Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Đề thi HSG cấp huyện môn Lịch Sử 9 năm 2019-2020 Phòng GD&ĐT Lâm Hà

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (671.82 KB, 6 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
PHỊNG GD&ĐT LÂM HÀ


ĐỀ THI CHÍNH THỨC


KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2019 – 2020


Môn: Lịch sử


Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)


A. Phần lịch sử thế giới: ( 10 điểm)


Câu 1 (3,0 điểm). Vì sao vào nửa sau những năm 60 của thế kỉ XX các nước Đông Nam Á lại tìm kiếm
cơ hội liên kết với nhau? Hiệp ước Bali (2/1976) có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của tổ chức
ASEAN? Theo em hiện nay các nước ASEAN đang đứng trước thời cơ và thách thức gì trong cuộc cách
mạng cơng nghiệp 4.0?


Câu 2 (3,0 điểm). Nét khác biệt cơ bản giữa phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, châu Phi với khu
vực Mĩ la tinh là gì? Vì sao có sự khác biệt đó?


Câu 3 (4.0 điểm). Trình bày những nét chính về tình hình các nước Tây Âu sau chiến tranh thế giới thứ
hai? Vì sao các nước Tây Âu có xu hướng liên kết với nhau? Q trình liên kết đó diễn ra như thế nào?
B. Phần lịch sử Việt Nam: ( 10 điểm)


Câu 1 (3,5 điểm). Lập bảng tóm tắt quá trình xâm lược Việt Nam của thực dân Pháp và phong trào kháng
chiến của nhân dân ta theo các mốc thời gian sau: 1.9.1858; 1859; 1867; 1873; 1882; 1883.


Câu 2 (3,0 điểm). Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam cuối TK XIX diễn ra trong bối cảnh như thế


nào? Nêu một vài đề nghị cải cách tiêu biểu? Tác dụng và ý nghĩa của những đề nghị cải cách đó?


Câu 3: (3,5 điểm) So sánh xu hướng cứu nước cuối thế kỉ XIX và đầu thế kỉ XX ở Việt Nam theo bảng
sau:


Các nội dung so sánh Xu hướng cứu nước cuối thế
kỉ XIX


Xu hướng cứu nước đầu thế kỉ
XX


Mục đích


Thành phần lãnh đạo
Hình thức hoạt động
Lực lượng tham gia
Các phong trào tiêu biểu
Kết quả


Ý nghĩa


--- Hết ---
- Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


- Giám thị không được giải thích gì thêm.


Họ và tên thí sinh... Giám thị 1:...Ký tên:...
Số báo danh... Giám thị 2:...Ký tên:...


PHỊNG GD&ĐT LÂM HÀ KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN


NĂM HỌC 2019 – 2020(2)

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM


CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM


Phần lịch sử thế giới: ( 6 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm).


Vì sao vào nửa sau
những năm 60 của
thế kỉ XX các nước
Đơng Nam Á lại
tìm kiếm cơ hội
liên kết với nhau?
Hiệp ước Bali
(2/1976) có ý
nghĩa như thế nào
đối với sự phát
triển của tổ chức
ASEAN? Theo em
hiện nay các nước
ASEAN đang đứng


a. Nửa sau những năm 60 của thế kỉ XX các nước Đông Nam Á lại tìm kiếm cơ
hội liên kết với nhau vì:


- Do yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và hạn chế ảnh hưởng của các
cường quốc bên ngoài đối với khu vực.- Ngày 8-8-1967, Hiệp hội các quốc gia ĐNA (viết tắt theo tiếng Anh là ASEAN)
đã được thành lập tại Băng Cốc (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước là
Inđônêxia, Malayxia, Philippin, Tháilan và Xingapo.


b.Ý nghĩa:


- Hiệp ước Bali (2/1976) được coi là một Hiệp ước thân thiện và hợp tác của các
quốc gia Đông Nam Á


- Hiệp ước đã xác định những nguyên tắc cơ bản trong quan hệ giữa các nước
thành viên như: tôn trọng chủ quyền, tồn vẹn lãnh thổ của nhau, khơng can thiệp
vào công việc nội bộ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hịa bình,
hợp tác phát triển có kết quả…(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
trước thời cơ và


thách thức gì trong
cuộc cách mạng
công nghiệp 4.0?


c.Thời cơ và thách thức:
* Thời cơ:


- Các nước ASEAN có mơi trường thuận lợi để áp dụng những thành tựu của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0. Đây là nền tảng thuận lợi, là thị trường đủ lớn cho đổi
mới, đầu tư, phát triển các mơ hình kinh doanh mới ở Đông Nam Á.


