Tải bản đầy đủ (.pdf) (72 trang)

quản lý thời gian: phần 1 - nxb lao động xã hội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (372.49 KB, 72 trang )


MỤCLỤC
Họccáchsửdụngthờigianhiệuquả
1.Hiểuvềbảnthân
2.Hiểuvềcơngviệc
3.Ngănnắp
4.Làmviệctốthơn
5.Làmviệcnhómtốthơn
6.Giaotiếphiệuquảhơn
7.Kiểmsốtthờigian
Giảithíchcácbiệtngữ


Họccáchsửdụngthờigianhiệuquả
Tấtcảchúngtađềumuốnchắcchắnrằng
mìnhsốngtốtvàsửdụngthờigianhiệu
quảnhất,nhưngthờigianlàcóhạn.Vậy
làmthếnàochúngtacóthểsửdụngtốt
nhấtthờigiancủamình?
Mỗingườiđềucónhữngđặcđiểmtínhcáchkhácnhauvànhu
cầuđadạngvớiviệcsửdụngthờigian.
Trongsuốt30nămlàmviệc,tơiđãphảitựhỏimìnhmộtsốcâu
hỏikhó:Tơimuốngìtrongcuộcsống?Tơimuốnđạtđượcnhữnggì?
Tơithuộckiểungườinào?Làmthếnàotơicóthểpháttriểnbảnthân
vớitưcáchlàmộtconngười?Tơimuốnsửdụngthờigiannhưthế
nào?Tơinênđịnhgiáthờigiancủamìnhrasao?
Cuốnsáchkhơngchỉđơngiảnlàbàihọcvềcáchthứcchúngtasử
dụngthờigian.Đóchínhlàcáchthứcchúngtasốngcuộcsốngcủa
mình.Dướiđâylà50bíquyếtmàtơiđãhọcđược,đượcchiathành
bảychương:
Hiểuvềbảnthân.Nếubạnhiểumìnhthuộckiểungườinàovà


muốnđạtđượcgìtrongcuộcsống,bạncóthểbắtđầulậpra
nhữngmụctiêucầnđượcưutiên.
Hiểuvềcơngviệc.Hiểuđượcnhữngmụctiêucơbảntrong
cơngviệcsẽgiúpbạnchúýđếnviệcnhậnđịnhxemmìnhsửdụng
thờigiantốtđếnmứcnào.
Tổchứctốt.Chẳnghạnnhưlncómộtcuốnnhậtký,thiếtlập
nhữnghệthốngvàlậpkếhoạchlàmviệc.
Làmviệctốthơn.Việcsửdụngthờigianchủđộng,xácđịnh
nhữngvấnđềưutiênvàlàmtốtmọinhiệmvụ,chodùlànhiệm
vụnhỏnhất,làrấtquantrọng.


Làmviệcnhómtốthơn.Hãypháttriểnnhữngmốiquanhệ
cơngviệctốtđẹptrongmộtđộivớisựphâncơngtráchnhiệmrõ
ràngvànhữngcuộchọpđượcdiễnratốtđẹp.
Giaotiếphiệuquảhơn.Bêncạnhthưđiệntử,Internet,
nhữngcuộcgặpmặttrựctiếphoặcgiaotiếpthơngquađiệnthoại
cũngnhưcáckỹnăngviết,đọcvàlắngnghehiệuquảrấtcầnthiết
choviệcquảnlýtốtthờigiancủabạn.
Kiểmsốtthờigian.Bạnsẽquảnlýthờigiantốtkhihọcđược
cáchtậptrungvàonhiệmvụ,giảmthiểusựgiánđoạnvàsửdụng
nhữngkhoảngthờigiantrốngxuấthiệnngồidựđốn.
Nếutheođuổibảybíquyếtnàybạnsẽbiếtcáchsửdụngthời
giancủabạnmộtcáchhợplý,cáchđểsốnghiệuquả,cáchđểtận
dụngnhữngsựviệcbấtngờxảyratrongcuộcsống.Mongmọiđiều
tốtđẹpsẽđếnvớibạn!
Bạncóthểhọcđểkiểmsốtcáchsửdụngthờigiancủa
mình.Hiểuvềbảnthân
Chươngmởđầunàysẽgiúpbạnhiểuvềnhữngvấnđềrộng
hơnliênquanđếncáchbạnsửdụngthờigiancủamình.Xácđịnh
nhữnggìbạnmuốntrongcuộcsống,mụctiêucủabạncũngnhưkhi
nàovàlàmcáchnàobạnlàmviệctốtnhấtsẽgiúpbạnhiểuđượcthứ
tựưutiênchungcủamình.Điềunàysauđósẽđượcdiễngiảithành
cáchthứcbạnquảnlýthờigian.

1.1
Bắtđầuvớimộtvàigiấcmơ
Trướckhibắtđầunhìnvàocáchbạnsửdụngthờigian
ởnơilàmviệc,việcnghĩvềcuộcsốngcủabạntrênphương
diệnrộnghơnsẽrấthữudụng.Bạncómộttầmnhìnrõ
ràngchocuộcsốngcủamìnhkhơng?Bạnsaymênhấtvới
điềugì?Trảlờinhữngcâuhỏinàysẽgiúpbạnquyếtđịnh
nhữngđiềuthựcsựquantrọngtrongcuộcsốngvàtừđó
bạnsẽlựachọncáchsửdụngthờigiancủamình.
Dướiđâylànămvấnđềđểsuynghĩ:
1. Nỗlực.Điềugìthựcsựlàmchobạnbịkíchđộng?Điềugìthúc
đẩybạn?Điềugìtruyềnnănglượngchobạnvàkhiếnchobạn
cảmthấyvơcùnghàilịngvềbảnthân.Bạnđangnắmgiữnhững
giátrịnàotrongcuộcsống?Bạnquantâmsâusắcđếnđiềugì?
2. Mơước.Bạnlnlnmuốnlàmgì?Bạnmuốnthấymìnhở
đâutrongmộtnămtới?Cịntrongnămnămthìsao?Hãymơ
mộtvàigiấcmơ.
3. Pháttriển.Nhữngkỹnăng,khảnănghaytàinăngbẩmsinhnào
màbạncóvàbạncóthểpháttriển?
4. Thảoluận.Thảoluậnvềcâutrảlờicủamộtvàitrongsốnhững
câuhỏinàyvớibạnbècủabạn.Bạntrungthựchayhồntồn
viểnvơngvềbảnthân?Cóhạtgiốngnàochomộtsốkhảnăngcó

