Tải bản đầy đủ (.docx) (1 trang)

TEN CAC CHI DOI

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (56.33 KB, 1 trang )

(1)12345678-. TÊN CÁC CHI ĐỘI: CHI ĐỘI 5A : LÊ VĂN TÁM CHI ĐỘI 5B: KIM ĐỒNG CHI ĐỘI 5C : TRẦN QUỐC TOẢN CHI ĐỘI 5Đ : LA VĂN CẦU CHI ĐỘI 4A : BẾ VĂN ĐÀN CHI ĐỘI 4B : VÕ THỊ SÁU CHI ĐỘI 4C : NGUYỄN THỊ MINH KHAI CHI ĐỘI 4Đ : TRẦN VĂN ƠN. Chủ đề năm học : Thiếu nhi Việt Nam Tự hào truyền thống Hiếu học, chăm ngoan Tiến bước lên Đoàn Chủ Điểm của Tháng : Tháng 9 : Truyền thống nhà trường Tháng 10 : Chăm ngoan học giỏi Tháng 11 : Tôn Sư trọng đạo Tháng 12 : Uống nước nhớ nguồn Tháng 1+2 : Mừng Đảng mừng Xuân Tháng 3 : Tiến Bước lên đoàn Tháng 4 : Hòa bình và hữu nghị Tháng 5 : Bác Hồ kính yêu . NỘI DUNG NĂM HỌC : I. Tự hào truyền thống –tiếp bước cha anh II. Luyên rèn tri thức -vững bước tương lai III. Vui khỏe an toàn –Học ngàn điều hay IV. Xây dựng đội vững mạnh –cùng tiến bước lên Đoàn . V. Khăn hồng tình nguyện- Chắp cánh yêu thương.

(2)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×