- Cuộc cách mạng côg nghiệp 4.0 tạo cơ hội để các nước hợp tác, đẩy nhanh,


mạnh quá trình phát triển đất nước, rút ngắn khoảng cách với các nước có nền
kinh tế phát triển.


- Đối với những nước đang phát triển như Việt Nam sẽ là cơ hội tốt để chúng ta
vươn lên hoàn thành sớm q trình cơng nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước
- Là cơ hội và động lực để các nước tự đổi mới, sáng tạo,


cơ hội cho mọi người dân đều có thể khởi nghiệp, tiếp cận các nguồn lực, thông
tin mới, tri thức mới và thị trường mới.


- Chính phủ các nước có được sức mạnh cơg nghệ để kiếm sốt cải tiếnh ệt hống
quản lý?


* Thách thức


- Thay đổi mô hình kinh doanh, gây xáo trộn, chuyển dịch, thay thế lao động quy
mô lớn, đặt ra yêu cầu cấp bách đối với giáo dục, đào tạo nghề ở nhiều nước
ASEAN.


- Nguy cơ mất việc làm khi tự động hóa thay thế con người…
- Thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao


- Sự phân hóa xã hội ngày càng sâu sắc


- Tụt hậu xa hơn về kinh tế nếu không theo kịp cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
- Đối mặt với an ninh an tồn mạng, bảo mật thơng tin…


Câu 2 (3,0 đ)
Hãy nêu tóm tắt
các xu thế phát


triển của thế giới
sau “chiến tranh
lạnh”. Trước xu
thế đó, nhiệm vụ to
lớn nhất của nhân
dân ta là gì?


-Xu thế:


+ Xu thế hịa hỗn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế...


+ Sự tan rã của trật tự 2 cực Ianta và một trật tự thế giới mới đa cực, nhiều trung
tâm đang được xác lập...


+ Các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển lấy kinh tế làm trọng tâm.
+ Nhiều khu vực trên thế giới xảy ra xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe
phái…


Xu thế chung của thế giới ngày nay là hịa bình,ổn định và hợp tác phát triển
kinh tế.


-Nhiệm vụ…


Tranh thủ thời cơ vượt qua thách thức đối với dân tộc khi bước vào thế kỷ XXI
nhằm xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh,xã hội dân chủ, công
bằng, văn minh…


Phần lịch sử Việt Nam: ( 14 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm)Lập bảng tóm tắt


Thời
gian


Q trình xâm(4)

quá trình xâm lược
Việt Nam của thực
dân Pháp và phong
trào kháng chiến
của nhân dân ta
theo các mốc thời
gian sau: 1.9.1858;
1859; 1867; 1873;
1882; 1883.


1-9-1858 Thực dân Pháp
nổ súng mở
đầu xâm lược
nước ta


-Quân dân ta anh dũng chống trả, quân Pháp bước đầu
bị thất bại.


1859 Tấn công Gia
Định


-Phong trào kháng chiến của nhân dân diễn ra sôi nổi.
-Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Pháp


trên sông Vàm cỏ đông.


1867 Pháp đánh
chiếm các tỉnh
miền Tây Nam
Kỳ


-Nhân dân Nam Kỳ nổi lên khởi nghĩa ở khắp nơi.
-Nhiều trung tâm kháng chiến được lập ra ở Đồng
Tháp Mười, Tây Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long, Sa Đéc...
1873 Pháp đánh


chiếm Bắc Kỳ
lần thứ nhất


-Nhân dân Hà Nội anh dũng đứng lên... Trận Cầu
Giấy 21-12-1873 giết chết Gác-ni-ê


-Tại các tỉnh, nhân dân lập căn cứ kháng chiến...
1882 Pháp đánh


chiếm Bắc Kỳ
lần thứ hai


Nhân dân phối hợp với quan quân triều đình kháng
chiến... Đặc biệt trận Cầu Giấy 19-5-1883 giết chết
Ri-vi-e.