thểtrởthànhsựthậtkhơng?
5. Xácđịnh.Việcbạncóthểlậpnhữngmụctiêurõràngvàtíchcực


như:“Tơimuốn…”,“Trongvịngnămnămtớitơimuốncóđủkhả
năngđể…”sẽgiúpbạnrấtnhiều.Sauđóbạncóthểchianhững
mụctiêunàythànhnhữngmụctiêungắnhạn,chẳnghạnnhưcác
bướcđểđạtđượcmộttrìnhđộchunmơn,tíchlũykinhnghiệm
hoặchọcnhữngkỹnăngmới.Hãynghĩvềnhữngbướctiếptheo
đểcóthểhồnthànhcácmụctiêuvàmụcđíchmàbạnđãđặtra
chobảnthân.
“Việcchỉđơnthuầntậptrungcuộcsốngvàoviệckiếmtiềnsẽchỉ
rarằngbạnlàmộtngườinghèothamvọng.Điềuđóucầuqít
ởbảnthânbạn.Vànósẽkhiếnchobạncảmthấykhơngtoại
nguyện.”
BarackObama,TổngthốngMỹ
Hãytậptrungvàonhữngđộnglựcthúcđẩy,nhữngđiều
bạnmuốnđạtđượcvànhữngthànhtựucánhâncóýnghĩa
vớibạn.

1.2
Nghĩvềnhữngmụctiêucánhân
Mụctiêucánhâncóthểliênquanđếncơngviệc,cuộc
sốngtronggiađìnhhayngồixãhộicủabạn.Chúngthậm
chícóthểliênquanđếnvaitrịcủabạntrongthếgiới.Cho
dùlàgìđichăngnữa,mộtkhibạnđãthiếtlậpmụctiêucủa
bảnthân,bạncóthểlậpkếhoạchđểbiếnnóthànhhiện
thực.
Đểthựchiệnnhữngmụctiêuchính,bạncóthểbắtđầuchia
chúngthànhnhữngbướcnhỏhơn.

Mộtbàitậphữudụngtrongphầnnàylàchuẩnbịmộtsơđồmơ
hìnhcủanhữnghoạtđộngkhácnhauxungquanhmụctiêucủabạn.
Đâylàmộtmơhìnhmàbạncóthểvẽmộtcáchsángtạonhằmthâu
tómnhữnggìbạncholàkhíacạnhchínhchoýtưởngtrungtâmcủa
bạn.Đểlàmđượcđiềunày,bạnnên:


LấymộttờgiấyA4trắngvàđặtnótheochiềungang.
Viếtmụctiêutrungtâmcủabạn(mộthoặcvàitừ,khơngphảilà
mộtcâuđầyđủ)ởchínhgiữatờgiấy.
Viếtxungquanhtừtrungtâmđónhữngtừkhóakhácliênquan
đếnnó.
Tiếptụcmởrộngcácnhánhvớinhữngkhíacạnhkhácnhaucủa
mụctiêuhiệnratrongđầubạn.
Nếubịmắcởbấtcứđiểmnào,hãytrảlờinhữngcâuhỏicơbản:
Ai?,Tạisao?,Ởđâu?,Cáigì?,Khinào?,Nhưthếnào?Việclàm
nàysẽkíchthíchqtrìnhtưduycủabạn.
Ởgiaiđoạnnày,đừngtừchốibấtcứmộtsuynghĩnào.
Bạncóthểđánhdấunhữngtừkhóakhácnhaubằngcácmàusắc
khácnhauđểchỉramốiliênhệgiữachúng.
Bạncũngcóthểđánhsốcáctừkhóakhácnhautheomứcđộ
quantrọng.
Hivọngrằngbạnsẽthấyđólàmộtcáchhữuhiệuđểsuynghĩvề
mọikhíacạnhcủanhữngmụctiêucủamìnhvàcóđượcmộtbức
tranhrõrànghơnvềcácbướcbạncầnthựchiệnđểđạtđượcnhững
mụctiêuđó.
Hãyxácđịnhmụctiêucủabạnvàsuynghĩmộtcáchsáng
tạovềnhữngkhíacạnhkhácnhaucủachúng.
Tìnhhuống:Giấcmơvàcũnglàniềmđammêcủa
AlexlàđượclàmviệcởTháiLan.Anhđãcóđủđiềukiện

đểtrởthànhmộtgiáoviên,nhưnganhcầncủngcốnhững
kỹnăngcủamìnhvàhọctiếngTháiLan.Anhkhơngthểtừ
bỏcơngviệctồnthờigian,dođóanhquyếtđịnhtrong
vịnghainăm,mỗituầnsẽdànhmộtbuổitốiđểhọctiếng
TháiLantừmộtngườibạn,đồngthờitìmhiểuvềvănhóa
vàbốicảnhđấtnướcnày.Nhữngbướcđithựctế,tậptrung
màanhthựchiệnđểtheođuổimụctiêudàihạncủamình
cuốicùngcũngđãmanglạikếtquả,vàbâygiờAlexđang
dạyhọcởTháiLanvàcảmthấythựcsựmãnnguyện.


1.3
Biếtđượckhinàobạnlàmviệctốt
nhất
Mỗichúngtađềucómộtkhoảngthờigianlàmviệchiệu
quảnhấttrongngày.Đócóthểlàvàobuổisángsớm,giữa
giờsángsaukhiuốngmộttáchcàphê,saubữatrưahoặc
vàobuổitối.Bạnnênlàmcơngviệcquantrọngnhấtvàkhó
khănnhấtkhibạntỉnhtáonhất.
Khitìmthờiđiểmbạnlàmviệctốtnhấttrongngày,hãynhớrằng
việcănmộtbữaqnosẽkhiếnchocườngđộlàmviệccủabạnchậm
lại,vàdođóbạnsẽdễmắcsailầmhơn.
Bạnnêngiữgìnkhoảngthờigianlàmviệchiệuquảnhấtcủa
mìnhvàđừngsửdụngnóđểthựchiệnnhữngnhiệmvụkhơngmang
lạinhiềulợiích.
Nhữngconngườicủabuổisáng.Vớirấtnhiềungười,thời
giantốtnhấttrongngàylàvàobuổisáng,khihọtỉnhtáonhất,có
mứcđộnănglượngcaonhất,vàdođóhọlàmviệctốtnhất.Có
haicâunóirấtnổitiếngdànhchonhữngconngườicủabuổi
sáng:“Mộtgiờcủabuổisángcógiátrịbằnghaigiờcủabuổitối”

và:“Nếubạnđánhmấtmộtgiờcủabuổisáng,bạnsẽphảidành
cảngàyđểtìmlạinó.”
Nănglượngtrongsuốtmộttuần.Quytắctrêncũngđượcáp
dụngchocácngàytrongtuần.Nếubạnlàmviệctốtnhấtvàothứ
HaivàthứBa,hãylậpkếhoạchchonhữngcuộchọpmangtính
thủtụcvàonhữngngàysauđó.
Chẳnghạnnhư,đứngxếphàngvàolúctámgiờsángđểđưaơtơ
vàogaralàmộtviệclàmvơnghĩavớibạnnếuđólàkhoảngthờigian
mànănglượngcủabạnđangởmứccaonhất.Nếubạncóthểđểviệc
nàyvàocuốingày,khicơngviệckhókhănnhấtcủabạnđãđượchồn
thànhthìmọiviệcsẽtốtđẹphơnchobạn.Tậndụngtốiđakhoảng
thờigiannàysẽgiúpbạntránhbịxaonhãngbởitấtcảnhữngsựgián
đoạnliênmiênkhiếnbạnkhơngthểhồnthànhnhữngviệccầnlàm.


