Tải bản đầy đủ (.docx) (20 trang)

Tuan 8 cac em nho va cu gi

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (165 KB, 20 trang )

(1)

(2) TUẦN 4 Ngày soạn: 12/9/2015 Ngày giảng:Thứ hai ngày 14 tháng 9 năm 2015 BUỔI SÁNG TIẾT 1: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CHÀO CỜ TUẦN 4 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2 + 3: TIẾNG VIỆT BÀI 4A. MẸ YÊU CON. (Tiết 1 + 2) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 4: TOÁN BÀI 10. EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ ?(Tiết 1) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. BUỔI CHIỀU TIẾT 1: MĨ THUẬT. GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: GIÁO DỤC LỐI SỐNG. BÀI 2: QUAN TÂM CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ EM (T2) I. MỤC TIÊU:. - Biết được những việc trẻ em cần làm để thể hiện quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. - Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm, chăm sóc lấn nhau. - Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:. 1. Giáo viên: phiếu bài tập, mục tiêu bài học 2. Học sinh: Vở bài tập III. TIẾN TRÌNH:. Hoạt động của giáo viên 1. Khởi động 2. Lấy dồ dùng 3. GV giới thiệu bài 4. Đọc mục tiêu. Hoạt động của học sinh - HS tập thể bài: Gia đình. - Nhóm trưởng lấy đồ dùng học tập. - HS ghi đầu bài - 3HS đọc mục tiêu. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH. 1. Yêu cầu 1: Bài tập 4: Xử lí tình huống và đóng vai. ( Hoạt động cả lớp) - HS đọc yêu cầu, chuẩn bị đóng vai.

(3) - GV quan sát theo dõi, hướng dẫn HS - 4- 5HS đóng vai đóng vai và trả lời câu hỏi. - HS nhận xét ? Nếu em là bạn Lan, em sẽ làm gì ? - Nếu em là bạn Lan, em sẽ khuyên ngăn không cho em chơi các trò chơi nguy hiểm đó. ? Nếu em là bạn Huy, em sẽ làm gì ? vì - Bảo ông chọn báo, Em sẽ đọc cho sao ? ông nghe và bảo bố mẹ đưa ông đi khám. Vì làm cháu phải quan tâm đến - GV chốt lại ông bà. 2. Yêu cầu 2. Bài tập 5: Em có tán thành - HS nghe các ý kiến dưới đây không ? vì sao ? - HS đọc yêu cầu và các ý kiến, nhóm ( Hoạt đông nhóm) trưởng điều hành, thảo luận, giải thích - GV theo dõi và sao? - GV kiểm tra, chốt lại - HS thảo luận và trình bày: tán thành ý kiến a) và c). Vì vì sao mọi người 3. Yêu cầu 3. Bài tập 6. Hãy vẽ hoặc kể trong gia đình cần quan tâm, chăm về các món quà em muốn tặng ông bà, sóc lấn nhau. cha mẹ, anh chị em vào dịp sinh nhật. ( Hoạt động cá nhân) - HS nêu yêu cầu - GV theo dõi - Nhóm trưởng điều hành, HS dựa - GV kiểm tra và chốt lại vào tranh tự kể món quà mình muốn 4. Yêu cầu 4. Bài tập 7: Hãy sưu tầm và tặng ông bà, cha mẹ, anh chị em vào giới thiệu các tranh, ảnh, các bài thơ, bài dịp sinh nhật. hát, ca dao, tục ngữ, các câu chuyện, … - HS kể. về tình cảm gia đình, về sự quan tâm, chăm sóc của ông bà, cha mẹ, anh chị - HS đọc yêu cầu, nhóm trưởng điều cuartrong gia đình. ( Hoạt đông nhóm) hành, thảo luận và giới thiệu trong - GV theo dõi nhóm. - GV kiểm tra, chốt lại * Tổng kết bài. - GV cho HS đọc nội dung bài học cuối VBT. - HS giới thiệu: truyện Khi mẹ ốm, - Ban học tập tổng kết tiết học. bài hát: mẹ yêu, Em được khen là em C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG bé ngoan, … - Dặn HS về quan tâm, chăm sóc đến người thân trong gia đình. - Nhận xét giờ học, dặn HS chuẩn bị bài - Cả lớp đọc sau - 1 – 2HS chốt lại nội dung bài. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: TN-XH BÀI 3: CƠ QUAN TUẦN HOÀN TRONG CƠ THỂ CHÚNG TA (T2).

