Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 11 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Giai Xuân

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (660.98 KB, 4 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


TRƢỜNG THPT GIAI XUÂN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH HỌC


TỔ TOÁN CHƢƠNG 2 & 3 - KHỐI 11


Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)


Họ và tên: ………. Lớp: ………


1. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


Câu 1: Trong không gian cho ba điểm phân biệt khơng thẳng hàng, ta có thể xác định được nhiều nhất


bao nhiêu mặt phẳng phân biệt?


A.1. B.2. C.3. D.4.


Câu 2: Các yếu tố nào sau đây xác định môt mặt phẳng duy nhất?


A.Ba điểm. B.Một điểm và một đường thẳng.
C.Hai đường thẳng cắt nhau. D.Bốn điểm.


Câu 3: Cho hình chóp S ABCD. ,có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M N K, , lần lượt là trung điểm
của BC DC SB, , . Giao điểm của MNvà mặt phẳng

SAKA.Giao điểm của MNAK. B.Giao điểm của MNSK.
C.Giao điểm của MNAD. D.Giao điểm của MNAB.


Câu 4: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sauA.Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phẳng phân biệt thì chéo nhau.
B.Hai đường thẳng khơng có điểm chung thì chéo nhau.


C.Chỉ hai đường thẳng chéo nhau thì khơng có điểm chung.
D.Hai đường thẳng phân biệt khơng song song thì chéo nhau.


Câu 5: Trong không gian cho hai đường thẳng phân biệt ab. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa


ab.


A.1. B.2. C.3. D.4.


Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của


SASB. Giao tuyến của hai mặt phẳng (MNO)(ABCD)


A. OA. B.OM. C.ON. D.Đường thẳng d đi qua O d// AB.


Câu 7: Nếu hai mặt phẳng

   

 ,  cắt nhau và cùng song song với dường thẳng d thì giao tuyến của


 

 và

 

 sẽ


A.Trùng với .d B.Song song hoặc trùng vớid.
C.Song song với .d D.Cắt .d


Câu 8: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A.Nếu

   

 / /  vàa

 

 ,b

 

 thìa/ / .bB.Nếu / /a ba

 

 ,b

 

 thì

   

 / /  .
C.Nếu a/ /

 

 vàb/ /

 

 thìa/ / .b


D.Nếu

   

 / /  và a

 

 thìa/ /

 

 .


Câu 9: Trong khơng gian, hình biểu diễn của một hình bình hành khơng thể là hình nào trong các hình


sau đây?


A.Hình thang. B.Hình bình hành. C.Hình vng. D.Hình chữ nhật.


Câu 10: Trong khơng gian cho ba điểm không thẳng hàng A B C, , và một điểm M tùy ý trong không
gian. Với mọi vị trí của điểm M,ta ln có(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


Câu 11: Cho đường thẳng dcó vector chỉ phương a. Vector nào sau đây không là vector chỉ phuoeng


của d?


A.2 .a B. 1 .
2a


 C.0. D.ka

k 0 .Câu 12: Hãy chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau


A.Nếu đường thẳng d vng góc với hai đường thẳng cắt nhau nằm trong mặt phẳng

 

 thì d vng
góc với

 

 .


B.Nếu đường thẳng d vng góc với

 

 thì dvng góc với mọi đường thẳng nằm trong

 

 .


C.Nếu một đường thẳng dvng góc với hai cạnh của một hình bình hành thìdvng góc với hai cạnh


cịn lại của hình bình hành đó.


D.Nếu một đường thẳng d vng góc với hai cạnh của một tam giác thì d vng góc với cạnh thứ ba.


Câu 13: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau


A.Nếu n có giá song song với mặt phẳng

 

 thì n là một vector pháp tuyến của mặt phẳng

 

 .


B.Nếun là một vector pháp tuyến của mặt phẳng

 

 thìka

k 0

cungxlaf một vector pháp tuyến của


 

 .


C.Nếu mặt phẳng

 

 có cặp vector chỉ phương

 

a b; và nhận n làm vector pháp tuyến thì n a. 0 và
. 0.


n b


D.Một mặt phẳng có vơ số cặp vector chỉ phương.


Câu 14: Chứ tứ diện SABC có tam giác ABCvuông tại BSA

ABC

.
Hãy chọn khẳng định đúng?


A.SA

SBC

. B.SC

SAB

. C.BC

SAB

. D.AC

SAB

.


Câu 15: Cho hai đường thẳng a b, lần lượt có vector chỉ phương là u0và v0. Hãy tìm mệnh đề saitrong các mệnh đề sau
A.Nếu ab thì .u v0.
B.Nếu .u v0 thìab.


C.Nếu gọi là góc giữa abthì:cos . .
.
u v
u v


 


D. Nếu gọi  là góc giữa abthì:cos . .
.


u v
u v
 


Câu 16: Cho ba đường thẳng a b c, , .Hãy chỉ ra mệnh đề sai trong các mệnh đề sau
A.Nếu / /a b thì

   

a, c  b, c .


B.Nếu / /c b thì

   

a, c  a b, .
C.Nếu / / ca thì

 

a, c 0.


D.Nếu ab thì

   

a, c  b, c .


Câu 17: Tập hợp các điểm M trong không gian cách đều hai điểm AB là tập hợp nào sau đây?
A.Đường thẳng trung trực cuả đoạn AB.B.Mặt phẳng trung trực của đoạn AB.


C.Một mặt phẳng song song với AB.


D.Một đường thẳng song song với AB.(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


giữa SCvà mặt phẳng

ABCD


A. 0


30 . B. 0


45 . C. 0


60 . D. 0


90 .


Câu 19: Cho tứ diệnOABCOA OB OC, , đơi một vng góc và OA OB OC1(hình vẽ bên). Tính
góc giữaAB và mặt phẳng

OBC

?


A.30 .0 B. 45 .0 C. 60 .0 D. 90 .0


Câu 20: Cho hình chóp S ABC. có SASBSCABACa BC, a 2. Tính góc giữa hai đường
thẳng ABSC.


A.120 .0 B. 45 .0 C. 60 .0 D. 90 .02. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)


Cho hình chóp S ABCD. ,có ABCD là hình vng cạnh a, SB vng góc với mặt đáy

ABCD

,


6
2
a
SB .


/


a Xác định giao điểm của MNvới

SBD

.
/


b Chứng minh rằng:CD vuông với

SBC

.
/


c Gọi M N, lần lượt là trung điểm SA SC, . Chứng minh rằng:MN vng góc với SD.


/(4)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tƣơng lai


Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sƣ phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.


I. Luyện Thi Online-Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


-Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II. Khoá Học Nâng Cao và HSG


-Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chuyên dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


-Bồi dƣỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng
đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III. Kênh học tập miễn phí


-HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chƣơng trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả
các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


-HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×