Mộtphútsuyngẫm:Hãylấynhậtkýcủabạnravà
đánhdấuthờiđiểmbạnthấymìnhlàmviệcvớihiệusuất
caonhấttrongtấtcảcácngày.Hãylàmnhưvậyliêntục
trongmộttuần.

Bạnkhơngnênsửdụngthờigianlàmviệchiệuquảnhất
củamìnhvàonhữngnhiệmvụthơngthường.
Tìnhhuống:Stanlàmviệctrongmộtvănphịngvà
biếtrằnganhlàmviệctốtnhấtvàobuổisáng.Hàngngày,
anhthườngcốgắnghếtsứccóthểđểhồnthànhnhững
việccầnnhiềusựtậptrunghơntrongkhoảngthờigiantừ
chíngiờsángđếnmộtgiờchiều.Vàobuổichiều,anhtham
giavàocáccuộchọpvàlàmnhữngcơngviệcgiấytờ
thườngnhật.Dùphảilinhđộngtrongmộtsốhồncảnh,
nhưnganhđãhồnthànhđượcnhiềuviệchơnnhờbiết

chiacácnhiệmvụthànhnhữngviệccầnsựtậptrungcao
độvànhữngviệchànhchínhthuầntúythayvìlàmlầnlượt
từngviệcmột.

1.4
Kiểmtracáchsửdụngthờigian
Mộtbướcquantrọngđểquảnlýthờigianlàbiếtmình
đangthựcsựsửdụngquỹthờigiancủamìnhnhưthếnào.
Mộtbàitậprấthữuíchđểkiểmtrachínhxácđiềunàylàghi
lạitừngchitiếttrongngày.
Cóhaicáchđểbiếtđượcbạndànhbaonhiêuthờigianchonhững
nhiệmvụkhácnhau:Mộtlàướclượng,hailàghichépchínhxác.
Cáchthứhaitốthơn.Nếulàmđiềuđótrongmộtngày,bạnsẽcóthể
ngạcnhiênkhithấyrấtnhiềunhiệmvụđãtiêutốnnhiềuthờigian
hơnbạnnghĩ.


Hãylậpmộtbảngbaogồmnhữngcộtsau:
Mơtả
Thờigianbắtđầu
Thờigiankếtthúc
Thờigiantínhbằngphút
Ưutiên
Vớicột“ưutiên”,hãylựachọnmứcđộtừ1đến5,với1làmứcđộ
ưutiêncaonhấtvà5làmứcđộưutiênthấpnhất.
Ghichépchitiếtởmứcđộnàychắcchắnsẽbộclộnhữngđiềumà
bạnchưanhậnthứcđượcvềngàylàmviệccủamình.Chẳnghạn,nó
cóthểchứngtỏrằngbạntiêutốnnhiềuthờigianhơnchoviệcđilại
hoặclàmnhữngnhiệmvụthườngnhật,hoặcbạndànhítthờigian
hơnmứccầnthiếtchoviệclậpkếhoạchhaysuynghĩ.

Khiđiềnvàocộtưutiên,hãycânnhắcnhữngđiềusau:
Nhữngnhiệmvụnàolàtrungtâmvớivaitrịcủabạn.
Nhữngnhiệmvụnàocóthểủythácđượcchongườikhác.
Nhữngnhiệmvụnàocóthểđượcthựchiệnmộtcáchhiệuquả
hơn.
Nhữngnhiệmvụnàođángrabạnkhơngnênlàmngaytừđầu.
Hãytínhtốnthờigianbạnsửdụngchonhữngnhiệm
vụkhácnhauvàgiátiềntheogiờtínhcảphụphí.

Mộtphútsuyngẫm:Tínhsốtiềncơngcủabạntheo
giờ

Tínhtốnphầnhiệuquảcủamỗingày,thườngnằmtrong


khoảngtừ50đến80%–chẳnghạnlà65%.
Giảdụ,bạnlàmviệc8giờmỗingàyx65%=5,2giờlàmviệccó
hiệuquảcao.Giảsửlươngcủabạnlà30.000bảngmộtnăm,
nhânđơiconsốnàysẽratổngsốtiềncơngtytrảchobạn(cả
lương,thưởngvàcácchiphínhâncơngkhác)trongmộtnăm.
Consốlúcnàylà60.000bảng.
Chiasốđócho52tuần,trừđi6tuầnnghỉphépvàốm=46tuầnx
5ngàyx5,2giờmỗingày=1.196giờmỗinăm.
Làmtrịnthành1200giờvàlấy60.000bảngchiacho1200giờ=
50bảngmộtgiờ.
Điềunàycónghĩalàtrongcơngtyhaytổchứccủabạn,bạncógiá
50bảngchomỗigiờlàmviệchiệuquả–mộtđộnglựcđểkhơng
lãngphíthờigian.

1.5

Kiểmsốtcảmgiáccăngthẳng
Phầnlớnchúngtacóqnhiềuáplực–đủđểkhiếnchúngta
phảiđọcmộtcuốnsáchvềquảnlýthờigian!Khiáplựcngàycàng
tăng,chúngtatựthấybảnthânkhơngcókhảnăngraquyếtđịnhvà
mấtđisựcânbằngtrongcuộcsống.
Chúngtatrởnênthấtvọngbởidùđãcốgắnghếtsức,dựáncủa
chúngtavẫndậmchântạichỗ.Chúngtanghĩmìnhqbậnđểcóthể
cómộtkỳnghỉ.Nếunhữngcảmgiácđóthườngxunđếnvớibạn,
việcthựcsựquantrọngmàbạncầnlàmlàtìmracáchphùhợpđể
quảnlývàgiảmáplựcchomình.Dướiđâylàmộtsốhướngdẫn
(Xemthêmphần4.8):
Thườngxunlênkếhoạchchothờigiannghỉngơi.Nếu
đãbiếtmìnhvừacómộttuầnlàmviệcrấtbận,bạnhãycốgắng
làmchonhữngngàycuốituầnhoặclịchtrìnhlàmviệccủatuần
sauđỡbậnhơn.
Họccáchnóikhơng.Đừngcốgắngkiểmsốtmọithứtrongvũ
trụ:hãylậpchobạnnhữngmụctiêuthựctế(Xemthêmphần
5.5).
Lậpkếhoạchchokỳnghỉtừtrước.Cóngườilậpkếhoạch
choviệcđinghỉcuốituầnmỗisáutuần,nhưvậysẽcómộtđiềugì
đóđểchờđợi.


