Tải bản đầy đủ (.pdf) (66 trang)

55 cách để sống tích cực

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.96 MB, 66 trang )

XACT
GROUP

cách để
Sống tích cực
55 ways
To sta y
Positive

n h A xuất bản
ĐẠI HỌC Sư PHẠM

'•'^^í^iỊỆẹị


XACT
GROUP

Người dịch: NGUYỀN THU HƯƠNG

cách để
Sống tích cực
55 ways
To Stay
Positive

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC sư PHẠM


MỤC LỤC
Lời giới th iệ u .......................................................................................................... 5


I . Ngừng than vãn ................................................................................................ 6
z . Nhìn vào mặt tốt của bản thân ........................................ .......................... 7
3. Biết an cuộc sống............................................................................................8
4. Thay đổi thái độ ............................................................................................. 9
5. Trò chuyện với người khác .........................................................................10
6. Sự linh hoạt......................................................................................................11
7. Xua tan căng th ẳ n g .......................................................................................12
8. Tích cực giao tiếp............................................................................................13
9. Sống cho hiện tại ..........................................................................................14
10. Kết bạn với những người lạc quan............................................................ 15
I I . Tự tin vào bản thân ...................................................................................16
12. Sử dụng tố t ngôn ngữ ca t h ể ....................................................................17
13. Thành thực với chính m ìn h ....................................................................... 18
14. Ghi chép lại các hoạt động thường n g à y ................................................ 19
15. Tập trung vào mục tiêu chính của m ìn h ................................................ 21
16. Đọc những cuốn sách h a y ......................................................................... 22
17. Coi trọng giá trị của bản thân ................................................................. 23
18. Coi trọng sức khoẻ của mình..................................................................... 24

ss cách để
sốnslỉchcực


MỤC LỤC
19. Tạo ấn tượng tố t trong cuộc gặp đầu t iê n ............................................ 25
20. Tin vào năng lực của chính m ìn h ............................................................. 26
21. Mơi trường sống tích cự c........................................................................... 27
22. Tránh hoang mang .....................................................................................29
23. Cười ............................................................................................................... 30
24. Hổi tưởng lại những điều tố t đẹp............................................................. 31

25. Tĩnh tâm ngồi thiền ...................................................................................32
26. Giữ cho mình ln bận rộn ....................................................................... 33
27. Tránh nhũng chủ đề nói chuyện tẻ n h ạ t................................................ 34
28. Ngừng phàn n à n .......................................................................................... 35
í ,
29. Đối xử bình đắng với mọi người............................................................... 36
30. Tăng cường khả năng lôi c u ố n ................................................................. 37
31. Đừng tiết kiệm lời khen .............................................................................38
32. Suy nghĩ tích cực ........................................................................................ 39
33. Duyên d á n g ..................................................................................................40
34. Khắc phục tính nhút n h á t .........................................................................41
35. Hài hư ớc....................................................................................................... 42
36. Tôn trọng cha mẹ ...................................................................................... 43
37. Viết ra những điều bạn cần nói................................................................. 4 4

ss cách để
sốns tích cực


MỤC LỤC
38. Tránh xem tivi quá nhiều...........................................................................45
39. Tham gia các hoạt động ........................................................................... 46
40. Làm chủ cảm x ú c ........................................................................................ 47
41. Tích cực tham g ia ........................................................................................ 4 9
42. Duy trì sự lạc quan .....................................................................................50
43. Nghỉ ngơi ......................................................................................................51
44. Tìm kiếm sự giúp đ ỡ ...................................................................................52
45. Quyết tâm ....................................................................................................53
46. Tự nhủ với bản t h â n ...................................................................................54
47. Tránh những từ ngữ tiêu cực ................................................................... 55

