Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

55 cách để sống có kỉ luật

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.96 MB, 66 trang )

cách đé
Sống có kỉ luật
55 ways*

To Be
Disciplined

n o

NHÀ XUẤT BẢN
ĐẠI HC S PHM

ô

m

ã


Ma

Tủ s á c h _________ ,

ĨNĂNCSOỊIC

Người dịch; NGUYỀN THU HƯƠNG


i

cách để
Sống có kỉ luật
55 ways
To Be
Disciplined

NHÀ XUẤT BÀN ĐAI HOC

sư PHAM

d à n h cho

Học s in h


MỤC LỤC
Lời giới th iệ u .......................................................................................................... 5
1. Cha mẹ cần có sự thống nhất trong cách dạy con.................................... 6
2. Cha mẹ cần gương m ẫu................................................................................... 7
3. Nghe lời nhắc nhở của người lớn...................................................................8
4. Tăng cường mối liên kết giữa các thành viên trong gia đ ìn h ................. 9
5. Sự kiên q u y ế t.................................................................................................. 10
6. Cho con quyền được lựa ch ọ n .....................................................................11
7. Bắt chước..........................................................................................................12
8. Quyết tâm thực hiện mục tiêu.....................................................................13
9. Tự làm một số công việc vừa sức............................................................... 14
10. Lập thời gian biểu .......................................................................................15
11. Tác dụng của sự khen ng ợ i....................................................................... 15

12. Tham gia các hoạt động khác....................................................................17
13. Lập kế hoạch................................................................................................ 18
14. Lí do xác đáng.............................................................................................. 1 9
15. Giải thích về các quy tắc trong lớp h ọ c .................................................. 21
16. Đối xử công bằng giữa các học s in h ........................................................22
17. Không làm gián đoạn bài giảng trên lớp.................................................. 23
18. Cư xử tế n h ị.................................................................................................. 24

sscáchđể
sốnscóMUỘt


MỤC LỤC
19. Sức mạnh của sự hài hước......................................................................... 25
20. Nắm được yêu cầu của bài học................................................................. 26
21. ứng xử khi con phạm lỗ i.............................................................................27
22. Tận dụng thời gian trống trên lớp............................................................29
23. Kiên định........................................................................................................30
24. Mỗi ngày là một ngày vu i........................................................................... 31
25. Tìm hiểu và khuyên nhủ.............................................................................32
26. Sự thân t h iế t ................................................................................................33
27. Khiển trách học s in h ...................................................................................34
28. Hình thức xử lí phù hợp để giữ trật tự lớp học.......................................35
29. Giao tiếp bằng m ắt...................................................................................... 36
30. Tôn trọng ý tưởng...................................................................................... 37
31. Ghi nhớ tên các thầy cô giáo..................................................................... 38
32. Cảm on khi được người khác quan tâm .................................................... 39
33. Giữ bình tĩn h ..................................................................................................4 0
34. Hồn thành nhiệm vụ học t ậ p ................................................................. 41
35. Thể hiện sự tự tin ........................................................................................ 42

36. Trung th ự c ....................................................................................................43
37. Tốt bụn g....................................................................................................... 4 4

ss cách để
sốngcókỉUiật


MỤC LỤC
38. Biết xin lỗi......................................................................................................45
39. Đặt câu h ỏ i....................................................................................................46
40. Tránh ngồi lê đôi m ách...............................................................................47
41. Làm tốt hết mức có t h ể .............................................................................4 9
42. Chịu phạt nếu khơng nghe lời người lớn.................................................. 50
43. Chịu phạt và suy nghĩ về lỗi lám của m ìn h ............................................ 51
44. Hình phạt phù hợp...................................................................................... 52
45. Thảo lu ậ n ......................................................................................................53
46. Những câu chuyên đạo đứp và bổi dưõng thế giới tâm hổn................54
47. In te rn et..........................................................................................................55
48. MP3................................................................................................................. 56
49. Tác hại của trò chơi điện tử ....................................................................... 57
50. Tác hại của việc dành quá nhiều thời gian cho điện th o ạ i..................58
51. Tạm ngừng sử dụng các thiết bị............................................................... 59
52. Bị phạt không cho đi x e .............................................................................60
53. Ngừng tán gẫu.............................................................................................. 61
54. Hạn chế mua sắm quá nhiều trang phục................................................ 62
55. Chấp nhận chịu p h ạ t.................................................................................. 63