Dànhthờigianchongườibạnđờivàgiađình.Lậpkế
hoạchđểdànhthờigianchogiađìnhtrongnhậtkýcủabạnnếu
cần.
Tìmkiếmsởthíchmới.Hoặctìnhnguyệngiúpđỡmộttổ
chứcvìcộngđồngởđịaphương.Làmviệcvớingườikhácsẽkéo
bạnrakhỏichínhmình.
Dànhthờigianchobạnbè.Bạncũvàbạnmới.

Pháttriểnkhiếuhàihước.Đólàmộttrongsốnhữngliều
thuốcgiảiđộctốtnhấtchoáplực.
Tậpthểdục.Chẳnghạnnhưđichạybộ,đạpxe,bơi,đibộhay
khiêuvũ.
Thưởngthứchộihọahayâmnhạc.Dànhthờigianđểđến
mộtcuộctriểnlãmnghệthuật,rạpháthaytrungtâmchiếuphim.
Hướngtớiphầntâmlinhtrongbạn.Dànhthờigiancho
mộtkiểucầunguyệnhoặcthiềnnàođóđểgiúpliênhệvớithế
giớiphivậtchấtcủabạn.
Hãynghĩđếnnhữngphươngphápthựctếđểgiảmáp
lựctrongcuộcsốngcủabạn.
Tìnhhuống:Trongtámnămđầulàmviệcđộclập,
Ronthườngxunbịkiệtsứcbởianhkhơngthểnghỉngơi
kểcảkhikhơngcịnởnơilàmviệcnữa,vàmốiquanhệcủa
anhvớivợcontrởnêntồitệ.Cuốicùnganhthấymìnhcần
phảihọccáchxâydựngmộtcuộcsốngcânbằnghơn.Do
vậyRondànhnhiềuthờigianhơnchogiađình.Anhcũng
tậpthóiquenđibộquanhkhunhàđểthưgiãnvàphát
triểnmộtnhómnhữngngườibạnthườngxungặpnhau.
Anhtrởnênkiêncườnghơnvàcó“cơchếđốiphó”đểgiúp
anhnhanhchóngvượtquanhữnglúccăngthẳng.

1.6
Chuẩnbịđểthayđổi
Mộtphầnquantrọngcủacuốnsáchnàylàgiúpbạnxác
địnhđượcnhữnggìbạncầnthayđổiđểcóthểquảnlýthời


gianhiệuquảhơn.Nhưngbạncóthiếuđộnglựcđểthayđổi
khơng?Dướiđâylàtámbíquyếtgiúpbạntrởnênquen

thuộchơnvớiýtưởngvềsựthayđổitrongcuộcsốngcủa
mình.
1. Thửnhữngcáchthứclàmviệcmới.Vượtrakhỏitâmlý
“Tơivẫnlnlnlàmviệcđótheocáchnày”.Bạncóthểbắtđầu
vớimộtvàiviệcrấtnhỏ,chẳnghạnnhưđimộtconđườngkhác
đếnchỗlàm.Thiếtlậpnhữngmụctiêuthựctếđểtạoranhững
điềuchỉnhnhỏ.Chẳnghạnnhưđừngxuốngbếnxebusgầncơng
tybạnnhất,thayvàođó,hãyxuốngởbếntrướcđóvàđibộnốt
đoạnđườngcịnlạiđểđếncơngty.Nếubạncóthểlàmviệcđó
khoảnghailầnmộttuần,đósẽlàmộtđiểmkhởiđầu.
2. Thừanhậnrằngbạnkhơngbiếtmọithứ.Tơiđãtừngđược
giúpđỡbởicâunói:“Ngườimạnhmẽlàngườidámthừanhận
nhữngđiểmyếucủamình.”Điềunàycónghĩalàbạnsẽlắngnghe
nhiềuhơn,thừanhậnsailầmvàsẵnsàngđónnhậnnhữngphản
hồicũngnhưhọchỏitừsailầm.
3. Đặtnhiềucâuhỏihơn.Hãynhớnhữngmụcđíchcũngnhư
mụctiêucơbảncủabạn,vàsuynghĩmộtcáchsángtạovềcách
đạtđượcnó.
4. Tiếnlêntừnhữngtrảinghiệmtrongqkhứ.Họctừq
khứcủabạn,nhưngđừngqlolắngvềnhữngsựkiệncụthể.
5. Đừngsợthấtbại.NhàphátminhngườiMỹThomasEdisonđã
nói:“Tơikhơnghềthấtbại.Tơichỉtìmthấy10.000cáchlàmsai
thơi.”
6. Thườngxunxemxétlại.Việcthườngxunthẩmđịnhlại
mọithứcóthểđemlạiưuthếchobạn.
7. Đánhgiánhữngmụctiêu.Mộtkhíacạnhcủaviệcthiếtlập
mụctiêulànhờđóbạncóthểnhìnthấyliệumìnhcóđangđi
đúnghướnghaykhơng.
8. Sửdụngbạnbèđểgiúpbạnthayđổi.Hãytậptrungquanh
mìnhnhữngngườibạn,nhữngngườimàbạncóthểchiasẻmục

tiêuvàsựthấtbạicủamình.Chophéphọgiúpđỡvàhướngdẫn
bạnkhicầnthiết.
“Khikhơngcịnđủkhảnăngđểthayđổimộttìnhhuống,chúng
tađangđốimặtvớithửtháchphảithayđổibảnthânmình.”
VictorFranki,bácsĩtâmlýhọcngườiÚc


Chuẩnbịtâmthếchonhữngcáchthứcmớiđểthựchiện
mọiviệc.


Hiểuvềcơngviệc
Cùngvớiviệchiểuđượcbạnthuộckiểungườinào,có
mộtviệcquantrọnglàsuynghĩmộtcáchcụthểvềcơngviệccủabạn.
Bạncầnphảihiểurõvềvaitrịcủamìnhvànhữngtráchnhiệmmà
ngườikhácmuốnbạnhồnthành.Chúngtaaicũngcólúccầnđược
giúpđỡđểduytrìđượcsựtậptrungvàotấtcảcáckhíacạnhtrong
cơngviệccủamình:đểdừngviệclảngtránhnhữngcơngviệchàng
ngàyhoặcnhiệmvụkhókhăn,đểvượtquađượcnhữngđộngcơtồi,
đểduytrìsựtậptrungvàranhữngquyếtđịnhđúngđắn.Chươngnày
cónhữngcơngcụđểgiúpbạnlàmđượcviệcđó.

