Tải bản đầy đủ (.ppt) (16 trang)

Lam quen van hoc HOA KET TRAI Chu de Thiuwc vat

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (938.19 KB, 16 trang )

(1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG THỦY. TRƯỜNG MẦM NON SAO MAI. BÀI GIẢNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VĂN HỌC ĐỀ TÀI : THƠ HOA KẾT TRÁI Người dạy : Lê Thị Ánh Tuyết Trường Mầm non Sao Mai, phường Phú Bài, Thị xã Hương Thủy, TT-Huế ĐT : 054.3861….. Hương Thủy, tháng 10/2010.

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15) VONG ĐỜI CỦA CÂY.

(16) TRO CHƠI :. CÂY NẨY MẦM.

(17)

×