Tải bản đầy đủ (.ppt) (21 trang)

van hoa co dai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.3 MB, 21 trang )

(1)

* CHỮ VIẾT:


- CHỮ TƯỢNG HÌNH


CHỮ GIÁP CỐT
(TRUNG QUỐC)
CHỮ TƯỢNG HÌNH(2)

(3)

*TỐN HỌC:


+ NGHĨ RA PHÉP ĐẾM
ĐẾN 10


+ GIỎI VỀ HÌNH HỌC
+ TÍNH ĐƯỢC SỐ


π = 3.16


- NGƯỜI AI CẬP CỔ ĐẠI:


10 = Π


100 = פ1 = I1000 =- NGƯỜI LƯỠNG HÀ
GIỎI VỀ SỐ HỌC(4)

* Y HỌC:
(5)

* KIẾN TRÚC:


- KIM TỰ THÁP( AI CẬP)(6)

- THÀNH BABILON VÀ VƯỜN TREO BABILON
(LƯỠNG HÀ)(7)

(8)

* ĐIÊU KHẮC:(9)

TƯỢNG HOÀNG(10)

(11)

- ĐẠT MỘT TRÌNH ĐỘ KHÁ CAO TRONG CÁC
LĨNH VỰC GẮN VỚI TÊN TUỔI CÁC NHÀ KHOA
HỌC NỔI DANH


+ TỐN HỌC: TA-LÉT, PI-TA-GO, Ơ-CƠ-LÍT(12)

+ VẬT LÝ HỌC: ÁC-SI-MÉT(13)

+ TRIẾT HỌC: PLA-TÔN, A-RI-XTỐT(14)

+ SỬ HỌC: TUY-XI-ĐÍT, HÊ-RƠ-ĐỐT


+ ĐỊA LÝ HỌC: STƠ-RA-BÔN(15)

(16)

VĂN HỌC:


- SỬ THI I-DI-ÁT VÀ Ô-ĐI-XÊ( HÔ-ME)
(17)

(18)

KIẾN TRÚC VÀ ĐIÊU KHẮC:(19)

(20)

- ĐIÊU KHẮC:


TƯỢNG NỮ THẦN(21)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×