48. Thay đổi suy n g h ĩ...................................................................................... 56
49. Lập kế hoạch cho mục t i ê u ....................................................................... 57
50. Dành ra khoảng thời gian trố n g ................................................................58
51. Đ ọ c ................................................................................................................. 59
52. Bồi dưỡng nhân cách .................................................................................60
53. Dành thời gian cho những người thân y ê u ............................................ 61
54. Loại bỏ sự trì trệ của cơ t h ể ..................................................................... 62
55. Cố gắng tìm ra giải pháp.............................................................................63

ss cách để
sơn9tíchqfc


LỜI GIỚI THIỆU
Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi vấp ngã. Thật
khó để có th ể ln giữ được nụ cười cũng như trạng thái tâm lí tích cực.
Sẽ có lúc bạn phải đối m ặt với những tình huống như bị nói xấu, bị từ
chối hay trở thành nạn nhân hứng chịu cơn giận dữ của người khác.
Trong những trường hợp như vậy, hầu hết mọi người đều khó giữ được
bình tĩnh và có xu hướng phản ứng lại một cách tiêu cực, mặc dù điều đó
chẳng đem lại chút lợi ích nào ngồi việc khiến cho mọi chuyện trở nên
tồi tệ hơn. Thậm chí, hành động này còn làm mọi người thiếu thiện cảm
với bạn hơn nữa. Bạn sẽ chìm trong sự bực bội, cáu giận.
Vì thế, dù khơng dễ dàng, nhưng việc giữ thái độ tích cực trong
những tình huống như vậy đóng vai
trị vô cùng quan trọng. Thông qua 55
mẹo nhỏ trong cuốn sách này, chúng
ta hãy cùng học cách xoá bỏ tâm lí
tiêu cực để giữ được thái độ sống tích
cực trong những tình huống khó khăn,

bạn nhé!
Ban biên tập đã rất nỗ lực và
thực sự mong muốn cuốn sách sẽ hữu
ích cho bạn đọc. Rất mong quý độc giả
đón đọc và ủng hộ.

ss cách dể
sồns tích cực


NGÙNG THAN VẨN
. MÌNH THÂV CHÁN
• QI SAO MỌI VIỆC
■; CỦA MÌNH LẠI © Ặ P
LẤM PH ỀN PHỨC
TM ếNÂ Y!

THƠI ĐỮNỠ THAN .
. • VÃN NỮ A,NĨCÕN
(U ilốg h ĩn h t h à n h
NÊN NHỮNỠ s u y N & HĨ.
. TIÊU CỰC TRONỠ
k LÕN© CẬU Đ Ậ y ! .

CÓ những lúc bạn cảm thấy
cuộc sống trước mắt mình
th ậ t khó khăn, tàn nhẫn
và bất cơng. Khi ấy, thay
vì ngồi than vãn, hãy nói
chuyện với m ột người bạn

hoặc ai đó quan tâm đến
bạn và có suy nghĩ tích cực.

V Ậ y À. vẬ y Tớ

t h a n vãn cị n

P H À itó e Ắ N ỡ < I^ IỂ N C Ậ U C Ả M
THAY P ổ l SUY N Ỡ H Ĩ;
THÂY BUổN
. C Ù AM ĨNHTHƠ I..
HƠ NNỮ AÔY ,

Tại 3ãổ> hạn kbâng nên
th a n V ã n P

V ì việc ấy 5ẽ khián chúng
ta hcd nên mất tự tin và
bắt đầu suy nghĩ tiểu đực.

ss cách dể
sốnstichcực


NHÌN VÀO MẶT TỐT CỦA BẢN THÂN
■ 'C Ậ U P A N ©
N e H ĩe ìv Ậ y ? :

ã ãT>ANâC .
G N G Tlằ1 RA

NHKkS PlM TỐT

CỦAMÌMì . .

Bạn thích những phẩm chất nào
của mình? Bạn hài hước? Bạn
thông minh? Bạn chân thành? Hãy
tự đánh giá và cố gắng phát huy
những phẩm chất tố t của mình
nhé. Có thể bạn rất tài năng ở
m ột phương diện nào đó hoặc gây
ảnh hưởng tố t đến người khác mà
nhiều khi bạn khơng biết đấy!

•TẠ ISA O C Â U ’;
LẠ lC Ẩ N PH À l'-

T ạ i 5 3 Ơ c ầ n nhìn vàớ

LÃM £>ỀU
VĨ?

;

... /À , BỞt Vì s u y NỠMĨ •.
TÌCHCỰ CVỀBẢN ;
TMÂN TMĨ CŨNG s ẽ c ó
TÁC VỘ NG TÍCH c ự c
TỚI N ỡ ư đl W-1ÁC V Ấ ỵ CẬUẠ.


n h ữ n g m ặ t i o ì ấ ẹ ọ của
bản t h â n p

V iỊc nhận ra ầiỢc ảũng

ẵểm iơ ì cùa mình Là ầều
Mơ cùng guan irợng.

ss cách dể
sóns tích cực


BIẾT ƠN CUỘC SỐNG
•■ •C Ậ U H Ã yN Ỡ H Ĩ
TỚ I NHỮNỠ Đ Ể U
T Ố T Đ Ẹ P CỦA
.

