Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Đề kiểm tra HK1 môn Hóa học 10 năm 2019-2020 Trường THPT Cái Nước

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (580.77 KB, 3 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


TRƯỜNG THPT CÁI NƯỚC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1


NĂM HỌC 2019-2020
MƠN HĨA HỌC 10
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM


Câu 1. Hầu hết hạt nhân các nguyên tử được cấu tạo gồm các loại hạt nào sau đây?


A. Electron, nơtron và proton. B. Nơtron và proton. C. Electron và nơtron. D. Electron và proton.


Câu 2. Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử có cùng:


A. Số khối B. Số proton. C. Khối lượng D. Số nơtron.


Câu 3. Số electron tối đa ở phân lớp s và p lần lượt là bao nhiêu?


A. 2 và 6. B. 6 và 10. C. 10 và 14. D. 2 và 4.


Câu 4. Bảng tuần hồn có bao nhiêu nhóm A?


A. 7. B. 8. C. 3. D. 4.


Câu 5. Nguyên tử các nguyên tố thuộc các nhóm IA, IIA, IIIA (trừ H) có xu hướng nhường lần lượt bao
nhiêu electron để đạt cấu hình bền?


A. Nhường 7, 6, 5. B. Nhận 1, 2, 3. C. Nhận 7, 6, 5. D. Nhường 1, 2, 3.


Câu 6. Chất khử là chất:A. Nhường electron . B. Nhận electron. C. Có số oxi hóa giảm. D. Số oxi hóa bằng 0.


Câu 7. Trong hạt nhân nguyên tử, loại hạt nào mang đi n t ch?


A. Proton B. Proton, electron C. Electron D. Electron, nơtron


Câu 8. Trong nguyên tử A có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2, Ngun tử A thuộc


A. Chu kì 2, nhóm IA B. Chu kì 3, nhóm IIIA C. Chu kì 3, nhóm IIA. D. Chu kì 2, nhóm IIA.


Câu 9. Những nguyên tử nào sau đây là đồng vị của nhau?


A. 1835X và 3517Y B. 1939X và 3717Y C. 1735X và 3517Y D. 1735X và 3717Y


Câu 10. Al (Z = 13) thuộc khối nguyên tố nào?


A. f. B. d. C. p. D. s.


Câu 11. Cấu hình electron nào sau đây là cấu hình electron của nguyên tử kim loại?


A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. C. 1s2 2s2 2p6 3s2. D. 1s2 2s2 2p3.


Câu 12. Tại vị trí nào nào sau trong bảng tuần hồn thì bán kính nguyên tử các nguyên tố lớn nhất?


A. Chu kì 7 nhóm VIIA. B. Chu kì 2 nhóm IA. C. Chu kì 7 nhóm IA. D. Chu kì 2 nhóm
VIIA.


Câu 13. Sự biến đổi tuần hồn cấu hình electron các ngun tố nhóm A được hiểu như thế nàoA. Số lớp electron tăng dần từ 1 đến 7 được lặp lại sau mỗi nhóm A.


B. Số electron ở lớp ngoài cùng tăng dẫn từ 1 đến 8 và lặp lại sau mỗi chu kì


C. Khối lượng nguyên tử các nguyên tố tăng dần khi số electron lớp ngoài cùng tăng


D. Số hi u nguyên tử tăng dẫn qua mỗi ơ ngun tố làm biến đổi cấu hình electron nguyên tử.


Câu 14. Đi n hoá trị của Ca và F trong phân tử CaF2 lần lượt là :


A. 1+ và 2+. B. 2- và 1+. C. 4+ và 2- . D. 2+ và 1- .


Câu 15. Cho nguyên tử X (Z = 20), Y (Z = 17). Cơng thức hợp chất được hình thành giữa X và Y là(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


C. X2Y với liên kết cộng hóa trị. D. XY2 với liên kết ion.


Câu 16. Liên kết cộng hóa trị trong phân tử HCl có đặc điểm:


A. Có một cặp electron chung, là liên kết đơn, phân cực.


B. Có một cặp electron chung, là liên kết đơn, khơng phân cực.


C. Có một cặp electron chung, là liên kết ba, có phân cực.


D. Có hai cặp electron chung, là liên kết đơi, không phân cực.


II. PHẦN TỰ LUẬNCâu 17. Xác định số oxi hóa từng nguyên tử, chất khử, chất oxi hóa, q trình oxi hóa, q trình khử và


lập phương trình phản ứng oxi hóa khử bằng phương thăng bằng electron.
HCl + KMnO4  KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O


Câu 18. Hợp chất của R với hiđro RH2 . Trong oxit cao nhất của nguyên tố R với oxi thì nguyên tố R
chiếm 40% về khối lượng. Tính nguyên tử khối và tên của R?


Câu 19. Cho 5,75 gam một kim loại M (nhóm IA) tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, sau phản
ứng thu được 2,8 lít khí (ở đktc) và dung dịch X.


a. Xác định tên kim loại kiềm M.(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I. Luyện Thi Online


- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường


Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II. Khoá Học Nâng Cao và HSG


- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành t ch học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghi m: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.


Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng


đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III. Kênh học tập miễn phí


- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả
các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luy n tập trắc nghi m mễn ph , kho tư li u
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×