Số
điểm


0,75 0,75 1,5


Tổng Số


câu


<b>6</b> <b>2</b> <b>1</b> <b>8</b> <b>1</b>


Sớ
điểm


<b>5,25</b> <b>2,75</b> <b>2</b> <b>8</b> <b>2</b>


<b>ĐÁP ÁN MƠN KHOA HỌC HỌC KÌ I LỚP 5</b>


<b>Phần I: Trắc nghiệm: 4 điểm</b>


<b>Câu</b> <b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b>


<b>Đáp án đúng</b> D B A D D C


<b>Điểm</b> 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75 0,75
<b>Phần II: Tự luận: 6 điểm</b>


<b>Câu 7</b> ( <b>2 điểm, mỗi từ điền đúng được 0,5 điểm)</b>Cơ thể chúng ta được hình thành từ sự hết hợp giữa <b>trứng</b> của mẹ và<b> tinh</b>
<b>trùng</b> của bố. Quá trình tinh trùng kết hợp với trứng được gọi là quá trình <b>thụ</b>
<b>tinh</b>.


Trứng được thụ tinh gọi là <b>hợp tử</b>.


<b>Câu 8 (2 điểm) Mỗi phần nối đúng được 0,5 điểm</b>


1 – b 2 – d 3 – a 4 - c
<b>Câu 9 (2 điểm) Mỗi ý nêu đúng được 0,5 điểm</b>


Trả lời: Một số điểm cần chú ý để tránh bị xâm hại
- Không đi chơi 1 mình nơi tối tăm, vắng vẻ.


- Không ở trong phòng kín một mình với người lạ.


- Không nhận tiền quà, sự giúp đỡ đặc biệt của người khác mà không biết lí do.
- Khơng đi nhờ xe người lạ


PHỊNG GD&ĐT TAM DƯƠNG


<b>TRƯỜNG TH VÂN HỘI</b> <b>ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ INĂM HỌC 2018-2019</b>
<b>MƠN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 5</b>


</div>
<span class='text_page_counter'>(14)</span><div class='page_container' data-page=14>

Họ và tên học sinh:...
Lớp:...


Điểm Nhận xét của cán bộ chấm thi...
...
...
<b>PHẦN I. TRẮC NGHIỆM</b>


<b>Câu 1.</b> Tàu Pháp, năm 1858 gợi cho em nhớ tới sự kiện lịch sử nào?
A. Tàu của Pháp vào Đà Nẵng để buôn bán.


B. Tàu của Pháp vào Gia Định để buôn bán


C. Tàu chiến của thực dân Pháp vào chiếm bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng)


<b>Câu 2.</b> Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
là:


A. Bộ máy cai trị thuộc địa được hình thành.
B. Thành thị phát triển, buôn bán được mở rộng.


C. Các giai cấp, tầng lớp được hình thành bên cạnh sự tồn tại của giai cấp
cũ.


D. Tất cả các ý trên.


<b>Câu 3.</b> Mốc thời gian bắt đầu cuộc kháng chiến tồn q́c chớng thực dân Pháp
xâm lược của nhân dân ta là:


A. Ngày 23/9/1945 C. Ngày 19/12/1946
B. Ngày 23/11/1946 D. Ngày 20/12/1946
<b>Câu 4. </b>Nước ta có bao nhiêu dân tộc?A. 45 B. 54 C. 64 D. 53
<b>Câu 5. </b>Phần đất liền nước ta giáp với các nước:


A. Trung Quốc, Lào, Thái Lan B. Lào, Trung Quốc, Cam-pu-chia
C. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia D. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu-chia
<b>Câu 6. </b>Nước ta, dân cư tập trung đông đúc nhất ở:


A. Vùng núi B. Ven biển và hải đảo C. Đồng bằng, ven biển
<b>PHẦN II: TỰ LUẬN</b>


<b>Câu 7.</b> Hãy điền các từ ngữ (Dân tộc Việt Nam, sự thật, tự do và độc lập, tinh
thần và lực lượng, giữ vững).


Nước Việt Nam có quyền hưởng ………... Và ……….. Đã
thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể ……….. quyết tâm đem tất cả
………tính mạng và của cải để………quyền tự do và độc lập
ấy.


</div>
<span class='text_page_counter'>(15)</span><div class='page_container' data-page=15>

Những năm gần đây, khách quốc tế đến nước ta ngày càng………….Số khách
du lịch trong nước……… đáng kể vì……… nhân dân được
nâng cao, các ……….du lịch được cải thiện


<b>Câu 9. </b>Đúng ghi Đ, sai ghi S


- Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài tìm đường cứu nước khi mới 21 tuổi...
- Nguyễn Trường Tộ lập ra phong trào Đông Du, đưa thanh niên Việt Nam sang
Nhật học tập để về giúp đất nước...


