Tải bản đầy đủ (.pdf) (7 trang)

Đề KSCL lần 1 năm 2020 môn Ngữ Văn 10 - Trường THPT Đồng Đậu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (905.9 KB, 7 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯƠNG LẦN 1


TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU NĂM HỌC: 2019 - 2020
MÔN: NGỮ VĂN 10
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)


Đọc đoạn trích sau:


Đứng trước một xã hội học tập trọn đời, các bạn trẻ hiện nay, dù có những dự định như thế nào trong
cuộc mưu sinh sau này, trước tiên nên xây dựng một quan niệm như thế này: dù sau này làm bất kì
nghề nghiệp gì, các bạn đều phải dựa vào sức lao động của bản thân để ni sống chính mình và gia
đình, sau đó là cống hiến cho xã hội. Bởi vì trong xã hội hiện đại, mỗi người tự sắp xếp lên kế hoạch
cho chính mình, khơng biến mình trở thành gánh nặng cho xã hội. Dựa vào sức lao động của mình để
có được tất cả những gì mình muốn, gặt hái những thành công trong lao động nghề nghiệp của mình.
Đó chính là sự cống hiến của mình cho xã hội. Trên cơ sở đó, nếu bạn có tài năng nhiều hơn, thì cả
một chân trời rộng mở để bạn thử sức, trời cao thỏa sức chim bay, biển rộng thỏa sức cá bơi lội. Vô
vàn các cơ hội, vô số những ngành nghề xứng đáng để bạn dâng hiến cả đời. Chúng ta đều biết giáo
dục trọn đời và giáo dục mở rộng là giấy thông hành để bước vào xã hội học tập, cũng là giấy thông
hành để bước vào xã hội kinh tế tri thức. Giáo dục trong xã hội học tập sẽ có những thay đổi mang
tính cách mạng, trước tiên là sự thay đổi sứ mệnh của giáo dục. Sứ mệnh mới của giáo dục là: Giữ gìn
tinh thần tự lập và sức sáng tạo của mỗi người mà không từ bỏ những nhu cầu của người ấy trong
cuộc sống thực tế.


Truyền bá văn hóa nhân loại chứ khơng dùng những khn mẫu đúc sẵn để đè nén nó. Khích lệ mỗi
người phát huy tài năng, năng lực và phương thức biểu đạt cá nhân nhưng không tiếp tay cho chủ
nghĩa cá nhân.Coi trọng tính độc đáo của mỗi người nhưng khơng bỏ qua “sáng tạo cũng là một hoạt
động tập thể ”.


(Trích Học cách học tập, Chu Nam Chiếu, Tôn Vân Hiển NXB Kim Đồng, 2016, tr.106 – 107)Thực hiện các yêu cầu:


Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.(0,5 điểm)


Câu 2. Hãy chỉ ra lời khuyên của tác giả dành cho các bạn trẻ hiện nay khi đứng trước một xã hội học
tập trọn đời.(0,5 điểm)


Câu 3. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu văn: Trời cao thỏa sức chim bay, biển rộng
thỏa sức cá bơi lội.(1,0 điểm)(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
II. PHẦN LÀM VĂN (7,0 điểm)


Câu 1 (2,0 điểm)


Từ nội dung đoạn trích ở phần Đọc hiểu, anh/ chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 từ) trình bày
suy nghĩ về chủ đề: Sự sáng tạo của mỗi con người.


Câu 2 (5,0 điểm)(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
TRƯỜNG THPT ĐỒNG ĐẬU NĂM HỌC: 2019 - 2020


MÔN: NGỮ VĂN 10
I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)


Câu 1:


Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận/ phương thức nghị luận


Câu 2:


Tác giả khuyên bạn trẻ nên xây dựng cho mình quan niệm: “dù sau này làm bất kì nghề nghiệp gì, các
bạn đều phải dựa vào sức lao động của bản thân để ni sống chính mình và gia đình, sau đó là cống
hiến cho xã hội.”


Câu 3:


Tác dụng của biện pháp tu từ ẩn dụ trong câu văn: Trời cao thỏa sức chim bay, biển rộng thỏa sức cá
bơi lội :


 Làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho câu văn, làm cho cách diễn đạt thêm sinh động.


 Góp phần thể hiện nội dung: Cuộc đời là cả một không gian vô cùng rộng lớn, là môi trường
mà con người thỏa sức bộc lộ tài năng, niềm đam mê, sự cống hiến của mình trong cuộc đời.
Câu 4:


Học sinh trình bày được suy nghĩ riêng của mình, có lý giải hợp lý, thuyết phục. Sau đây là một số gợi
ý:


 Nỗ lực học tập thật chăm chỉ để có tri thức, rèn luyện nhân cách để trở thành những người có
ích cho gia đình và xã hội.