s s cách dể
sỗns CÓ k ỉ U ộ tLỜI GIỚI THIỆU
Xã hội hiện đại có rất nhiều phương tiện giúp chúng ta giải trí như tl vi,
trị chơi điện tử, phim ảnh. Internet... Nhưng cũng đổng nghĩa với việc những
thứ đó lại lấy đi thời gian để chúng ta làm những điều có ích, khiến chúng ta
bỏ bê việc học tập, lao động và phớt lờ các mối quan hệ xã hội. Việc sống có kỉ
luật sẽ là một trong những cách thức hiệu quả giúp chúng ta chống lại những
cám dỗ của tivi. Internet hay trò chơi điện tử, giúp chúng ta tập trung vào
những việc cần thiết cho bản thân hơn, như việc học tập, lao động hay xây
dựng và củng cố các mối quan hệ xã hội của mình. Đó mới là điều thực sự quan
trọng, giúp nâng cao giá trị cuộc sống của mỗi người. Chúng ta nên hiểu rằng,
sống có kỉ luật khơng có nghĩa là mất đi niềm vui trong cuộc sống. Tất cả mọi
người đều cẩn có niềm vui và cách giải trí riêng. Tuy nhiên, chúng ta cần phải
biết cân bằng giữa giải trí và cơng việc, nếu khơng cuộc sống của chúng ta sẽ
dễ trở nên mất cân bằng, lệch lạc, thiếu tích cực.
Tóm lại, kỉ luật rất cẩn thiết trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta càng
có ý thức sống kỉ luật thì sẽ càng tránh xa
được những cám dỗ trong cuộc sống và có
được ý chí vững vàng. Trong cuốn sách nhỏ
này, chúng tôi xin đưa ra 55 cách để giúp
bạn sống có kỉ luật hơn. Đây cũng là tài
liệu tham khảo rất hữu ích cho các bậc phụ
huynh trong việc dạy bảo con cái.
Ban biên tập đã rất nỗ lực và thực sự
mong muốn cuốn sách sẽ hữu ích cho bạn
đọc. Rất mong quý độc giả đón đọc và
ủng hộ.
ss cách dể
sốnscókỉUiậtCHA MẸ CẦN CÓ Sự THỐNG NHẤT
TRONG CÁCH DẠY CON
; EM NÊN LÀ ' .

.•Af s ẽ LÃ N ỡ ư ớ l

[ DẠY CON KJil
: CON M ẮC LỐI,
ANH MAY EM?.

Nâ l? N â

;

ã. RA DY CON,
EM Ạ ..

Cha mẹ Cần phải thoả thuận và
thống nhất với nhau về cách xử
lí nếu con vi phạm quy tắc, cũng
như ai sẽ là người dạy dỗ con khi
con mắc khuyết điểm. Cha mẹ
cũng cền phải biết hiệu quả của
những cách xử lí của mình để tìm
ra được cách hiệu quả nhất trong
việc dạy dỗ con cái.

Cha mẹ nển Làm g'\


CMUNTA
TM ễ N N H ATL

'
_
|CJ-(ễNeTRN
.
CO NQUNNôg
. ANH NHẫ!

ã . .
CŨNỠ N Ổ HĨ .
.
•• THE
...
:' V

ỉrưàc khi dạy Cữnp
Cha mẹ nên ihỡả thuận \/ả

Í

í?

?

nhau xem ai 5ẽ Là ngưàị dạy
ầỗ con khi chúng khcng tuân
thểớ cếkC quy tắc hcong

gia dinh.

ss cách để
sốngcókỉUiật

1

m

.)


CHA MẸ CẦN GƯƠNG MẪU

í

.

C H Ú N Ỡ TA SẼ
KJ-|ƠN
• TRƯỚC M Ặ T CON
C Á I EM NHÉ!

;

VÂN <è€>Ó Là ' ■
CÁCH p u y T R Ì

KJ-IƠ Ne KJií VUI VẺ-;

• TRO NỠ Ỡ IA £>ĨNH. .