2.1
Làmrõcơngviệccủabạn
Tấtcảchúngtađềuqbậnrộn,nhưngviệcdừnglạivà
tìmhiểurõràngvềcơngviệclạivơcùngquantrọng.Từđó,
chúngtacóthểnghĩxemlàmthếnàođểthựchiệnmộtcách
hiệuquảcơngviệccủamình.
1. Viếtranhữngmụcđíchchungnhấttrongcơngviệccủabạn.
Chẳnghạnnhư,đểlãnhđạomộtđộinhằmcungcấpdịchvụ

kháchhàngxuấtsắcquađiệnthoại.
2. Bâygiờhãyviếtranhữnglĩnhvựcchínhgópphầntạoramục
đíchchungtrongcơngviệccủabạn.Chẳnghạnnhư:lãnhđạo,
theodõisốliệuthốngkê,cungcấpdịchvụkháchhàng,đàotạovà
pháttriểnnhânviên,quảnlýthờigian,quảnlýhoạtđộngcủa
nhânviênbằngcáchthẩmđịnhvàgặpgỡtừngngười.
3. Bâygiờhãyviếtranhữngviệcmàbạnphảilàmđểthựcsựhồn
thànhcơngviệctrongnhữnglĩnhvựcmàbạnđãliệtkêởphần
trước.Chẳnghạnnhưvớilĩnhvựcđàotạovàpháttriểnnhân
viên:duytrìbảngphâncơngđàotạovàlênlịchđàotạotừngcá
nhân,đặtlịchchonhânviênđểthamgianhữngbuổiđàotạobắt
buộc.
4. Bâygiờhãynghĩvềcáchbạnthựcsựsửdụngthờigiancủamình.
Sửdụngnhữnggìbạnđãviếttrongbaphầntrên,hãyxácđịnh


xembạnđãdànhbaonhiêuthờigianđểhồnthànhmụcđích
chungcủamình,nhữnglĩnhvựcchínhmàbạnđãliệtkêvà
nhữnghoạtđộngthựcsự?Điềugìbạnmuốnlàmnhiềuhơn?Hi
vọngbạnđangdànhphầnlớnthờigiancủamìnhtheocáchnày,
thayvìchonhữngcơngviệchànhchínhchungchẳnghạn(trừkhi
đólàcơngviệccủabạn).
5. Nếubạnlàthànhviêncủamộtđội,hãynắmrõcơngviệc,cáclĩnh
vựcvàhoạtđộngcủabạnphùhợpnhưthếnàovớinhữngđiều
đóởđồngnghiệp,ơngchủvàbấtcứthuộccấpnàocủabạn.
6. Thườngxunxemxétlạibốnđiểmđầutiênvớiơngchủcủabạn
vàtạicácbuổinhậnxétvềbạn.Nhữngcuộchọpnhưthếcóthểlà
nhữngdịphữuíchđểbạnxemxét,chẳnghạnnhư,điềugìđang
ngăncảnbạnhồnthànhmụcđíchchínhcủamìnhvàkhámphá
rabạnđangđichệchhướngởđâutrongnhữnglĩnhvựcvàhoạt

độngkhác.

Mộtphútsuyngẫm:
Hãysuynghĩvềđộicủabạn,nếubạncómộtđội.Bạncó
chắcchắnlàmìnhbiếtrõcơngviệc,lĩnhvựcvànhữnghoạt
độngcủabạnphùhợpnhưthếnàovớinhữngđiềuđócủađồng
nghiệphaykhơng?Bạncómơhồvềnhữngviệcđồngnghiệp
củabạnlàmkhơng?

Hãychắcchắnlàbạnthựcsựdànhphầnlớnthờigian
chophầnchínhtrongcơngviệccủabạn.

2.2
Ngừngnétránhcơngviệc
Bạncóthểthuộckiểungườithườngxunnétránh
nhữngnhiệmvụnhàmchánhoặckhókhăn.Càngtrìhỗn
thựchiệnmộtnhiệmvụ,bạncàngkhángcựnónhiềuhơn,
vàdođó,bạncànggặpnhiềukhókhănđểcóthểhồnthành
nhiệmvụđóhơn.


Bạncóthểnétránhmộtnhiệmvụvìvơsốnhữnglýdokhác
nhau:cơngviệcqnhàmchánhoặcmangtínhthủtục,cơngviệc
khơngcóthờihạnhồnthành,mụctiêukhơngrõràng,hoặcđơngiản
làbạncóqnhiềuviệcđểlàmđếnmứckhơngbiếtphảibắtđầutừ
đâu.Hoặcbạncóthểsợthấtbạihaybịbácbỏnếukhơnglàmtốtcơng
việc.
Trongmộtsốhồncảnhcụthể,việcraquyếtđịnhkhơngđảm
nhậnnhiệmvụlàđúng:khibạncầnphảithuthậptấtcảmọithơngtin
hoặccầnthờigianđểsuynghĩ.Nhưng,trongrấtnhiềuhồncảnh

khác,chungquychỉlàtrìhỗnlàmviệcgìđó.
Dướiđâylàmộtsốcáchđểgiúpbạnphávỡràocảncủasựtrì
hỗnkéodài:
1. Chiamộtnhiệmvụlớnthànhnhiềuphầnnhỏ,dễquảnlýhơn
(Xemphần4.5).Giảiquyếtmộtphần,khơngnhấtthiếtphảilà
phầnđầutiên.Thựctếlàkhihồnthànhmộtphầnnhỏ,bạnsẽ
cảmthấytốthơntrướctồnbộnhiệmvụ.
2. Bắtđầuthựchiệnphầnkhónhất.Làmviệcnàytrongkhoảngthời
giannhiềunănglượngvàhoạtđộnghiệuquảnhấtcủabạn.(Xem
phần1.3)
3. Traochochínhmìnhmộtphầnthưởng,nhưngchỉsaukhibạn
thựcsựhồnthànhmộtnhiệmvụ.
4. Làmnhữngcơngviệchàngngàytrongkhoảngthờigianbạnlàm
việckémhiệuquảnhấthoặctrongnhữngqngnghỉsaukhi
thựchiệnnhữngnhiệmvụcầnđộtậptrungcao.
“Bạncóthểtrìhỗn,nhưngthờigianthìkhơng,vàthờigianđã
mấtđithìkhơngthểlấylạiđược.”
BenjaminFranklin,chínhtrịgiaMỹ
Sựtrìhỗncuốicùngsẽlàmchocơngviệctrởnênkhó
khănhơn.

2.3


Giữtậptrung
Bạncầnphảithiếtlậpchobảnthânnhữngmụctiêuthực
tếmàquađó,bạncóthểsửdụngnhữngkỹnăngcủamình
vàgiúpchocơngviệccủabạntrơitrảy.Nếumuốn,bạncó
thểsửdụngphầnthưởngđểnhấnmạnhýnghĩacủathành
cơng.