 Sống tích cực, đóng góp tài năng trí tuệ của mình cho xã hội .


 Cống hiến, sáng tạo không ngừng để bản thân có cuộc sống tốt đẹp hơn và đóng góp dựng xây
phát triển cộng đồng...


II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1:a. Yêu cầu về hình thức:


 Viết đúng 01 đoạn văn, khoảng 200 từ.


 Viết theo cấu tạo của đoạn văn: diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp… -- Trình bày bố cục mạch
lạc, rõ ràng.


b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận:
Sự sáng tạo của mỗi con người.(4)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4
Triển khai vấn đề nghị luận thành một đoạn văn hồn chỉnh, lơgic; vận dụng tốt các thao tác lập luận;
kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; rút ra được bài học cho bản thân.


Giải thích:


Sáng tạo nghĩa là tìm ra cái mới, làm điều gì đó mới mẻ, hoặc khác biệt so với cái trước đó. Sáng tạo
cịn là say mê, tìm tòi để tạo ra những giá trị mới về vật chất, tinh thần hoặc tìm ra cách giải quyết
mới mà khơng bị gị bó phụ thuộc vào cái đã có.


Bàn luận:


 Trong mỗi con người ln tiềm tàng sự sáng tạo. Sáng tạo sẽ giúp cho xã hội phát triển, đời
sống con người được nâng cao.


 Cuộc sống luôn biến đổi không ngừng đòi hỏi con người phải phải thay đổi, phải sáng tạo. Nếu
cứ mãi neo mình theo lối mịn không những đánh mất cơ hội của bản thân mà còn kéo lùi sự
phát triển của văn minh nhân loại. Người có tính sáng tạo là người hăng say làm việc và khơng ngừng tìm tịi cái mới. Họ khơng
dễ dàng chấp nhận những gì hiện có, sẵn có.


 Sáng tạo là phẩm chất cần thiết của người lao động trong xã hội hiện đại. Nó giúp con người
khẳng định mình, vượt qua những ràng buộc của hồn cảnh, của cái đã có.


 Sáng tạo giúp cho con người thay đổi, vượt qua cái cũ để hướng tới những cái mới tốt hơn.
Sản phẩm của sự sáng tạo ln có ích cho người làm ra nó và có ích cho mọi người. Sáng tạo
nhỏ có thể làm thay đổi một cá nhân hay một tập thể nhỏ. Sáng tạo lớn có thể thay đổi cả tập
thể lớn. Sáng tạo vĩ đại làm thay đổi mọi mặt, mọi phương diện của đời sống xã hội.


(HS có thể lấy dẫn chứng để chứng minh)


 Phê phán những người bảo thủ, ngại khó, ngại khổ, khơng dám sáng tạo, khơng có tinh thần
tiếp nhận những cái mới.


 Tuy nhiên, sáng tạo cũng cần trên cơ sở khoa học, hợp lí, kế thừa và phát huy những cái tốt đã
có để tạo ra cái mới tốt hơn, phù hợp hơn.


Ba i ho c nha n thư c va ha nh đo ng:


 Siêng năng, cần cù, chăm chỉ là yếu tố tạo nên sự sáng tạo.


 Chỉ có học tập, lao động mới làm lộ phát khả năng sáng tạo của con người, mới có thể tạo dựng
nên một tương lai tốt đẹp.


d. Chính tả, ngữ pháp


Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu ngữ pháp tiếng Việt.
e. Sáng tạo:
(5)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 5
Câu 2:


a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận: có đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Mở bài nêu được vấn
đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài kết luận được vấn đề.


b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Vẻ đẹp hình tượng nhân vật Đăm Săn trong đoạn trích “Chiến
thắng Mtao Mxây”.


c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và vận dụng tốt
các thao tác lập luận (đặc biệt là thao tác phân tích…); kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng.
Thí sinh có thể triển khai bài làm theo nhiều cách nhưng phải đảm bảo những nội dung chính sau:
Khái quát vấn đề:


Khái quát về sử thi Đăm Săn, đoạn trích “Chiến thắng Mtao Mxây”, nhân vật Đăm Săn.
Cảm nhận:


Nội dung:


Vẻ đẹp hào hùng của Đăm Săn khi đến nhà Mtao Mxây:


 Bước chân đến lãnh thổ của kẻ thù, Đăm Săn hiện lên trong tư thế hiên ngang, đĩnh đạc, quyết
liệt thách đấu kẻ thù: “Ta thách nhà ngươi đọ dao với ta đấy”.


 Tỏ ra cao thượng, coi thường Mtao Mxây: “Đến con lợn nái của nhà ngươi dưới đất, ta cũng
không thèm đâm nữa là”, “đến con trâu của nhà ngươi trong chuồng, ta cũng không thèm đâm
nữa là”.