(4) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………...………………………………………………. Ngày soạn: 13 / 9 / 2015 Ngày giảng: Thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2015 BUỔI SÁNG TIẾT 1: TIẾNG VIỆT BÀI 4A: MẸ YÊU CON. (Tiết 3) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: TIẾNG VIỆT. BÀI 4B: NGƯỜI MẸ (T1) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: THỂ DỤC GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 4: TOÁN BÀI11. BẢNG NHÂN 6. ( Tiết 1) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. BUỔI CHIỀU TIẾT 1: TIẾNG ANH. GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: ÔN TOÁN ÔN: CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ * MỤC TIÊU. - Em ôn về: + Cộng trừ các số có ba chữ số và giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn. + Tìm thành phần chưa biết của phép tính. * Bài 1( TB). Đặt tính rồi tính 235 + 421 859 - 352 537 + 128 593 + 242 917 - 13 537 - 128 615 + 290 849 - 86 * Bài 2 (K). Tìm X X + 35 = 45 x - 347 = 136 914 - x = 892 * Bài 3 (G) a) Nhà Hoa và Mai có: 348 con gà Nhà Hoa có: 160 con gà Nhà Bình có:….con gà?.

(5) b)An có 27 quyển truyện tranh, Bình có 19 quyển truyện tranh. Dũng nhiều hơn Bình 12 quyển. Hỏi Dũng có nhiều hơn An bao nhiêu quyển truyện tranh? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: THỦ CÔNG. GẤP CON ẾCH ( Tiết 2 ) I/ Mục tiêu: - Biết cách gấp con ếch - Gấp được con ếch. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Giấy thủ công, keo dán... - Mẫu con ếch bằng giấy thủ công Học sinh: - Giấy thủ công,bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành:. 1. Thực hành - GV treo tranh quy trình và yêu cầu HS nêu lại các bước gấp con ếch. ( 1-2 HS nêu lại các bước gấp con ếch, lớp nhận xét...) - GV nhận xét, nêu tóm tắt lại các bước - GV tổ chức cho HS thực hành gấp con ếch - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng. 2. Trưng bày sản phẩm và nhận xét đánh giá - GV cho HS trưng bày sản phẩm theo nhóm của mình - Tổ chức cho HS tự đánh giá sản phẩm của nhóm mình - Các nhóm chọn sản phẩm đẹp nhất thi sản phẩm đẹp - GV tổ chức cho HS bình chọn sản phẩm đẹp nhất - GV nhận xét, đánh giá. 3. Nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau 2. Hoạt động ứng dụng:.

(6) - Dùng sản phẩm đã thực hành làm đồ chơi và trang trí - Giới thiệu với mọi người sản phẩm của mình …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 14/9/2015. Ngày giảng:Thứ tư ngày 16 tháng 9 năm 2015 BUỔI SÁNG TIẾT 1+ 2: TIẾNG VIỆT BÀI 4B. NGƯỜI MẸ. (TIẾT 2 + 3) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: TOÁN. BÀI 11: BẢNG NHÂN 6 (T2) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 4: ÂM NHẠC GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. BUỔI CHIỀU TIẾT 1: ÔN TIẾNG VIỆT Đ/C Suất …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: TIẾNG ANH GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: ÔN TOÁN Đ/C Suất …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………...…………………………………………. Ngày soạn: 15 / 9 / 2015 Ngày giảng: Thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2015 BUỔI SÁNG TIẾT 1: TIẾNG VIỆT BÀI 4C. ÔNG NGOẠI. (Tiết 1).

