Tải bản đầy đủ (.docx) (2 trang)

Kiem tra 15 phut ki I

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (72.8 KB, 2 trang )

(1)ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT VẬT LÍ 7 Câu 1 ( 2 điểm) : Nguồn sáng, vật sáng là gì ? Cho ví dụ minh họa ? Câu 2 ( 3 điểm ) : Nêu nguyên nhân dẫn tới hiện tượng nhật thực và nguyệt thực ? Câu 3 ( 5 điểm ) : Nêu định luật phản xạ ánh sáng ? Cho điểm sáng S và tia tới SI như hình vẽ. Vẽ ảnh S’ của S và tia phản xạ ? S. I. Đáp án: Câu hỏi 1. 2. 3. Đáp án - Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. VD : Mặt trời, dây tóc bóng đèn đang phát sáng khi có dòng điện chạy qua... - Vật sáng gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. VD: Bút, cái bàn… - Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng nhật thực: Mặt trời bị mặt trăng che khuất nên ánh sáng Mặt trời không đến được mặt đất. - Nguyên nhân dẫn tới hiện tượng nguyệt thực: Trái đất chắn không cho ánh sáng mặt trời chiếu tới mặt trăng. * Định luật phản xạ ánh sáng: - Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến. - Góc phản xạ bằng góc tới. * Vẽ ảnh S’ của S và tia phản xạ. R N S. i'. i I. S'. Thang điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1,5đ 1,5đ 5đ.

(2)

(3)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×