Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

DANH NGON GIAO DUC HOC TAPLUC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (119.53 KB, 5 trang )

(1)

Danh ngôn Giáo dục - Học tập"Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức
mạnh đó khơng thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu
chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào
khác." Usinxki


1. "Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ." Leibniz


2. "Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục ." Karl Marx
3. "Bé chẳng học, lớn làm gì? ." Ngạn ngữ Trung Quốc


4. "Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người ." Ngạn ngữ Nga
5. "Các bài giảng của giáo sư, cho dù có đầy đủ, xúc tích đến đâu, có chứa chan


tình u tri thức của bản thân giáo viên đến đâu, thì về thực chất, mà nói, đó
chẳng qua cũng vẫn chỉ là chương trình, là những lời chỉ dẫn tuần tự để điều
chỉnh trật tự nhận thức của sinh viên. Người nào chỉ biết ngồi nghe giáo sư
giảng chứ bản thân mình trong lịng khơng cảm thấy khát khao đọc sách, thì
có thể nói tất cả những điều người ấy nghe giảng ở trường đại học cũng sẽ
chỉ như một tịa nhà xây trên cát mà thơi ." I.A. Gontcharov


6. "Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và khơng nên học
gì ." Lev. Tolstoy


7. "Đi một ngày đàng học một sàng khôn ." Tục ngữ Việt Nam


8. "Đọc sách không bằng suy ngẫm, Học trường không hơn được trường
đời”. ." Immanuel Kant


9. "Đời sống có hạn mà sự học thì vơ hạn ." Trang Tử10."Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ." Khuyết Danh
11."Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình ." Socrates


12."Giáo dục là một điều đáng kính trọng, nhưng nên nhớ rằng đôi khi những
điều được dạy là những cái không đáng biết ." Oscar Wilde


13."Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ." Hồ Chí
Minh


14."Học khơng biết chán, dạy người khơng biết mỏi ." Khổng Tử


15."Học kiến thức phải giỏi suy nghĩ, suy nghĩ, lại suy nghĩ. Chính nhờ cách ấy
tơi đã trở thành nhà khoa học ." A. Einstein


16."Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc ."
Ngạn ngữ Gruzia


17."Học thầy, học bạn, vô vạn phong lưu ." Tục ngữ dân tộc Thái–Việt Nam
18."Học, học nữa, học mãi ." V.I. Lenin


19."Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ." Ngạn
ngữ phương Tây


20."Không bỏ ra một cơng phu nhất định thì khơng có khả năng khám phá sự
thật và ai sợ mất cơng sức thì khơng có khả năng lĩnh hội được chân lý ."
Khuyết Danh


21."Không nên dạy cho trẻ em những gì chúng phải suy nghĩ, mà dạy cho chúng
cách suy nghĩ ." Margaret Mead
(2)

23."Một đứa trẻ được dạy bảo tốt sẽ trở thành người tốt ." Victor Hugo


24."Một ngày ngồi trách móc sao bằng một giờ làm việc. Một giờ này làm lòng
ta nhẹ và túi ta nặng." Benjamin Franklin


25."Mục tiêu của giáo dục không phải là dạy cách kiếm sống hay cung cấp cơng
cụ để đạt được sự giàu có, mà đó phải là con đường dẫn lối tâm hồn con
người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện ." Vijaya Lakshmi Pandit
26."Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước,


phải trọng dụng người tài ." Chiếu Lập Học


27."Nếu ở Hoa Kỳ chỉ có một lời để lưu truyền từ thế hệ phụ huynh đến thế hệ
con em của họ thì đó chỉ là một câu gồm hai chữ Tự tân. Và nếu ở mỗi thành
phố có một ngơi đền dành cho sự tự tân, thì đó là ngơi trường học của nơi
đó ." Ellen Goodman


28."Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà khơng học tập thì
phí mất cả cuộc đời ." Ngạn ngữ Trung Quốc


29."Nhà trường phải ln ln có chủ trương tạo cho học trị một cá tính cân đối
chớ khơng nên biến chúng thành một nhà chuyên môn ." A. Einstein


30."Nhiệm vụ của một trường đại học tiến bộ không phải là cung cấp những câu
trả lời thích hợp, mà chính phải là đặt ra các câu hỏi thích hợp ." Cynthia
Ozick


31."Sự ngu dốt, hơn hẳn cả sự ở không, mới là mẹ của tất cả các thói xấu. Ðịnh
mệnh của các thế hệ tương lai nằm ở trong nền giáo dục khôn ngoan, một


nền giáo dục cần phải phổ cập để có thể có ích lợi ." L.E. Landon, Ethel
Churchill


32."Thà phải tìm hiểu sự thật suốt đêm cịn hơn phải nghi ngờ nó suốt đời." F.
Engels


33."Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc
vào mỗi người ." Danh Ngôn Trung Quốc


