Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

tho co day con

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (103.07 KB, 3 trang )

(1)

Lưu Thị Kim Thanh Giáo án hội thi giáo viên giỏi trường


GIÁO ÁN HỘI GIẢNG


CHỦ ĐỀ: PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
LĨNH VỰC: PTNN


MÔN : VĂN HỌC


ĐỀ TÀI: THƠ CÔ DẠY CON


Bùi Thị Tình
I Mục đích u cầu:


1. Kiến thức:


- Trẻ hiểu nội dung bài thơ: Bé đi đúng luật an toàn giao thông.


- Trẻ thuộc bài thơ và biết thể hiện tình cảm khi đọc, đọc với giọng vui tươi ,
hồn nhiên, diễn cảm.


2. Kĩ năng:


- Rèn chất giọng cho trẻ , diễn cảm, điệu bộ khi đọc thơ.
3. Thái độ:


- Đoàn kết, hợp tác với nhóm bạn để cùng tham gia đọc thơ.


- Thơng qua nội dung bài thơ giáo dục trẻ biết thực hiện đúng luật an tồn
giao thơng, biết được các loại phương tiện giao thông.II.Chuẩn bị môi trường hoạt động:
* Đồ dùng và phương tiện:


Máy vi tính, giáo án điện tử, một số hình ảnh về các phương tiện giao
thông, bài hát về các phương tiện giao thông. Đồ dùng, đồ chơi bằng các
phương tiện giao thông.


* Phương pháp:


Trực quan, đàm thoại, trãi nghiệm, động viên khích lệ.
III. Các hoạt động dạy học:


HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ


*Hoạt động 1: Ổn định


- Cô cho cháu hát bài “ Em đi chơi thuyền
các cháu vừa hát bài hát nói về gì? Cơ nói :
Thế phương tiện giao thông này thuộc loại
phương tiện đường gì? . Cơ nói: Bài hát nói về
phương tiện giao thông đấy các con. Các con
ơi cô cũng có một số hình ảnh về các phương
tiện giao thơng trên màn ảnh nhỏ các con có
thích xem khơng nào? Thế cơ cháu mình cùng
đến xem màn ảnh nhỏ nào?


* Hoạt động 2: * Hoạt động 2:
- Bé vui trên màn ảnh nhỏ:


- Cơ trình chiếu một số hình ảnh về phương-Trẻ cùng tham gia hát bài em đi
chơi thuyền.


- Trẻ trả lời.
- Trẻ trả lời


- Cả lớp cùng hát bài “Em tập lái ô
tô” đến màn ảnh nhỏ xem.(2)

Lưu Thị Kim Thanh Giáo án hội thi giáo viên giỏi trường


tiện giao thông cho các cháu quan sát trên màn
ảnh nhỏ cho các cháu xem. Cơ cùng trẻ trị
chuyện: Các con được xem những hình ảnh gì?
Trẻ kể. Cơ nói đúng rồi cơ cháu mình vừa xem
những hình ảnh về phương tiện giao thơng.Các
hình ảnh này rất đẹp phải khơng các con? Từ
những hình ảnh đẹp này mà nhà thơ Bùi Thị
Tình đã có nhiều nổi niềm say mê cảm hứng
và đã viết nên nhiều bài thơ về phương tiện
giao thơng . Trong đó có bài thơ cơ dạy con
mà mà giờ học hôm nay cô dạy các con đó.Thế
các con hãy lắng nghe nhé.


* Hoạt động 3:- Cô đọc thơ lần 1 diễn cảm
điệu bộ. Giới thiệu tác giả.


Tóm tắt chung : Bùi Thị Tình đã viết nên bài
thơ này nhằm nhắc nhở các con phải thực hiện


đúng luật giao thông để tránh xảy ra tai nạn
đáng tiếc đấy các con.


+ Cơ đọc thơ lần 2 theo hình ảnh


+ Dạy trẻ đọc thơ : Cô cho cả lớp đọc thơ 1 lần
+ Nhóm ban trai , gái-


+ Cơ nói bắn tên bắn tên :gọi 3-4 cháu đọc
+ Trị chơi : Bé với đồng dao: Cả lớp đọc đồng
dao lồng vào đó cá nhân đọc thơ .


+ Đọc đối đáp 2 đội.


* Hoạt động 4: Trò chơi “Bé nào nhanh
nhất”


Cho trẻ chia 2 đội.


Trên màn hình có hình ảnh phương tiện giao
thơng; Mỗi đội đại diện lên kích và chọn vào
phương tiện giao thơng mà mình thích , màng
hình sẽ xuất hiện câu hỏi, nhiệm vụ của cả đội
là đại diện lên thực hiện đúng theo yêu cầu
nội dung câu hỏi nhưng với điều kiện là, đội
nào có tín hiệu nhanh nhất sẽ được dành quyền
mở nốt nhạc trước.


Câu 1: Bé hãy kể những phương tiện giao
thơng có trong bài thơ?Câu 2: Có mấy loại phương tiện giao thông


- Trẻ quan sát
- Trẻ trả lời


- Trẻ lắng nghe


- Trẻ quan sát và lắng nghe
- Trẻ đọc thơ


Trẻ chia thành 2 đội, tham gia trò
chơi, hội ý để trả lời.(3)

Lưu Thị Kim Thanh Giáo án hội thi giáo viên giỏi trường


trong bài thơ?A: 3 loại
B: 2 loại


Câu 3: Để thực hiện đúng luật an tồn giao
- thơng con phải làm gì?


Câu 4: Vì sao con phải thực hiện đúng luật
an tồn giao thơng?


Cơ tổng kết khen thường 2 đội.


-Trò chơi: Bé chọn đúng phương tiện giao
thông – cô chia lớp thành hai đội bật qua vạch
-Trò chơi: Bé chọn đúng phương tiện giao


thông – cô chia lớp thành hai đội bật qua vạch
để chọn đúng phương tiện giao thơng có trong
bài thơ. Nếu đội nào chọn được nhiều phương
tiện giao thơng thì đội ấy thắng cuộc trong trị
chơi này. Cơ cho cháu kể về phương tiện giao
thơng mà trẻ thích thành câu chuyện ngắn.
để chọn đúng phương tiện giao thơng có trong
bài thơ. Nếu đội nào chọn được nhiều phương
tiện giao thơng thì đội ấy thắng cuộc trong trị
chơi này. Cô cho cháu kể về phương tiện giao
thơng mà trẻ thích thành câu chuyện ngắn.


* Hoạt động kết thúc: - Kết thúc cô cùng các
cháu hát múa minh hoạ bài: “ Chúng em với
an toàn giao thơng”. Cơ giáo dục các cháu cơ
nói bạn nhỏ trong bài thơ rất ngoan bạn thực
hiện đúng luật giao thơng cịn các con thì sao?
Trẻ trả lời. Các con phải biết khi ra đường các
con nhớ đi sát lề đường, đi bên tay phải, khi
qua đường phải có người lớn dắt , khi đến ngã
tư đường phố các con phải nhắc nhở bố mẹ
khi có đèn xanh thì đứng lại, đèn đỏ qua
đường, đèn vàng chờ đợi các con nhé.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×