Tải bản đầy đủ (.ppt) (15 trang)

Bài giảng Bài 51 :Tôm cua

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.58 MB, 15 trang )Những côn trùng có ích là :
a/ châu chấu , ong , tằm, muỗi
b/ ong, bướm, tằm, gián
c/ ong, tằm

c
Những côn trùng có hại là :
a/ dán, châu chấu, ong, bướm
b/ châu chấu, ruồi, gián, muỗi
c/châu chấu, ong, ruồi,muỗi
b
Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010
Tự nhiên và Xã hội
Nêu cách tiêu diệt côn trùng có hại
như : ruồi , muỗi, dán ?
Chọn ý em cho là đóng nhất

TÔM, CUA
1/Hãy so sánh kích thước của tôm với cua?
2/Bên ngoài cơ thể của tôm và cua có gì bảo vệ?
3/Bên trong cơ thể tôm cua có xương sống không?
4/Chân của tôm và cua có gì đặc biệt ?
Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010
Tự nhiên và Xã hội

TÔM, CUA
Tôm và cua có hình dạng kích thước khác nhau,nhưng
chúng là loài không có xương sống .
Cơ thể chúng được bao bọc một lớp vỏ cứng,có nhiều chân


và chân được phân ra làm các đốt.
Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010
Tự nhiên và Xã hội

1/ Tôm, cua sống ở đâu ?
2/ Tôm cua có ích lợi gì?
TÔM, CUA

Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010
Tự nhiên và Xã hội

nuôi tôm
Nơi nuôi cua
TÔM, CUA
Thứ, sáu ngày 5 tháng 3 năm 2010
Tự nhiên và Xã hội

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×