LÃMTMỂCĨ

DÙ trong m ột thời điểm nào

ÍC H e ì |CJ-IƠNỠ
HÀCẬU7

..

CỤỘCSỐNG

đó, mọi chuyện có vẻ khơng

được ổn cho lắm thì vẫn có
m ột số thứ đi đúng hướng.
Mỗi ngày, bạn hãy viế t ra
những "món quà" mà cuộc
sống ban tặng cho bạn, đồng
thời nghĩ đến niềm vui mà
những điều đó đem lại.
CHẮC CHẮN

ử. CĨ LẼ

e>Ều Đ Ĩ S Ẽ & Ù P \
CẬU c ó T H Á I e>ộ
S Ơ N Ỡ TÍC H C Ự C ,.•

Phẩm chất nàổ? khiin
chúng ỉa luân huàng i ả
những ấều tích cựcp
lìãy b\ếi cfn cuộc 50ng.

S5 cách dể
sốns lích cực

€X JN < SN H Ư V Ậ y

:

C Ậ U N H Ỉ?THAY I THI
CU HY c ã
â N Ỡ Ỡ lữ ’•
TM Á IĐ Ộ TÍC H
CỰC NHÉ. .

Ừ .© 1Ữ TH Á 1€>Ộ
TÍCH c ự c RẤT
QUANTRỌNỠ
M Ã. .

Hãy học cách kiểm sốt thái độ
của mình, bởi thái độ sống có thể
ảnh hưởng đến cuộc đời bạn sau
này. Nếu bạn ln nhìn đời bằng
con mắt tiêu cực, bạn sẽ thấy
nhiều sự việc tiêu cực xảy ra hơn.

1

Cịn nếu bạn nhìn vào mặt tố t đẹp
của vấn đề thì bạn sẽ lựa chọn
hành động theo hướng tích cực
và nhận lại kết quả tố t đẹp.
.T H Á I b ộ

\

TÍCH CỰC s ẽ


Chùng ta nển Làm ậ

& Ú P CHÚNỠ

,ị

náu muớn cà kát quả iữ ỉP ^

TA CÓ ĐƯỢC
NHỮ NỠ €>ỂU .

tớ t ấẹp hớn. ỉrưàc ticn

9

/

7

IVt) ' 7

hãy tha y 3âì thái ầộ 5ằng /
của mình.

ĐÚNÌS VẬV!
■NỔỒI RA NĨ CỊN
e iú p CHÚNỠ TA CĨ .
P ư ợ c TÂM TRẠNổ^i
■••.VUI VẺ NỮA CHỨ! ..-


' . T Ố T LÃNH..

Náu bạn muằn có ầsợc
nhũng k ế i quả tích cực và

;

í

/R
ss cách dể
sốns tích cực


TRÒ CHUYỆN VỚI NGUỪI KHÁC
■ THEO CẬU. VIỆC
■. TKỞ CHUyỆN CĨ
OUAN TRỌNỠ

,KJ-tƠNỠ?

ố , CĨ CHỨ! Đ Ể U
N À y RẤT QUAN
TRỌNỠ TRONỠ
VIỆC K Ể r NÔ'l MỌI
N e ư ở l..... ..


Hãy học cách trò chuyện với
mọi người. Một số người có
thể bất đổng ý kiến với bạn,
nhưng đây là điều bình thường
trong cuộc sống. Hãy cứ nói
chuyện với họ và nói ra những
điều bạn tin tưởng. Hãy nhớ
nói về những điều tố t đẹp khi
trò chuyện, bạn nhé!

Làm th i nàơ
ta cà thổ mạnh dạn
Và tự tin h^mP

VIỆC TRỊ
CH uyỆN N Ã y
QUAN TRỌN©
.. OỐslMỨCNÃO?..

