Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

quy luat dia doi va phi dia doi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.3 MB, 12 trang )

(1)


(2)

BÀI 21

: QUY LUẬT ĐỊA ĐỚI VÀ


QUY
(3)

(4)

Tia sáng mặt trờiTrái ĐấtGóc nhập xạ
(5)

Có mấy vịng đai nhiệt trên trái đất?


Đó là những vịng đai nào?Các vòng đai nhiệt trên trái đất0

0


BN


30

0

B30

0

N60

0

N


60

0

B+20

0

C


+20

0

C+10

0

C
+10

0

C
(6)

(7)

CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤT


CÁC ĐỚI KHÍ HẬU TRÊN TRÁI ĐẤTDựa vào hình trên em hãy cho biết mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu? Hãy kể tên các đới khí hậu đó?Kiểu kh ơn đới hải dương


ĐớI khí hậu cận nhiệtKiểu kh cận nhiệt lụcđịa
Kiểu kh cận nhiệt gió mùa
Kiểu kh cận nhiệt Địa
Trung Hải


Đới khí hậu nhiệt đớiKiểu kh lục địa


Kiểu kh nhiệt đới gió mùa

Đới kh cận xích đạoĐới khí hậu xích đạo


Đới khí hậu cựcĐớI khí hậu ơn đớiKiểu kh ơn đới lục địa
(8)

HM lạnh
Đài nguyên
Rừng lá kim


Rừng lá rộng và hỗn
hợp ôn đới


Rừng cận nhiệt ẩm


Rừng và cây bụi lá cứng
cận nhiệt


Hoang mạc, bán hoang mạc
Thảo nguyên, cây bụi ưa khô
và đồng cỏ núi cao


Xa van, cây
bụi


Rừng nhiệt đới
xích đạo


Dựa vào hình:
(9)

Băng tuyếtĐất đài nguyên


Đất pốt dônĐất nâu, xám rừng lá rộng ôn đới
Đất đen thảo nguyên,


đồng cỏ núi caoĐất nâu rừng, cây bụi lá cứng


Đất đỏ, vàng cận nhiệtĐất xám hoang mạc, bán HM


Đất đỏ, nâu đỏ xa vanĐất đỏ vàng(feralit), đen


nhiệt đới
(10)

Khái niệm Nguyên nhân Biểu hiệnQuy luật đai caoKhái niệm Nguyên nhân Biểu hiệnQuy luật địa ơNHĨM 1+3:

HỒN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP SAU:NHĨM 2+4:

HỒN THÀNH PHIẾU HỌC TẬP SAUNội dungNội dungQuy luật

(11)

Khái niệm

Nguyên nhân

Biểu hiện


Quy


luật


đai


cao


Quy


luật


địa ôL sự thay đổi có quy

à


luật của các thành phần


tự nhiên theo độ cao địa


h

ỡnhL sự thay đổi

à

cú quyluật cỳa

các thànhphần tự nhiên

v cnhquan

theo kinh độ.Giảm nhanh nhiệt


độ theo độ cao, sự


thay đổi độ ẩm, l


ợng m a.Sự phân bố đất liền và


biển --> khí hậu

phõn
hố và ảnh hưởng các


dãy núi theo hướng


kinh tuyếnc-Sự phân bố cácvành đai đất và thực


vật theo độ caoS thay đổi

cỏckiểu

th m thực


vật theo kinh độ.
(12)

BÀI HỌC KẾT THÚC


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×