Tải bản đầy đủ (.ppt) (13 trang)

Bai the duc Lop 7 voi co

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (7.25 MB, 13 trang )

(1)


(2)

(3)

Đây là động tác gì?Vươn thở


TayChân


NgựcĐúng
(4)

Vươn thở


TayChân


NgựcĐúngSai


Sai


Sai
(5)

Vươn thở


TayChânNgựcSai


Đúng
SaiSai
(6)

Vươn thở


TayChân


Lườn

ĐúngSaiSai


Sai
(7)

ĐỘNG TÁC BỤNG


Nhịp 1: Bước chân trái sang ngang rộng hơn vai đồng thời đưa hai
tay và cờ ra trước lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào


nhau.


Nhịp 2: Gập thân, hai tay chạm hai bàn chân, cờ hướng về trước,
hai chân thẳng, mắt nhìn theo cờ


Nhịp 3: Nâng thân, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, cờ hướng
sang 2 bên, mắt nhìn theo cờ bên trái(8)

ĐỘNG TÁC PHỐI HỢPNhịp 1: Bước chân trái ra trước một bước chếch 450 sau đó khuỵu gối.


Hai bàn chân chạm đất bằng cả chân, trọng tâm dồn nhiều vào chân
trước, cờ hướng theo chiều của hai tay, thân trên hơi ngả về trước


Nhịp 2: Đưa chân trái về với chân phải đồng thời gập thân, tay hướng
vào bàn chân, 2 cờ hướng về trước, hai chân thẳng mắt nhìn theo cờ.


Nhịp 3: Đứng thẳng người lên, đồng thời vặn mình sang trái 900, hai


tay dang ngang, bàn thay ngửa


Nhịp 5,6,78: Như nhịp 1,2,3,4, nhưng nhịp 5 bước chân phải(9)

ĐỘNG TÁC THĂNG BẰNG


Nhịp 1: Đưa chân trái ra sau, mũi chân chạm đất đồng thời hai tay đưa
ra trước – lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, cờ hướng
lên cao, mặt ngửa mắt nhìn theo cờ, trọng tâm dồn về chân phải


Nhịp 2: Nâng chân trái lên cao ở phía sau đồng thời ngả thân trên về
trước, ngực ưỡn, hai tay đưa ra trước-dang ngang, bàn tay sấp, cờ
hướng sang hai bên, hai chân thẳng, giữ thăng bằng


Nhịp3: Về nhịp 1(10)

HÃY KỂ TÊN NHỮNG ĐỘNG TÁC ĐÃ HỌCVƯƠN THỞ

TAY
CHÂN

LƯỜNDỤNG

PHỐI HỢP
(11)

(12)

Hình quan sát được trong gương gọi là?
Mồng1 tết…,mồng2 tết mẹ,mồng 3 tết thầy
Âm bổng gọi là gì?


Chạy 3000m cịn gọi là chạy gì?
Con én đưa thoi vào thời điểm này


Giáo viên lên lớp phải chuẩn bị ?


BẬT NHẢY BỔ TRỢ CHO NỘI DUNG NÀYĐÂY LÀ NỘI DUNG


CÁC EM ĐƯỢC HỌC


TRONG CHƯƠNG TRÌNH
(13)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×