Tải bản đầy đủ (.ppt) (22 trang)

Tiet 25 Tu pho Duong suc tuppt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (661.14 KB, 22 trang )

(1)

Cấu trúc bài


1.Thí nghiệm


a. Đặt nam châm thử tại cùng một điểm


b. Đặt nam châm thử tại nhiều điểm


c. Đặt nam châm thử gần nhau


2. Kết luận


3. Định nghĩa đường cảm ứng từ
4. Tính chất


II.Từ phổ(2)

(3)

Kiến thứcMôi trường xung quanh điện tích điểm là


gì?


Trả lời : điện trường


Để mơ tả điện trường người ta dùng hình


ảnh gì?(4)

I.Tác dụng của từ tr

ường

lên nam


châm thử. Đường cảm ứng từ
1.Thí nghiệm


Thế nào là một nam châm thử?


Một nam châm thử là


một kim nam châm nhỏ(5)

• Đặt lần lượt một số nam châm thử tại(6)

Đặt nam châm thử ở một điểm nhất định
trong từ trường bất kì ,nam châm thử nào
nằm cân bằng tại đó cũng đều định hướng(7)

• Đặt các nam châm thử ở nhiều


điểm khác nhau gần một namchâm thẳng. Nam châm thử định


hướng thề nào?
(8)

(9)

Đặt nam châm thử ở những điểm rất gần
nhau


Hướng của KNCT gần giống nhau

(10)

• Đặt KNCT ở một điểm nhất định trong từ
trường bất kỳ, KNCT nào nằm cân bằng


tại đó cũng đều định hướng như nhau


• Đặt kim nam châm thử ở những điểm


khác nhau nam châm thử định hướng


khác nhau.
(11)

(12)2.

KẾT LUẬN


Trong từ trường ta có thể vẽ được các


đường cong sao cho tại bất kỳ điểm nào
trên đường cong, trục của KNCT nằm cân
bằng cũng tiếp tuyến với đường cong ấy.(13)

(14)

4.Tính chấtĐối với từ trường của 1nam châm


các đường cảm ứng từ đi ra từ cực


Bắc và đi vào cực nam của namchâm đó .
(15)

Hình ảnh tạo bởi các mạt sắt gọi là từ phổ


Hình ảnh tạo bởi các mạt sắt gọi là từ phổ


của từ trường đang xétcủa từ trường đang xét


Các đường cong mạt sắt cho ta hình ảnh


Các đường cong mạt sắt cho ta hình ảnh


các đường cảm ứng từ


các đường cảm ứng từ


Từ phổ cho ta biết dạng và sự phân bố của


Từ phổ cho ta biết dạng và sự phân bố của


các đường cảm ứng từ của từ trừơng


các đường cảm ứng từ của từ trừơng


Trong từ trường đều: các đường cảm ứng


Trong từ trường đều: các đường cảm ứng


từ là những đường thẳng song song cách đều(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

Trả lời các câu hỏi trong sgk


Trả lời các câu hỏi trong sgk


Chuẩn bị bài mới
(22)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×