Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Nho Bac Ho 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (90.91 KB, 2 trang )

(1)

Thành lập Quỹ Độc lập- “Thế giới sẽ chỉ có hồ bình cuối cùng khi tất cả các dân tộc tự mình thoả
thuận với nhau cùng tiêu diệt con quái vật đế quốc chủ nghĩa ở khắp nơi mà họ
gặp nó. Trong khi chờ đến ngày đó, hiện nay họ còn là nạn nhân của con quái
vật ấy, đòi hỏi một cách nghiêm khắc nhân danh nguyên tắc của dân tộc được
quyền tự quyết và họ rất xứng đáng để lưu ý tiếng nói của họ phải được lắng
nghe với tình cảm đậm đà trong nhân dân các nước ở châu Âu và châu Mỹ”. Đó
là quan điểm về hồ bình và chiến tranh của Nguyễn Ái Quốc trong bài báo viết
trên tờ “Le Populaire”(Dân chúng) ngày 4/9/1919 khi là đảng viên Đảng Xã hội
Pháp.


“...Chính phủ giành lấy cái quyền hạn bỉ ổi chỉ cho phép xuất bản những loại báo nào
ca ngợi mình và sau khi đã có kiểm duyệt rồi. Chính phủ lợi dụng cái đặc quyền độc
đoán ấy để lập ra những tờ báo tiếng An Nam theo ý mình được hưởng những trợ cấp
bí mật của nhà nước và chuyên làm việc quảng cáo tuyên truyền cho chính phủ...”.
Cũng trong bài báo trên, Nguyễn Ái Quốc vạch mặt chính sách báo chí của chủ nghĩa


thực dân.


“Yếu tố quyết định nằm ngay trong bản thân chú. Đó là lịng u nước của chú”. Đó
là câu nói của Bác Hồ ngày 4/9/1947, khi tiếp ông Phạm Khắc Hoè, cựu Ngự tiền
Văn phòng của Vua Bảo Đại vừa từ vùng tạm chiếm lên chiến khu tham gia kháng
chiến khi không đồng ý với ý kiến của ông Hoè cho rằng ra chiến khu tham gia kháng
chiến chỉ vì hình ảnh và uy tín của lãnh tụ.


Ngày 2/3/1946, Chủ tịch HCM tại lễ ra mắt chính phủ. Đặng Thai
Mai - Bộ trưởng Giáo dục đứng thứ 2 từ trái sang(2)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×