Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

lich truc tuan 36thisau thi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (61.76 KB, 2 trang )

(1)

CĐCS TRƯỜNG THCS BÌNH PHÚLỊCH TRỰC BAN


TUẦN 36Từ ngày:

30.4.2012

đến ngày

05.5.2012NGÀY SÁNG CHIỀU GHI CHÚ


30.4.2012 Huỳnh Thị Thanh ThiThái Thể Thu Ngơ Thị ChínhLương Thị Lê
01.5.2012 Nguyễn T Mộng ThườngTrình Lưu Thanh Trúc Đồn Thị Hồng Hạnh


Ngô Thị Thu Hương
02.5.2012 Nguyễn Thị Oanh Lục Thị Hoàng Tâm
03.5.2012 Bùi Thị Hồng Thắm Phan Thị Hồng Quyên
04.5.2012


Lê Thị Như Ngọc Ngô Thị Thu Thủy
05.5.2012 Lê Thị Thu Trang Trần Thị Ngũ Phượng


TUẦN 37- TUẦN THITừ ngày:

30.4.2012

đến ngày

05.5.2012NGÀY SÁNG CHIỀU GHI CHÚ


12.5.2012 Nguyễn Ngọc Huệ Đinh Thị Tuyết Em

TUẦN 38-SAU THITừ ngày: 14.5.2012 đến ngày 19.5.2012NGÀY SÁNG CHIỀU GHI CHÚ


14.5.2012 Thạch Thị Kim Dung Bùi Thị Mỹ Dung
15.5.2012 Nguyễn Thị Thanh Trân Nguyễn Thị Nhanh
16.5.2012 Ngô Thị Mỹ Trinh Nguyễn Thị Khương
17.5.2012 Phan Thị Đào Trần Thị Anh Đào
18.5.2012 Huỳnh Thị Bởi Nguyễn Thị Kiều Oanh
19.5.2012 Phạm Thị Tiệp Lê Thị Diễm Tú


TM.BCH CƠNG ĐỒN


CTCĐ
(2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×