1883 Đánh chiếm
Thuận An,


buộc triều đình
ký hiệp ước
Hác Măng


Phong trào kháng chiến càng được đẩy mạnh, nhiều
văn thân sĩ phu phản đối lệnh bãi binh...


Câu 2 (3,0 điểm)
Phong trào Cần
vương nổ ra như
thế nào? Hãy cho
biết cuộc khởi
nghĩa nào là tiêu


biểu nhất trong
phong trào Cần
vương? Vì sao?


-Phong trào cần vương bùng nổ…


Sau cuộc tấn công kinh thành Huế thất bại,Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi
chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Ngày 13-7-1885 ông nhân danh vua Hàm Nghi ra
“Chiếu Cần vương”, kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.
Từ đó, một phong trào yêu nước chống xâm lược đã dâng lên sôi nổi kéo dài đến
cuối thế kỳ XIX được gọi là phong trào Cần vương.


-Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu….


Khởi nghĩa Hương Khê 1885-1895 là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong
trào Cần vương.Vì:


+ Lãnh đạo: tài giỏi (Phan Đình Phùng, Cao Thắng…).
+Thời gian: khởi nghĩa kéo dài (10 năm).(5)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 5
Câu 3 (4.0đ)


So sánh sự khác
nhau giữa phong
trào cách mạng
1930-1931 và
phong trào dân chủ
1936-1939 về kẻ
thù, mục
tiêu-nhiệm vụ, lực
lượng tham gia,
hình thức đấu
tranh. Phong trào
dân chủ 1936-1939
chuẩn bị những gì
cho cách mạng
tháng Tám 1945?


- Học sinh có thể lập bảng so sánh như sau:


Nội dung 1930-1931 1936-1939


Kẻ thù Đế quốc và phong


kiến


Thực dân Pháp phản động và
tay sai


Mục
tiêu-nhiệm vụ


Độc lập dân tộc và
người cày có ruộng.


Tự do, dân chủ, cơm áo, hịa
bình.


Lực lượng
tham gia


Chủ yếu là công
nhân và nông dân.


Đông đảo các tầng lớp nhân
dân, không phân biệt tơn giáo,
giai cấp, chính trị.


Hình thức
đấu tranh


Bạo lực cách mạng,
vũ trang, bãi công,
biểu tình…Đấu tranh chính trị ,hịa bình,
cơng khai, hợp pháp…


-Phong trào dân chủ 1936-1939 đã chuẩn bị …


+Đội quân chính trị của quần chúng được tập hợp, xây dựng, giáo dục.


+Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng, chủ nghĩa Mác-Lênin được tuyên
truyền và phổ biến sâu rộng có tác dụng lớn trong việc động viên tổ chức và lãnh
đạo quần chúng đấu tranh.


+Bồi dưỡng được đội ngũ cán bộ cách mạng đông đảo, rèn luyện trong đấu tranh
và có nhiều kinh nghiệm.


Câu 4 (3,0 điểm)
Phân tích ngun
nhân thắng lợi và ý


nghĩa lịch sử của
cách mạng tháng
Tám năm 1945.


*Học sinh phân tích những nội dung sau:
-Nguyên nhân…


+ Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn…


+ Sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Đảng: xây dựng được khối liên minh
công-nông vững chắc, kết hợp giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang …+Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: Hồng quân Liên Xô và quân đội đồng minh đã đánh
tan phát xít Đức-Nhật, sự ủng hộ của các lực lượng hịa bình, dân chủ và tiến bộ
trên thế giới…


-Ý nghĩa lịch sử…


+Cách mạng tháng Tám là sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc, phá tan xiềng sích
nơ lệ Nhật-Pháp, lật đổ ngai vàng phong kiến, lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa, đưa nước ta trở thành một nước độc lập, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân
tộc ta – kỷ nguyên độc lập, tự do.


+Cổ vũ nhân dân thuộc địa và phụ thuộc, góp phần củng cố hịa bình ở khu vực
Đơng Nam Á nói riêng, trên tồn thế giới nói chung.(6)

Website HOC247 cung cấp một mơi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I.Luyện Thi Online


-Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


-Luyện thi vào lớp 10 chuyên Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.II.Khoá Học Nâng Cao và HSG


-Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


-Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng
đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III.Kênh học tập miễn phí


-HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả
các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


-HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia


-
-
-
-
-

×