Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

CACH DOC SO DIEN THOAI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.12 KB, 2 trang )

(1)

CÁCH ĐỌC SỐ ĐIỆN THOẠI
Ở các nước nói tiếng Anh , viêc đọc số điện thoại cũng có qui ước
chung .Qui ước chung là đọc từng chữ số một. Tuy nhiên người ta có
khuynh hướng chia số điên thoại thành từng cặp 2 chữ số, chia từ phaỉ
qua trái và đọc từng cặp 2 chữ số theo cùng một nhịp điệu.


VD: 3847286 : three/ eight four/ seven two/ eight six ( 3/84/72/86)
Nếu có 2 số giống nhau đứng liền nhau tạo thành một cặp chữ số thì được
đọc là “double…….”


VD: 3/82/37/66 : eight two/ three seven/ double six.


Nếu có 2 số giống nhau đứng liền nhau mà không tạo thành một căp chữ
số thì ta đọc riêng ra và không đọc thành “double…….”


VD: 3/84/41/20 : three/ eight four/ four one/ two o


Áp dụng qui ước trên , những số điện thoại có 3 chữ số hay 4 chữ số giống
nhau đứng liền nhau cũng được chia thành từng cặp chữ số để đọc cho tiện
chứ người ta không đọc “triple……” hay “ quadruplicate ……”


VD: 09/65/44/43/21 : o nine/ six five/ double four /four three/ two one
09/12/22/29/74 : o nine/ one two/double two/ two nine/ seven four


Xin lưu ý chữ số “0” trong số điện thoại được người Anh đọc là / / giống
như chữ o . Ở Mỹ và Canada người ta có thể đọc chữ số 0 là zero haynought.(2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×