Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

Bài giảng Giao an 5 - Tuan 21 ( chuan )

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (221.89 KB, 27 trang )

Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn
Cầu Gồ Yên Thế
Tuần 21
Thứ hai ngày 17 tháng 1 năm 2011
Chào cờ
**********************************************
Tập đọc
Trí dũng song toàn.
I .Mục đích - yêu cầu:
- Đọc đúng các tiếng, từ khó : khóc lóc, Liễu Thăng, cống nạp,đồng trụ.
- Đọc lu loát, ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu, nhấn giọng các từ ngữ miêu tả
- Đọc diễn cảm toàn bài.
- Hiểu nội dung: Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn bảo vệ đợc quyền lợi và
danh dự đất nớc khi đi sứ nớc ngoài.
II Đồ dùng dạy- học: - Tranh minh hoạ SGK
III.Các hoạt động dạy - học
Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
1.Kiểm tra
bài cũ
2.Bài mới:
HĐ1:
Luyện đọc:
.HĐ2:
Tìm hiểu
bài :
-3 HS đọc nối tiếp và nêu nội dung bài.
-Nhận xét bạn đọc bài.
- 1 HS đọc toàn bài,cả lớp
- Quan sát,chia đoạn
- Đọc nối tiếp đoạn trớc lớp
- HS ngồi cùng bàn luyện đọc đoạn . Mỗi


HS đọc 1 đoạn.
- Một số cặp đọc bài trớc lớp
- 1 HS đọc toàn bài
- HS lắng nghe GV đọc.
- HS thảo luận theo cặp để trả lời câu hỏi.
- Ông mợn cớ khóc than vì ngời họ hàng
5 đời đã chết , buộc vua nhà Minh thấy
đợc sự vô lí khi bắt dân ta phải cống lễ .
-HS các nhóm khác nghe, nhận xét bổ
sung ý kiến cho hoàn chỉnh các câu trả
lời của bạn.
- Gọi HS đọc nối tiếp đoạn bài Nhà
tài trợ đặc biệt của Cách mạngvà
trả lời câu hỏi
- Gọi 1 HS đọc toàn bài,cả lớp
nghe,quan sát, chia đoạn
- Yêu cầu 4 HS nối tiếp nhau đọc
bài văn.
Kết hợp sửa lỗi phát âm,ngắt câu
cho HS
- Kết hợp giải nghĩa từ
GV đọc mẫu toàn bài thể hiện
giọng của từng nhân vật trong câu
chuỵện.
- Yêu cầu hS đọc thầm toàn bài,
thảo luận nhóm đôi để trả lời câu
hỏi SGK
+ Sứ thần Giang Văn Minh làm cách
nào để vua Minh bãi bỏ lệ góp giỗ
Liễu Thăng?

+ Giang văn Minh đã khôn khéo nh
thế nào khi đẩy nhà vua vào tình thế
phải bỏ lệ bắt góp giỗ Liễu Thăng?
+ Nhắc lại ND cuộc đối đáp giữa
ông Giang Văn Minh với đại thần
nhà Minh?
1
Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn
Cầu Gồ Yên Thế
*Đọc diễn
cảm:
3.Củng cố
dặn dò:
- HS nêu nội dung chính của bài. Sau đó
ghi vào vở theo nội dung GV ghi trên
bảng.
HS1: ngời dẫn chuyện
HS 2: Giang Văn Minh
HS 3: Vua nhà Minh
HS 4: đại thần nhà minh
HS 5: Vua Lê Thần Tông
- HS luyện đọc nhóm 5.
- 5 nhóm HS đại diện lên tham gia thi
đọc.Lớp theo dõi, bịnh chọn nhóm đọc
hay, bạn đọc hay nhất.
- Nêu ý nghĩa của câu chuyện.
-HS nghe, nhận xét và bổ sung ý kiến
cho bạn.
+ Vì sao có thể nói ông Giang Văn
Minh là ngời trí dũng song toàn?

