Tải bản đầy đủ (.ppt) (13 trang)

Hanh trinh cua bay ongTDl op 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.05 MB, 13 trang )

(1)


(2)Thứ tư, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Thứ tư, ngày 10 tháng 11 nm 2010Tp c:Tp c:Kiểm tra bài cũ:Đọc diễn cảm phần 1Đọc diễn cảm phần 1Bài Mùa thảo quảBài Mùa thảo quảThảo quả báo hiệuThảo quả báo hiệuvào mùa bằng cáchvào mùa bằng cáchnào?
(3)

(4)Thứ tư, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Thứ tư, ngày 10 tháng 11 năm 2010
Tập đọc:Tập đọc:

Hành trình của bầy ong


Nguyễn Đức Mậu

Ta chia bi thnh 4 đoạn như sau:Đoạn 1

: Từ đầu….

mở ra sắc màu

.Đoạn 2

:

Tìm nơi thăm thẳm…khơng tên…Đoạn 3

:

Bầy ong…vào mật thơm.
(5)

1. Luyện đọc :


- T

khỳ:


2. Tìm hiểu bài :- Cõu:


Bầy ong rong ruổi trăm miền


Rù rì đơi cánh nối liền mùa hoa.
Nối rừng hoang với biển xa


Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngo.


í 1: Hành trình vô tận của bầy ongrong ruổi


- đẫm nắng trời, nẻo đ ờng xa
- bay trọn đời, thời gian vô tận


- bờ biển sóng tràn
- quần đảo khơi xa


m,


đẫ
Thứ tư, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Thứ tư, ngày 10 tháng 11 nm 2010Tp c:Tp c:

Hành trình của bầy ong


Nguyễn Đức MËu


Những chi tiết nào


trong khổ thơ đầunói lên hành trình


vơ tận của bầyong?
Bầy ong đến tìm


mật ở những nơi


nào? Nơi ong đếncó vẻ đẹp gì đặc


biệt?
(6)

(7)

(8)

1. Luyện đọc :


- T

ừ khú:


2. T×m hiĨu bµi :- Câu:


Bầy ong rong ruổi trăm miền


Rù rì đơi cánh nối liền mùa hoa.
Nối rừng hoang với biển xa


Đất ni õu cng tỡm ra ngt ngo.


í 1: Hành trình vô tận của bầy ong


rong ruổi


- m nng tri, nẻo đ ờng xa
- bay trọn đời, thời gian vơ tận


- bờ biển sóng tràn
- quần đảo khơi xam,


đẫ
Thứ tư, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Thứ tư, ngày 10 tháng 11 năm 2010Tập đọc:Tập đọc:

Hành trình của bầy ong


Nguyễn Đức Mậu


Em hiu ngha cõu thơ
“Đất nơi đâu cũng tìm


ra ngọt ngào” thế
no ?


- thăm thẳm rừng sâu


í2: Nh ng n i ong n tìm m t


í3: Loài ong chăm chØ, cÇn cï


Qua hai dịng thơ
cuối bài, tác giả
muốn nói điều gì vềcơng việc của lồi
ong ?


- Bầy ong giữ hộ cho ng ời những
giọt mật thơm ngon, qua các mùa
hoa đã tàn phai

.
(9)

1. Luyện đọc :- Từ khó:2. T×m hiĨu bµi :- Câu:


Bầy ong rong ruổi trăm miền


Rù rì đơi cánh nối liền mùa hoa.
Nối rừng hoang với biển xa


Đất ni õu cng tỡm ra ngt ngo


í1:Hành trình vô tận cđa bÇy ong


rong ruổi Ý2:Những nơi ong đến tìm mật


Ý4: Ca ngợi công việc của bầy ong
m,í3: Loài ong chăm chỉ, cần cù, sáng t¹o


Bài thơ ca ngợi những phẩm chất đáng quý của bầy ong: cần cù


làm việc, tìm hoa gây mật, giữ lại cho con ng ời những mùa hoa đã


tàn phai,để lại h ơng thơm, vị ngọt cho đời.Nội dung:
Thứ tư, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Thứ tư, ngày 10 tháng 11 năm 2010Tập đọc:Tập đọc:

Hµnh trình của bầy ong(10)Chắt trong vị ngọt mùi hươngLặng thầm thay những con đường ong bay.Trải qua mưa nắng vơi đầyMen trời đất đủ làm say đất trời.


Bầy ong giữ hộ cho ngườiNhững mùa hoa đã tàn phai tháng ngày.
(11)

(12)

Theo em, bài thơ ca

(13)

Kính chúc các thầy côKính chúc các thầy côMạnh khoẻ H¹nh phóc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×