Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Bien ban gioi thieu sach thang 10

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (57.49 KB, 2 trang )

(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thanh Thuỳ, ngày 5 tháng 10 năm 2015


BIÊN BẢNV/V TUYÊN TRUYỀN SÁCH THÁNG 10/2015


I. Thời gian: Vào hồi 7h30 phút ngày 5 tháng 10 năm 2015


II. Địa điểm: Tại trường Tiểu học Thanh Thuỳ
III. Thành phần: - BGH – 22 GVCN


- HS toàn trường
IV. Nội dung:


1, Đ/C Tổng phụ trách đội nhận xét các hoạt động, nề nếp của học sinh trong
toàn trường.


2, Đ/C Liên – Hiệu phó nêu các cơng việc học sinh cần thực hiện:


- Thực hiên các nề nếp của học sinh: Đi học đúng giờ, vệ sinh trường lớp sạch
sẽ…


- Ăn mặc sạch sẽ, gọn gang


- Thi đua lập thành tích chào mừng ngày giải phóng thủ đơ 10/10 và ngày phụ
nữ Việt Nam 20/10.


3, Đ/C cán bộ thư viện tuyên truyền sách chủ đề của tháng 10/2015 tới toàn
thể giáo viên và học sinh trong toàn trường quyển sách: Bộ truyện tranh“Trạng Quỳnh – Trạng Lợn”.


( Có biên bản kèm theo)


Buổi tuyên truyền kết thúc vào hồi 8h30 phút cùng ngày(2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×