Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

Hieu thao voi ong ba cha me

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.03 MB, 16 trang )

(1)


(2)

(3)

Thứ sáu ngày 5 tháng 11 năm 2010
đạo đức


đạo đức(4)

- ë nhµ em th êng lµm


những cơng việc gì để giúp
đỡ ơng bà, cha mẹ?- Khi ông bà, cha mẹ


em bị mỏi thì em cảm
thấy nh thế nào? Lúc
đó em đã làm gỡ?(5)

HÃy bày tỏ ý kiến của mình với các
tình huống sau:(6)

- Mẹ mệt, bố đi làm mÃi ch a về. Sinh


vựng vng, bực bội vì chẳng có ai đ a Sinh
đến nhà bạn dự sinh nhật.Thái độ của(7)

Hôm nào đi làm về, mẹ cũng thấy Loan đã
chuẩn bị sẵn chậu n ớc, khăn mặt để mẹ rửa
cho mát. Loan còn nhanh nhảu giúp mẹ(8)

(9)

Ơng ngoại của Hồi rất thích chơi cây
cảnh. Hồi đến nhà bạn m ợn sách, thấy
ngồi v ờn nhà bạn có khóm hoa lạ, liền(10)

Sau giờ học nhóm, Nhâm và bạn Minh đang đùa


với nhau. Chợt nghe tiếng bà ngoại ho ở phòng
bên, Nhâm vội chạy sang vuốt ngực cho bà.(11)

-Theo em, viÖc làm nh thế nào là hiếu
thảo với ông bµ, cha mĐ?


-Chúng ta khơng nên làm gì đối với


ông bà, cha mẹ?Vì sao? Nói chuyện với ông bà, cha mẹ phải lễ phép


có th a gửi. Phải đi hỏi, về chào. Luôn quan
tâm chăm sóc tới ông bà, cha mẹ.


Chỳng ta khụng nên cãi lời ông bà cha
mẹ, không nên chỉ đòi hỏi sự quan tâm(12)

Em hãy đặt tên cho mỗi bức tranh d ới đây và
nhận xét về việc làm của bạn nhỏ trong tranh:(13)

Nếu em là bạn nhỏ trong mỗi tranh d ới
đây, em sẽ làm gì? Vì sao?


Bữa nay l ng
bà đau quá(14)

Hóy k nhng việc tốt em đã làm
đối với ông bà, cha mẹ?


Những việc ch a tốt mà em đã mắcphải đối với ơng bà, cha mẹ là gì? Giờ
nghĩ li em thy th no?


Khi ông bà, cha mẹ bị ốm chúng
ta phải làm gì?


Khi ông bà, cha mẹ đi xa về chúng ta
cần phải làm gì?


Cú cn quan tâm tới sở thích của ơng
bà, cha mẹ không? Chúng ta phải đối
xử với ông bà, cha m nh th no?


- Thế nào là hiếu thảo với ông bà, cha mẹ?


Hiu tho vi ụng bà, cha mẹ là phải biết vâng
lời, chăm chỉ học tập, tham gia làm những công
việc trong gia đình tùy theo khả năng, biết yêu
th ơng và chia sẻ buồn vui, khó nhọc của ơng bà,
cha mẹ và biết quan tâm tới sở thích của ơng(15)

Ông bà, cha mẹ là những ng ời đã sinh
thành, nuôi d ỡng chúng ta nên ng ời. Vì
vậy, chúng ta phải hiếu thảo với ông bà,
cha mẹ.


Công cha nh núi Thái Sơn(16)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×