(7) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: THỂ DỤC GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: TIẾNG VIỆT BÀI 4C. ÔNG NGOẠI. (Tiết 2) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 4: TOÁN BÀI 12: NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (KHÔNG NHỚ). (Tiết 1) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….………. BUỔI CHIỀU TIẾT 1: TIẾNG ANH GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: ÔN TOÁN ÔN: CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ * MỤC TIÊU. - Em ôn về: + Cộng trừ các số có ba chữ số và giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn. + Tìm thành phần chưa biết của phép tính. * Bài 1( TB). Đặt tính rồi tính 451 - 215 533 - 114 100 - 36 782 - 45 417 + 206 326 + 80 85 + 36 527 + 145 * Bài 2 (K). Tìm X X - 322 = 415 204 + x = 355 820 - x = 500 + 11 * Bài 3 (G) a) Ngày thứ nhất bán được: 115kg đường Ngày thứ hai bán được : 345 kg đường Cả hai ngày bán :…..kg đường b)Hùng có 16 viên bi, Minh có nhiều hơn Hùng 7 viên bi nhưng ít hơn Hải 3 viên bi. Hỏi ba bạn có bao nhiêu viên bi? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG.

(8) “ Phát động phong trào thi đua học tốt, An toàn giao thông” I. MỤC TIÊU:. - HS hiểu luật an toàn giao thông khi tham gia giao thong. Biết Phát động phong trào thi đua học tốt. - Học sinh biết lễ đi đúng đường - Giúp HS có tinh thần hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua học tốt đã phát động. Có ý thức chấp hành an toàn giao thông. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:. Thời gian: 35 phút. Địa điểm: Trong lớp học 1. Giáo viên: Phiếu ghi câu hỏi, mục tiêu tiết học, tranh, ảnh, các mô đun, áp phích về An toàn giao thong. III. TIẾN TRÌNH:. 1. Khởi động 2. Lấy dồ dùng 3. GV giới thiệu bài 4. Đọc mục tiêu. - HS hát tập thể - Nhóm trưởng lấy đồ dùng học tập. - 2HS nhắc lại - 2HS đọc mục tiêu. A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN. 1. Nêu những ích lợi của phong trào thi đua học tốt ? ( Hoạt động nhóm) - GV quan sát theo dõi, hướng dẫn HS trả lời câu hỏi - GV kiểm tra * Kết luận: phong trào thi đua học tốt giúp các em có hướng phấn đấu học tập tiến bộ hơn. 2. Tìm hiểu an toàn giao thông ( Hoạt đông cả lớp) - Cho HS quan sát tranh, ảnh, mô đun, áp phích về An toàn giao thông - Em nên học tập theo tranh, ảnh, mô đun, áp phích nào? - Vì sao bạn bị tai nạn khi qua đường? GV chốt lại B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH. 1. Tổ chức phát động phong trào thi đua học tốt. ( Hoạt động nhóm) - GV theo dõi - GV kiểm tra, chốt lại 2. Thực hành an toàn giao thông ( Hoạt động nhóm) GV theo dõi. - HS đọc yêu cầu, nhóm trưởng điều hành, cả nhóm thực hiện - HS trình bày. - HS nghe - HS nêu yêu cầu. - HS quan sát - HS nối tiếp nhau trình bày - Vì không tuân thủ theo luật giao thông.. - HS đọc yêu cầu, nhóm trưởng điều hành, cả nhóm thực hiện - HS trình bày: Nhóm chuyên cần. / Đôi bạn cùng tiến. / Nêu gương bạn học chăm....

(9) ? Vì sao phải đội mũ bảo hiểm ? ? Khi đi đường em đi bên tay nào ? ? Khi đi quan ngã ba, tư em đi trên làn đường nào? ? Đèn nào báo hiệu cho ta được phép đi? GV kiểm tra, chốt lại 3. Tổng kết tiết học - Ban học tập tổng kết. - HS đọc yêu cầu, nhóm trưởng điều hành, cả nhóm thực hiện phiếu bài tập: - Vì để đảm bảo An toàn giao thông - Em đi phía tay phải - Em đi trên làn đường dành cho người đi bộ và đi cùng người lớn. - Đèn xanh được phép đi, đèn đỏ dừng lại, đèn vàng chuẩn bị.. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG. - GV nhận xét và biểu dương, dặn HS về nhà cùng người thân trong gia đình bảo nhau thực hiện tốt luật an toàn giao thông khi tham gia giao thông. - Nhận xét giờ học, dặn HS chuẩn bị bài sau. - 1- 2 HS chốt nội dung bài.. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 16 / 9 / 2015 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2015 BUỔI SÁNG TIẾT 1: : TIẾNG VIỆT BÀI 4C. ÔNG NGOẠI. (Tiết 3) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: TOÁN BÀI 12: NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (KHÔNG NHỚ). (Tiết 2) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: TN-XH BÀI 4: CẦN LÀM GÌ ĐỂ GIỮ GÌN, BẢO VỆ CƠ QUAN TUẦN HOÀN? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 4: TIẾNG ANH GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. BUỔI CHIỀU TIẾT 1: TIẾNG VIỆT.

