Tải bản đầy đủ (.ppt) (13 trang)

Tieu doi xe khong kinh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (658.73 KB, 13 trang )

(1)

1. Tác giả :(2)

(3)

Không có kính không phải vì xe kh«ng cã kÝnh
Bom giËt bom rung kÝnh vì đi rồi


Chiến tranh dữ dội tàn phá
khiến xe vì hÕt kÝnh


Kh«ng cã råi xe kh«ng cã


Kh«ng cã xe xe cã x íc


Càng vào sâu chiến tr
ờng càng ác liệt xe
càng bị biến dang
nặng nề


ĐN ĐN ĐN


ĐN ĐT §N §T


kính đèn


mui thïng


§N(4)

buồng lái ta ngồi
Nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng


Bom đạn Mỹ điên cuồng dội xuống
ng ời lính ung dung, hiên ngang tập trung cao độ vào tay láiUng dung(5)

Nhìn thấy vào xoa mắt đắng


ThÊy chạy thẳng vào tim


gió
con đ ờng


sao trêi c¸nh chim


Thấy và đột ngột
Nh sa nh ùa vào buồng lái


§N


§N
§N


Ng êi lính cảm thấy
thích thú , sảng


khoái khi ngồi trên
những chiếc xe


không kính
(6)

-Không có kính, ừ thì


ớt áo
có bụi
Bụi phun tóc trắng nh ng ời già


-Không có kính , ừ thì


M a tuôn m a xối nh ngoài trời


-Nhấn mạnh, tô đậm những khó
khăn khi lái những chiếc xe không
kÝnh


-Thái độ:bình thản chấp nhận
khó khăn,


-Ch a cÇn rưa phì phèo châm điếu thuốc
Nhìn nhau mặt lấm c ời ha ha


-Ch a cần thay lái trăm cây số nữa


M a ngõng giã lïa kh« mau th«i


Coi th êng khã khăn
gian khổ(7)

Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi


Bắt tay thay lời chào hỏiBắt tay truyền cho nhau sức
mạnh v ợt qua khó khăn(8)

Lại đi, lại đi trời xanh thêm
(9)

kính rồi xe đèn
mui xe thùng xe có x ớc


tr¸i tim
Không có
vẫn chạy

không có
Không có
HD


Xe vì miền nam phía tr ớc
Chỉ cần trong xe mét


-Ng êi lÝnh l¸i xe với lòng yêu n
ớc căm thù giặc, ý chí quyết
tâm giải phóng miền Nam(10)

-Hiên ngang bất khuất
-Tâm hồn lÃng mạn


-Tinh thn lc quan yờu i, coi th ờng, bất chấp khó khăn,
gian khổ-Tình đồng đội gắn bó(11)

III. Tỉng kÕt:1. NghƯ tht :- Ngơn ngữ : giản dị, khẩu khí gần với văn xi


- Hình ảnh : độc đáo, gây ấn t ng- Giọng điệu trẻ trung, tinh nghịch pha chút ngang tµng2. Nội dung : Qua hình ảnh chiếc xe khơng kính ca ngợi vẻ đẹp ng ời


lính lái xe Tr ờng Sơn hiên ngang, dũng cảm, lạc quan u đời có ý


chí quyết tâm chiến đấu vì miền Nam ruột thịt

Hình ảnh tiêu


biểu của lớp trẻ anh hùng trong kháng chiến chống Mỹ
(12)

*Gièng nhau:


-Đều phải chịu đựng những khó khăn, nguy hiểm


-Họ đều có lịng u n ớc căm thù giặc, ý chí quyết chiến
quyết thắng


-Đều có tình đồng chí đồng đội keo sơn gấn bó
-có tinh thần lạc quan, coi th ng gian kh


-Tâm hồn lÃng mạn
*Khác nhau:


-Ng i lớnh trong khánh chiến chống Mỹ mang vẻ hiên ngang


hiện đại , dũng cảm kiêu hùng(13)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×