Cha mẹ nên là tấm gương tố t
để các con noi theo. Trong gia
đinh, cần duy trì khơng khí
hồ bình và vui vẻ để con có
được một cuộc sống vui vẻ,
hạnh phúc và tràn đầy tình
yêu thương.

VÂNG Đ ỂU Đ Ĩ '
S Ễ & ÍÚ P C O N

C H ÚNỠ TA
CÒN P H À l Y Ê UTHƯƠNỠ VÃ CHIA
3 ẻ C Ả M XÚC VỚ I .
•.

NHAU NỮA.

C H Ú N Ỡ TA C Ĩ
ĐƯ Ợ CCUỘC
S Ố N G €>ẨM Ấ M

■•.VÃ H ẠNH PHÚC.


ũr\a mẹ nên Làm ậ
Ậể mang ấến à \0 con
cuộc 50ng có kỉ LuậtP
Cna mẹ nên duy trì khâng
khí hổ>à thuận và Vui vẻ
ừững gia dinh.

^

ss cách để
Sống CÓ kỉ luật


NGHE LỜI NHẮC NHỞ CỦA NGUỜI LỚN
Các bạn nhỏ thường hay quên

TÒM, CON 6>Ấ S Ắ P
XỂP SÁ C H VỞ TRÊN

những điều đã được người

BÀN e ọ N e à N e

...

cM ư A P Ấ y?

.

-i


..........DẠCMƯAẠ.OỂ

^^^

LÁT

T NỮA CON
LÃM M Ẹ NHÉ.

lớn chỉ bảo. Do vậy, chúng ta
cần có ý thức tự giác tuân thủ
những quy tắc chung trong
gia đình. Như thế, các quy tắc
sẽ dần dần được thực hiện và
trở thành thói quen tố t của
chúng ta.

CO NLẠlcaUỄN

QUyTẮCVỆ

Chúng ta nên Làm gì khi
đưực ng\Ẳch \jớn nhắc nh^
\lề nề nếp 5Ình hớạtP

S IN H M Ẹ £>Ã
.

. D Ặ N RỖ I. ,•


D Ạ , CON
X M L ỗ l M Ẹ. CON
SẼSẮ PXỂPLẠ l .
C M Ú N eN Ỡ A y

'

BÂVỠK3Ạ! .

Chúng ta nển thực hiển
iheơ. \/i những ãều ấà có
ích hcong vi<êc giúp chúng
ta hình thành ầiỢc những
ihớ\ guen iế i.

ss cách dể
sốnscókỉUiật

81


TĂNG CƯỜNG MỐI LIÊN KẾT GIỮA CÁC
THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH
Chúng ta cần cố gắng để

JENtslỴCON e>{

€>ÁNHKĂNe


khơng cịn tổn tại những

KỖIĂNSÁN©

"rào cản" giữa các thành
viên trong gia đình. Để thực
hiện được điều này, chúng
ta cẩn nhờ tới sức mạnh của
mối quan hệ gắn bó, thân
thiết giữa các thế hệ.

ICJ-IƠNCON yÊU . NHƯ T H Ế
LÃ |CJ-|ÔNỠ T Ố T £>ẮU.
CON P H Ả I THỰC HIỆN

Chúng ta nên nhắc nhở
các thành viển irổ>ng
g\a ánh vJ các gưy tắc

VIỆC O Ó EXJNỠ e t ỡ
CHỨ.

V Â N S CON SẼ •
Đ ÁN H R ĂN Ỡ
N ỡ A yo V Ạ !

như th<É nàỡP
ũrịùng ta hẩy nhắc nhà
dựa trển mằ quan hệ thân

thiá t giữa các thành viển

\

tr^ng gia dinh.

ss cách dể
sónscókỉUiật


s ự KIÊN QUYẾT
Cha mẹ nên kiên quyết với các

• CONĐAb^M
....................... .
• M ẹ ơ l, CON N H Ặ T ;

© ĩ VỚI S Ố T IỀ N .

con và giải quyết mọi tình huống

...........

một cách cẩn trọng. Hãy cư xử

ĐƯỢC 1 €>Ơ-LA
T R O N © N HÃ CỦA

với con bằng cử chỉ yêu thương


B Ạ N TDNV

chứ không phải sự thô bạo, và
dẫn dắt các con đi đúng hướng
với sự nghiêm khắc cùng tình
yêu thương một cách sáng suốt.
NHƯVẬYLÀ
.