(10) ÔN: ÔNG NGOẠI * MỤC TIÊU. - Luyện đọc lại bài: Ông ngoại. - Nghe viết đoạn 1 trong bài: Ông ngoại. * Luyện đọc (TB) - HS đọc bài Ông ngoại (CN- cặp- nhóm) - HS thi đọc trước lớp. * Nghe đọc đoạn 1 trong bài Ông ngoại rồi viết vào vở (K-G) - Chú ý các chữ kết thúc bằng ng …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ SINH HOẠT LỚP TUẦN 4 I. MỤC TIÊU:. - Nhận xét tuần 4 - Đưa ra phướng hướng tuần 5 - Qua tiết sinh hoạt HS thấy được những ưu khuyết điểm để có hướng khắc phục trong tuần tới II. CHUẨN BỊ:. - Sổ theo dõi HS III. NỘI DUNG:. 1. Khởi động: HS chơi trò chơi 2. Hội đồng tự quản nhận xét 3. GV bổ sung a. Đạo đức: Các em ngoan ngoãn, đoàn kết biết vâng lời thầy cô giáo và người lớn tuổi. Đi học đều, đúng giờ. Nề nếp tương đối ổn định đi vào nề nếp hơn. b. Học tập: Tuần qua các em đi học đều, trong lớp đã có ý thức học bài, giúp đỡ bạn trong nhóm: Một số em học học rất hăng hái sối nổi xây dựng bài. Xong bên cạnh đó vẫn còn 1 số bạn còn hay nghịch, nói chuyện riêng không chú ý học tập, còn chưa tự giác đi học. c. Thể dục và vệ sinh: Thể dục tương đối nhanh nhẹn nhưng tập chưa đều, chưa đúng động tác. Nhìn chung cả lớp và cá nhân đều sạch sẽ. Dọn vệ sinh trong và ngoài lớp tương đối kịp thời. 3. Phương hướng tuần 3: - Khắc phục những tồn tại - Phát huy những ưu điểm: Đi học đều đặn, đúng giờ. Trong giờ học chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Hợp tác, chia sẻ và giúp đỡ nhau trong học tập. - Thi đua học tập tốt, chuẩn bị khai giảng năm học mới. - Thi đua học tập đều đặn buổi 2. Chuẩn bị bài, đồ dùng đầy đủ khi đến lớp. - Tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh cá nhân, lớp học, chăm sóc cây xanh trong lớp * Bình chọn HS lên bốc thăm đầu tuần. 4. Văn nghệ- trò chơi.

(11) - Ban văn nghệ tổ chức cho các bạn múa hát (chơi trò chơi) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………..………………….…………………… …………………………………………………………………………………………...…. TUẦN 5 Ngày soạn: 19/9/2015. Ngày giảng: Thứ hai ngày 21 tháng 9 năm 2015 BUỔI SÁNG TIẾT 1: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ CHÀO CỜ TUẦN 5 …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… \…………………………………………………………… TIẾT 2 + 3: TIẾNG VIỆT BÀI 5A. AI LÀ NGƯỜI DŨNG CẢM ? (Tiết 1 + 2) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 4: TOÁN BÀI 13: NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (CÓ NHỚ). (Tiết 1) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. BUỔI CHIỀU TIẾT 1: MĨ THUẬT. GV bộ môn …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: GIÁO DỤC LỐI SỐNG. BÀI 13: TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC TRƯỜNG, VIỆC LỚP (T1) I. MỤC TIÊU:. - HS biết phải có bổn phận tham gia việc lớp, việc trường. - Tự giác tham gia việc lớp, việc trường phù hợp với khả năng và hoàn thành được những nhiệm vụ được phân công. - Biết tham gia việc lớp, việc trường vừa là quyền, vừa là bổn phận của HS. - Biết nhắc nhở bạn bè cùng tham gia việc lớp, việc trường. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:. 1. Giáo viên: phiếu bài tập, mục tiêu bài học, các tấm bìa màu đỏ, màu xanh và màu trắng. 2. Học sinh: Vở bài tập III. TIẾN TRÌNH:. Hoạt động của giáo viên 1. Khởi động. Hoạt động của học sinh - HS tập thể bài: Em yêu trường em..