<b>Câu 10. Nối mỗi từ ở cột A với mỗi từ ở cột B cho phù hợp.</b><b>A. Đường giao thông</b> <b>B. Phương tiện giao</b>


<b>thông</b>
1. Đường sắt


2. Đường hàng không


3. Đường thủy ( đường sông –
biển)


4. Đường bộ


A. Máy bay
B. Tàu hỏa


C. Ô tô, xe máy, xe
đạp


D. Tàu thủy, canô,
thuyền, bè


<b>Câu 11.</b> Em hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Biên giới Thu - Đơng 1950.


………
……….………..
………
………
………...
<b>Câu 12.</b> Kể tên một sớ khống sản ở nước ta.………
……….………..
………
………
………...


<b>MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC MƠN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ</b>
<b>LỚP 5</b>


<b>Mạch nợi dung</b> <b>Sớ</b>
<b>câu</b>
<b>và số</b>
<b>điểm</b>


<b>Mức 1</b> <b>Mức 2</b> <b>Mức 3</b> <b>Mức 4</b> <b>Tổng</b>


</div>
<span class='text_page_counter'>(16)</span><div class='page_container' data-page=16>

1. Hơn 80 năm
chống thực dân
Pháp xâm lược và
đô hộ (1858 –
1945)


Số
câu


2 1 1 4


Số
điểm1 1 1 3


2. Bảo vệ chính
quyền non trẻ,
trường kì kháng
chiến chống thực
dân Pháp (1945 –
1954)


Số
câu


1 1 1 1


Số
điểm


0,75 1 0,75 1


3. Việt Nam – đất
nước chúng ta


Số
câu
1 1
Số
điểm
0,75 0,75


4. Các dân tộc, sự


phân bố dân cư


Số
câu
2 2
Số
điểm
1,5 1,5


5. Địa hình và
khoáng sản
Số
câu
1 1
Số
điểm
1 1


6. Giao thông vận
tải
Số
câu
1 1
Số
điểm
1 1


7. Thương mại và
du lịch
Số


câu
1 1
Số
điểm
1 1
Tổng Số
câu


<b>5</b> <b>4</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>10</b> <b>2</b>


Số
điểm


<b>3,5</b> <b>3,5</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>1</b> <b>8</b> <b>2</b>


ĐÁP ÁN


<b>Câu </b> <b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b>


</div>
<span class='text_page_counter'>(17)</span><div class='page_container' data-page=17>

<b>Điểm</b> <b>0,5</b> <b>0,5</b> <b>0,75</b> <b>0,75</b> <b>0,75</b> <b>0,75</b>
<b>Câu 7. Chọn các từ (trong ngoặc đơn) để điền vào chỗ …….trong các câu</b>
<b>dưới đây cho phù hợp </b>(1đ)


(Dân tộc Việt Nam, sự thật, tự do và độc lập, tinh thần và lực lượng, giữ vững).
Nước Việt Nam có quyền hưởng <b>tự do và độc lập </b>Và <b>độc lập </b>Đã thành một
nước tự do và độc lập. Tồn thể <b>dân tợc Việt Nam</b> quyết tâm đem tất cả <b>tinh</b>
<b>thần và lực lượng, </b>tính mạng và của cải để <b>giữ vững </b>quyền tự do và độc lập
ấy.


<b>Câu 8.</b> (1đ) Chọn từ thích hợp (đời sống , tăng lên, dịch vụ) điền vào chỗ trống


Những năm gần đây, khách quốc tế đến nước ta ngày càng <b>tăng lên</b>. Số
khách du lịch trong nước <b>tăng lên</b> đáng kể vì <b>đời sống </b>nhân dân được nâng cao,
các <b>dịch vụ </b>du lịch được cải thiện


<b>Câu 9. (1 điểm) </b>Đúng ghi Đ, sai ghi S (Mỗi câu đúng được 0,5 điểm)


- Nguyễn Tất Thành ra nước ngoài tìm đường cứu nước khi mới 21 tuổi <b>Đ</b>
- Nguyễn Trường Tộ lập ra phong trào Đông Du, đưa thanh niên Việt Nam sang
Nhật học tập để về giúp đất nước. <b>S</b>


<b>Câu 10. (1đ)</b> Nối mỗi từ ở cột A với mỗi từ ở cột B cho phù hợp.
1 – B 2 – A 3 – D 4 – C
<b>Câu 11. </b>(1đ) Nêu đúng ý nghĩa của chiến dịch Biên giới –Thu đông
– Giải phóng một phần biên giới Việt – Trung.


– Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc.


– Phá tan âm mưu khoá chặt biên giới Việt Trung của địch, khai thông đường
liên lạc quốc tế.


</div>

<!--links-->

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×