+ Nội dung chính của bài ?
- Nhận xét , kết luận ,nêu nộii dung
chính của bài
Yêu cầu HS đọc bài theo hình thức
phân vai. HS theo dõi và nêu cách
đọc của từng nhân vật cho phù hợp.
+ GV đọc mẫu đoạn văn
Yêu cầu 5 HS luyện đọc phân vai
trong nhóm.
- Tổ chức cho HS thi đọc.
- GV nhận xét và cho điểm HS.
Câu chuyện nêu ý nghĩa gì?
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà đọc bài và chuẩn bị
bài sau:Tiếng rao đêm.
**********************************************
Toán
Luyện tập về tính diện tích
I.Mục đích- yêu cầu :
- Giúp HS củng cố kĩ năng tính diện tích các hình đã học nh HCN, HV
II.Đồ dùng dạy- học : Bảng nhóm , thớc kẻ
III.Các hoạt động dạy- học:
Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
HĐ1: Tính
diện tích bằng
cách cắt , ghép
hình
Luyện tập tính
diện tích
- Tìm cách tính diện tích

- Tự làm bài
- Làm bài theo hớng dẫn của GV
- Nhận xét
Bài 1 :
+ HS đọc đề bài , cắt , ghép hình rồi tính
1 HS làm bảng nhóm.HS lớp làm nháp
- Chữa bài .Nhận xét, bổ sung
- Nừu cách thực hiện khác nếu có
Ví dụ:Tính diện tích mảnh đất nh
hình vẽ bên ( vẽ hình nh SGK lên
bảng )
- Hớng dẫn HS phân tích, tìm cách
giải
- Giúp HS nhận ra muốn tính diện
tích của một hình do nhiều hình
ghép lại thì ta tính diện tích của
từng hình nhỏ sau đó cộng các
diện tích lại
GV vẽ hình lên bảng
- Hớng dẫn HS phân tích, tìm cách
giải cách cắt ghép hình
- Tính diện tích từng hình nhỏ, sau
2
Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn
Cầu Gồ Yên Thế
Củng cố , dặn
dò :
Bài 2 :
- HS tự làm bài vào vở rồi chữa
- Nêu cách thực hiện khác


đó tính diện tích hình lớn
Yêu cầu hs đọc đề bài
Gợi ý : Có thể làm nh bài 1 hoặc
làm cách khác
- Nhận xét giờ học
************************************************
Khoa học
Năng lợng mặt trời
I/ mục đích yêu cầu.
Sau khi học bài này, học sinh biết:
- Trình bày tác dụng của năng lợng mặt trời trong tự nhiên.
- Kể tên một số phơng tiện máy móc, hoạt động của con ngời... sử dụng năng lợng mặt
trời.
II/ Đồ dùng dạy học.
- Tranh minh họa SGK và su tầm
III/ Các hoạt động dạy - học .
Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của giáo viên
*HĐ1: Vai
trò của năng
lợng mặt
trời đối với
sự sống
*Hoạt động
2
* Hoạt
động 3 :
Quan sát và
thảo luận.
HS nối tiếp nêu ý kiến

Bớc 1: Làm việc theo nhóm .
* Nhóm trởng điều khiển nhóm mình
thảo luận các câu hỏi : Viết câu trả lời
vào phiếu
ánh sáng và nhiệt
Bớc 2: Làm việc cả lớp.
+ Đại diện các nhóm báo cáo.
+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Nhóm trởng điều khiển nhóm mình
quan sát các hình sgk và thảo luận các
câu hỏi.
+ Đại diện các nhóm báo cáo.
* Mục tiêu: HS nêu đợc tác dụng của
năng lợng mặt trời trong tự nhiên.
Hỏi : Điều gì sẽ xảy ra nếu không có
mặt trời?
Đa ra các câu hỏi cho HS thảo luận:
+ Mặt trời cung cấp năng lợng cho
trái đất ở những dạng nào?
+ Năng lợng mặt trời có vai trò gì đối
với con ngời
+Năng lợng mặt trời có vai trò gì đối
với thời tiết và khí hậu?
+Năng lợng mặt trời có vai trò gì đối
với thực vật?
+Năng lợng mặt trời có vai trò gì đối
với động vật?
- GV chốt lại câu trả lời đúng, rút ra
KL.
* Mục tiêu: HS kể đợc một số phơng