(12) 2. Lấy dồ dùng 3. GV giới thiệu bài, viết bảng 4. Đọc mục tiêu. - Nhóm trưởng lấy đồ dùng học tập. - HS ghi đầu bài - 2HS đọc mục tiêu. A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN. 1. Xử lí tình huống ( Hoạt động nhóm) - GV quan sát theo dõi, hướng dẫn HS trả lời câu hỏi - GV kiểm tra, chốt lại. 2. Em có nhận xét gì về việc làm của các bạn nhỏ trong mỗi tranh dưới đây: ( Hoạt động nhóm) - GV quan sát theo dõi, hướng dẫn HS trả lời câu hỏi. - GV kiểm tra, chốt lại 3. Bày tỏ sự đánh giá của em về các ý kiến dưới đây và giải thích lí do: ( Hoạt động cá nhân) - GV quan sát theo dõi - GV kiểm tra, chốt lại: ý kiến đúng: a, b, d. Ý kiến sai: c 4. Tổng kết tiết học - Ban học tập lên tổng 5. Hoạt động ứng dụng - Nhận xét giờ học, dặn HS chuẩn bị bài sau. - HS đọc yêu cầu, quan sát tranh, nhóm trưởng điều hành, cả nhóm thực hiện - HS trình bày : Theo em bạn Huyền có thể từ chối bạn Thu: Đợi tổng vệ sinh xong đã, tớ cùng bạn nhảy dây nhé ! Vì bây giờ cả lớp đang tổng vệ sinh. - HS đọc yêu cầu, quan sát tranh, nhóm trưởng điều hành, cả nhóm thực hiện - HS trình bày: Tranh1: Cả lớp đang bàn công việc chuẩn bị ngày 20 – 11, bạn Nam ra ngoài lớp chơi. Việc làm của bạn là không đúng. - Tranh 2: Cả trường đang dọn vệ sinh, 2 bạn Nam đang đá cầu không tham gia. Việc là của 2 bạn không đúng. - Tranh 3: Các bạn đang suy nghĩ chuẩn bị món quà tặng cô giáo nhân ngày 8- 3. Việc làm các bạn rất có ý nghĩa và nên làm. - Tranh 4: Việc làm của ban Nữ rất tốt, đáng biểu dương và học tập theo. - Nhóm trưởng điều hành, HS bày tỏ sự đánh giá của mình về 4 ý kiến - 5- 6 HS bày tỏ sự đánh giá của mình - HS nhận xét. - 1-2 HS nêu nội dung tiết học.. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: TN - XH BÀI 4: CẦN LÀM GÌ ĐỂ GIỮ GÌN BẢO VỆ CƠ QUAN TUẦN HOÀN (T2).