M ỘTCUỘCTRỊ
CHUyỆN VUI VẺ SẼ
OEM LẠI NHỮN©
© lÁ TRỊ SỐ N©
. TiCMCựC,

ũrịúng ia có thể’ tăng
c\ẰỜx\g 5ự tự tin th^ng qua

VÌổđ \xị chuyển và trình

hày mạch Lạc ý tư ^ g của
mình \lâ\ ngư^ khác.

ss cách để
sỗns tích cực

101


sựLINH HOẠT
•■• Tớ LN c ố

ĐÚNỠVẬy
.
ỠẮNỠ €>Ể ca THỂ
. CẬU Ạ. VTỆC NÃy
P ư ợ c TMƯỠIẤN
, QUAN TRỌNỠ .
VÃ LINH HOẠT.
. LẮMPÂVi

Muốn giữ trạng thái tâm lí tích
cực, bạn hãy thả lỏng cơ thể.
Đừng để vai, tay, chân bạn bị
tê cứng vì gị bó mãi trong một
tư th ế quá lâu. Bạn hãy hít thở
th ậ t sâu, tưởng tượng ra những
tia sáng và gió mát như đang
thấm vào làn da, và cơ thể mình
đang được hồn tồn thư giãn.

€>ÚN© TH Ể ! P ư ợ c .

ơự thư giãn và
Linh hớạt quan ừợng
như th J nàổPp

■•ÁlCŨNỠPẻU •
; CẨNPƯỢC
THưeiẤN
CẬUẠ! •

T H Ư Ỡ IẤ N S Ẽ e iú p
C H ÚNỠ TALUÔ N
,

CẢM T H Ấ y SẢ N Ỡ ■
.KJ-K3Á 1VÃ VUI VẺ. .■

Chúng giúp bạn tránh xa
căng thẳng và cớ ềsợc
tâm trạng tích cực.

11

ss cách dể
Sốn9 tích cực


XUA TAN CĂNG THANG
Đ Ú N & TH Ể ! V ì V Ậ y \


"C Ă N e T M Ẳ N e

VTỆC XUA TAN C Ă N &

S Ễ K JilỂ N C Ậ U

TH Ẳ N Ỡ LÃ R Ấ T CẦN

s u y N Ỡ H Ĩ TIÊU

TH IẾ T 6 >Ố1VỚ I M Ỗ I

CỰ CĐẤYl

CHÚNỠ TA.

Khi bạn lỡ mắc phải sai lầm,
đừng quá căng thẳng, bởi đây
là chuyện hết sức thường
tình. Hãy giữ bình tĩnh và kiên
cường hơn. Bạn có thể giảm
sự căng thẳng bằng cách hít
vài hơi th ậ t sâu rổi bắt đều
nói về những điều tích cực
của bản thân.

É
Chúng ỉa nền Làm g'ị khi
cảm ihấy cầng ihẳngp


.có LẼCHÙN©TA■
’ NÊNCƠeẮNỠ
suy NỠHĨTHEO
CHIỀUHƯỚN©
TÍCHCỰCruil BỊ
CĂNỠTHẲNS

;■

PÚ N ÌS Đ Ẩ Y

\

'C Ậ U Ạ ÍN H U V Ậ y '
C H Ú N Ỡ TA S Ẽ
KJ-|Ơ N©CÀM
TH Â V

thất

V Ọ N © NỮA.

klhi bị đảm ậác căng thẳng
guấy rầy, chúng ta nen nhìn
Lại nhũng phẩm chất tớ t của
mình, như t h i sẽ giúp chúng
ta giảm \>ớ\: cảm giác

ìchà chịu này.


55 cách để
sỗns tích cực

121


TÍCH CỰC GIAO TIẾP
Chúng ta cền phải vượt qua cảm

C Ậ U ơ l, N ỡ ư đ l TÍCH

.

CỰC © lA O T IỂ P S Ẽ

•.

LN TẠO E>ược SỨ C
HỨT S Ố Ì VỚ I N ỡ ư ỡ l .

. . 1^^;

TÍCMÌỊrC ■■
ỠIAO TIỂP LÃ
MỘT1C.ĨNĂNS

KẤr TỐT . •

giác ngại ngùng và nói chuyện
một cách tự tin. Việc này không
chỉ giúp bạn chia sẻ được ý tưỏng
với mọi người, mà còn giúp bạn
học được cách giao tiếp với
người khác. Người nghe thưỊTig
bị người nói gây ấn tuụng ngay
từ những giây phút đều tiên của
buổi nói chuyện.
.... C M Ú N © TA C Ĩ

\

TH Ể TẠO DỤNỠ M ô V
(3 U A N M Ệ T Ố T P Ẹ P
VỚ I N ỡ ư ỡ l KJiÁC
NẾU CHỊU KJ-IĨ TRỊ

ích của Việc
tích cực ội? tiiếp Là gìp
\—0

CHLiyỆN VỚ I H Ọ ..

