Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

bai 39kinh te bac mi tt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.56 MB, 16 trang )

(1)


(2)

Tuần 24 tiết 44
(3)

2. Cơng nghiệp chiếm vị trí hàng đầu trên thế giớia, Đặc điểm ngành công nghiệp Bắc Mĩ


Nền công nghiệp của Bắc Mĩ phát triển như thế nào?


- Nền công nghiệp của Bắc Mĩ phát triển cao,đặc biệt là Hoa Kì và
Ca-na-đa


Nhận xét nền cơng nghiệp của Hoa Kì?


- Hoa Kì có nền cơng nghiệp đứng đầu thế giới,có đầy đủ các ngành chủ yếu,tập
trung cao trong các công ti xuyên quốc gia


Ngành công nghiệp nào chiếm sản lượng cao nhất?(4)

(5)

(6)

Tên quốc gia Các ngành công
nghiệp


Phân bố tập trung


Ca-na-đa


Hoa kì


Mê-hi-cơ


Hoạt động nhóm
Khai thác chế biến lâm sản,
hóa chất, luyện kim, cơng
nghiệp thực phẩm.


- Phía bắc Hồ Lớn;


- Ven biển Đại Tây Dương


Phát triển tất cả các
ngành với kỹ thuật cao


- Phía nam Hồ lớn, Đơng Bắc
-Phía nam, dun hải


Thái bình Dương


Cơ khí luyện kim, hố chất,
đóng tàu, lọc dầu, cơng


nghiệp thực phẩm.(7)

3.Dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong ngành kinh tếTên nước GDP (triệu


USD) Cơ cấu trong GDP (%)
Công


nghiệp Nông nghiệp Dịch vụCa-na-đa 677178 27 5 68


Hoa Kì 10171400 26 2 72


Mê-hi-cơ 617817 28 4 68


Bảng số liệu dịch vụ Bắc Mỹ năm (2001)


Dựa vào bảng số liệu GDP, em có nhận xét gì về dịch vụ ở
Bắc Mỹ?


- Chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP.(Canađa và Mêhicơ: 68%, Hoa Kì: 72%).-

Tập trung vào các ngành:Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,giao thơng vận tải, bưu chính, viễn thơng-

Phân bố chủ yếu quanh Hồ Lớn,đông bắc
(8)

Giao thông Hoa Kì: Năm 2003,

Cảng Montreal
(9)

4.Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA)


-Hiệp định mậu dịch tự do bắc Mĩ thành lập năm nào?


Gồm bao nhiêu nước thành viên?-

Thành lập năm 1993 gồm 3 nước thành viên-Hiệp định mậu dịch tự do bắc Mĩ


có ý nghĩa gì với các nước Bắc Mĩ?


-

Tăng sức cạnh tranh có hiệu quả hơn trênthị trường thế giới.- Chuyển giao công nghệ, tận dụng nguồn


nhân lực và nguồn nguyên liệu ở Mêhicô


- Mở rộng thị trường nội địa và thế giới.
(10)

(11)

Tên,thủ đô của các quốc


gia ở Bắc Mĩ?hãy kể tênmột ngành công nghiệp


chủ yếu của các quốc gia
(12)

Ca- Na - Đa


Tơ-rơn-tơ


Hoa Kì


Oa-sinh- tơn


Mê-Hi-Cô
(13)

Ngành công nghiệp chiếm


sản lượngcao nhất của Hoa Kì


CN chế biến chiếm(14)

Ngành công nghiệp
mũi nhọn của Bắc Mĩ là:


a. Sản xuất máy tự động.


b. Sản xuất vật liệu tổnghợp, sản xuất máy.c. Ngành điện tử và vi điện


tử.
(15)

Ý nghĩa của hiệp địnhmậu dịch tự do NAFTA là:a. Kết hợp thế mạnh của 3 quốc


gia.b. Tăng cường sức cạnh tranh


trên thế giới.
(16)

Bài học đến đây là kết thúc,


các em về nhà học bài cũTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×