Thiếtlậpchobảnthânbạnmộtmụctiêu.Mụctiêunày
phảimangtínhkíchthíchvàđịihỏisựnỗlựcởbạn,nhưngnó
khơngnênqkhắtkhehayphithựctế.Hãylậpkếhoạchđểnghỉ
ngơisaukhiđạtđượcmụctiêucủamìnhvàhồnthànhmột
nhiệmvụ;từbỏmongmuốncónhữngkỳnghỉđộtxuấtkhơng
theokếhoạch.
Nhắmtớimộtnhiệmvụ.Mụctiêucủabạnphảilàhồnthành
mộtnhiệmvụthayvìchỉđơngiảnlàlấpđầythờigian,vìvậyhãy
tựnóivớibảnthân:“Tơimuốncóđượctấtcảsốliệuvềdoanhsố
bánhàngvàolúcbagiờ,”thayvì:“Tơisẽdànhmộtgiờđểthu
thậpsốliệudoanhsốbánhàngvàxemxemtơicóthểlàmđược
tớiđâu.”
Địnhramộtkhoảngthờigian.Sẽrấttốtnếubạnnhắmtới
nhữngnhiệmvụcầnkhoảngtừ30đến90phútđểhồnthành.
Cácnhiệmvụngắnhơnsẽkhơngđủtínhthửtháchvàcácnhiệm
vụcầnthờigianhơnlạicóthểphithựctế.Nếubạnhồnthành
nhiệmvụnhanhhơnkhoảngthờigianmàbạnđặtra,tốtthơi.
Nhưngnếubạnkhơngthể,đừngtuyệtvọng.Đừngtừbỏhoặc
dừnglạiquảnlýthờigiannếubạnnhìnthấyđượckếtquả.Nếu
dừnglại,bạncóthểsẽmấtđàvàsẽmấtthờigianđểgiànhlạisức
đẩyđó.Hãytiếptụclàmviệcmộtcáchkiênđịnhchotớikhibạn
hồntồnhồnthànhnhiệmvụ.
Bịgiánđoạnvàthiếtlậptrởlại.Nếubịgiánđoạn,hãyghi
chúvắntắtbạnđãlàmcơngviệccủamìnhđếnđâu,nhưvậybạn
cóthểtiếptụclạimộtcáchdễdànghơn.Nếubạngặpmộtkhó
khănkhơngkhắcphụcđượckhiếnqtrìnhbuộcphảidừnglại,
hãylậpmụctiêunhỏhơnvàsuynghĩmộtcáchsángtạovềmột
cáchtiếpcậnkhácvớivấnđềkhókhăn.Hoặcthựchiệnmộtphần
kháccủanhiệmvụvàtrởlạivớiconđườngkhókhănđósau.
Lậpmụctiêuđểhồnthànhmộtnhiệmvụthayvìchỉ

đơngiảnlàlấpđầymộtkhoảngthờigian.


Tìnhhuống:
Mụctiêucủatơikhiviếtcuốnsáchnàylàmỗingàysẽhồn
thànhbốnphầnnhỏ.Chẳnghạn,trongphầnnày,tơiviếtnhững
chúýsơlượccholĩnhvựcmuốnđềcậptớivàsauđóviếtcâu
chuyệntìnhhuốngnày,cuốicùnglàphầnnộidungchínhvà
phầngiớithiệu.Tơicốgắnglàmviệcmộtmạchvàsaukhihồn
thành,đọclướtlạiphầnnày,rồinhìnvàovịtrícủanótrongcả
tậpsách.Tơithấyviệclậpmụctiêucụthểmanglạinhữnglợiích
nhấtđịnh.Tơitựchophépmìnhnghỉngơimộtchútsaukhiviết
haiphầnvàsauđólạimộtkhoảngnghỉngơinữasaukhiviếthai
phầncịnlại.Đólàmộtmụctiêuđầytháchthức,nhưngthựctế
vàcóthểđạtđược.

2.4
Vượtquanhữnglúcthiếuđộnglực
Cốgắngnhậnthứcđượclýdobạnlạithiếuđộnglựctại
thờiđiểmđó.Họccáchtháchthứcnhữngsuynghĩngăn
chặnhoặckhiếnbạnphảidừngviệctiếnlênvàthựcsự
hồnthànhmộtnhiệmvụ.
Dướiđâylàmộtsốnhữngsuynghĩthườnggặpkhithiếuđộng
lựcvàgợiývềcáchxửlýchúng.
“Tơikhơngcảmthấythíchlàmviệcđó.”Hãylàmviệcgìmà
bạnbiếtlàđúngvàbỏquacảmgiáccủabạn.Ngàytơirờivăn
phịngđểthảoluậnvềcuốnsáchđầutiêncủamình,tơiđãbỏqua
tấtcảnhữngsuynghĩbêntrongtâmtrívềviệc:“Tạisaobạnlại
thấylolắngkhiđếncuộchọpnày?”Tơiđãhànhđộngđúng,sau
đócuốnsáchnàyđãbánđượcrấtnhiềunghìnbản.

“Tơikhơngbiếtphảibắtđầutừđâu.”Hãychianhiệmvụ
thànhnhữngphầnnhỏvàdễquảnlýhơn.
“Tơikhơngcảmthấythíchlàmviệc.”Hãylậpnhữngnhiệm
vụđơngiảnđểhồnthành.Hãytưởngtượngđólàmộtnhiệmvụ
màbạnthựcsựmuốnthựchiện.Hãynghiêmkhắcvớibảnthân,
nhưngsauđóhãytựtraochobạnmộtphầnthưởngkhihồn
thànhnhiệmvụđó.


“Nóthậtlàbuồntẻ!”Hãylậpgiớihạnvềthờigianhồnthành
mộtphầncủanhiệmvụ,chẳnghạnnhưmườiphút.
“Tơichỉcóthểlàmtốtngaytrướcthờihạnphảihồnthành.”
Tốtthơi,đấycóthểlàvấnđề,nhưngbạnvẫncóthểlậpkếhoạch
thờigiantốthơn.
“Tơisợrằngtơisẽthấtbại.”Hãynhớrằngngườikhơngbao
giờthấtbạilàngườikhơngbaogiờlàmbấtcứviệcgì.Đừnglo
lắng;hãynghĩxemđiềutồitệnhấtcóthểxảyralàgì?Họctừ
nhữngsailầmtrongqkhứcủabạn.Dũngcảmlên!Nếucần,
hãyhọcmộtvàikỹnăngmới.
“Tơiđãlnlnlàmviệcđótheocáchnày.”Hãythửmạo
hiểm.Làmmộtcáigìđókhácđi.Hãyvượtrakhỏigiớihạnhạn
hẹp.Thayđổiquanđiểmcủabạn.Đổimớilàmộtcơhộiđểnắm
bắt,khơngphảilàmộttháchthức.Hãynắmlấycơhội.
Hãylàmđiềumàbạnbiếtlàđúng,bỏquacảmgiáclãnh
đạmcủabạn.
Tìnhhuống:
Marcusnhậnraanhđangngồicạnhvịgiámđốcđiềuhành
trongtổchứccủamìnhtrênmộtchuyếnbay.Thayvìcócảmgiác
lolắngvềviệcphảinóichuyệnvớimộtaiđóởvịtrírấtcaotrong
cơngty,anhtháchthứcsuynghĩvềthấtbạivànỗisợhãirằng