T ớ HO ÀN
\T O Ã N E > Ổ N ỡ ý -.
VỚ I CẬU.


CLiai? tiáp giúp chúng ta tự
tin Và gây dựng mới guan
hệ ^à\ ngưàì khác tớt hơw.

13

ss cách dể
sỗns lích cực


SỐNG CHO HIỆN TẠI
Chúng ta hãy sống một cách thiết

...S Ô N Ỡ CHÓ HIỆN
TẠI LÃ M Ộ T TRO NỠ
NHỬ N© YẾU T Ố QUAN

(Đ ú u e v Ặ y \

TRỌ NỠ Ỡ IÚ P CHÚNỠ

CẬU Ạ .

TA CỐ Đ Ư Ợ C T H Á I Đ Ộ
.

S Ố N © TlCH CỰC.
thực cho hiện tại, thay vì bị phân
tâm bởi những điều khơng thực sự
cắn thiết khác. Nhiều người thưỊTìg
qn mất rằng mình đang sống
trong hiện tại, thay vào đó họ lại
ln mơ mộng đến tương lai quá
xa xôi hoặc mãi ôm ấp quá khứ.
Groucho Marx tùng nói: "Ngày hơm
qua đã chết. Ngày mai cịn chưa tới.
Tơi chỉ có một ngày, hơm nay, và tơi
sẽ hạnh phúc với nó."

(ÌJ Ẩ N M Ã ÌV Ể Q I^

Tại 53ữ viểc 5ơng c\\0
hiển tại Lại cỊuan tr^ n g

(?án v ậ y p
&ỞÌ \/i viểc này khián Cí?n
người Cớ

trạng thái

tâm Lí tích cực hớn.

ss cách dể
SM19 tích cực

líH Ứ VÃ TƯƠNỠ
LAI s ẽ (yriố M CẬU

C Ả M TH Ấ yR Ấ T
M Ệ T M Ỏ IĐ Ấ Ỵ .-’

/ M ộ t Ne u ỡ iL U Ô N
C Ă N Ỡ TH Ẳ N Q M ỆT
M Ỏ IS ẽ C H Ẳ N Ỡ
B A O e iỡ s u y N Ỡ H Ĩ
. TÍC H CỰC ĐƯỢ C,

I

ĩ

141


KẾT BẠN VỚI NHŨNG NGƯỜI LẠC QUAN
. -C Ậ UVẺ

m ay

';


CHƠI VỚ I ANM

.

Q ! CẬU Â 'y

lA ■ .

: B Ạ N TH Â N N H Ấ T .

.. B Ạ N € > Ó N H Ỉ? ..-'

CỦA T ớ M À .

:

Bạn hãy chọn kết giao với những
người lạc quan và hạn chế giao
lưu quá nhiều với những người
bi quan. Dĩ nhiên là nhiều lúc bạn
cũng cần chia sẻ, trị chuyện với
những người đang có cảm xúc
tiêu cực, nhưng đừng bao giờ
để mình bị ảnh hưởng bởi họ, vì
những người bi quan sẽ có xu
hướng làm người khác buồn lây
và cảm thấy m ệt mỏi.
CẬU NÊN


\

r;Ể T B Ạ N V Ớ l

C A M Ơ NLỠ UC HUYÉN .
.• CỦA CẬU. Đ Ề U N Y

;

NH Nâ NI ; ã. S â lỳ p ÍCH CHO TỚ
LẠ C Q U A N . . ■R Ấ T N H Iẻ U .

T ạ i 530 nển k á t bạn

y ả ng\icẢ Vạc q u a n P

bạn

ngưèh Vạc quan

khián bạn Luí?n Vui vể.
yểu đời.

15

sscách^

S « i9líc h ạ f c


Tự TIN VÀO BẢN THÂN
..■■■CMÚNỠTANÉN ;


T ự TIN PƠ'l VỚ I

NHỮNỠỠĨMÌNH
, NĨ I RA.