KJ-|ƠN© e>ÚN© €>ÂU

.

CON TRAI. CON NÊN
. T R À b Ạ .lS Ố T lỂ N 6 > Ó ;
.CHO M Ẹ CÙA TONY ,
. Ớ O N Đ Ã C Ấ T ';

ơna mẹ nên cư xử

VÀO TÚI CỦA

:

CON Ạ.

C£?n cái như thế nằổ?p
Cha mẹ nên cư xử
cái bằng cử chỉ yêu ỉhưổmg
Và tránh thớ bạơ.


/

^

7
ss cách dể
sốnscókỉuệt

10I


CHO CON QUYỀN Được LỰA CHỌN
. có CHUYỆNỡì
YẬy CON?TẠI
: SAOCONKJ-tƠNỠ
\ HỌCBÃI T1ỂF^ . •

Cha mẹ nên cho con CĨ quyền
; M Ẹ ơ l, CON THẤY ■
■/
CHÁN (3UÁ. CON
; CÓ THỂ SANỠ NHÃ
BẠN CHOI MỘT LÁT
KU-IÔNỠẠ?

tự do và đưa ra những Cơ hội
trong giới hạn để con được
khám phá trước khi CÓ thể
tự đưa ra quyết định và rút

ra những bài học cho mình.
Kỉ luật CĨ liên quan đến việc
trao cho trẻ Cơ hội để tìm hiểu
xã hội và thế giới bên ngồi
trong giới hạn an tồn.
. • ■'OƯỌCCONẠ, .
NHUNỠW-|ƠNỠ •.

.

^

Cha mẹ nền Làm g) ấể
cơn tự rút ra êược bài
hơc kinh nqhiểmp


yĐƯỢC 6>1 LUN&
TUNỠ NHÉ!

;

VÂNSCONSẽ ' .
VỀ SỚM Ạ !

•;


=

1 Cha mẹ nên c \\0 con tự ầo
1 trong g\ớ\ hạn nhất áịnh Aể

I con tự khám phá và rút ra
bài h^c ở \0 mình.

111

ss cách dể
sồnscóMUiật


BẮT CHƯỚC

B ô ' ơ l, V Ĩ SAO B Ố
LẠI TẬP THỂ DỤC
M ỗ lN Ỡ À y ?

. V ì TẬ P THỂ DỤC
. eiÚ PC H O C Ơ TM Ể
• lCJ-IOẺMẠNHVÃCÂN.
. D Ơ IC Á C C O N Ạ !

Trẻ em rất dễ dàng bắt chước
người khác, vì vậy cha mẹ nên
tận dụng đặc điểm này để
rèn cho con thói quen tốt, ví

dụ như làm những công việc
cụ thể ỏ nhà và thực hiện mọi
việc đúng giò như dậy sớm,
tập thể dục thường xuyên và
ăn đúng bữa...
V Ậ V N Ỡ Ã yM A l

;

CON s ẽ CÙNỠ
T Ậ P THỂ DỤC VỚI .
BƠ NHÉ.

ÌổỈn n ên

. ■ýHAysXy
.. CON TR AI!

Làm gì

êể Cố?n cái bắt chưàcp
ở nhà, cha mổ nển Làm
VÌỔC 3úng già 3ể Cữn cái
bắt chưố^c thcc.


ss cách để
sốngcóKỈUiật

121QUYẾT TÂM THỰC HIỆN MỤC TIÊU
CON Đ Ã SOẠN
SÁCH v đ CHO
BUỔI HỌC N Ỡ Ã y
M AI CHƯA?

