Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

Kiem tra 45 tin 12 de mo

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (42.56 KB, 1 trang )

(1)

Kiểm tra 1 tiết tin 12.Câu 1: Nêu những ưu điểm của kì thi THPT Quốc gia năm học 2014-2015.
Câu 2: Nêu những bất cập khi sử dụng kết quả kì thi THPT Quốc gia năm học
2014-2015 trong việc xét tuyển sinh vào các trường ĐH-CĐ?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×