Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

Kich ban Hoi nghi CBCC 20102011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (113.96 KB, 6 trang )

(1)

KỊCH BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
NĂM HỌC 2010-2011


Trường Tiểu học Đồng Nguyên 2
I.Chào cờ ( Nghiêm . Chào cờ chào .)


II.Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu:
Kính thưa....


Thực hiện thơng tư liên tịch sô 09/1998/ TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày
4/12/1998 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ ( nay là bộ Nội Vụ) và Tổng Liên
đoàn lao động VN và Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐT NGÀY 1/3/2000 của
Bộ GD&ĐT về việc ban hành qui chế dân chủ trong các hoạt động của nhà
trường.Hướng dẫn sô 129 của phịng và cơng đồn giáo dục thị xã Từ Sơn. Được
sự chỉ đạo của Phòng GD&ĐT thị xã Từ Sơn và Chi bộ Trường Tiểu học Đồng
Nguyên 2, hôm nay BGH và BCH Cơng Đồn Trường Tiểu học Đồng Ngun 2 tổ
chức Hội nghị CBCC năm học 2010- 2011, nhằm kiểm điểm Nghị quyết Đại hội đề
ra năm học 2009-2010, xây dựng và bàn biện pháp thực hiện kế hoạch năm học
2010-2011 và Bầu bổ sung Ban TTrND nhiệm kỳ 2009-2011.


Về Đại hội thay mặt BTC tôi xin trân trọng giới thiệu:


...
...
...
...
.


Cùng các vị đại diện các ban ngành đoàn thể của phường, các ông, bà đại diện các
chi bộ, các khu phố, ban thường trực hội cha mẹ HS.Đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh.


Sau đây tôi xin thơng qua chương trình Hội Nghị
1. Chào cờ, Tun bố lí do, giới thiệu đại biểu.
2. Bầu đồn chủ tịch và thư ký


3. Báo cáo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội năm học
2009-2010, phương hướng kế hoạch năm học 2010-2011 và báo cáo đánh
giá thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua học 2009-2010
và triển khai các các cuộc vân động, các phong trào thi đua năm học
2010-2011.(2)

5. Báo cáo kết quả hoạt động của BTTrND năm học 2009-2010 và phương
hướng hoạt động của BTTrND năm học 2010-2011.


6. Quyết toán thu, chi quĩ tự có năm học 2009-2010 và dự tốn thu chi kinh
phí quĩ tự có năm học 2010-2011.


7. Các báo cáo tham luận.
8. Phát biểu của đại biểu
9. Tiếp thu ý kiến


10.Kiện tồn Ban thanh tra nhân dân.
11.Thơng qua Nghị quyết


12.Ký cam kết trách nhiệm
13.Bế mạc


III. Bầu Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội
Kính thưa Đại hộiĐể Đại hội thành cơng, Đại hội cử Đồn chủ tịch để điều hành Đại hội.


Kính thưa Đại Hội, căn cứ thực tế nhà trường và hướng dẫn của cấp trên,
Đoàn chủ tịch Đại hội CBCC trường ta được cử với số lượng là 3 người. Ban tổ
chức xin ý kiến Đại hội về số lượng.
---Đề nghị Đại biểu nào đồng ý số lượng đoàn Chủ tịch Đại hội là 3 người đề
nghị cho biểu quyết.


Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.
Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.


Như vậy Đại hội đã nhất trí Đồn chủ tịch Đại hội là 3 người. Đề nghị Đại
hội tiếp tục giới thiệu các thành viên Đồn chủ tịch Đại hội.
---Kính thưa Đại hội, nếu được Đại hội cho phép, Ban tổ chức xin giới thiệu
các đại biểu tham gia Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ban tổ chức xin ý kiến Đại hội.
---Kính thưa Đại hội, được Đại hội ủy quyền, BTC xin giới thiệu các đại biểu
sau tham gia Đoàn chủ tịch Đại hội:


1. Ơng Ngơ Bảo Cơi Hiệu trưởng2. Bà Nguyễn Thị Vinh Chủ tịch Cơng Đồn
3. Bà Nguyễn Thị Phượng Tổ 4, 5, tổng hợp.
BTC xin ý kiến Đại hội.


Đề nghị Đại biểu nào đồng ý danh sách Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội đề
nghị cho biểu quyết.(3)

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh sự nhất trí cao của các đại biểu.
Sau đây tơi xin trân trọng kính mời Đồn Chủ tịch lên điều hành Đại hội.