Chúng ta nên quyết tâm thực
D Ạ CHƯA, LÁT
NỮA CON SOẠN
MẸ Ạ .

hiện nhiệm vụ do cha mẹ hoặc
tự bản thân đặt ra, chẳng hạn
như thức dậy và đi ngủ đúng giờ,

:

ăn uống đúng bữa, hằng ngày...
Những nhiệm vụ này cần rõ
ràng, cụ thể để chúng ta có thể
xác định được rõ mục tiêu, tránh
kiểu đặt mục tiêu chung chung,

*

ơ(\a \x\ẹ có thể Làm gì
Áể giúp cox\ hớàn thành
các mục tiểu ăã ầề rap

Cha mẹ có ih ể kiểm tra
xem cơn ầã thực: hiện xơng

mơ hồ.
CON NHỚ SOẠN
SÁCH V ỏ N & Â Y
M A lK ỗ lM Ã y O l
NeÙNM É.

CON SẼ LÃM
NỠ AY
e tỡ €>ÂY Ạ .

BÂy

^

)

các nhiệm Vụ c:hưa, và
ăậng viển cơn cơ gắng
hơàn thành.

13

ss cách dể
sốngcóMUiật


Tự LÀM MỘT SỐ CÔNG VIỆC VỪA sức

....+ ^ ẹ ơ i,c o N T M X y

■■

MẸ NẤU NƯỚNỠ
R ẤT BẬN. CON MUÔN
T ự e iẶ T Q U Ẩ N Á O
CỦA CON CĨ
...... -.KHƠ N&Ạ? /

€>ược .

QUẦN Á O V
CÙA CON CŨN&
m iÁ BẨN RỖI .

••

pãV nmỉ?

.

Trẻ em thường có xu hướng
muốn làm những cơng việc
khó của người lớn, và cha
mẹ nên khuyên khích con
làm việc. Một số cơng việc
cha mẹ có thể để trẻ làm
như: lau dọn bàn học, giặt
quần áo, quét nhà, rửa

chén, bát...
Đ ư ạcR ổi

/
/

•■■" m ẹ ĐỂ CON ;
T ự e iẶ T Q U Ẩ N
ÁO NHÉ?

T rẻ em nên ẢẤỢc

khuyán khích Làm việc

/

Tr<ề
I


chớ phép Làm mội 5 0
công viềc ỉrong gia Jnh
mà chúng muớn và
thấy phù họp.

ss cách dể
sónscóKỉiuật

/


CONYÉU. CON
. M Ã y L Ã M O l!

y
141


LẬP THỜI GIAN BIỂU

B Ố Ơ l,S Á N & ■;
N A yC O N P Ã Ă N
3 Á N & €>ÚN&

CON M Ã y TẠO CHO ■.

Chúng ta có thể lập một thời

MÌNH THĨI QUEN ĂN
UỚNỠ E>ÚNe &K3 ■
H Ằ N Ỡ N Ỡ Ã yN H É ! ,

gian biểu về các hoạt động ở

,.&IƠ€>Ấỵ

nhà của mình. Đây là một việc
làm rất hiệu quả để chúng ta
có thể tự theo dõi các hoạt
động của bản thân. Nếu tn

theo thời gian biểu đó, dần
dần chúng ta sẽ hình thành
được nề nếp ở nhà cũng như
nâng cao tinh thần kỉ luật của
mình lên rất nhiều.

W\ộ{. i\\ở\ gian biểu
ở \0 các \\oạ\: Áộng hằng

ngày sẽ có ích như thá
nầo Ậo\ Mổ\ chúng ta p• THĨI QUEN T Ơ T \
S Ẽ e iÚ P C O N
S Ố N S CĨ K.Ỉ LUẬT

• i^ N O Ấ y C O N Ạ . ■
“ h ĩn h THÀNH •
THĨI QUEN '■
TH Ĩ CĨ LỢI ÍCH
..© ĨẠ ?

thới gian biểli hgp Lí 5Ổ
giúp chúng ta hình thành
đưg^c thí?1 gucn sinh hí?ạt

V.


■P*

B\ều ăậ và từ ấớ sống có
kỉ Luât hen.

1S

ss cách dể
sốnscókỉUiật


TÁC DỤNG CỦA sự KHEN NGỢI
ANH CÓ TMÂV
TDM LÃM B Ã I TẬP
KLIỂM TRA RẤT

TỐTKrtSNỠ?

