Tải bản đầy đủ (.docx) (5 trang)

TANG TOC DO SOAN THAO VOI AUTOCORRECT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (686.1 KB, 5 trang )

(1)TĂNG TỐC ĐỘ SOẠN GIẢNG VỚI AUTOCORRECT TRONG WORD 1.Mở tính năng AutoCorrect: a/Word 2003: -Nhập Tools  Trình đơn Tools xuất hiện -Nhấp vào AutoCorrect Options  hộp thoại -Nhấp Tab AutoCorrect xuất hiện đầu tiên b/Word 2007: -Rê chuột vào nút Office Button (màu vàng) rồi nhấp một cái.. -Xuất hiện Hộp thoại:. -Nhấp vào Word Options, xuất hiện tiếp bảng sau.

(2) -Nhấp Proofing xuất hiện bảng sau:. -Nhấp vào AutoCorrect Options….: Bảng AutoCorrect xuất hiện có thể như sau:.

(3) -Nhấp vào thẻ AutoCorrect. 2.Làm việc với tính năng Replace text as you type: a/Quan sát và ví dụ: -Bạn nhớ nhấp dấu kiểm trong ô nhỏ trước Replace text as you type trong Bảng (như trên).

(4) -Bạn chú ý hai ô: Replace và With Ví dụ: Bạn muốn chỉ cần gõ CX rồi nhấn phim cách (phím dài) thì máy sẽ gõ là: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM b/Cách thực hiện: *Cách 1: Trong Bảng AutoCorrect đang mở, phần ô Replace bạn gõ CX; phần ô With bạn gõ: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM rồi nhấn ADD  OK; nếu sửa lại thì nhấn Replace  OK. *Cách 2: Bạn gõ trong Word : CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM rồi nhấp chọn (bôi đen)  thao tác chuột để vào bảng AutoCorrect và thực hiện như trên..

(5) 3.Gợi ý nên dùng AutoCorrect khi soạn thảo: Rất nhiều câu, cụm từ, từ chuyên môn thường xuyên phải gõ trong soạn thảo mà chúng ta không biết lợi dụng tính năng AutoCorrect của Word thì lãng phí thời gian: “Vừa đỡ mất công gõ vừa nhanh công việc”! Việc “định nghĩa” (gõ chữ gì) để thay thế cho câu, cụm từ, từ gì là quyền của ta (miễn là không bị trùng lặp). Nhưng nên gõ chữ mà tiếng Việt ít gặp nhé! Ví dụ: gá.  Giáo án. ; dl  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. Hv. Học vần. ; md  Mục đích yêu cầu. 4.Bỏ chọn AutoCorrect: Bạn muốn bỏ “nó” thì dễ thôi!. Chọn “nó” nhấn Delete  OK Xin chia sẻ với các bạn “lính mới” LGB.

(6)

×