(13) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………...………………………………………. Ngày soạn: 20/9/2015 Ngày giảng: Thứ ba ngày 22 tháng 9 năm 2015 BUỔI SÁNG TIẾT 1: TIẾNG VIỆT BÀI 5A. AI LÀ NGƯỜI DŨNG CẢM ? (Tiết 3) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: TIẾNG VIỆT BÀI 5B. BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI. ( Tiết 1) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: THỂ DỤC GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 4: TOÁN BÀI 13: NHÂN SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (CÓ NHỚ). (Tiết 2) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. BUỔI CHIỀU TIẾT 1: TIẾNG ANH. GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: ÔN TOÁN ÔN TẬP: CỘNG TRỪ CÁC SỐ BA CHỮ SỐ (T3) * MỤC TIÊU - Em ôn về:. + Cộng trừ các số có ba chữ số và giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn. + Tính chu vi của hình. * BÀI 1: (TB) Tính 4 x 7 + 324 36 : 6 + 536 400 x 2 : 2 * BÀI 2. (Khá) Tính chu vi hình tam giác có độ dài các cạnh là: 203cm, 145cm,. 262cm * BÀI 3(Giỏi) Bao gạo cân nặng 250kg, bao ngô cân nặng 376kg. Hỏi:. a) Cả hai bao cân nặng bao nhiêu ki-lô- gam? b) Bao gạo ít hơn bao ngô bao nhiêu ki-lô- gam?.

(14) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: THỦ CÔNG. GẤP CẮT DÁN NGÔI SAO 5 CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (T1) I/ Mục tiêu: - Biết cách gấp cắt, dán ngôi sao năm cánh - Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. II/ Tài liệu và phương tiện : Giáo viên: - SGK, SGV - Giấy thủ công, keo dán... - Mẫu ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng Học sinh: - Giấy thủ công,bút chì, thước kẻ, keo dán, vở thủ công... III/ Tiến trình: - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động cơ bản:. 1. Nghe giới thiệu bài. 2. Quan sát nhận xét Việc 1: HS quan sát mẫu lá cờ đỏ sao vàng đã cắt dán và yêu cầu HS tìm hiểu + Hình dáng, màu sắc của lá cờ? ( Lá cờ HCN màu đỏ, trên có ngôi sao 5 cánh màu vàng được dán ở chính giữa...) Việc 2: HS nêu hiểu biết của mình về lá cờ đỏ sao vàng GV nhận xét, nêu tóm tắt về lá cờ trong thực tế và mẫu lá cờ đã cắt dán. 3. Quan sát tranh quy trình tìm hiểu các bước - GV yêu cầu HS quan sát tranh quy trình tìm hiểu các bước gấp, cắt dán ngôi sao 5 cánh - HS nêu các bước và tiến hành cùng thực hiện các bước + Bước 1: Gấp tờ giấy để cắt ngôi sao 5 cánh - HS quan sát tranh quy trình - GV yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện các bước theo tranh quy trình - HS còn lại quan sát, nêu nhận xét, bổ xung cách gấp cho bạn - GV nhận xét, nêu tóm tắt lại các bước gấp giấy để cắt ngôi soa 5 cánh + Bước 2: Cắt ngôi sao 5 cánh - GV yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện cắt ngôi sao 5 cánh trên giấy 2 bạn trước đã gấp.

(15) - GV quan sát, yêu cầu HS nêu cách thực hiện cắt ngôi sao 5 cánh - GV nhận xét, thực hiện thao tác mẫu cắt ngôi sao 5 cánh + Bước 3: Dán ngôi sao vào tờ giấy để tạo lá cờ đỏ sao vàng - GV lấy tờ giấy màu đỏ cạnh 21ô và 14 ô, thực hiện gấp đánh dấu điểm giữa tờ giấy cho HS quan sát - GV nêu cách dán ngôi sao 5 cánh vào tờ giấy để tạo lá cờ - GV thao tác dán ngôi sao 5 cánh cho HS quan sát - GV yêu cầu 1 HS lên thao tác dán ngôi sao 5 cánh - HS quan sát, đưa ra nhận xét - GV nhận xét, cho HS thực hành tập cắt ngôi sao 5 cánh 4. Nhận xét tiết học, dặn dò HS chuẩn …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………..…………………………………………. Ngày soạn: 21 / 9 / 2015 Ngày giảng: Thứ tư ngày 23 tháng 9 năm 2015 BUỔI SÁNG TIẾT 1+ 2: TIẾNG VIỆT BÀI 5B. BIẾT NHẬN LỖI VÀ SỬA LỖI. (TIẾT 2 + 3) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: TOÁN. BẢI 14: BẢNG CHIA 6.(T1) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 4: ÂM NHẠC GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. BUỔI CHIỀU TIẾT 1: ÔN TIẾNG VIỆT Đ/C Suất …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: TIẾNG ANH GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: ÔN TOÁN. Đ/C Suất.

