Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

Bai 11Nguoi di san va con nai

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (12.5 MB, 12 trang )

(1)


(2)

Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010
Kể chuyện:


Kể chuyện về một lần đi thăm cảnh đẹp ở địa
phương em hoặc ở nơi khác.(3)

(4)

(5)

Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010
Kể chuyện:(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010
Kể chuyện:


* Kể chuyện trong nhóm:
-Mỗi nhóm 5 em.


-Mỗi em kể một đoạn theo tranh.
-Dự đoán kết thúc câu chuyện:


+Người đi săn có bắn con nai khơng?
+Chuyện gì sẽ xảy ra sau đó ?(11)

Thứ năm ngày 21 tháng 10 năm 2010
Kể chuyện


* Thi kể chuyện trước lớp:


* Câu chuyện muốn nói với chúng ta điều gì?


Câu chuyện muốn nói với chúng ta hãy yêu(12)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×