;

e>ÚNCON e>Ã MỌC
CHĂM MƠN
TRƯỚC NMỀU.

Khi thực hiện đúng theo các quy
tắc, nhiệm vụ mà cha mẹ đề ra,
nếu nhận được lời khen ngợi thì
chúng ta sẽ cảm thấy có động
lực để cố gắng làm tố t hơn nữa.

Chúng ta cũng có thể tự ghi
nhận những gì mình đã làm được
và cố gắng để ngày càng hồn
thiện mình hơn.

B ơ ' ơ \, CON Đ Ã

klhi biá-t -buân thủ ỉhóổP
quy tắ c thư ^q chúng
ta 56 mững
ấều g]p

LÀM B Ã I TỐT
M Ơ NRỔ IẠ.

TỐT lA . 1.
CON TRAI.

kChi Làm iheơ quy tắc
chúng ta ihưàng hi Vqng
nhận Sưị/ c Lời khen ngợ\ từ
ngươi Vân.

ss cách dể
sốnscókỉUiật

161


THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Các hoạt động giải trí cũng đều

CON CĨ THÍCH ;
CÁC e \ờ HỌC Â M
NHẠCICJ-)ƠN©Í

CĨ quy tắc riêng, vì vậy ngồi
. CON B Ắ T ĐẨU
: THÂV THÍCH R ổ l .
MẸ Ạ .

việc hồn thành những nhiệm
vụ thơng thường ra, chúng
ta hãy tích cực tham gia vào
những hoạt động đó. Chắc
chắn khi tham gia, chúng ta
sẽ có được những tiến bộ về ý
thức kỉ luật.

Nhữig hữạỉ ầậng nàơ
có ih ể g\úọ chúng ia
iầng cưâng nếp 5ơng

CỞNCÁCTRỞ
C H Ơ M U iÁCTHl ■;
SAO ?
CON THÍCH
CHƠI TRỞ BẮN
B IM Ẹ Ạ .


kỉ LuậtP
Tham gia các irò chá hay h^c
vJ âm nhạc có the có tác
dụng tí?t dí7Ì \lâ\ chúng ta.

17

ss cách dể
sónscóhỉUiật


LẬP KẾ HOẠCH
O IÃ O

•.

ALLAN!

.

ở trường, các thầy cơ giáo
thường lập kế hoạch cho năm
học mới, mà nhiệm vụ đầu tiên

EM CHAO .
CƠ Ạ !
'

là phải quản lí lớp học hiệu quả
và duy trì kỉ luật trong lớp để

khơng cho phép bất cứ học sinh
nào gây mất trậ t tự và cư xử
khơng đúng mực.
KHƠNG Đ ư ợ c
. ĐẦU EM. CHÚNG
TA PMẢl HỌC
TẬPNỠ HIÊM

Các thầyậáo cần

duy trì kỉ Luật trớng
Vớọ \\ọc như th J K\ầóP
Các thầy cơ

THƯA CƠ.
■ TÚC CHỨ, ĐÚNG
■ICHƠN© NẠO?’ .
HƠM NAV LÃ N & Ã Y
Đ ẦU TIỀN ĐỐM TKƯỠNỠ .
CHÚNỠ EM CÓ THỂ
Ỡ IẢI T K I M ộ t c h ú t
TRONỠ © lở HỌC ĐƯỢC
KHÔ NỠ Ạ?

g iá ớ S ổ


khàng chơ phép bất cứ
hợc sinh nàơ gây mất trật
tự Và cư xử kh^ng dúng
mực ìrơng íàp hợc.

ss cách dể
sơnscókỉiuật

m
181


Lí DO XÁC ĐÁNG
SUNNYCON PHẢI
TN THEO M Ộ T SƠ ' .
caUY TẮC NH ẤT SỊNH :
___ '
.
M À B Ô 'm Ẹ e>à THé»slỡ , •■
BÔ Ơl,
NHẤT VỚI CON. .
TẠISAO C O N
PHAI TUÂN THEO .
. NH Ữ NỠ Q U yTẮC ;
e>ÓẠ?

