Tải bản đầy đủ (.pdf) (1 trang)

Tải Vạch kẻ đường 1.1 - HoaTieu.vn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (86.18 KB, 1 trang )

(1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


Vạch kẻ đường số 1.1Vạch liền, nét màu trắng, rộng 10 cm, dùng để phân chia 2 dịng phương tiện giao
thơng đi ngược chiều nhau, xác định ranh giới phần đường cấm, ranh giới nơi đỗ xe,
ranh giới của làn xe ở vị trí nguy hiểm. Đối với vạch này xe không được đè lên vạch.
Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm các biển báo tại biển báo giao thông trong mục

biển báo giao thông
https://vndoc.com/bieu-mau

×