Tải bản đầy đủ (.doc) (9 trang)

Mau bao cao co quan van hoa

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (120.26 KB, 9 trang )

(1)

UBND XÃ HÙNG SƠN
TRƯỜNG THCS HÙNG SƠN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO THÀNH TÍCH XÂY DỰNG CƠ QUAN


CĨ NẾP SỐNG VĂN HỐ NĂM 2010Kính gửi: Ban chỉ đạo cuộc vận động TDĐKXDĐSVH năm 2010 của
huyện Đại Từ.


Thực hiện Hướng dẫn số 12/HD-BCĐ của Ban chỉ đạo TDDKXDĐSVH
huyện Đại Từ ngày 09/9/2010 về việc bình xét danh hiệu Gia đình văn hố, Làng,
Tổ dân phố văn hố, Cơ quan có nếp sống văn hố, trường THCS Hùng Sơn xin
được báo cáo thành tích xây dựng cơ quan có nếp sống văn hoá năm 2010 như sau:
1. Xây dựng công sở Xanh - Sạch - Đẹp:


Mặc dù cơ sở vật chất của nhà trường mà cụ thể là mặt bằng công sở chưa
được đẹp, chưa rộng rãi nhưng nhà trường vẫn cố gắng thực hiện tiêu chí xây dựng
cơ quan Xanh- Sạch- Đẹp. Cụ thể như sau:


- Trồng cây xanh trong khu vực trường. Mỗi năm, sau Tết Nguyên đán nhà
trường tổ chức cho học sinh trồng thêm cây xanh.


- Đảm bảo mơi trường an tồn cho cán bộ giáo viên và học sinh công tác và
học tập.


- Hàng ngày có lao cơng dọn vệ sinh sạch sẽ. Khu vệ sinh của giáo viên và
học sinh đảm bảo.- Phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, phun thuốc trừ muỗi và các loại
côn trùng.(2)

2. Về sinh hoạt chính trị:


- Ban giám hiệu nhà trừơng đã tổ chức học tập, quán triệt nhiệm vụ năm học;
học tập các chủ trơng, chính sách và pháp luật của Đảng, của Nhà nước và của
ngành Giáo dục tới 100% cán bộ giáo viên.


- Tham gia tích cực, đầy đủ và nhiệt tình các hoạt động chính trị, các hoạt
động phong trào trong và ngoài nhà trường.


- Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung. 100% cán bộ
giáo viên không vi phạm tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.


- Thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh.


- Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và
sáng tạo” và ứng dụng tốt CNTT vào giảng dạy.


- Toàn thể anh em trong đơn vị giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, dân
chủ; động viên và giúp đỡ nhau làm tốt công việc được giao. Thực hiện nghiêm
chỉnh ngày công và giờ công lao động. Thực hiện đúng giờ giấc ra vào lớp.


- Công tác thi đua diễn ra đầy đủ, thật sự công bằng và công khai trong đơn
vị. …/ 41 CBGV được xếp thi đua loại A, cịn 02 đồng chí khơng xếp loại (lý do:
nghỉ chế độ thai sản).


- Tham gia đầy đủ và nhiệt tình các hoạt động từ thiện và nhân đạo do chính


quyền và ngành phát động. Trong năm học nhà trường đã tham gia ủng hộ bằng
tiền mặt và mua vé số, mua tăm với số tiền gần 20 triệu đồng.


3. Về ý thức lao động:


- Là đơn vị làm công tác giáo dục nên nhà trường đã làm rất tốt cơng tác này.
Tồn thể anh em trong đơn vị ln có ý thức kỷ luật, sáng tạo, hợp tác, giúp đỡ
nhau trong lao động, mà cụ thể là trong việc giảng dạy. Trong năm học, cán bộ giáo
viên của nhà trường đã tự làm được hơn 100 đồ dùng để phục vụ cho công tác
giảng dạy.(3)

+ Tổ chức dự giờ của đồng nghiệp


+ Thực hiện các chuyên đề về đổi mới công tác dạy và học cho tất cả các
môn học.


+ Tham gia đầy đủ các chuyên đề của ngành tổ chức.


+ Bản thân giáo viên ln tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ: Tham gia học
các lớp học nâng chuẩn (trong năm 2010 có 6 đồng chí tham gia học các lớp Đại
học).


4. Về quan hệ:


- Quan hệ chặt chẽ với địa phương, luôn có sự tham mưu với địa phương
làm tốt việc xây dựng cơ quan văn hố.


- Với nhân dân, ln có thái độ phục vụ tốt, khơng có các thủ tục phiền hà,
thực hiện cải cách hành chính có hiệu quả.- 100% cán bộ giáo viên trong nhà trường có nếp sống văn minh lịch sự
trong sinh hoạt ở khu dân cư và trong giao tiếp với nhân dân.


