Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

kiem tra 15 phut van 6

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (57.53 KB, 2 trang )

(1)PHÒNG GD- ĐT TP THÁI NGUYÊN TRƯỜNG THCS TÂN THÀNH. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập- Tự do- Hạnh phúc. ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM MÔN: NGỮ VĂN 6 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ và tên HS: ..................................................................................Lớp :.............. ĐỀ BÀI 1/ Điền kiến thức vào các ô trống sau để hoàn chỉnh sơ đồ ngôn ngữ tiếng Việt: (2 điểm) Tiếng Việt. Từ thuần Việt. 2/ Thế nào là truyện truyền thuyết? Kể tên những truyện truyền thuyết em vừa được học? (2 điểm) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 3/ Trong truyện truyền thuyết Thánh Gióng, nhân vật nào là nhân vật chính? Hãy tìm những chi tiết tưởng tượng kì ảo và giàu ý nghĩa nói về nhân vật chính? Nêu ý nghĩa của các chi tiết kì ảo hoang đường đó? (6 điểm) .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(2) .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×