. ĐÚN6 V Ậ Y Đ Ể U N Ã y ■

Chúng ta nên tự tin đối với

R Ấ T Q UAN TR Ọ N ©
Đ Ể C Ù N © CƠ' S ự T ự

những gì mình nói ra, bởi

■•••. T IN Đ Ấ V C Ậ U Ạ .

nếu chính bản thân bạn cịn
khơng tự tin vào mình thì sẽ
khó lịng th u y ế t phục được
người khác tin vào bạn. Bạn
cũng đừng tỏ ra e ngại khi
nói trước đám đơng nhé!


...■ r m ic m ú n ©
NỊ l MAV

ta

BẤT

CỨ VIỆC © ĩ CŨ N ©
€ > Ễ U C Ẩ N © 1Ữ M Ộ T

Chuyện gì xảy ra khi

/

th á i

€>ộ TÍC H c ự ạ -

• ■ CẬU NĨ I

.

Đ Ú N © B Â 'y !;'

những đều bạn nả khàng
có 5ức thuyết phụcP

N iu những ầều bạn nớ\ ra

khâng có sức th u t phục,

thì có nghĩa Là bạn Ậã th ilu
tự tin Và \ịnơng tin huờng
chính mình.

S5 cách để
sóns tích cực

161


sửDỤNG TỐT NGÔN NGỮ cơTHE
. . . NỠ ÔNNỠ Ữ

'.

Đ Ú N Ỡ V Ậ y ỊN Ó

: Cơ TH Ể LUÔN Ơ EM .' THỂ
LẠ IC H O C H Ú N Ỡ

;■

Ngôn ngữ cơ thể là một trong

h iệ n c h o N ỡ ư ỡ i

KJiÁC T H Ấ y K Ằ N Ỡ

■ TA NHỮNỠ LỢI ÍCH ; B Ạ N LÃ M Ộ T N ỡ ư ớ l í
• ... •TO LỚ N.

t HÂNTHIỆN.

những yếu tố quan trọng phản
ánh lốỉ sống của mỗi chúng
ta. Hoạt động chậm chạp
hoặc cúi đầu thấp là những
biểu hiện của sự bất an và
không thân thiện. Mỉm cười là
cách tố t nhất để bạn thể hiện
sự thân thiện và cởi mở với
những người xung quanh.
/ Đ Ể Ù - é ó CHỊ-.,
INh •.
,;T H X yB Ạ N B lỂ T NÊNTHƯ Ỡ IÃN, :
KHAI THÁC
M M CƯỠI HOC ã
TH MNH CA
CI MT CCH ã . NâễNNS N Ỡ KJ-IO ÁI...'
•. T H Ể p X ỵ
..
chúnỡ m

Chúng ta nên Làm g'\ ầể

sử dụng ngôn ngũ cơ thể’
mgt cách hiểu guảP
Cnmg ta nển giữ tâm Lí
hnoh mái. và hãy mỉm cưới
\!â\ mợi ngướl.


17

sscách«
sống tích cực


THÀNH THỰC VỚI CHÍNH MÌNH
/■ ■iVtÃNMTMỰCLÃMỘT
/ PHẨM CMÂT TỐT M Ã
M Ố IN Ỡ Ư Ớ IC Ẩ N C Ó ,.--'

Bất cứ khi nào chúng ta phải
T ớ CŨNỠ

đối mặt với thách thức, trỏ ngại

.NỠHĨTMẾ!

và những tình huống khó khăn,
hãy thành thực với chính mình.
Những biểu hiện cảm xúc thơng
thường nhất của chúng ta trong
những thời điểm đó có thể là tức
giận, sợ hãi hay hổ thẹn. Chúng
ta không cần phải che giấu hay
cố tỏ ra bình thường.
.'OúữẻvÂỵ-.
: S Ố ^ T H À N H T H ^ ;.-


ại saớ sự thành thực
Lại quan ừợng đến yậyp

:;;;^ C Â U L À

;

... . TícMcựq, ...

óằng thành thực giúp bạn
ngày càng \xở nên tớt hớn,
Và bạn 5Ổ b iit nghĩ ấến cả
những người xung quanh chứ
kh^ng phải chí b iit nghĩ
ấến bản thân mình.
/
S5 cách dể
sồns tích cực

181


GHI CHÉP LẠI CÁC HOẠT ĐỘNG
THƯỜNG NGÀỸ
CHÚNỠ TA NỀN

em

CHÉP VỂ N H Ữ N e Đ IỀU


.