tiện, máy móc, hoạt động... của con
ngời sử dụng năng lợng mặt trời.
* Cách tiến hành.
+ Bớc 1: Làm việc theo nhóm đôi.
+ Bớc 2: Làm việc cả lớp.
3
Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn
Cầu Gồ Yên Thế
* Hoạt động
4: Liên hệ
* Hoạt động
5:Trò chơi.
Củng cố-
dặn dò
+ Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS nối tiếp nêu ý kiến
- HS chơi thử rồi chơi chính thức.
- 2 nhóm tham gia , mỗi nhóm có 5 HS.
- HS nối tiếp nhau lên ghi vai trò, ứng
dụng của mặt trời đối với sự sống trên
trái đất và con ngời vào sơ đồ.
* Đọc to ghi nhớ (sgk).
- GV chốt lại câu trả lời đúng, rút ra
KL.
- Hãy kể một số VD về việc sử dụng
năng lợng MT ở gia đình và địa ph-
ơng
* Mục tiêu: Củng cố cho HS những
kiến thức đã học vè vai trò của năng
lợng mặt trời.

- GV nêu tên trò chơi, HD luật chơi.
Tổ chức trò chơi : Ai nhanh ai, ai
đúng
- Tóm tắt nội dung bài.
- Nhắc chuẩn bị giờ sau.
*************************************************
Mĩ thuật
Tập nặn tạo dáng : Đề tài tự chọn
I.Mục đích - yêu cầu:
- HS có khả năng quan sát , biết cách nặn các hình khối
- HS nặn đợc 1 số hình ngời, đồ vật , con vật ...và tạo dáng theo ý thích
- Cảm nhận đợc vẻ đẹp của các hình khối
II. Đồ dùng dạy- học
- Một số tợng , đồ gốm , đồ mĩ nghệ ...bằng các vật liệu khác nhau nh : gỗ , bìa cứng , vỏ hộp
- Đất nặn và đồ dùng cần thiết để nặn
III.Các hoạt động dạy- học
Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
1.Bài cũ
2.Bài mới:
*HĐ1: Quan
sát, nhận xét
*HĐ2: Cách
nặn
*HĐ3: Thực
Kiểm tra đồ dùng
- Quan sát nhận xét :
Hình thức phong phú , đẹp mắt
+ Nghe hớng dẫn , quan sát
- HS có thể xé dán bằng giấy màu nếu
không có đất nặn

+Học sinh thực hành nặn theo nhóm
- HS thực hành nặn hoặc có thể vẽ , xé
Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
Giới thiệu bài
+Cho HS xem 1 số bức ảnh , tợng
ngời , vật để HS nhận thấy sự
phong phú về hình thức và ý nghĩa
của các hình nặn
Nêu các bớc nặn ,nặn mẫu cho HS
quan sát
+ Nặn các bộ phận chính trớc ,
nặn các chi tiết sau
+ Tạo dáng cho sinh động
Quan sát , giúp đỡ những HS còn
4
Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn
Cầu Gồ Yên Thế
hành
*HĐ4: Nhận
xét, đánh giá
4.Củng
cố,dặn dò:
dán
-Trng bày sản phẩm , xép loại theo cảm
nhận riêng
Nhận xét theo gợi ý của giáo viên
Lắng nghe
lúng túng.
- Khuyến khích HS tìm các cách
nặn khác nhau để bài vẽ phong phú

- Cùng học sinh nhận xét,xếp loại
về:
+ Tỉ lệ của hình nặn
+Dáng hoạt động
Nhận xét giờ học
Dặn HS chuẩn bị bài sau
***********************************************
Đạo đức
Uỷ ban nhân dân xã em
I. Mục đích - yêu cầu : Học xong bài này, HS biết
- Cần phải tôn trọng UBND xã và vì sao phải tôn trọng UBND xã .
- Thực hiện các quy định của UBND xã , tham gia các hoạt động do UBND xã tổ chức.
-Tôn trọng UBND xã .
II. Đồ dùng dạy- học :
- ảnh trong bài phóng to
III- Các hoạt động dạy- học
Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
Hoạt động 1
Tìm hiểu
truyện :Đến
uỷ ban nhân
dân phờng,
xã.
- HS lắng nghe, xác định nhiệm vụ,
ghi đầu bài
- 2 HS đọc truyện
- HS thảo luận nhóm 2
- 4 nhóm lần lợt trả lời các câu hỏi
(mỗi nhóm trả lời 1 câu)
- Để làm giấy khai sinh cho em