Khi cha mẹ đặt ra các quy tắc
trong gia đình, nếu chưa hiểu
rõ thì chúng ta nên hỏi lại
rõ ràng để được cha mẹ giải

thích cho một cách xác đáng,
nếu không chúng ta sẽ dễ
hiểu sai mục đích và ý nghĩa
của vấn đề. Sau khi đã được
giải thích rõ thì chúng ta nên
tn theo.
NHỮ NỠ QUVTẮC
€>Ĩ e iú p CON
SỐ NỠ CĨ K.ÌLU ẬT
HƠN €>Â'y CON Ạ..

d ĩa mẹ nên Làm ậ khi
ầia ra các quy tắcP

; PẠ^ CON NHỚ .
.

R Ỗ 1.C Ô Ỡ 1Á O

:

CONCŨNỠ DẠy '

TH Ể Ạ ..

klhi ầia ra các quy tắc.
cha mẹ phải qiải thích chí?
các

19


Cí?n

hicu rơ.

SScách^
sốnscákỉUiật


Blaise Pascal

>ẮTTỐ TN H Ư
^

CON N Ã Y O ^ w
Đ ẨU THỰC HIỆN
NỠ AYNH É!

B ố ơ i; NHUN©

vạy

"Trái tim có những lí do riêng của
nó mà lí trí không thể hiểu nổi."

CON THỰC s ự
CHƯA B IỂT PHẢI
BẮTO ẨU TỨ
ĐÂU, BƠ' HƯỚNỠ
•D Ẩ N CHO CON

.
N H É!.

Benjamin Pranklin

"Nếu đam mê chỏ bạn đi, hãy để
lí trí nắm dây cương."
ĐƯỢC R ổ l, CON
H ÃY B Ắ T D ẨU VỚI
CHIẾC ©IƯỞNỠ
CỦA CON. HÃY ©H?
CHO NĨ DƯỢC e Ọ N
© Ã N © NHÉ.
.

ịau khi giải thích các
quy tắc ở \0 trể, ng\ScẢ
Vâr\ nên Làm gì tidp thcớp

DẠ VẮN© Ạ . ,
CON SẼ LÃM

..N Ỡ A Y D Â Y Ạ . :

ịau khi quy tắc. cha mq nên y iu
cầu con thực hiện chúng, ỵ /
/
V
ss cách dể

sốnscóMUiật

201


GIẢI THÍCH v ề CÁC QUY TẮC
TRONG LỚP HOC
KíÃy CẬU, MƠM tauA
c ơ e iÁ o 6>Ã NĨI V Ớ I
CMÚNỠ TA V Ề CÁC

. Ừ,NHỮN©C3U /
TẮC ĐĨ RẤT
N Ỡ H Ể M K iiẮ C .

o u y TẮC TRON©
'PRổlĐẤy
VỠP
R ổ l £>Ấy

_

r
'Ỵniớc khi áp dụng các

Trước khi áp dụng các quy tắc
trong lớp để hình thành nội
quy, một điều rất quan trọng
là giáo viên phải giải thích cho
học sinh hiểu về những quy

tắc đó và mức độ kỉ luật nếu
các em vi phạm. Mỗi học sinh
cần phải tự ý thức được những
hành vi nào được chấp nhận
và không được chấp nhận
trong lớp.
CHÚN© TA
PHẢI HẾT SỨC
CẨN THẬN.

€>ÚN© VẬVNỂÌJ .
W -|ƠN©TN
THEOCM ÚN©TA
S Ẽ B ỊP H Ạ T P Â V

cỊuy tắc ừí7ng L4^ hí7c,
ậáo viển nen Làm gìP
Trưố^c khi áp dụng các guy
tắc iroug Vớọ hợc, giáớ
viển phải giải thích chớ các
em hớc sinh hiểu về nhũng
guy tắc ấy.

121

ss cách dể
sốnscókỉUiật


ĐỐI XỬ CÔNG BẰNG GIỮA CÁC HỌC SINH

.

TOM, EM LÃ MỘT

Trong lớp, người giáo viên

.