5. Về thực hiện dân chủ:


- Nhà trường có xây dựng quy chế dân chủ trong đơn vị, có quy chế phối kết
hợp giữa các đoàn thể trong nhà trường để làm tốt nhiệm vụ được giao.


- Nội bộ đơn vị đồn kết, khơng có hiện tượng khiếu kiện. Bản thân mỗi cán
bộ, giáo viên là một tấm gương về nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong các
mặt hoạt động của nhà trường.


- Ln ln có ý thức đấu tranh và đấu tranh có hiệu quả với nạn tham
nhũng, lãng phí của cơng và các hiện tượng tiêu cực khác.


6. Về hoàn thành nhiệm vụ công tác chuyên môn:


Công tác chuyên môn của đơn vị là giảng dạy và giáo dục học sinh - một
công việc được coi là “nghề cao quý nhất trong các nghề cao q”. Chính vì vậy
mà bản thân mỗi cán bộ giáo viên ln tự có ý thức phấn đấu để hồn thành tốt
nhiệm vụ được giao. Từ đó góp phần hồn thành nhiệm vụ của đơn vị.(4)

a. Những công việc đã làm trong năm học:


- Trong năm học nhà trường đã làm tốt công tác dạy và học, hoàn thành kế
hoạch năm học đề ra. 100% cán bộ giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn.


- Nhà trường đã chỉ đạo và triển khai tới 100% giáo viên việc thực hiện
chương trình SGK và sách chuẩn kiến thức kĩ năng.- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá, xếp loại học sinh.


- Không ngừng xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý. Thường xuyên
kiểm tra chuyên môn và kiểm tra toàn diện giáo viên; bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
và tạo điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ.
Trong năm học đã có 6 đồng chí đi học nâng chuẩn.


- Chú trọng các hoạt động giáo dục ngồi giờ lên lớp, thơng qua các hoạt
động đó góp phần giáo dục học sinh một cách toàn diện.


- Từng bước xây dựng trường chuẩn quốc gia để tiến tới đạt chuẩn vào giai
đoạn 2008- 2011.


- Đổi mới công tác quản lý, tăng cường nề nếp kỷ cương, hưởng ứng một
cách tích cực cuộc vận động "Hai không".


- Xây dựng thư viện chuẩn với số lương đầu sách lớn để phục vụ cho giáo
viên và học sinh. Mua sắm đầy đủ thiết bị dạy học, ngồi số thiết bị được cấp phát
đủ cho phịng thí nghiệm, nhà trường còn tự mua thêm một số thiết bị khác như
bảng phụ, đài catset; máy chiếu vật thể; đầu chiếu prorecter, máy vi tính ...


- Thực hiện tốt cơng tác phổ cập giáo dục THCS, đã hồn thành hồ sơ PCGD
THCS năm 2009 và đang đề nghị công nhận duy trì chuẩn PCGD THCS.


- Tham gia đầy đủ các kỳ thi do ngành tổ chức và đạt kết quả: như thi giáo
viên dạy giỏi cấp huyện, thi học sinh giỏi các cấp, thi thể thao...


b. Một số kết quả tiêu biểu:(5)

* Tổ chức các chuyên đề: đã tổ chức được 9 chuyên đề.Trong đó: Tổ Văn Sử 02 CĐ, Tổ Tốn Lý 03 CĐ,Tổ Sinh Hóa Địa 02 CĐ, tổ
Anh văn 02 CĐ.


* Kiểm tra chuyên môn: 100% giáo viên
- Kiểm tra tồn diện được: ….. giáo viên


Trong đó: xếp loại Tốt: 08; loại Khá: 05; loại TB: 01
* Học sinh giỏi: - Cấp quốc gia: 2 em


- Cấp tỉnh: 21 em
- Cấp huyện: 42 em
- Cấp trường: .... em
- Tiên tiến: ... em


* Giáo viên giỏi: - Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện: dự thi 07 đồng chí, đạt 07
đồng chí.


- Thi giáo viên sử dụng thiết bị giỏi cấp huyện: dự thi 04 đồng chí, đạt 04 đồng chí.
* Xếp loại cán bộ giáo viên: ..../... đồng chí được xếp loại.


Trong đó: Loại Xuất sắc: ... đồng chí
Loại Khá: ... đồng chí


Loại TB: ... đồng chí (do nghỉ chế độ thai sản)
Khơng xếp loại: ... đồng chí


* Danh hiệu thi đua của CBGV:


- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 09 đồng chí


- Lao động tiên tiến: 21 đồng chí
- Hoàn thành nhiệm vụ: 11 đồng chí
* Xếp loại hai mặt giáo dục của học sinh:
Hạnh kiểm: Tốt: .../ 556 đạt ...%
Khá: .../ 556 đạt ...%
TB: .../ 556 đạt ...%
Yếu: .../ 556 đạt ... %(6)

* Lên lớp thẳng đối với khối 6,7,8: .../ ... đạt ...%
- Xét tốt nghiệp lớp 9: Dự xét 163 em.