- Đăng kí hộ khẩu , kết hôn ...
+ UBND là nơi thực hiện chăm sóc,
và bảo vệ lợi ích của ngời dân, đặc
biệt là trẻ em. Vì vậy, mọi ngời dân
phải tôn trọng và giúp đỡ UBND hoàn
thành nhiệm vụ.
- HS lắng nghe, ghi nhớ
*Giới thiệu bài: GV giới thiệu và ghi
đầu bài
- Gọi 2 HS đọc truyện đến uỷ ban
nhân dân phờng, xã trang 31
Yêu cầu HS thảo luận và trả lời câu
hỏi
+ Bố Nga dẫn Nga đến UBND phờng
để làm gì?
+ Ngoài việc cấp giấy khai sinh,
UBND phờng, xã còn làm những việc
gì?
+ Theo em UBND phờng, xã có vai
trò ntn? Vì sao?( GV có thể gợi ý :
mang lại lợi ích cho ngời dân)
+ Mọi ngời cần có thái độ ntn đối với
UBND phờng, xã?
+ Treo ảnh UBND 1 phờng, xã
- Kết luận: UBND phờng, xã là một cơ
quan chính quyền, ngời đứng đầu là
chủ tịch và nhiều ban ngành cấp dới.
- Yêu cầu HS làm việc nhóm 2
5

Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn
Cầu Gồ Yên Thế
HĐ 2
Tìm hiểu về
hoạt động
của UBND
qua bài tập
số 1
HĐ 3
Thế nào là
tôn trọng
UBND ph-
ờng, xã


3, Củng cố-
dặn dò:
- HS đọc bài tập 1, sau đó đánh chữ
D vào trớc các ý nêu các việc cần đến
UBND để giải quyết.
HS làm việc nhóm 2 theo yêu cầu của
GV
- HS nhân thẻ
- HS lắng nghe, giơ thẻ : mặt cời đồng
ý, mặt mếu không đồng ý.
Đáp án: b, c, d, đ, e, h, i.
- HS nhắc lại các ý b, c, d, đ, e, h, i.
( Bài tập 3 SGK)
- HS quan sát đọc các hành động.
- HS thảo luận nhóm 2 để các hành

động , việc làm vào đúng nhóm
Phù hợp : b, c
Không phù hợp : a
- HS lắng nghe, ghi chép yêu cầu của
GV để thực hiện
- Ghi nhớ
GV đọc các ý trong bài tập để HS bày
tỏ ý kiến băng thẻ màu
- GV đọc các ý trong bài tập để HS
bày tỏ ý kiến. Tổ chức cho HS góp ý
bổ sung để có câu trả lời chính xác.
- GV kết luận : Yêu cầu HS nêu những
việc cần đến UBND phờng, xã để làm
việc

- GV treo bảng phụ ghi các hành động,
việc làm có thể có ngời dân đến
UBND xã, phờng.
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 2
- GV kết luận :
+ Để tôn trọng UBND phờng, xã,
chúng ta cần làm gì?
+ Chúng ta không nên làm gì? Vì sao?
- Yêu cầu HS tìm hiểu và ghi chép lại
kết quả các việc sau:
+ Gia đình em đã từng đến UBND xã
để làm gì? Để làm việc đó cần gặp ai?
+ Liệt kê các hoạt động mà UBND xã
em đã làm cho trẻ em.
*************************************************

Thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2010
Toán
Luyện tập về tính diện tích ( Tiếp )
I. Mục đích - yêu cầu:
- Giúp HS củng cố kĩ năng thực hành tính diện tích của các hình đã học nh HCN,Hình tam giác
, hình thang ...
II. Đồ dùng dạy- học : Bảng phụ
III.Hoạt động dạy học :
Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
* HĐ1 : Giới
thiệu cách
tính
- Quan sát hình trong SGK
- Nghe hớng dẫn và thực hiện
1 HS nêu đề bài.
HS làm bài, 1HS lên làm trên bảng.
Thông qua VD trong SGK hớng dãn
HS cách tính
- Chia hình đã cho thành 1 hình tam
giác và 1 hình thang
- Đo các khoảng cách mặt đất
6
Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn
Cầu Gồ Yên Thế
* HĐ : Luyện
tập:
Củng cố -
Dặn dò:
Nhận xét bài, nếu sai thì sửa lại.


Bài 1:
Tìm cách chia mảnh đất đã cho thành
những hình nhỏ và tính diện tích
- 1 HS làm bảng nhóm.HS khác làm
nháp
- Chữa bài : Nhận xét , bổ sung cách
giải khác nếu có
Bài 2:
+ 1 HS nêu đề bài.
HS làm bài,1 HS lên làm trên bảng.
Nhận xét bài, nếu sai thì sửa lại.
Lắng nghe.
- Tính diện tích từng phần nhỏ
- Tính diện tích toàn bộ mảnh đất

- Gọi 1 HS nêu đề bài
- Yêu cầu HS làm bài.Chú ý rèn kĩ
năng thực hiện các phép tính
- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.
- GV nhận xét, kết luận lời giải, đáp
số đúng.
- Gọi 1 HS nêu đề bài
- Yêu cầu HS làm bài.Hớng dẫn tơng
tự bài 1.
- Gọi HS nhận xét bài trên bảng.
- G V nhận xét, kết luận lời giải, đáp
số đúng.
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà học bài, xem trớc
bài sau.

*****************************************
Tiếng Anh
( GV chuyên dạy )
**********************************************
Chính tả
Trí dũng song toàn
I.Mục đích - yêu cầu :
- Giúp HS nghe, viết chính xác, đẹp một đoạn bài trí dũng song toàn.Viết đoạn: Thấy sứ thần
Việt Nam...chết nh sống.
- Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt r/d/gi.
II.Đồ dùng dạy- học :
- Bài tập 3a viết 2 lần vào bảng phụ hoặc giấy khổ to.
III.Các hoạt động dạy - học :
Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
Kiểm tra
bài cũ:
2.Bài mới:
HĐ1: H-
ớng dẫn
nghe, viết
chính tả:
- 3 HS lên bảng viết các từ có âm đầu
r/d/gi theo yêu cầu của GV.
-HS theo dõi, nhận xét bài làm của
bạn.
-1 HS đọc thành tiếng trớc lớp.
-HS nêu câu trả lời.HS nghe, nhận xét.
-HS viết các từ.VD: thảm hại, giận
qúa, linh cữu...
Gọi 3 HS lên bảngviết các từ chứa âm

đầu r/d/gi của tiết học trớc.
-Yêu cầu HS đọc lại các từ đã viết.
-Nhận xét chung và cho điểm HS.
Trao đổi về nội dung đoạn viết:
- Gọi 1 HS đọc đoạn văn cần viết.
- Cho HS tìm hiểu nội dung
- Hớng dẫn viết từ khó
- Gọi HS lên bảng viết các từ khó
7
Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn
Cầu Gồ Yên Thế
b.HĐ2:
Hớng dẫn
làm bài tập
chính tả:
3.Củng cố-
dặn dò :
- HS dới lớp viết vở nháp.2 HS lên
bảng
- Viết chính tả
- HS đổi vở cho nhau, soát lỗi.
Bài 2:
-1 HS nêu yêu cầu của bài tập 2.
-HS làm việc theo cặp, thảo luận và
cùng làm bài.
-1 HS đọc nghĩa của từ, 1 HS đọc từ:
VD : Giữ lại để dùng về sau:để dành,
dành dụm, dành tiền .
Bài 3:
-HS đọc yêu cầu.