MỌC SIMM TỐT TẠI SAO EM LI C X tU-IễNS. ã
ã XJNâNM Vy?
ã

Cn phi i xử công bằng
với tấ t cả học sinh, dù là học

■"TH Ư A T H Ẩ y
B Ạ N TOM CỨ
LÃM PH ỂN B vl.

sinh giỏi hay kém. Nếu giáo
viên khơng cơng bằng thì sẽ
rất khó để thực thi kỉ luật
trong lớp, vì các em học sinh
sẽ cảm thấy rằng thầy cơ
giáo của mình thiên vị.

CỊláơ viên nên êơ\ xử vổ\

..


EM ty-tƠ NỠ NÊN
LÃ M N M Ư VẬyEM
CĨ C M lếc BÚT CMĨ
\ CÙARIÊNỠ M ÌNM
C Ơ M Ã!.

■•D ẠTM Ư ATM Ẩy
EM CMỈ HỎI MƯỢN .
B Ạ N A y B Ú T C H Ĩ .•
. .. THƠI Ạ !

cầc \\ọc 5Ình như thá
nầo ẵể gũ ầsợc kỉ Luật

-T ồ

ỉrơng Vớọ \\ọcp
Qáo v\ên nên 3ằ xử Vổ^
các \\ọc sinh mớt cách
cơng bằng.

^

/
55 cách để
sơnscókỉUiật

221KHƠNG LÀM GIÁN ĐOẠN BÀI GIẢNG
TRÊN LỚP
EM c ó THỂ

Chúng ta khơng nên gây lộn xộn

NHẤC LẠI NHỮN©
© ĩ T H Ẩ y V ÌÍA NĨI

trong lớp học, làm ngắt qng

m Ơ N ©7

TH Ư A TH Ẩ y
EMICJ-IƠN© .
NHỚ Ạ .

bài giảng của thầy cơ giáo. Nếu
chúng ta nói chuyện riêng, gây
mất trật tự trong khi thầy cô
giáo đang giảng bài thì thường
chúng ta sẽ bị thầy cơ gọi đứng
lên trả lời câu hỏi hoặc phải chịu
một số hình thức kỉ luật khác.

Thầy gúo thướìiộ xử Lí
như th i vấo khi chúng
ta n^i chuyển riểng tr^ng
V ớ ọ hgcp


. . V ĨL Ú C T H Â y
Ẽ > A N © © iÀ N © B À l
TH EM CN B N ã.
NểI CHUyN V I

CCBNÊằNâ , .
ã...ãã.CJ-(ễNâ?

EM XIN LI .
T H y EM H A
SẼ ICJ-)ƠN© LẶP .
LẠi€>ỂUĐĨ ;
■. NỮA Ạ ,

Chúng ta 5£ bị thầy câ
<ỳáo yêu cầu trả Lới câu
hd\ h ơ ặ c

chịu m

ậ i 5ố

thức kỉ Luật.

123

ss cách để
sốns có kỉ u ộ tC Ư XỬ TẾN H Ị

■ TM Ư ATH Ẩy
B Ạ N JE R R yC Ứ
LÃM PHIỀN EM ICHI :
i EM E>ANỠ CHÉP
... B Ã I Ạ .

TỹạklSAOEM

Các thầy cơ giáo cần cư xử tế

• lA il LÃM PHỂN
BẠNNHƯ VẬỴ.
JE R R y?

nhị khi giải quyết những tranh
cãi của học sinh trong lớp. Sẽ
tố t hơn nếu giáo viên gọi riêng
từng em ra và nhắc nhở các em

^ J •íJ| ■• • *


về những vấn đề liên quan đến
kỉ luật. Một học sinh sẽ mất đi
hứng thú học tập nếu em đó
bị giáo viên khiển trách ngay
trước mặt các bạn cùng lớp.


Qáơ viển nán giải

q u yit các vấn ấề Uên
quan đến kĩ Luậi: ừững
như th<ề nàơp

D Ạ r» ư A T^ iẨỵ .:

EM CHỈ MỎI MƯỢN .
^ tu
BẠNXyBÂI^l VẹĂPTHẨyNMÉ.
a -^ N © À y M Ơ M

^

tạUATMƠlẠ. .

Cịiáữ viển nên giải quyái: mgt
cách iế nhị. khàng nên khiấn
trách hợc 5Ình ìrưàc lâp.

SScáChM
sốnscókỉUật

241