(16) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. Ngày soạn: 22 / 9 / 2015 Ngày giảng: Thứ năm ngày 24 tháng 9 năm 2015 BUỔI SÁNG TIẾT 1: TIẾNG VIỆT BÀI 5C. CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT. (Tiết 1) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: THỂ DỤC. GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 4: TOÁN BÀI 14: BẢNG CHIA 6. (Tiết 2) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. BUỔI CHIỀU TIẾT 1: TIẾNG ANH GV bộ môn dạy TIẾT 2: ÔN TOÁN. ÔN: CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (T4) * MỤC TIÊU - Em ôn tập về cộng trừ các số có ba chữ số + Ôn tập về bảng nhân chia * BÀI 1.(TB) Đặt tính rồi tính a) 697 + 126 986 - 158 126 - 62 b) 26 x 3 34 x 6 45 x 5 * BÀI 2.(K) Tìm x X + 147 = 534 X - 469 = 23 X : 4 = 16 X : 3 = 64 * BÀI 3 (Giỏi). Một người có 50kg gạo. Sau khí bán đi 5kg, người đó chia đều số gạo còn lại vào 5 túi. Hỏi mỗi túi đựng mấy ki-lô-gam gạo? …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHỦ ĐIỂM : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG “ Tìm hiểu truyền thống nhà trường, đội ngũ các Thầy, cô giáo” I. MỤC TIÊU:. - Học sinh hiểu truyền thống nhà trường, đội ngũ các Thầy , cô giáo trong nhà trường.

(17) - Học sinh biết giữ gìn truyền thống tốt đẹp của nhà trường, yêu quý trường lớp thông qua vẽ tranh. - Có ý thức tôn trọng các thầy, cô giáo và yêu quý trường lớp. II. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN:. - GV: Tranh ảnh, phiếu thảo luận, mục tiêu bài học. - HS: Bút màu (sáp màu) giấy vẽ III. TIẾN TRÌNH:. 1. Khởi động - GV bắt nhịp bài: Em yêu trường em 2. Lấy dồ dùng 3. GV giới thiệu bài, viết bảng. 4. Đọc mục tiêu. - HS hát tập thể - Nhóm trưởng lấy đồ dùng học tập. - 2HS nhắc lại - 2HS đọc mục tiêu. A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN. 1. Quan sát tranh và trả lời( Hoạt động cả lớp ) - Cho HS quan sát tranh, ảnh, về quang cảnh trường, các thầy cô giáo - Em thích hoạt động nào? - Em thấy thầy cô nào mà em đã quen ? - GV chốt lại 2. Tìm hiểu đội ngũ các Thầy, cô giáo ( Hoạt động nhóm) GV cho HS thảo luận ? Cô Hiệu trưởng, thầy(cô) phó hiệu trưởng trường mình là thầy cô nào ? Thầy Tổng phụ trách tên là gì ? Các thầy cô dạy em từ lớp 1 đến nay là thầy cô nào? ? Em kể một kỉ niệm đẹp với thầy cô? Thầy cô là người dạy dỗ em nên người, Em nên có thái độ như thế nào với thầy cô giáo ?. - HS thực hiện yêu cầu 1 - HS: quan sát - HS nối tiếp nhau trình bày. - Các nhóm thực hiện yêu cầu 2. NT Điều hành thảo luận - HS nêu trong nhóm - HS: Em phải chào hỏi, lễ phép, vâng lời và kính trọng thầy cô giáo. - HS nghe. - GV kiểm tra, chốt lại. B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH.. 1. Em hãy vẽ tranh về một hoạt động em được tham gia ở trường (Hoạt động cá nhân) - GV gợi ý cho HS - GV theo dõi. - GV cho HS tự đánh giá, nhận xét, cả lớp. - HS thực hiện cá nhân: vẽ tranh về một hoạt động mà mình được tham gia ở trường: Trồng hoa ở vườn trường, lao động trồng cây, chăm sóc hoa, múa hát, tập thể dục … vẽ xong thì tô màu..