Tốt nghiệp: 162/ 163 em đạt ...%.
7. Về giữ gìn bí mật quốc gia:


Tất cả các hoạt động thuộc về bí mật quốc gia, nhà trường thực hiện rất tốt,
không để xảy ra bất cứ trường hợp nào.


8. Hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao:


- Thường xun có các hoạt động văn hố văn nghệ, thể dục thể thao ghóp
phần nâng cao đời sống văn hố và rèn luyện thể chất cho người lao động.


- Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động văn nghệ thể thao của địa
phương cũng như của ngành tổ chức.


9. Về thực hiện an tồn giao thơng và phịng chống tệ nạn xã hội:


- Tham gia nhiệt tình vào việc phòng chống các tệ nạn xã hội. Đặc biệt trong
năm 2010, nhà trường đã tổ chức Hội nghị để đề ra các biện pháp giáo dục học sinh
hư, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội.- Thực hiện tốt trật tự an tồn giao thơng. Trong đơn vị khơng có cán bộ giáo
viên vi phạm Luật giao thông đường bộ.


10. Phong trào đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện:


Tham gia đầy đủ và nhiệt tình các hoạt động từ thiện và nhân đạo do chính
quyền và ngành phát động. Trong năm học nhà trường đã tham gia ủng hộ bằng
tiền mặt và mua vé số, mua tăm với số tiền gần 20 triệu đồng.


Trên đây là tồn bộ những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong việc
xây dựng cơ quan có nếp sống văn hố năm 2010. Tuy vậy, nhà trường vẫn cịn có
một số hạn chế. Do vậy trường THCS Hùng Sơn rất mong nhận được sự đóng góp
ý kiến nhận xét để làm tốt công tác này hơn nữa trong những năm tiếp theo.


Xin trân trọng cảm ơn!(7)

Hiệu trưởng


Chu Thị Lan


UBND XÃ HÙNG SƠN
TRƯỜNG THCS HÙNG SƠN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc(8)

I. Thành phần: Toàn thể cán bộ, giáo viên trường THCS Hùng Sơn
Tổng số: 41 Đ/c, có mặt: 41 Đ/c, vắng mặt: 0
II. Nội dung:- Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-BCĐ V/v tổ chức bình xét danh hiệu Gia đình
văn hố, Làng văn hố, Tổ dân phố văn hố, Cơ quan có nếp sống văn hố, Khu
dân cư tiên tiến của UBND xã Hùng Sơn ngày 10/9/2010.


- Căn cứ Hướng dẫn số 12/HD-BCĐ V/v bình xét danh hiệu Gia đình văn hố,
Làng, tổ dân phố văn hố, Cơ quan có nếp sống văn hố của BCĐ


TDĐKXDĐSVH huyện Đại Từ ngày 09/9/2010.


Trường THCS Hùng Sơn tiến hành bình xét các tiêu chí cơ quan văn hoá
năm 2010 của đơn vị và thống nhất các nội dung sau:


1. Các tiêu chuẩn mà đơn vị đã đạt được:


- Cơng sở Xanh- Sạch- Đẹp, an tồn. Bảo vệ môi trường cảnh quan vệ sinh
sạch sẽ.


- Sinh hoạt chính trị nề nếp.


- Có ý thức lao động kỷ luật, sáng tạo, giúp đỡ nhau làm việc có hiệu quả rõ
rệt. Có chế độ học tập, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ.


- Quan hệ chặt chẽ với cơ sở, với nhân dân. Khắc phục và cải cách các thủ
tục hành chính. Có nếp sống văn minh lịch sự trong sinh hoạt và giao tiếp.


- Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đoàn kết nội bộ. đấu tranh có hiệu quả với các
nạn tham nhũng, lãng phí...


- Hồn thành tốt nhiệm vụ cơng tác chun mơn.


- Giữ gìn bí mật quốc gia.


- Thường xun có các hoạt động văn nghệ thể thao.


- Khơng vi phạm các tệ nạn xã hội. Thực hiện tốt trật tự an tồn giao thơng.
- Phong trào đền ơn đáp nghĩa và hoạt động từ thiện đạt hiệu quả.(9)

Biên bản đã được thơng qua tồn thể cán bộ giáo viên có mặt tại hội nghị.


Xác nhận của thủ trưởng đơn vị
Hiệu trưởng


Chu Thị Lan


Hùng Sơn, ngày 18 tháng 9 năm 2010
Thư ký

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×