=> Thái độ quyết liệt của Đăm Săn khiến cho Mtao Mxây mặc dù trang bị đầy mình nhưng vẫn tỏ ra


run sợ (tần ngần, do dự, đắn đo...)


Vẻ đẹp hào hùng của Đăm Săn trong cuộc chiến với Mtao Mxây:


 Hiệp 1: Khi Mtao Mxây múa khiên trước, Đăm Săn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, thản nhiên (điều
này bộc lộ bản lĩnh, sự khôn khéo của chàng) .


 Hiệp 2: Đăm Săn múa khiên “một lần xốc tới, chàng vượt một đồi tranh. Một lần xốc tới nữa,
chàng vượt một đồi lồ ô. Chàng chạy vun vút qua phía đơng, vun vút qua phía tây” và lập tức
Mtao Mxây hoảng hốt bỏ chạy “Mtao Mxây bước cao bước thấp chạy hết bãi tây sang bãi
đông....vung dao chém phập một cái, nhưng chỉ vừa trúng cái chão cột trâu”. Mtao Mxây mỉa
mai Đăm Săn, chàng bảo Hơ Nhị quăng cho miếng trầu. Đăm Săn nhận được miếng trầu và sức
của chàng tăng lên gấp bội.(6)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 6
múa dưới thấp, gió như lốc.(...)Khi chàng chạy nước kiệu, quả núi ba lần rạn nứt, ba đồi tranh
bật rẽ bay tung...”.


 Hiệp 4: Đăm Săn vừa múa khiên vừa đuổi đánh Mtao Mxây. Khi đã thấm mệt, chàng được thần
linh giúp sức, đuổi theo và giết chết kẻ thù (dẫn chứng).


=> Luôn giữ thế chủ động, nhanh nhẹn, dũng cảm, khôn khéo, Đăm Săn đã chiến thắng, giành lại được
người vợ yêu quý, đòi lại danh dự, được sở hữu tất cả của cải, dân làng, tôi tớ của Mtao Mxây khiến
chàng càng thêm giàu có và quyền uy.


Vẻ đẹp của Đăm Săn trong cảnh ăn mừng chiến thắng:


 Hình ảnh Đăm Săn sáng đẹp nhất trong bức tranh sinh hoạt tập thể đó là trong lễ ăn mừng
chiến thắng. Người anh hùng sử thi trở thành trung tâm miêu tả của bức tranh này: Lời nói đầy sức mạnh quyền uy, thu hút, kêu gọi mọi người: “Ơ các con, hãy đi lấy rượu bắt
trâu (...)Hỡi anh em trong nhà, hỡi bà con trong làng(...)Hãy đánh lên các chiêng có tiếng âm
vang..."


 Hình hài, dáng vẻ phi thường, vạm vỡ, một vẻ đep đậm chất sử thi: “chàng năm trên võng, tóc
thả trên sàn, hứng tóc chàng ở dưới đất là một cai nong hoa", "đôi mắt long lanh như chim
ghếch ăn hoa tre” , “bắp chân chàng to bằng cây xà ngang, bắp đùi chàng to bằng ống bễ, sức
chàng ngang sức voi đực, hơi thở ầm ầm tựa sấm dậy...”


 Qua trang phục thể hiện sự oai nghiêm và uy quyền, giàu có: “đầu đội khăn nhiễu, vai mang
nai hoa”, “ngực cuốn héo một tấm mền chiến, mình khốc một tấm áo chiến, tai đeo nụ, sát
bên mình nghênh ngang đủ giáo gươm”...


Nghệ thuật khắc họa nhân vật:


 Ngơn ngữ trang trọng, giàu hình ảnh, giàu nhịp điệu.


 Phép so sánh, phóng đại được sử dụng có hiệu quả cao (các hình ảnh, sự vật được đem ra làm
chuẩn trong so sánh đều lấy từ thiên nhiên, vũ trụ để đo kích cỡ người anh hùng).


Đánh giá


Đăm Săn là một anh hùng trọng danh dự, gắn bó với hạnh phúc gia đình và thiết tha với cuộc sống
bình yên, phồn vinh của thị tộc. Chàng mang những vẻ đẹp tượng trưng cho phẩm chất của cộng đồng
người Tây Nguyên thời cổ đại.


d.Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.(7)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 7
Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh,


nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh
nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các
trường chuyên danh tiếng.


I.Luyện Thi Online


-Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây


dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.


-Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các


trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.


II.Khoá Học Nâng Cao và HSG


-Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các em HS


THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


-Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành


cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi
HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III.Kênh học tập miễn phí-HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả


các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư
liệu tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


-HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi


miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×