Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

Cho trẻ thực hành an toàn giao thông

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (708.43 KB, 18 trang )

(1)

KIỂM TRA BÀI CŨCâu 1

Câu 2
(2)

29


28

27


26

25

24


23


22

21


20

19


18


17

08

02

04

05

06

07

09

16

15

01

10

11

12

13

14

03HẾT GIỜCâu 1:

Trong những câu sau,


câu nào sai khi nói về TCHH


của O

3

.A. O

3

oxh Ag thành Ag

2

O.


B. O

3

oxh ion I

-

thành I

2

.C. O

3

kém bền hơn O

2

.A

saiB

đúng
(3)

Câu 2:

H

2

O

2

có tính oxh khi


phản ứng với dãy chất nào


sau đây:
A. KNO

3

và Ag

2

O.B. KNO

2

và KI.C. Ag

2

O và KI.D. KNO

2

và Ag

2

O.29


28

27


26

25

24


23


22

21


20

19


18


17

08

02

04

05

06

07

09

16

15

01

10

11

12

13

14

03HẾT GIỜA

SaiB

Đúng


C

Sai
(4)

29


28

27


26

25

24


23


22

2120

19


18


17

08

02

04

05

06

07

09

16

15

01

10

11

12

13

14

03HẾT GIỜCâu 3:

Đ/c Oxi trong PTN


người ta dùng cách nào sau


đây?A. Điện phân nước.


B. Nhiệt phân KClO3 có MnO2 làm xúc
tác.


C. Chưng cất phân đoạn ko khí lỏng.
D. điện phân dd NaOH có màng ngăn.


A

SaiB

Đúng
(5)

Câu 4:

O

2

và O

3

là hai dạng thù


hình của nhau vì?A.

Chúng được tạo ra từ 1 nguyên tố


HH là Oxi .B.

Đều có tính oxh.
C.

Đều là đơn chất nhưng số lượng


nguyên tử trong phân tử khác nhau.D.

Có cùng số p và số n.29


28

27


26

25

24


23


22

21


20

19


18


17

08

02

04

05

06

07

09

16

15

01

10

11

12

13

14

03HẾT GIỜA

Sai


B Sai


C

Đúng
(6)

(7)

Bài 43: Lưu HuỳnhI. TCVL của lưu huỳnh
II. TCHH của lưu huỳnh
III. Ứng dụng:(8)

I. TCVL:


Là chất rắn, màu vàng, giòn , xốp, nhẹ.1, Dạng thù hình của S:


a) Dạng tà phương: (S = S8)


Tồn tại ở t0c< 95,5oc và có nhiệt độ nóng chảy


=1130c.


b) Dạng đơn tà: (S = S8)


Tồn tại từ 95,5oc đến 1190c và có nhiệt độ nóng


chảy =1190c.

(9)

2, Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với cấu tạo phân
tử và tcvl của lưu huỳnh:


Quan sát thí nghiệm


Nhiệt độ Trạng thái Màu sắc Cấu tạo p.tử


<1130c


1190c


<1130c


Rắn


Lỏng
quánh
vàng
vàng
Nâu đỏ
Mạch vòng


Vòng linh động


Chuỗi S(n)


> 4450c


14000c


17000c


hơi Da cam S6, S4
S2(10)

II. Tính chất hố học:S có các số oxh là:


=> Vừa thể hiện tính oxh và tính khử.


1) Lưu huỳnh tác dụng với Kim loại và hiđro (tính


oxh)Vd: ở t0 cao: S tác dụng với Fe, Cu, H2


ở t0 thường: S t/d với Hg.


2) Lưu huỳnh t/d với phi kim (tính khử)


Vd: S t/d với O , F …(11)

III. Ứng dụng của lưu huỳnh: sgkIV. Sản xuất lưu huỳnh:
1. Khai thác lưu huỳnh:


Để khai thác S dạng tự do, người ta dụng
thiết bị nén siêu nóng (1700c) vào mỏ S,(12)

Nước
170oC


Khơng khí


Bọt lưu huỳnh nóng
chảy(13)

2, sản xuất lưu huỳnh từ hợp chất:


a) Đốt H2S trong điều kiện thiếu khơng khí:


Ptpư:b) Dùng H2S khử SO2:


Ptpư:


(phương pháp này thu hồi được nhiều chất(14)

CỦNG CỐCâu 1: Lưu huỳnh tác dụng với nhôm theo ptpư
nào sau đây?


a. Al + S  AlS


b. 2Al + 3S  Al 2S3


c. Al + 3S  Al S


t0c


t0c


t0c


A

Sai


C Sai
(15)

CỦNG CỐCâu 2: Phản ứng của đồng với lưu huỳnh ở nhiệt
độ cao tạo ra hợp chất gì sau đây?a. Muối sunfit
b. Muối sunfat
c. Muối sunfua


A

Sai


B Sai


C

Đúng
(16)

Câu 3: Lưu huỳnh tác dụng với chất nào sau đây
ở điều kiện thường?


a. Với Al (bột)
b. Với Fe (bột)
c. Với Hg (lỏng)


A

SaiB

SaiC

Đúng
(17)

CỦNG CỐCâu 4: Lưu huỳnh thể hiện tính khử khi tác dụng
với chất nào sau đây (điều kiện có đủ)?


a. Với Na
b. Với H2c. Với Mg


d. Với H2SO4 đặc


A

Sai


B Sai


D

Đúng
(18)×