TÍC H CỰC TRO NỠ
.......C U Ộ C S Ố N S

VlậCNÃy
T H Ậ T THÚ V Ị.

.

Vào cuối ngày, bạn hãy viế t ra
năm điều đã xảy ra trong ngày
khiến bạn cảm thấy hạnh phúc
hay cảm động. Việc này rất
đơn giản. Đó khơng nhất th iế t
phải là những điều đao to búa
lớn, mà đôi khi chỉ là những việc
rất nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Ví dụ như: Thời tiế t đẹp, được
thầy cơ giáo khen ngợi vì hồn
thành xong bài tập khó...
V iệ c Ỡ H l CHÉP ;

Việc ghi chép vJ

nhũng hơạỉ ăậng ỉhưàng
ngày 5 Ổ đem Lại ở \0 chúng
ta nhũng \Ạ ích gìp

NÀy R Ấ T có ÍCH

C H O C Ậ u p Ấ ỵ .-

.


€>ú H evẬ Y '.
N Ó S IÚ P T Ớ C Ó

C H / ợ c s u y N e H ĩ;
■■•• .T Í Ỡ I C Ự C H Ơ N . .•

Náu bạn v iit ra nhOng

ẵều tớ t ầẹọ mà bạn (3ã
Làm. bạn 5ẽ [n có ầiợc
tâm trạng iế i.

19

ss cách để
sống tích cực


.... 1 ^ ^
C ẬUV IẾ T R A 5


£>1ỀU T Ố T M Ã M ÌNH
e>Ấ THỰC MIỆN

CĨCM Ứ! \
/ VTỆC Đ Ó RÂ't

ĐƯ Ợ C TRO NỠ N Ỡ Ã y

"Sự kiên trì khơng phải là m ột cuộc
đua dài mà là m ột chuỗi những
cuộc đua ngắn nối tiếp nhau."

CẨN T H Ế T
••


/ ■


VỚ I TỚ .

Carl ôustav Jung

"Một người không được khai sáng
bằng cách tưởng tượng đến ánh
sáng, mà bằng cách nhận thức
được bóng tối."
.: L À M V Ậ y S Ẽ ' .,
Tớ c ũ N e s Ẽ


\

LÃ M NHƯ CẬU. .•

V ì 53ữ bạn nền
ghi c h é p Lại những gì
ấ ã Làm ê ư ợ c P


••
••

'
"

V \ều

f

R Ấ T CĨ '\CM
•• . .C M O C Ậ U Đ Ấ Y :

\

7

.

ăà 5 ẽ giúp chúng ta


n

cớ thểm ầậng Lực ấể

! í

kiển trì phấn (Hấu.í 11)
1

sscáchM

SM19tích cực

201


TẬP TRUNG VÀO MỤC TIỀU CHÍNH
CỦA MÌNH
t ớ LN C Ố G Ắ N e '.

• ổ , CẬU LÀM

T Ậ P TRUNỠ VÀO

ĐƯ Ợ C V Ậ Y LÃ


M ỤC TIÉU CHÍNH

K Ấ tT Ố T € > Ĩ !..C Ù A M ĨN H .

Đầu tiên, bạn hãy xác định xem
mục tiêu chính của bạn là gì, rổi
sau đó hãy tiến dần tới đích.
Ngay từ những bước đi rất nhỏ,
hãy tập trung vào cái đích mà
bạn mong ước, và tới m ột thịi
điểm nào đó, bạn sẽ thấy mình
đã đạt được mục tiêu mà mình
đề ra.
M Ộ T N S Ư đ lB lỂ t \

Tại 53Ơ \l\ệc tập ir m g
'^ầo mục tiểu Lại cỊuan
irợ n g đến v ậ y p

TẬPTRUNỠ VÀO

: TỚ H O ÂN '

M ỤC TIÊU CÙA M 'N H

T-QÃN €>ỖN&


T H ĨS Ẽ L U Ơ N C Ĩ
ý C H1Í PHÂN
PHẤ N €>ẤÌJ. ■■yỸvvO
ớ \ \C
CẢ
ẠU
U.
^ }

Vì ấều ềó giúp bạn ln
cơ gắng tiến Lên. \ả]ơng Lùi
bưàc trưí^c kUớ khăn.