-Nghe GV phổ biến luật chơi.
-Tham gia chơi và cổ vũ các bạn của 2
đội.
- 2 HS nối tiếp nhau đọc thành tiếng
trớc lớp
-HS nêu theo ý hiểu của minh. HS
khác nghe, nhận xét và bổ sung câu trả
lời cho bạn.( Bài thơ tả gió nh một con
ngời có ích,rất dáng yêu...nhng hình
dáng của gió thế nào thì không ai biết..
Nhận xét bài viét của bạn trên bảng
lớp.
GV đọc cho HS viết bài. Nhắc nhở Hs
viết hoa các danh từ riêng, viết các câu
đối thoại.
Soát lỗi , chấm bài
- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.
- Yêu cầu HS làm việc theo cặp.
Gọi HS phát biểu ý kiến.
GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.
- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của
bài tập.
+ Tổ chức cho HS thi điền từ tiếp sức.
Chia lớp làm 2 đội chơi.Mỗi đội
khoảng 10-12 em.
- Mỗi HS chỉ đợc điền 1 từ vào chỗ
trống. Khi viét xong thì về chỗ, HS
khác mới lên viết.
Đội nào điền nhanh, đúng là đội thắng
cuộc.

- GV tổng kết cuộc thi.
- Gọi HS đọc lại toàn bộ bài thơ.
+ Bài thơ cho em biết điều gì?
- Nhận xét tiết học.
***********************************************
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: công dân
I.Mục đích - yêu cầu :
- Giúp HS mở rông và hệ thống hoá một số từ ngữ về công dân.
- Hiểu nghĩa một số từ ngữ về công dân: ý thức, quyền lợi, nghĩa vụ của công dân.
- Viết đợc đoạn văn ngắn nói về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân dựa vào câu nói
của Bác Hồ.
II.. Đồ dùng dạy- học :
- Bài tập 2 viết sẵn vào bảng phụ.
- Bảng nhóm ( hoặc giấy khổ to, bút dạ )
III.Các hoạt động dạy - học:
Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
* HĐ1 : *Bài 1 - Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập 1.
8
Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn
Cầu Gồ Yên Thế
Mở rộng ,
hệ thống
hoá 1 số từ
về công dân
* HĐ2 :
luyện viết
đoạn văn
ngắn
Củng cố

dặn dò:
-1 HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài vào vở.1 em làm bài trên
bảng nhóm.
- Chữa bài, nhận xét bài làm trên bảng
lớp, so sánh kết quả bài làm của bạn.
*Bài 2:
-1 HS nêu yêu cầu.
-HS làm bài: dùng mũi tên nối các ô với
nhau cho phù hợp. 1 HS làm trên bảng
lớp
-Nhận xét, chữa bài.
- Nối tiếp đặt câu
Bài 3:
1 HS nêu.
-HS làm bài.
- Nhận xét bài làm của bạn, chữa bài.
- Nối tiếp đọc bài trớc lớp .
HS lắng nghe lời dặn dò của GV.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- Gọi HS nhận xét bài làm của bạn
trên bảng.
- GV nhận xét chung và kết luận lời
giải đúng.
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài.
-Yêu cầu HS làm bài.
Yêu cầu HS nhận xét bài làm trên
bảng.
GV nhận xét, kết luận :
-Yêu cầu hS đặt câu với 1 cụm từ ở

cột B.
-Yêu cầu HS làm bài vào vở, 2 em
làm trên bảng nhóm.
+ GV nêu nhận xét và cho điểm HS.
-Yêu cầu HS dới lớp đọc đoạn văn
của mình viết.
+ GV nhận xét chung và cho điểm
HS viết đạt yêu cầu.
- GV nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS ghi nhớ các từ vừa học,
viết lại đoạn văn nếu cha đạt yêu cầu.
************************************************
Lịch sử
Nớc nhà bị chia cắt
I. Mục đích - yêu cầu : Sau bài học, HS nêu đợc:
- Tình hình nớc ta sau Hiệp định Giơ - ne vơ 1954
- Đế quốc Mỹ cố tình phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ, âm mu chia cắt lâu dài đất nớc ta.Chỉ giới
tuyến quân sự tmạ thời trên bản đồ
- Để thống nhất đất nớc, chúng ta phải cầm súng chống Mĩ - Diệm.
II. Đồ dùng dạy- học: - Bản đồ hành chính Việt Nam.
- Các hình minh họa trong SGK.Bản đồ hành chính VN ( hoặc bản đồ địa lí )
- Phiếu học tập của HS.
III. Các hoạt động dạy - học:
Nội dung Hoạt động của trò Hỗ trợ của GV
1. Giới
thiệu bài
- HS quan sát hình chụp cầu Hiền Lơng
bắc qua sông Bến Hải, giới tuyến quân
sự tạm thời giữa hai miền Nam - Bắc.
- GV giới thiệu: Sông Bến Hải là nơi

