Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Bài giảng Ôn toán T20

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (319.99 KB, 2 trang )

Tr ng Ti u h c Diên Th ườ ể ọ ọ Giáo án 3
2010 – 2011
Tuần: 20 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: ÔN TOÁN
Tiết 29: LUYỆN TẬP
Ngày dạy: 18/01/2011
I.Mục tiêu:Giúp HS:
-Ôn về cách nhận biết dấu hiêụ và cách so sánh các số trong phạm vi 10 000
-Ôn về cách tìm số lớn nhất,số bé nhất trong một nhóm.
II.Cách tiến hành:
1.Ôn kiến thức:
-Hãy nêu cách so sánh các số trong phạm vi 10 0000
2.Rèn kó năng:
-Yêu cầu HS làm các BT trong vở BT Toán / 12
-Bài 1: GV yêu cầu HS làm BC,2HS lên bảng.GV nhận xét.
-Bài 2: Tương tự BT 1
-Bài 3: Cho HS tự làm bài
-Bài 4: HS đo độ dài,nêu cách tính chu vi của hình vuông rồi làm bài.
-GV thu 1/2 số vở để chấm,nhận xét vở chấm.
3.Dặn dò: Về nhà xem lại bài
Rút kinh nghiệm
TR N V N HỒ LUY NẦ Ă Ế
Tr ng Ti u h c Diên Th ườ ể ọ ọ Giáo án 3
2010 – 2011
Tuần: 20 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
Môn: ÔN TOÁN
Tiết 30 : SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10 000 .
Ngày dạy : 19/01/2011
I.Mục tiêu:Giúp HS:
-Ôn về cách thực hiện phép trừ các số trong phạm vi 10 000(bao gồm đặt tính rồi tính đúng)
-Củng cố về ý nghóa phép trừ qua giải toán có lời văn.


II.Cách tiến hành:
1.Ôn kiến thức:
-Gọi 1HS lên bảng,cả lớp làm bảng con: Hãy so sánh : 999 ……. 10 000 , 6574 …..6547
2.Rèn kó năng:
-Yêu cầu HS làm các BT trong vở BT Toán / 16
-Bài 1: Gọi lần lượt 4HSTB-Y lên bảng,cả lớp làm vào vở,nhận xét.
-Bài 2: Tương tự BT 1
-Bài 3: Gọi HS đọc đề,phân tích đề,nêu cách giải.1HS lên bảng,cả lớp làm vào vở
-Bài 4: HS đo độ dài,nêu cách vẽ trung điểm rồi làm bài.
-GV thu 1/2 số vở để chấm,nhận xét vở chấm.
3.Dặn dò: Về nhà xem lại bài

Rút kinh nghiệm
TR N V N HỒ LUY NẦ Ă Ế

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×