---Kính thưa Đại hội


Để ghi chép các diễn biến tại Đại hội và giúp Đồn chủ tịch điều hành Đại
hội thành cơng, Đồn chủ tịch Đại hội xin giới thiệu cơ giáo Nguyễn Thị Mai
Thanh, Thư ký Hội đồng làm thư ký Đại hội. Đoàn chủ tịch xin Đại hội cho ý kiến.


IV. Tiến hành Đại hội


Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Ngơ Bảo Cơi Bí thư
chi bộ, HT nhà trường lên khai mạc Đại hội.


Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu ...lên tặng hoa Đại hội.
Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu ...lên tặng hoa Đại hội.
Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu ...lên tặng hoa Đại hội.
V. Đại hội nghe các báo cáo


1. Kính thưa...


Năm học 2010-2011, năm học với chủ đề: “ Đổi mới công tác quản lý, nâng


cao chất lượng giáo dục”, nhà nhận được nhiều quan tâm các cấp ủy đảng, các cấp
chính quyền, các đồn thể, ban ngành, các doanh nghiệp, đây là sự cổ vũ, là nguồn
động viên để thầy và trò Trường Tiểu học Đồng Nguyên 2 phấn đấu vươn lên hoàn
thành tốt Nhiệm vụ năm học.


Xin trân trọng giới thiệu thầy Ngô Bảo Côi, Hiệu trưởng nhà trường lên đọc
báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội năm học 2009-2010,
phương hướng kế hoạch năm học 2010-2011 và báo cáo đánh giá thực hiện các
cuộc vận động và các phong trào thi đua học 2009-2010 và triển khai các các cuộc
vân động, các phong trào thi đua năm học 2010-2011.
---Xin chân thành cám ơn thầy Ngô Bảo Côi, Hiệu trưởng nhà trường lên trình
bày cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội năm học 2009-2010 và
phương hướng kế hoạch năm học 2010-2011. và báo cáo đánh giá thực hiện các
cuộc vận động và các phong trào thi đua học 2009-2010 và triển khai các các cuộc
vân động, các phong trào thi đua năm học 2010-2011.


Cám ơn Đại hội đã chú ý theo dõi.(4)

hoc 2009-2010, báo cáo đăng ký thi đua, kế hoạch tổ chức thi đua năm học
2010-2011 và tổng hợp các ý kiến từ Hội nghị các tổ.
---Xin cám ơn ý kiến của cô giáo Nguyễn Thị Vinh, cám ơn Đại hội đã chú ý
lắng nghe.


Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cơ Lê thị Loan, Trưởng


BTTrND nhà trường lên báo cáo kết quả hoạt động của BTTrND năm học
2009-2010 và phương hướng hoạt động của BTTrND năm học 2009-2010-2011.
---Tiếp theo tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời cơ Nguyễn Thị Hoa, Kế
tốn được HT ủy quyền lên báo cáo Quyết toán thu, chi quĩ tự có năm học
2009-2010 và dự tốn thu chi kinh phí quĩ tự có năm học 2009-2010-2011.


2. Kính thưa...


Đại hội đã nghe các báo cáo trình bày tại Đại hội một cách chăm chú trước
khi chuyển sang phần tham luận kính mời quí vị khách quí và các đại biểu nghỉ
giải lao 20 phút.


3. Tham luận tại Đại hội
Kính thưa...


Để thực hiện thắng lợi nhiêm vụ năm học với chủ đề: “ Đổi mới công tác
quản lý, nâng cao chất lượng GD” và hoàn thành tốt kế hoạch năm học, Đoàn chủ
tịch Đại hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời các đại biểu tập trung suy nghĩ
phát biểu tham luận bằng tinh thần trách nhiệm, bằng ý thức xây dựng nhà trường
góp phần làm cho Đại hội thành cơng tốt đẹp. Đồn Chủ tịch lưu ý các đại biểu
phát biểu tránh những ý kiến trùng lặp nhau, tránh phân tích lan man dài dịng và
đưa ra những giải pháp thực tế, có tính khả thi. Xin cám ơn trước các ý kiến mà các
đại biểu nêu ra.