(18) khen HS vẽ tranh đẹp - GV mời HS lên biểu diễn văn nghệ về trường em - 2HS nhắc lại nội dung tiết học. 2. Tổng kết tiết học - Ban học tập tổng kết - GV nhận xét tuyên dương C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG. - Em hãy kể trường, lớp em cho bố mẹ và người thân nghe. - GV nhắc học sinh kính trọng thầy cô giáo, giữ gìn truyền tốt đẹp của nhà trường. …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………...…………………………………………. Ngày soạn: 23/9/2015 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 25 tháng 9 năm 2015 BUỔI SÁNG TIẾT 1: TIẾNG VIỆT. BÀI 5C: CUỘC HỌP CỦA CHỮ VIẾT (T3) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: TOÁN BÀI 15: TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ. (T iết 1) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 3: TỰ NHIÊN - XÃ HỘI BÀI 5: CƠ QUAN BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU. (Tiết 1) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 4: TIẾNG ANH. GV bộ môn dạy …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………. BUỔI CHIỀU TIẾT 1: ÔN TIẾNG VIỆT ÔN : AI LÀ NGƯỜI DŨNG CẢM * MỤC TIÊU (TLHDH Trang 56). * Yêu cầu 1 (TB). Đọc bài Người lính dũng cảm * Yêu cầu 2 (K- G) Trả lời câu hỏi trong bài - Viết về một việc mà em đã dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi. * Yêu cầu 3. Viết bài: Mùa thu cảu em.

(19) …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… TIẾT 2: HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ SINH HOẠT LỚP TUẦN 5 I. MỤC TIÊU:. - Nhận xét tuần 5 - Đưa ra phướng hướng tuần 6 - Qua tiết sinh hoạt HS thấy được những ưu khuyết điểm để có hướng khắc phục trong tuần tới II. CHUẨN BỊ:. - Sổ theo dõi HS III. NỘI DUNG:. 1. Khởi động : Hát + chơi trò chơi 2. Hội đồng tự quản nhận xét tuần 5: 3. GV bổ sung ý kiến - Đạo đức: Đa số các em trong lớp ngoan ngoãn, đoàn kết, biết vâng lời thầy cô giáo và người lớn tuổi. Đi học đều, đúng giờ, giữ gìn nề nếp lớp học. - Học tập: Trong tuần vừa qua các em đã có ý thức tự giác đi học đều, trong lớp đã có ý thức học bài, giúp đỡ bạn trong nhóm, trong lớp. Một số em học tập rất hăng hái sối nổi xây dựng bài như em Xong bên cạnh đó vẫn còn 1 số bạn hay nói chuyện riêng trong giờ học không chú ý học tập như. Buổi chiều một số bạn còn mải chơi, đi đến lớp muộn - Thể dục, vệ sinh: Thể dục tương đối nhanh nhẹn , tập tương đối đều và đúng động tác. Vệ sinh: Nhìn chung cả lớp và cá nhân đều sạch sẽ, gọn gàng. Dọn vệ sinh trong và ngoài lớp khu vực phân công tương đối kịp thời. - Các hoạt động khác: Đa số các em tham gia đầy đủ. Một số em tham gia mang cây hoa, trồng hoa vườn trường rất nhiệt tình 3. Phương hướng - Khắc phục những tồn tại. - Phát huy những ưu điểm: Đi học đều đặn, đúng giờ. Trong giờ học chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài. Hợp tác, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong học tập. Học bảng nhân, chia đã học. - Thi đua học tập tốt, học tập đều đặn buổi 2, nghỉ học có xin phép hoặc viết giấy xin phép nghỉ học gửi bạn đến lớp cho Thầy cô giáo. Chuẩn bị bài, đồ dùng đầy đủ khi đến lớp. Giữ gìn đồ dùng, sách vở. - Tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh cá nhân, trực nhật, vệ sinh sân trường theo khu vực phân công, chăm sóc cây hoa vườn trường. 4. Văn nghệ. - Ban văn tổ chức cho HS vui văn nghệ theo: đơn ca, tốp ca ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….

(20)

(21)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×