34."Tôi đã học được ba điều quan trọng ở đại học: Biết dùng thư viện, biết nhớ
nhanh và chính xác, biết ngủ mọi lúc nếu rảnh 15 phút và có một mặt phẳng.
Điều mà tôi chưa học được là làm thế nào suy nghĩ có sáng tạo theo một thời
khóa biểu ." Agnes de Mille


35."Tri thức là sức mạnh ." F.Bacon


36."Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt ." Hồ Chí Minh


37."Trong việc giáo dục, vị trí rộng lớn nhất cho quá trình tự bồi dưỡng… chỉ
có qua con đường tự học, lồi người mới có thể phát triển mạnh mẽ lên
được ." Herrert Spencer


38."Trường học có thể hơ biến những người thắng và người bại, nhưng cuộc
sống thì không ." Bill Gate(3)

1. "Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp
họ phát hiện ra những gì cịn tiềm ẩn trong họ ." Galileo


2. "Chúng ta không thể dạy bảo nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất
kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác ." Usinxki3. "Dạy tức là học hai lần ." G. Guibe


4. "Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học ."
Comenxki


5. "Đem việc làm mà dạy người thì người ta theo; chỉ đem lời nói mà dạy người
thì người ta không phục ." Đệ Ngũ luận


6. "Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy
luật xã hội, có khả năng dung lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có
kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế
nhất của trái tim con người ." Xukhomlinxki


7. "Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé,
mái tranh của con nhà nghèo ." Pestalogi


8. "Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng khơng thể ni dạy
trẻ với chút ít nhiệt tình ." Can Jung


9. "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy ." Tục ngữ Việt Nam


10."Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi." Ngạn ngữ Trung Quốc
11."Một ơng thầy mà khơng dạy cho học trị được việc ham muốn học tập thì


chỉ là đập búa trên sắt nguội mà thơi ." Horaceman


12."Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu kính thầy." Tục
ngữ Việt Nam13."Nào ai có giỏi hơn con kiến, thế mà nó chẳng cần nói một lời nào ."
Benjamin Franklin


14."Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong,
người nơng dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo
viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên ."


Gôlôbôlin


15."Người cha chính là người thầy đầu tiên của đứa trẻ ." T. Thore


16."Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người
thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm
hứng ." William A. Warrd


17."Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là cơng việc của
người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn ." Uyliam Batơ Dit


18."Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học
sinh, sức mạnh đó khơng thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào,
bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay
trách phạt nào khác." Usinxki


19."Phải tơn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các
thầy giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế ." Philoxêne De


Cythêrê(4)

21."Thầy giáo là đường tinh, học sinh là đường đã lọc ." Ngạn ngữ Ba Tư
22."Tôi dường như không phải là thầy giáo…và những con đường dẫn đến tráitim tuổi thơ sẽ bị đóng kín đối với tơi nếu tôi chỉ là người đứng trên bục
giảng ." V.A. Sukhomlinxki


23."Trọng thầy mới được làm thầy ." Ngạn ngữ Trung Quốc


Danh ngôn về người thầy*"Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức mà đó là cơng việc của người
khơi dậy ngọn lửa cho tâm hồn." Uyliam Batơ Dit


*"Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng khơng thể ni dạy trẻ với
chút ít nhiệt tình." Can Jung


*"Chúng ta khơng thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát
hiện ra những gì cịn tiềm ẩn trong họ." Galileo


*"Giáo dục như ánh thái dương phản chiếu cả đến những gian nhà cỏ thấp bé, mái
tranh của con nhà nghèo." Pestalogi


*"Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự
phát triển tâm hồn non trẻ mà khơng có gì thay thế được." Usinxki


*"Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức
mạnh đó khơng thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu
chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào
khác." Usinxki


*"Đối với người giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã
hội, có khả năng dung lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh. Có kỹ năng đặc sắc


nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim con
người." Xukhomlinxki


*"Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người
nơng dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui
swongs khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên." Gôlôbôlin


*"Dạy tức là học hai lần." G. Guibe


*"Trọng thầy mới được làm thầy." Ngạn ngữ Trung Quốc(5)

*"Một ông thầy mà không dạy cho học trò được việc ham muốn học tập thì chỉ là
đập búa trên sắt nguội mà thôi." Horaceman


*"Đem việc làm mà dạy người thì người ta theo; chỉ đem lời nói mà dạy người thì
người ta khơng phục." Đệ Ngũ luận


*"Người cha chính là người thầy đầu tiên của đứa trẻ." T. Thore


*"Phải tơn kính thầy dạy mình, bởi lẽ nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các thầy
giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế." Philoxêne De Cythêrê


*"Nào ai có giỏi hơn con kiến, thế mà nó chẳng cần nói một lời nào." Benjamin
Franklin


*"Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy." Tục ngữ Việt Nam


*"Muốn sang thì bắc cầu kiều,muốn con hay chữ phải yêu kính thầy." Tục ngữ Việt
Nam


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×