Mở đầu, tôi xin giới thiệu ý kiến tham luận của đại diện GV khối lớp 1
Tiếp theo tôi xin giới thiệu ý kiến tham luận của đại diện GV khối lớp 2
Tiếp theo tôi xin giới thiệu ý kiến tham luận của đại diện GV khối lớp 3


Tiếp theo tôi xin giới thiệu ý kiến tham luận của đại diện GV khối lớp 4
Tiếp theo tôi xin giới thiệu ý kiến tham luận của đại diện GV khối lớp 5
Tiếp theo tôi xin giới thiệu ý kiến tham luận của đại diện khối GV chuyên
Tiếp theo tôi xin giới thiệu ý kiến tham luận của đại diện Đồn TN(5)

---Kính thưa Đại hội


Bằng tinh thần trách nhiệm với học sinh thân yêu, bằng ý thức xây dựng nhà
trường các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến hay, nhiều giải pháp hữu hiệu để nâng
cao chất lượng giáo dục toàn diện, để xây dựng nhà trường, để tổ chức các cuộc
vận động, các phong trào thi đua trong suốt năm học. Do quĩ thời gian có hạn Đồn
chủ tịch đề nghị các đại biểu còn ý kiến chưa tham luận xin gửi văn bản về cho thư
ký Đại hội, để thư ký Đại hội tập hợp trình Đồn Chủ tịch. Các ý kiến tham luận tại
đại hội và các ý kiến gửi bằng văn bản đều có giá trị như nhau. Đoàn Chủ tịch xin
cám ơn các ý kiến của các đại biểu.


Kính thưa Đại hội


Trong q trình thực thi nhiệm vụ Trường Tiểu học Đồng Nguyên 2 luôn
nhận được sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chị đạo của các cấp chính quyền và
các cấp quản lý giáo dục, sự phối hợp của PHHS và các ngành, các đồn thể. sự có
mặt của các vị khách q hơm nay thể hiện sự quan tâm của q vị tới nhà trường,
tới sự nghiệp GD, tới việc học tập của con em nhân dân.


Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời ...đại diện ban
thường trực cha mẹ HS tham gia phát biểu ý kiến với Đại hội.
---Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời ...đại diện Phịng


GD&ĐT Thị xã Từ Sơn tham gia phát biểu ý kiến với Đại hội.
---Đoàn chủ tịch xin trân trọng giới thiệu và kính mời ...thay mặt lãnh
đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đồng Nguyên tham gia phát biểu ý kiến với
Đại hội.


4. Tiếp thu ý kiến Đại hội
Kính thưa Đại hội


Đại hội đã nghe các ý kiến tham luận của các đại biểu, ý kiến phát biểu của
lãnh đạo Phòng GD&ĐT và lãnh đạo phường, ý kiến phối hợp của đại diện cha mẹ
học sinh. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Ngơ Bảo Cơi HT nhà trường
lên tiếp thu ý kiến.


5. Kiện tồn Ban thanh tra nhân dân
Kính thưa Đại hội(6)

6. Thơng qua Nghị quyết Đại hội
Kính thưa Đại hội


Năm học 2009- 2010 với chủ đề “ Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất
lượng giáo dục”. Năm học tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ
Tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “2 không”; phong trào thi đua
“Xây dựng nhà trường thân thiện , học sinh tích cực”, mỗi thầy cô giáo là tấm
gương về đạo đức, tự học và sáng tạo, và nhiều cuộc vận động khác,...đã được thầy
Ngơ Bảo Cơi , Hiệu trưởng nhà trường trình bày trước Đại hội, đã được đại hội
thảo luận và được ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo địa phương và ngành. Đồn chủ tịch
xin giới thiệu và kính mời cơ giáo Nguyễn Thị Mai Thanh thư ký Đại hội lên thơng


qua những chỉ tiêu chính năm học 2010-2011 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.


Kính thưa Đại hội


Đại hơi đã nghe những chỉ tiêu chính năm học 2010-2011 và Dự thảo Nghị
quyết Đại hội. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội.


Đề nghị Đại biểu nào đồng ý với những chỉ tiêu chính năm học 2010-2011
và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đề nghị cho biểu quyết.


Đề nghị Đại biểu nào không đồng ý cho biểu quyết.
Đề nghị Đại biểu nào có ý kiến khác.


Đồn chủ tịch xin cám ơn sự thống nhất cao của Đại hội, Đại hội giao cho
BGH&BCH cơng đồn, lãnh đạo các đồn thể trong trường thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội đã thông qua.


7. Ký cam kết cộng đồng trách nhiệm


Tiếp theo xin trân trọng kính mời cơ Nguyễn Thị Vinh thơng qua bản cam
kết cộng đồng trách nhiệm.
.---Tiếp theo xin trân trọng kính mời Thầy Hiệu trưởng, đại diện BCH Cơng
đồn nhà trường, các tổ trưởng tổ CM, đại diện Đoàn TNCSHCM lên ký cam kết
cộng đồng trách nhiệm.


8. Bế mạc Đại hội
Kính thưa Đại hội


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×