Tải bản đầy đủ (.docx) (3 trang)

Chuong trinh ket nap dang vien moi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (92.13 KB, 3 trang )

(1)

CHƯƠNG TRÌNH KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Kính thưa các đồng chí đại biểu


Thưa tồn thể Hội nghị
1) Chào cờ:


Trước khi vào buổi lễ kính mời các đồng chí đại biểu và tồn thể các đồng chí
đảng viên đứng dậy làm lễ chào cờ.


“Nghiêm”. Chào cờ. Chào.
+ Quốc ca .


Thơi! Kính mời các đại biểu và các đồng chí ngồi xuống.
2) Lý do:


Kính thưa các đại biểu!
Thưa toàn thể Hội nghị!


Căn cứ vào quy định Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam.


Được sự quan tâm của các cấp bộ Đảng . Trải qua quá trình tu dưỡng và rèn
luyện của các quần chúng ………... Với sự quan
tâm, giúp đỡ rèn luyện của các đồng chí đảng viên trong tồn chi bộ , các đồng
chí trong ban chấp hành Cơng Đồn, Chi đồn trường.


Hơm nay ngày 03 tháng 08 năm 2015 chi bộ trường THCS Vồ Dơi long trọng tổ
chức lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng …….. theo quyết định của Ban
thường vụ Đảng uỷ huyện Trần Văn Thời.


3) Giới thiệu đại biểu:
Kính thưa các đ/c.Tới dự với buổi Lễ ngày hôm nay, thay mặt Ban tổ chức, tơi xin trân trọng giới
thiệu :


* Về phía Đảng uỷ, có :


1. Đ/c: ………
2. Đ/c: ………
3. Đ/c: ………
Cùng tồn thể các đồng chí đảng viên, đồn viên ưu tú thuộc Chi bộ…………
Trường THCS Vồ Dơi


Đề nghị toàn thể Hội nghị nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí đại
biểu cùng tồn thể các đồng chí đảng viên về dự buổi lễ hơm nay.


4) Thơng qua chương trình
Kính thưa Hội nghị.


Thay mặt Ban tổ chức, tơi xin được thơng qua chương trình buổi lễ kết nạp đảng
viên mới như sau:(2)

- Phần thứ 2 : Đại diện cấp uỷ đọc Quyết định kết nạp đảng viên.
- Phần thứ 3 : Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ.


- Phần thứ 4: Đại diện Chi bộ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người Đảng viên,
nhiệm vụ của Chi bộ và phân cơng đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự
bị.


- Phần thứ 5 : Đại diện Đảng uỷ phát biểu ý kiến.
- Phần thứ 6 : Bế mạc. Mở đầu chương trình tơi xin trân trọng giới thiệu đ/c ………. –Bí
thư chi bộ lên đọc và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng
…………. . Kính mời tồn thể Hội nghị đứng lên.


Tiếp theo chương trình kính mời đ/c ………. – Đảng viên mới
lên đọc lời tun thệ. Kính mời tồn thể Hội nghị đứng lên


Mời các đồng chí đại biểu và chi bộ ngồi xuống. Mời đồng chí ………. về
vị trí.


Tiếp theo chương trình xin kính mời đ/c ………. – Bí thư chi bộ lên
giao nhiệm vụ cho đảng viên ………….. và phân cơng đảng viên chính thức
giúp đỡ đảng viên dự bị ………


 Xin trân trọng cảm ơn đ/c ………..
Kính thưa tồn thể các đồng chí.


Trong thời gian qua được sự chỉ đạo và giúp đỡ của Đảng uỷ


………. trong việc bồi phát triển đảng viên. Chi bộ trường THCS
Vồ Dơi đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới. Về dự buổi lễ ngày
hơm nay, tơi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ………. đại
diện Đảng ủy cấp trên lên phát biểu ý kiến và chỉ đạo Hội nghị. Xin kính mời
đồng chí.


Thay mặt Ban tổ chức tơi xin tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đ/c


……… Xin trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c.
Kính thưa các đ/c đại biểu. Thưa toàn thể các đ/c.Sau thời gian làm việc, buổi Lễ kết nạp đảng viên mới đã thành công tốt đẹp.
Thay mặt Ban tổ chức tôi xin tuyên bố Lễ kết nạp đản viên mới kết thúc tại đây.
Xin trân trọng cảm ơn các đ/c lãnh đạo, các đ/c đại biểu cùng toàn thể các đ/c đã
tới dự Lễ kết nạp.


Xin kính mời các đồng chí Đại biểu cùng toàn thể chi bộ đứng dậy làm lễ chào
cờ. (Chi bộ đứng dậy)


Nghiêm – Chào cờ - Chào (Quốc ca,QTC).


Thơi! Xin mời các đồng chí đại biểu và các đồng chí Đảng viên ở lại thực hiện
nhiệm vụ theo kế hoạch đã phân công.(3)

LỜI TUYÊN THỆ TRONG LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Kính thưa các đồng chí đại biểu.


Thưa tồn thể chi bộ.


Từ giờ phút thiêng liêng này, tôi được vinh dự trở thành Đảng viên Đảng
Cộng Sản Việt Nam. Trước Đảng kỳ , quốc kỳ, và chân dung chủ tịch Hồ Chí
Minh vĩ đại, trước tồn thể các đồng chí tơi xin hứa:


1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Ðảng, chấp hành
nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị của Ðảng,
pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối
sự phân công và điều động của Ðảng.


2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực cơng
tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh


chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các
biểu hiện tiêu cực khác.


3. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân
dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của
nhân dân; tích cực tham gia cơng tác quần chúng, công tác xã hội nơi làm việc
và nơi ở; tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính
sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước.


4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của Ðảng; phục
tùng kỷ luật, giữ gìn đồn kết thống nhất trong Ðảng; thường xuyên tự phê bình
và phê bình, trung thực với Ðảng; làm công tác phát triển đảng viên; sinh hoạt
đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

nghị quyết,
tuyên truyền

×