121

ss cách dể
sóns tích cực


ĐỌC NHŨNG CUỐN SÁCH HAY
• Õ iÚ N eT A N ÊN eH D C

NMỮN© CUỐN SẢ CM
CH Ứ A £)ỰN.

T R Ị ẹ Ố N e TCH c c..- ãã

; XJNâ V y N ú S Ẽ
• ■'t ạ o f>Ộ N& L ự c CH O
C H Ú N S TA SỐ N Ỡ
. N eà ycà N eH O à N
.,

TH IÊN HƠN,

.

., Sách là người bạn thân
: th iế t của mỗi chúng
ta. Chúng ta nên đọc
những cuốn sách hay,
có khả năng khơi dậy
niềm cảm hứng để thúc
đẩy chúng ta sống tích
cực hơn.

C ẬUCŨ NSCĨ THỂ

■;

T H A M © \A M Ộ T D Ễ N \

Đ À N HO ẶC CÂU LẠC
BỘNÃO.Ổ .Ý H A y

ĐẤY\

ích của viểc ấọc sách
Là ậ p
Vợc sách Sổ thúc đẩy bạn
s^ng tích cực hớìi.

SScáchM

sốnstỉclicực

221


COI TRỌNG GIÁ TRỊ CỦA BẢN THÂN
...•T Ớ U J Ô N C Ô 'e H l ’•

; N Ã V N H Ư T H Ế '-

KM ẬNNHỨKIỠ

CÓ BỊ COI LÃ


TH À N H CaUÀ M Ã

|C J iO E m o A N ©

B À N TH Â N M ÌN H P Ã

K J-(Ơ N © N H Ỉ7

Khi làm xong m ột việc gì đó,
bạn nên tự khen ngợi mình.
Đề cao bản thân cũng là

.ià M e> Ư Ợ C .

m ột cách để tăng sự tự tin
và tạo cho chúng ta tâm lí
tích cực. Chúng ta hãy luôn
tự tin vào bản thân và tự
hào về những gì mình đã
làm được, các bạn nhé!
..■^Õ-|ƠN©! H A I V I Ệ C ■;C Ó L Ẽ O lỀ U N Ã y \.

P Ó K iiÁ C NHAU

;'& Ù P C H ÚN© TA C Ổ '.


M Ã .T Ự IO iíC H L Ê
B Ả N THÂN S Ẽ
© lÚ P C Ậ U T Ả N ©

Làm th i nầữ ẵể chúng
ta cảm thấy tự tin h đ rp

:

;

CÁCH N © H Ĩ TÍCH
M Ọ IC H U yỆ N .

T H Ê M T ự T IN ./ ’

Chúng ta có th ể tăng

c\iờr\g 5 ự tự tin bằng cách
tự ghi nhận nhũng viểc mỡnh

ó Lm ic.

123

. CC HN TR O N â ã


/

7
ss cách dể
són9 tích cực


COI TRỌNG SỨC KHOỂ CỦA MÌNH
•' (iã>ycÂue>ie>Âu-.. y TớTẬpcHẠY '-. Chúng ta chỉ CĨ thê hạnh phúc khi
í MÀSỚMTnế? .. BƠâV mÃ.
. _2
......... .•••
CĨ một Cơ the khoe mạnh. Vì thể,
I

bạn hãy chú ý tới sức khoẻ của
mình, rèn luyện thân thể mỗi ngày
bằng các bài tập thể dục phù hợp.
Chăm chỉ tập thể dục mỗi ngày
sẽ giúp bạn có được vóc dáng cân
đối, tăng cường sức đề kháng cho
cơ thể. Nếu giữ được sức khoẻ tốt,
bạn sẽ luôn cảm thấy lạc quan và
sống tích cực hơn.
'I
\
V iệ c rền Luyển 3 Ù C \

\/‘^

I U'

khữẻ c ó
ừợng

tâm quan

như thJ

• CHÚNG MĨK#1 \ . CHÚ^ TẠ
V^CỊNNI^ i ; K110ẮNVÃSƠN©,
{

T U Ổ \^ ....J

-..

t íc h

c ự c HƠN

• - . . . . ••,pXy CẬUẠ. ,.

:

nàữP


Nếu chúng ta giữ chớ
thân th£’ Luthì 5ẽ Vn tràn (?ầy
sức 5ơng ăể VƯỚÌI iả
mục tiểu của mình.

s sc á ch ^
sơnslícỉicực

241