anhcóthểnóinhữngđiềusailầm.Anhphácthảo,sơlược
nhưngrõràng,nhữngđiểmmạnhvàđiểmyếumàanhnhìnthấy
trongtổchứcvàcáchanhnhìnnhậnvềtươnglaicủacơngty.
Kếtquảlà,vàingàysau,Marcusnhậnđượcmộtcuộcgọicóliên
quantrựctiếpđếnviệcanhđượcđềbạt.Nhờnghiêmkhắcvới
bảnthân,Marcusgiữcảmgiácsợhãicủamìnhlạivàkhơnglo
lắng.Anhlêntiếng,vàanhđượcđềnđáp.

2.5
Nângcaokhảnăngraquyếtđịnh
Tấtcảchúngtavẫnliêntụcphảiraquyếtđịnhtrong
cuộcsống–mặcgì,ăngìmỗingày…–nhưngcóthểsẽkhó


khănhơnkhiphảiranhữngquyếtđịnhquantrọnghơn.
Dướiđâylàmộtsốhướngdẫnvềqtrìnhraquyếtđịnh.Cóthể
sẽhữuíchkhiviếtratấtcảnhữnglựachọnmàbạncó.Nếucóq
nhiềulựachọn,hãylọcranhữnglựachọnquantrọngnhất.Tựhỏi
bảnthânbạnnhữngcâuhỏisau:
Đâulàưuđiểmvànhượcđiểmcủamỗilựachọn?Bạncó
thểcầnphảichútrọnghơnđếnmộtsốưunhượcđiểmđểlựa
chọnconđườngđitiếp.
Tácđộngcủamỗilựachọnlàgì?Chẳnghạnnhư,lựachọn
mộtcơngviệcmớicóthểcónghĩalàphảiđilàmxanhànhiều
tuầnvàkếtquảlàlựachọnđósẽcóảnhhưởngnghiêmtrọngđến
cuộcsốnggiađìnhbạn.
Điềugìsẽxảyranếubạnkhơngrađượcbấtcứquyết
địnhnào?Việcđócóliênhệnhưthếnàovớiviệchồnthành
mụctiêudàihạncủabạn?
Kếhoạchthờigianđểramộtquyếtđịnhlàgì?Chẳnghạn,

nếubạnphảibáocáovềquyếtđịnhcủamìnhtrongmộtcuộchọp,
hãydànhthờigianđểviếtbáocáo.Nếuchưacómộtkếhoạchcụ
thể,hãytựđặtkếhoạchchomìnhvàthựchiệntheo.
Tơicóthểxinlờikhuntừaichovấnđềnày?Lýtưởnglà,bạn
sẽxinlờikhuntừaiđócónhiềukinhnghiệmhơnbạn,nhưng
bấtcứngườibạntốtnàocũngcóthểlàmviệcgiốngnhưmột
“qnsư”.
Suynghĩvượtrangồigiớihạnthơngthường.Hãysáng
tạovàgiàutưởngtượngtrongviệcsuynghĩvềnhữnggiảipháp
cóthểthựchiện.Cóthểsẽhữuíchnếubạnthửthảlỏng,ngừng
nghĩvềviệcbuộcphảiraquyếtđịnhđểtậptrungvàobứctranh
lớnhơntạiđiểmnày.
Đừngbỏquabảnnăngcủabạn.Trựcgiáccủabạnphảnứng
nhưthếnàovớinhữnglựachọnkhácnhaumàbạnđangđối
mặt?
Trongkhitìmcáchraquyếtđịnh,hãysuynghĩthậtlơgíc,
nhưngcũngđừngqncânnhắcnhữnggìbảnnăngcủabạn
đangmáchbảo.
Tìnhhuống:


Tơiphảiraquyếtđịnhvềviệcsẽởđâutrongmộtthángtham
giakhóahọcchunsâu:tạinhà,vàsẽmấtbốngiờchoviệcđi
lạimỗingày,vớianhtraiởtrungtâmLondon,hoặcvớibáctơiở
vùngngoạiơ?Tơiliệtkêranhữnglựachọnkhácnhau,tínhtốn
chiphítàichính,thờigianđilạivàkhảnăngtiếpcậnđượcvới
máytính.Quaphântích,tơinhậnrarằngyếutốquantrọngnhất
khơngphảilàchiphíhaythờigianđilại,màlàtơisẽtiếptụclàm
việchiệuquảởmứcnào.Điềunàygiúptơiquyếtđịnhởvớianh
traivàsửdụngmáytínhxáchtaycũngnhưmáyinvàbộđiều

giải(modem)củaanhấy.

2.6
Hãylinhđộngvềnơilàmviệc
Nếucóthểlàmviệctạinhàdùchỉlàthỉnhthoảng,rấtcó
thểbạnsẽlàmđượcthêmrấtnhiềuviệcnữa.Bạnsẽcókhả
nănglàmviệclinhđộngvàkiểmsốtkếhoạchlàmviệccủa
mìnhmàkhơngcóaikiểmtrabạn.
Hãyhọccáchsửdụngthờigiancủabạnbấtcứnơinào.Vídụ,
nếubạnthườngxunphảidichuyểnbằngtàuhoặcmáybay,hãylập
kếhoạchmangtheocơngviệccủamìnhđểbạncóthểlàmviệctrong
khidichuyển.Nếucóthểlàmviệctạinhàtrongmộtsốngàycụthể,
bạnsẽnhậnthấyrằngbạncóthểhồnthànhcơngviệcgiấytờmột
cáchhiệuquảhoặccóthờigianđểsuynghĩsángtạomàkhơngbịmất
tậptrung.Nếuthườngxunlàmviệcởnhà,bạncần:
Cókỷluật.Lậpthờigianbiểurõràngvềthờigianbắtđầuvà
thờigiankếtthúccơngviệc.Nhớlậpkếhoạchchothờigiannghỉ
ngơitrongthờigianbiểucủabạn.
Thiếtlậphệthốnghỗtrợcủariêngbạn.Ởnơilàmviệc,
bạncóthểnóichuyệnvớiđồngnghiệp.Ởnhà,bạnchỉcómột
mình.Dođó,bạncầnphảichủđộnglậpkếhoạchgặpgỡbạnbè.
Tránhmấttậptrung.Nóivớibạnbèvàgiađìnhlàbạnđang
làmviệcvàđừngquấyrầybạn.Mộtsốngườisẽnghelời,mộtsố
ngườisẽkhơng,nhưngbạncầnphảithiếtlậpnhữngranhgiớirõ
ràng.
Tìmkiếmsựgiúpđỡcủacácchungia.Bạnlncầnsựgiúp