chứng kiến nỗi đau chia cắt giữa hai
miền Nam - Bắc đất nớc ta hơn 21
năm. ..
HĐ 1: Nội - HS tự đọc SGK, làm việc cá nhân để - GV yêu cầu HS đọc SGK và tìm
9
Giáo viên Vi Hải Quý Tr ờng Tiểu học Thị trấn
Cầu Gồ Yên Thế
dung hiệp
định Giơ-
tìm câu trả lời cho từng câu hỏi: hiểu các vấn đề sau:
Trao đổi , đọc SGK , tìm hiểu các từ ,
cụm từ mới
+Tìm hiểu nghĩa của các khái niệm:
Hiệp định, hiệp thơng, tổng tuyển
cử, tố cộng, diệt cộng, thảm sát.
+ Hiệp định Giơ-ne-vơ là Hiệp định
Pháp phải kí với ta sau khi chúng thất
bại nặng nề ở Điện Biên Phủ. Hiệp định
ký ngày 21-7-1954.
+ Tại sao có Hiệp định Giơ-ne-vơ?
+ Công nhận chấm dứt chiến tranh, lập
lại hòa bình ở VN. Theo Hiệp định, sông
Bến Hải là giới tuyến phân chia tạm thời
hai miền Nam - Bắc.
+ Nội dung cơ bản của Hiệp định
Giơ-ne-vơ là gì?
+Mong muốn độc lập, tự do và thống
nhất đất nớc của dân tộc ta.
+ Hiệp định thể hiện mong ớc gì của
nhân dân ta?

- Mỗi HS trình bày 1 vấn đề, các HS
khác theo dõi và bổ sung ý kiến.
+ GV tổ chức cho HS trình bày ý
kiến
* HĐ 2: Vì
sao nớc ta
bị chia cắt
thành hai
miền Nam -
Bắc?
- HS làm việc theo nhóm, ghi ra phiếu
học tập của nhóm.
- GV tổ chức cho HS làm việc theo
nhóm 4.
+ Mĩ âm mu thay chân Pháp xâm lợc
miền Nam Việt Nam.
+ Mĩ có âm mu gì?
. Lập chính quyền tay sai Ngô Đình
Diệm.
. Ra sức chống phá lực lợng cách mạng.-
Khủng bố dã man.
+ Nêu dẫn chứng về việc đế quốc Mĩ
cố tình phá hoại Hiệp định Giơ-ne-
vơ.
+ Đồng bào ta bị tàn sát, đất nớc ta bị
chia cắt lâu dài.
+ Những việc làm của đế quốc Mĩ đã
gây hậu quả gì cho dân tộc ta?
+ Chúng ta lại tiếp tục đứng lên cầm
súng chống đế quốc Mĩ và tay sai.

+ Muốn xóa bỏ nỗi đau chia cắt, dân
tộc ta phải làm gì?
- Đại diện từng nhóm nêu ý kiến của
- GV tổ chức cho HS báo cáo kết quả
thảo luận trớc lớp.
Củng cố
dặn dò
- GV tổng kết bài
******************************************
Thứ t ngày 20 tháng 1 năm 2010
Thể dục
Tung và bắt bóng - Nhảy dây - bật cao
I .Mục đích yêu cầu:
Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2 ngời, ôn nhảy dây kiểu chân trớc , chân sau chụm 2 chân.Y/
C thực hiện cơ bản đúng động tác
Làm quen động tác bật cao . Y/ C thực hiện đúng cơ bản động tác
10

×