đỡcủacácchungiatrongnhiềulĩnhvựccủacuộcsống.Tơiđã
từngđượcgiúpđỡrấtnhiềubởimộtngườibạnlàquảnlýmột

ngânhàngđãnghỉhưu.Anhấyđãgiúpđỡtơikiểmtrachiphí,
lậpkếhoạchdịngtiền…
Đơikhilàmviệctạinhàcóthểcónghĩalàbạnlàmđược
nhiềuviệchơn.
Tìnhhuống:
Jođãlàmviệctạinhàtronggần30năm.Điềunàyđemlại
rấtnhiềulợiích,nhưítphảithamgiacáccuộchọphơn,giảm
thiểuthờigianđilạivàcóthểởnhàkhiconcơđihọcvề.Tuy
nhiên,cơđãmấtliênhệthườngxunvớiđồngnghiệpcủamình
vàđãhọccáchthamgiacáchoạtđộngvàogiờnghỉtrưanhưđến
câulạcbộthểdụcthẩmmỹvàthườngxungặpgỡbạnbè.Điều
nàylàmgiảmcảmgiácbịcơlập,cảmgiáccủarấtnhiềunhững
ngườilàmviệctạinhà,đồngthờiduytrìđượcsứckhỏevàcảm
giáchạnhphúccủacơ.


Ngănnắp
Dọndẹpsạchsẽnhữngthứlộnxộn,khơngcầnthiếttrênbàn
sẽgiúpbạnsuynghĩvàlàmviệctốthơn.Cómộtcuốnnhậtkývàlập
một“danhsáchnhữngviệccầnlàm”sẽgiữchobạnlnkiểmsốt
đượccơngviệc.Nếuđãviếtramộtcáigìđó,bạnsẽkhơngcầnphải
giữnóởtrongđầuvàdođó,bạncóthểtậptrungvàonhữngnhiệmvụ
sángtạokhác.Thiếtlậpmộthệthốngđểgiúpbạnthựchiệnnhững
nhiệmvụhàngngàyvàlậpkếhoạchchitiếtchoviệcthựchiệncácdự
án.Khiđó,nếunhậnrarằngmìnhđangchậmhơnsovớikếhoạch,
bạnsẽcóthểhànhđộngđểtheokịpnhịpđộbanđầu.

3.1
Dọndẹpbàncủabạn
Mộtphầncủaviệcsốngngănnắplàđặttấtcảnhữngthứ

cầnthiếtởgầnbạn,khơngbịbaoquanhbởimớgiấytờlộn
xộnvànhữngthứmàbạnkhơngcần.Mụctiêucủabạnlà
sắpxếplạimọithứđểbạncóthểlàmviệchiệuquảvàcóthể
tìmđượcnhữngthứbạncầnmộtcáchnhanhchóng.Sắp
xếpnhữngdụngcụbạnthườngxunsửdụngđểnóởgần
bạnnhấtvàcóthểphụcvụbạntốtnhất.
Dướiđâylànămbướcthiếtthựcgiúpbạnsắpxếplạimộtnơilàm
việctốthơn:
1. Bỏtấtcảnhữngthứkhơngliênquanđếndựángầnđâycủabạn
rakhỏibàn.Việclàmnàysẽgiúpbạntậptrungchúývàonhững
vấnđềthựcsựtrongcơngviệc.Đặtnhữngthứbạnthườngxun
cầnởgầnchỗbạnngồi,trongtầmvớiđểbạnkhơngphảithường
xunđứngdậytrongkhiđanglàmviệc.
2. Nếubạncókhayđựngcơngvăngiấytờđếnvàkhayđựngcơng
văngiấytờđi,hãysửdụngchúng.Thỉnhthoảng,hãysoạnlại
khayđựnggiấytờđếnvàbỏđihoặcphânloạinhữnggiấytờmà
bạnđểởkhaynày.
3. Dànhthờigianđểdọndẹpmơitrườnglàmviệccủabạn–bút,


giấy,tẩy,cốc,gương,bútchì,kẹpghim…Cấtnhữngthứmàbạn
khơngthườngxunsửdụngđi.
4. Lưutrữnhữngtàiliệucũ.Dánnhãnchonhữngtàiliệucũhoặc
đónghộpvàghirõnộidung,ngàythángcủachúng.
5. Hãychắcchắnlànhữngthiếtbịmáytínhcủabạnđượcsắpxếp
saochobạncóthểlàmviệchiệuquả,antồnvàtiệnlợi.Màn
hìnhmáytínhcầnphảicótầmcaochuẩn–cáchmắtbạnítnhất
là63cmvàphầncaonhấtcủamànhìnhphảiởdướitầmmắt
bạn.Hãychắcchắnlàbạnđangngồitrênmộtchiếcghếđược
thiếtkếphùhợpvàcóchiềucaochuẩn.Dọndẹpkhuvựcdưới

gầmbànđểcóđủchỗchođơichâncủabạn.

Mộtphútsuyngẫm:
Cuốimỗingàyhãydọnquabànlàmviệccủabạn.Bỏtấtcả
vănphịngphẩm,trừnhữngthứquantrọngnhất,vàongănkéo
hoặctủ.Sắpxếptấtcảnhữnggiấytờ,trừnhữnggiấytờcóliên
quanđếndựánđangthựchiện,vàocặpđựnghồsơ.

Dọndẹpkhỏibànnhữngthứkhơngthườngxuncần
đến,bạnsẽcóthểsuynghĩrõràngvàtậptrunghơn.

3.2
Viếtnhậtký
Cómộtcuốnnhậtkýđồngnghĩavớiviệcbạncóthểtheo
sátmọiviệc.Mộtcuốnnhậtkýcũngrấthữudụngchoviệc
nhắcnhởbạnvềthờigiancầnnộpbáocáohaythamgia
mộtcuộchọp.Hãynhớrằng,nếubạnsửdụngnhậtkýtrên
Outlookởnơilàmviệc,nhiềungườicóthểbiếtkếhoạch
củabạnhoặcthờigianbạnbận.
Giấyhayđiệntử?Đókhơngphảivấnđề,vấnđềlàbạncómột
–vàchỉmộtcuốnnhậtkýchotấtcảcáccuộchẹncơngviệcvàcá
nhâncủabạn.Trongđó,bạncũngcóthểghilạinhữngviệcphải
làm,nhữngngườiphảigặp,nhữngthưđiệntửphảiviếtvà


×